Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE
13-14 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in.: formy dokonywania zgłoszeń celnych, dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszenia celnego, elementy zgłoszenia celnego, zmiany w zgłoszeniu celnym, czynności organów podejmowane w ramach kontroli zgłoszeń celnych, systemy informatyczne platformy PUESC, praktyczne przykłady wypełniania zgłoszeń celnych w przywozie i wywozie.

Zgłoszenie celne jest deklaracją zawierającą dane i informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej przez firmy zarówno w eksporcie jak i imporcie.

Od poprawności danych zawartych w zgłoszeniach celnych zależy prawidłowy wymiar ceł i podatków od importowanych towarów w imporcie a w eksporcie często decyduje to o szybkości odprawy celnej i zakresie kontroli przez organy celno-skarbowe.

Cele szkolenia:

 • wskazanie wymogów, jakie są związane z dokonywaniem zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, stosowanych w różnych procedurach celnych,
 • określenie dokumentów, jakie są niezbędne do dokonania odprawy celnej towarów sprowadzanych i wywożonych poza granice Unii Europejskiej,
 • zapoznanie się z zasadami i systemami celnymi obsługującymi zgłoszenia celne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.
 • Praktyczna wiedza o zawartości deklaracji celnych pozwala przedsiębiorcom, agentom celnym w sprawny sposób komunikować się ze służbami celnymi w trakcie odpraw celnych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze importu i eksportu przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów finansowych, logistyki, jak również agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi zgłoszeń celnych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby na różnym poziomie zaawansowania. Treść szkolenia oraz realizowane ćwiczenia i warsztaty będą zróżnicowane i dostosowane do zadeklarowanego wcześniej poziomu przez poszczególne osoby, z możliwością modyfikacji w trakcie zajęć i dopasowania na bieżąco do potrzeb uczestników.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint.

Dodatkowo, w trakcie szkolenia odbędą się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą samodzielnie wypełniać zgłoszenia celne. Przewidywany czas poświęcony na praktyczne zajęcia to łącznie 4 – 5 godzin (ok. 40% czasu szkolenia).

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I

 1. Zgłoszenie celne jako wyrażenie woli przedsiębiorstwa do umieszczenia towarów po odpowiednimi procedurami celnymi.
   
 2. Formy dokonywania zgłoszeń celnych.
   
 3. Dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszenia celnego:
  • faktura,
  • specyfikacja,
  • list przewozowy,
  • świadectwa pochodzenia,
  • pozwolenia, certyfikaty, Inne dokumenty.
    
 4. Elementy zgłoszenia celnego:
  • taryfikacja towarów,
  • wartość celna towarów,
  • pochodzenie towarów.
    
 5. Najważniejsze elementy zgłoszenia celnego:
  • dane podmiotów,
  • rodzaj towaru,
  • ilość towaru.
    
 6. Dokonywanie zmian w zgłoszeniu celnym:
  • sprostowanie zgłoszenia celnego,
  • unieważnienie zgłoszenia celnego,
  • korekta zgłoszenia celnego.
    
 7. Czynności organów celno-skarbowych, jakie mogą być podejmowane w trakcie kontroli zgłoszeń celnych:
  • badanie dokumentów,
  • rewizja towarów,
  • badanie systemów księgowych podmiotów,
  • kontrola i weryfikacja zgłoszenia po zwolnieniu towarów.
    
 8. Elektroniczne formy zgłoszenia celnego jako podstawowa forma komunikacji podmiotu z administracją celno-skarbową:
  • platforma PUESC i zasady dostępu,
  • konto indywidualne w PUESC,
  • rejestracja podmiotu w PUESC.
    
 9. Rozróżnienie systemów informatycznych platformy PUESC niezbędnych do obsługi zgłoszeń celnych:
  • AES stosowany w eksporcie,
  • AIS stosowany w imporcie,
  • inne systemy niezbędne do obsługi elektronicznej zgłoszeń celnych.

Dzień II

 1. Zasady wypełniania zgłoszeń celnych na podstawie instrukcji.
   
 2. Komunikaty stosowane w elektronicznych zgłoszeniach celnych określające poszczególne etapy weryfikacji i kontroli zgłoszeń celnych.
   
 3. Praktyczne przykłady wypełniania zgłoszeń celnych w przywozie i wywozie (case study):
  • w przywozie,
  • w wywozie.
    
 4. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
13-14 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)