Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 09.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
16 lutego 2022 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
06 kwietnia 2022 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówimy m.in.: zmiany w przepisach prawnych, które dotyczą zamówień do 130 tys. złotych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (do 30 tys. euro w starej ustawie PZP), zasady udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania w nowej ustawie Pzp; jak tworzyć nowe instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem, omówimy racjonalne, bezpieczne, efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień.

Szkolenie dotyczy postępowań realizowanych od stycznia 2021 w oparciu o nową ustawę PZP.

Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość. Na szkoleniu będą również analizowane aktualne problemy i przepisy związane z COVID – 19.

Cele szkolenia:

  • przekazanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych, który realizuje zamówienia objęte tematem tego szkolenia,
  • analiza przepisów dot. tzw. zamówień "bagatelnych" uregulowanych w ww. nowej ustawie Pzp,        
  • zapoznanie się ze zmianami aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych w związku z epidemią COVID-19.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Podczas szkolenia Uczestnicy:

  • zapoznają się z nowymi rozwiązaniami od 1 stycznia 2021 w zakresie zamówień nie objętych reżimem Prawa zamówień publicznych
  • uzyskają informacje na temat zasad udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania,
  • dowiedzą się jak tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem, by były racjonalne, bezpieczne, nastawione na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień - trener przygotuje listę kontrolną dla uczestników szkolenia,
  • nabędą umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z nową ustawą Pzp, a także w opraciu o aktulane przepisy, w tym również w warunkach epidemii,
  • zdobędą nowe kompetencje, nabędą umiejętności potrzebne zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Grupa docelowa:

  • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
  • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
  • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
  • wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne poniżej progów unijnych,
  • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, analiza przypadku (case study), dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

  1. Znaczenie zmian ustawy w zakresie zamówień do 130 tys. PLN dla obu stron postępowania – enumeratywnie.
     
  2. Znaczenie zmian w podejściu i ocenie kontroli i audytu zamówień publicznych – co będzie poddawane wnikliwej ocenie organów kontroli – enumeratywnie.
     
  3. Zasady udzielania zamówień publicznych - rekomendacje audytora na podstawie przykładów:
    • w oparciu o zasadę autoryzacji formalnej oraz merytorycznej,
    • w oparciu o zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
    • w oparciu o zasadę optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
       
  4. Obowiązek respektowania zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
    • zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową,
    • zasada swobodnego przepływu towarów,
    • zakaz ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie oraz wszelkich środków o skutku równoważnym,
    • swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
    • swoboda świadczenia usług.
       
  5. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o wartości do 130 tys. zł:
    • planowanie postępowania – jak należy to zrobić dobrze,
    • opis przedmiotu zamówienia – zasady – wskazówki – dobre wzory,
    • szacowanie wartości zamówienia – zasady, przykłady i rekomendacje audytora,
    • nowe obowiązki zamawiających w zakresie postępowań od 50 tys. zł do 130 tys. zł,
    • podstawy prawne udzielania zamówień do progu bagatelności,
    • ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, treść i publikacja ogłoszeń,
    • sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
    • ocena dokonywania zakupów o wartości do 130 tys. zł przez organy kontrolne.
       
  6. Uprawnienia do dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań.
     
  7. Dyscyplina finansów publicznych:
    • odpowiedzialność,
    • osoby, delegacje uprawnień,
    • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
       
  8. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 690 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 09.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
16 lutego 2022 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
06 kwietnia 2022 r., środa, godz. 10.00 - 16.00