Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE
25-26 października 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu będziemy omawiać zagadnienia: tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia wg nowej ustawy, w tym m.in tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, określanie kryteriów kwalifikacji, określanie kryteriów oceny ofert.

Postępowania wszczęte po 1 stycznia 2021 r. prowadzone są według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, co wymaga od zamawiających umiejętności przygotowania postępowań na nowych zasadach. Dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych, w tym szacowania wartości zamówienia, sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz przygotowania dokumentów postępowania.

Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Obowiązek sporządzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczy trybów udzielenia zamówienia w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych jak i w postępowaniach o wartości poniżej progów.   

Cel szkolenia:

 • omówienie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście tworzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia postepowań wg nowej ustawy PZP, w tym do realizacji zadań związanych z tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia, szacowaniem wartości, określaniem kryteriów kwalifikacji, kryteriów oceny ofert i prowadzeniem innych czynności przygotowawczych w celu stworzenia SWZ.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym: kryteria kwalifikacji, kryteria oceny ofert, warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, warunki umowy o zamówienie publiczne wg nowej ustawy Pzp,
 • weryfikacja zgodności dokumentu z przepisami prawa nowej ustawy Pzp,
 • wykazanie różnic dla SWZ w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od progów unijnych oraz postępowań poniżej tych progów,
 • analiza zapisów SWZ w odniesieniu do zasady proporcjonalności, równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • dla Wykonawców szczególną korzyścią jest możliwość zapoznania się z zasadami wzorcowego przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Zamawiających - w szczególności osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Szkolenie może być także przydatne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Metody prowadzenia zajęć:

Analiza przepisów prawa, ćwiczenia, analiza porównawcza względem aktualnego stanu prawnego, pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

DZIEŃ I:

 1. Podstawowe pojęcia według słowniczka nowej ustawy Pzp:
  • systematyka nowej ustawy Pzp,
  • charakterystyka podstawowych pojęć nowej ustawy.
    
 2. Zamówienia wielorodzajowe:
  • analiza zamówień wielorodzajowych,
  • podział zamówienia na części.
    
 3. Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp:
  • opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi, roboty budowlane.
    
 4. Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp.
   
 5. Zamówienia wielorodzajowe - łączenie zamówień wielorodzajowych.
   
 6. Analiza potrzeb zamawiającego - nowy dokument i nowe obowiązki zamawiających.
   
 7. Charakterystyka procedur:
  • tryb podstawowy dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • przetarg nieograniczony dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych.
  • Specyfikacja Warunków Zamówienia a Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.    

DZIEŃ II:

 1. Kryteria kwalifikacji:
  • analiza kryteriów kwalifikacji,
  • podmiotowe środki dowodowe.
    
 2. Przedmiotowe środki dowodowe - uprawnienia zamawiającego.
   
 3. Przesłanki wykluczeń według nowej ustawy:
  • przesłanki obligatoryjne,
  • przesłanki fakultatywne.
    
 4. Kryteria oceny ofert i cena 100%.
   
 5. Wadium.
   
 6. Termin zawiązania ofertą.
   
 7. Przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   
 8. Udostępnianie Specyfikacji Warunków Zamówienia.
   
 9. Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zasady udzielania odpowiedzi wg. nowej ustawy Pzp.    

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
25-26 października 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)