Zamówienia sektorowe według nowego prawa zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE
16-17 grudnia 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
17-18 lutego 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
28-29 kwietnia 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
13-14 czerwca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00).
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: specyfika zamówień sektorowych, przygotowanie i przeprowadzenie przez Zamawiającego sektorowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku, umowa, jej postanowienia, monitorowanie, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i kontrola.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy jaka jest niezbędna do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami,
 • Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (zw. dalej Nowa Ustawa).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Powiemy o nowych rozwiązanich w realizacji zamówień sektorowych,
 • Wskażemy potencjalne problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Powiemy o zapobieganiu niewłaściwej interpretacji w kontekście starych rozwiązań,
 • Poruszymy temat analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Wskażemy na rekomendacje i dobre praktyki.

Szkolenie odpowie na pytania: Co nowego? Co po staremu? Co podobnie? Jakie to ma znaczenie dla Wykonawców i dla Zamawiających? Jak poprawnie w związku z wszystkimi zmianami Zamawiający i Wykonawcy mają postępować?

Grupa docelowa: 

 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji sektorowych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego,
 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień sektorowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I:

 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w nowej ustawie:
   
  • Definicja zamówienia sektorowego,
  • Zamawiający sektorowi,
  • Zakres działalności sektorowej,
  • Progi zamówień sektorowych,
  • Zamówienia sektorowe podprogowe.
    
 2. Zakres stosowania przepisów ustawy.
   
 3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.
   
 4. Zastosowanie właściwych przepisów.
   
 5. Zasady udzielania zamówień sektorowych.
   
 6. Przygotowanie postępowania:
   
  • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia,
  • Wstępne konsultacje rynkowe,
  • Szacowanie wartości zamówienia i konkurs,
  • Opis przedmiotu zamówienia,
  • Przedmiotowe środki dowodowe,
  • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
  • Ogłoszenia,
  • Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
  • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy,
  • Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania,
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
  • Podmiotowe środki dowodowe.

DZIEŃ II

 1. Zasady składania i otwarcia ofert:
   
  • Otwarcie ofert,
  • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
  • Ocena ofert,
  • Wybór najkorzystniejszej oferty,
  • Zakończenie postępowania.
    
 2. System kwalifikowania wykonawców.
   
 3. Tryby udzielania zamówień sektorowych.
   
 4. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych.
   
 5. Uprawnienia zamawiającego sektorowego.
   
 6. Zamówienia na rynku konkurencyjnym.
   
 7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
   
 8. Umowy w zamówieniach sektorowych.
   
 9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych.
   
 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
   
 11. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne.
   
 12. Kary pieniężne.
   
 13. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
   
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
16-17 grudnia 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
17-18 lutego 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
28-29 kwietnia 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00).
Warszawa / lub ONLINE
13-14 czerwca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00).