MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z zamówień sektorowych omawia m.in. zagadnienia: specyfika zamówień sektorowych, przygotowanie i przeprowadzenie przez Zamawiającego sektorowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku, umowa, jej postanowienia, monitorowanie, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i kontrola.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy jaka jest niezbędna do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową, a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami,
 • zapoznanie uczestników z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Powiemy o nowych rozwiązaniach w realizacji zamówień sektorowych,
 • Wskażemy potencjalne problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Powiemy o zapobieganiu niewłaściwej interpretacji w kontekście starych rozwiązań,
 • Poruszymy temat analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Wskażemy na rekomendacje i dobre praktyki.

Szkolenie odpowie na pytania: Co nowego? Co po staremu? Co podobnie? Jakie to ma znaczenie dla Wykonawców i dla Zamawiających? Jak poprawnie w związku z wszystkimi zmianami Zamawiający i Wykonawcy mają postępować?

Grupa docelowa: 

 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych - w szczególności realizacji sektorowych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych - w szczególności sektorowych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych - w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego,
 • Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • Osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień sektorowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I:

 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych:
   
  • Definicja zamówienia sektorowego,
  • Zamawiający sektorowi,
  • Zakres działalności sektorowej,
  • Progi zamówień sektorowych,
  • Zamówienia sektorowe podprogowe.
    
 2. Zakres stosowania przepisów ustawy.
   
 3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.
   
 4. Zastosowanie właściwych przepisów.
   
 5. Zasady udzielania zamówień sektorowych.
   
 6. Przygotowanie postępowania:
   
  • Organizacja udzielania zamówień publicznych - odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia,
  • Wstępne konsultacje rynkowe,
  • Szacowanie wartości zamówienia i konkurs,
  • Opis przedmiotu zamówienia,
  • Przedmiotowe środki dowodowe,
  • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane,
  • Ogłoszenia,
  • Ustalanie niektórych warunków zamówienia,
  • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy,
  • Wykonawcy i wspólne składanie ofert,
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania,
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
  • Podmiotowe środki dowodowe.

DZIEŃ II

 1. Zasady składania i otwarcia ofert:
   
  • Otwarcie ofert,
  • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu,
  • Ocena ofert,
  • Wybór najkorzystniejszej oferty,
  • Zakończenie postępowania.
    
 2. System kwalifikowania wykonawców.
   
 3. Tryby udzielania zamówień sektorowych.
   
 4. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych.
   
 5. Uprawnienia zamawiającego sektorowego.
   
 6. Zamówienia na rynku konkurencyjnym.
   
 7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
   
 8. Umowy w zamówieniach sektorowych.
   
 9. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych.
   
 10. Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
   
 11. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne.
   
 12. Kary pieniężne.
   
 13. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.
   
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.