MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z przeciwdziałania nadużyciom w projektach unijnych obejmuje m.in. zagadnienia: nadużycia w projektach unijnych, nieprawidłowości, uchybienia, system przeciwdziałania nadużyciom, zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych, psychologia nadużyć, relacje z organami ścigania.

Poniższe opisy: ONLINE (hybrydowo) lub Warszawa (hybrydowo) oznaczają, że w tych terminach planowana jest realizacja szkolenia hybrydowego, tzn. część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranej formy uczestnictwa.

Opis szkolenia

Realizacja projektów unijnych wymaga spełnienia oczekiwań Komisji Europejskiej w zakresie stworzenia skutecznego systemu przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Związane z tym obowiązki dotyczą zarówno instytucji uczestniczących w procesie wdrażania programów UE, jak również samych beneficjentów.

Szkolenie odnosić się będzie więc do całego spektrum zagadnień związanych z obszarem nadużyć finansowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć skuteczny i zgodny z oczekiwaniami KE system przeciwdziałania nadużyciom. Poza tym, przedstawiona zostanie również perspektywa kontrolno-audytowa, która wskazuje, w jaki sposób identyfikować i weryfikować nadużycia w toku oceny projektów.

Cele szkolenia:

Poznanie i zrozumienie wymogów formalnych i dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemów przeciwdziałania nadużyciom. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie praktycznej identyfikacji i oceny nadużyć finansowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • poznają wymogi formalne i najlepsze praktyki związane z funkcjonowaniem systemów przeciwdziałania nadużyciom,
 • będą potrafili dokonać identyfikacji nadużyć, nieprawidłowości i uchybień,
 • poznają zasady i metody zarządzania ryzykiem nadużyć,
 • będą wiedzieli, jak zareagować na poszczególne przypadki nadużyć,
 • poznają kluczowe dla skuteczności działań kontrolnych zagadnienia psychologii nadużyć,
 • bez trudu odnajdą się we współpracy z organami ścigania.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy instytucji uczestniczących we wdrażaniu programów UE,
 • kontrolerzy i audytorzy oceniający realizację projektów unijnych,
 • beneficjenci projektów unijnych.

Metody szkoleniowe:

Warsztat moderowany, wykład, prace w grupach, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie

 • Nadużycie, a nieprawidłowość – regulacje prawne i wytyczne
 • Nadużycia finansowe w praktyce – rodzaje nadużyć finansowych
 • Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg KE, m.in.: zmowy przetargowe, konflikt interesów, korupcja, fałszerstwo dokumentów
 • System przeciwdziałania nadużyciom: oczekiwania KE

Nadużycia w praktyce

 • Korupcja – definicje, terminy, regulacje prawne
 • Sposoby wręczania nielegalnych korzyści
 • Nepotyzm, kumoterstwo
 • Konflikt interesów w praktyce
 • Korupcja – system sankcji
 • Fałszowanie dokumentów

Nadużycia: typowy przebieg zdarzenia

 • Trójkąt nadużyć Cressey’a
 • Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Racjonalizacja – co dalej?
 • Psychologia nadużyć

Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?

 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty
 • Mam wiedzę o próbie korupcyjnej – jak się zachować?

Rozwiązania instytucjonalne

 • Rola i zadania poszczególnych instytucji
 • Poziom krajowy (m.in. organa ścigania, UOKiK)
 • Poziom wspólnotowy (m.in. OLAF, ETO)
 • Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów

System zwalczania nadużyć - PREWENCJA

 • Psychologia moralności a tworzenie rozwiązań systemowych
 • Opracowanie i wdrożenie właściwej kultury organizacyjnej
 • Etyka w organizacji
 • Podział obowiązków w organizacji
 • Wymagana wiedza i kompetencje pracowników

System zwalczania nadużyć - DETEKCJA

 • Wskaźniki występowania nadużyć (alerty/czerwone flagi)
 • Audyt i kontrola
 • Mechanizmy raportowania o podejrzeniu nadużyć
 • Obszary podwyższonego ryzyka wg KE

System zwalczania nadużyć - DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

 • Czynności dochodzeniowe, korygujące i oskarżycielskie
 • Odzyskiwanie środków i stawianie zarzutów
 • System raportowania (wewnętrznego i do UE)
 • Działania sprawdzające

Zarządzanie ryzykiem nadużyć – wprowadzenie

 • Podstawowe pojęcia m.in.: ryzyko, czynnik ryzyka, właściciel ryzyka, ryzyko brutto/netto, akceptowalny poziom ryzyka, incydent, mechanizm kontrolny
 • Metodologia rekomendowana przez Komisję Europejską
 • Rola poszczególnych uczestników systemu
 • Zespół ds. samooceny wg KE: skład, tryb pracy
 • Dokumentacja systemu

II DZIEŃ

Identyfikacja ryzyka nadużyć

 • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć
 • Techniki identyfikacji ryzyk
 • Identyfikacja ryzyk w ramach procesów – zasady i narzędzia
 • Identyfikacja stanowisk wrażliwych
 • Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów

Ocena ryzyka nadużyć

 • Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych
 • Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto)
 • Szacowanie prawdopodobieństwa – warsztaty
 • Mapowanie ryzyka – warsztaty
 • Hierarchizacja ryzyk – warsztaty
 • Określanie akceptowalnego poziomu ryzyka

Reakcja na ryzyka nadużyć

 • Określanie reakcji na ryzyka dotyczące nadużyć
 • Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: prewencyjnych, detekcyjnych, korygujących, nakazowych

System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

 • Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK
 • Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów
 • Etap planowania i przygotowania postępowania – propozycje rozwiązań
 • Etap prowadzenia postępowania – propozycje rozwiązań
 • Etap realizacji i odbioru zamówienia – propozycje rozwiązań

Zarządzanie incydentami w jednostce

 • Gromadzenie informacji o incydentach
 • Sygnaliści – rozwiązania systemowe i dobre praktyki
 • System selekcji: incydenty krytyczne i powszechne
 • Analizowanie informacji o incydentach
 • Wewnętrzny system informowania o incydentach
 • Zarządzanie incydentami

System sankcji

 • Odpowiedzialność finansowa a odpowiedzialność karna
 • Odzyskiwanie środków
 • Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie
 • Wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy
 • Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

Reagowanie na wystąpienie nadużyć

 • Zasady i tryb zgłaszania przestępstw
 • Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania
 • Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności

Wykładowca

Ekspert, wykładowca i doradca z wieloletnim doświadczeniem w tematyce funduszy UE, systemów zarządzania, audytu i kontroli.

Jego zainteresowania obszarem kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom sięgają 2003 roku. Był koordynatorem Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych, a także członkiem kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR).

Obecnie jest certyfikowanym audytorem z uprawnieniami krajowymi w postaci zaświadczenia Ministerstwa Finansów, a także międzynarodowymi (CGAP). Przewodził zespołom audytu i kontroli m.in. w PGZ S.A., PKP Intercity, PKP PLK. Należy do stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Prowadził doradztwo w tym zakresie w setkach największych instytucji w Polsce.

Posiada 20 lat praktyki jako trener. Szkoli z zakresu:

 • funduszy unijnych
 • systemów antyfraudowych,
 • audytu,
 • kontroli,
 • zarządzania ryzykiem.

Miejsce

Miejsce realizacji szkolenia wskazane jest na górze strony, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane ONLINE, stacjonarnie (w sali szkoleniowej) lub hybrydowo (jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE).

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok terminu szkolenia i przycisku ZAPISZ SIĘ. Dla szkoleń hybrydowych (realizowanych jednocześnie w sali szkoleniowej i ONLINE) - cena szkolenia różni się w zależności od formy udziału w szkoleniu.

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).


Ważne informacje:

 • Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

 • Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

 • Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.

 • SPOSÓB PŁATNOŚCI: Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.

 • Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w Regulaminie


Hotele - pomoc w rezerwacjach
 • Współpracujemy z 4 hotelami.
 • W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
 • Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
 • Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny minimalne w 2024 roku):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 480 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 575 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 330 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 380 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 240 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 270 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 80 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego