alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: definicja nadużycia finansowego, co jest, a co nie jest nadużyciem finansowym, najczęściej występujące rodzaje nadużyć finansowych ich identyfikowanie i wykrywanie, przeciwdziałanie i zapobieganie nadużyciom finansowym, analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:

 • Jak weryfikować i sprawdzać projekty przygotowywane i rozliczane z dotacji UE, by uniknąć nadużyć finansowych,
 • Jakie techniki operacyjne stosować, by przeciwdziałać korupcji i oszustwom podczas realizacji projektów,
 • Jak skutecznie badać i weryfikować dokumentację projektową,
 • Jakie są mechanizmy wyłudzeń i schematy nadużyć finansowych w projektach finansowanych z dotacji unijnych oraz jak je badać.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie metod i sposobów skutecznego badania i kontrolowania projektów realizowanych z funduszy unijnych.
 • Szkolenie będzie pomocne w wykrywaniu nieprawidłowości, ich eliminowaniu i zapobieganiu powstawania nadużyć.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W trakcie szkolenia omówimy i przeanalizujmy następujące zagadnienia praktyczne:

 • Schematy i mechanizmy nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy realizacji projektów unijnych oraz metody ich wykrywania, (było: Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE),
   
 • Techniki operacyjne wykrywania znamion przestępstw gospodarczych, nadużyć finansowych i nieprawidłowości,
   
 • Uwarunkowania prawne i techniczne realizacji systemowych i krzyżowych kontroli, w tym kontroli terenowych przez Instytucje Zarządzające, Wdrażające, Certyfikujące i Audytowe  - w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów na zasadach i warunkach prawa unijnego oraz polskiego,
   
 • Proces przygotowania do kontroli terenowej projektu finansowanego ze środków unijnych, w tym: przygotowanie programu kontroli, przygotowanie list kontrolnych, weryfikacja materiału dowodowego, analiza zbieranych dowodów w ramach postępowania kontrolnego,
   
 • Zakresy i obszary występowania potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach obecnie realizowanych i zamykanych projektów UE. Szczególną uwagę w ramach szkolenia będzie zajmowała część dotycząca rozliczenia końcowego projektu, w tym utrzymania wskaźników projektu (celu, produktu i rezultatu),
   
 • Mechanizmy realizacji i rozliczania poszczególnych kategorii projektów: miękkich i twardych (infrastrukturalnych). Przedstawimy przykłady realnych projektów obecnie zamykanych i rozliczanych (np. autostradowe, badawczo-naukowe, wodno-ściekowe, odpadowe i inne),
   
 • Związki przyczynowo - skutkowe powstających nieprawidłowości oraz mechanizmy nadużyć finansowych w projektach unijnych - schematy nadmiernego wzbogacenia się beneficjentów oraz wyprowadzania środków publicznych z systemu finansowego,
   
 • Skuteczne techniki analizy grup ryzyk przy kontroli projektów w ramach ich zamykania końcowego oraz kontroli i badania trwałości projektów, celem udokumentowania zapisów umownych z realizacji kluczowych celów i wskaźników projektu.

Adresaci szkolenia:

Beneficjenci, czyli jednostki sektora administracji publicznej, uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, organy kontrolne, ministerstwa, instytucje pośredniczące i zarządzające w rozliczaniu programów operacyjnych.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o prezentację Power Point, analiza przypadków, ćwiczenia, burza mózgów, analiza porównawcza, diagram przyczynowo - skutkowy, szablony ryzyk, listy kontrolne, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

MODUŁ I

 1. Akty prawne
 2. Wytyczne i regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w obszarze funduszy europejskich
 3. Europejska Konwencja ds. Ochrony Interesów Wspólnoty Europejskiej
 4. Wytyczne w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym:
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Urząd Zamówień Publicznych
  • Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji

MODUŁ II

 1. Różnice między nieprawidłowością a nadużyciem finansowym – praktyczne przykłady / case study
 2. Projekty miękkie : EFS - RPO, POWER
 3. Projekty twarde : EFRR - RPO, POIiŚ, POIR
 4. Projekty B+R : EFRR – RPO, POIR
 5. Istota nadużyć finansowych
 6. Rodzaje nadużyć finansowych
 7. Podwójne finansowanie
 8. Konflikt interesów, rodzaje konfliktów interesów

MODUŁ III

 1. Zmowy przetargowe
 2. Korupcja
 3. Rodzaje korupcji
 4. Fałszerstwo dokumentów
 5. Przykłady fałszerstw: faktury, oświadczenia, geodezja, listy obecności
 6. Badanie próbek dokumentacji

MODUŁ IV

 1. Sygnały ostrzegawcze związane z nadużyciami finansowymi
 2. Badanie sygnałów Beneficjent – Wykonawca – ćwiczenie
 3. Analiza projektowa – SL 2014
 4. Donosy
 5. Media
 6. Bazy danych
 7. Systemy i procedury ostrzegawcze
 8. Rejestr ryzyk w zakresie nadużyć i nieprawidłowości przy projektach UE

II DZIEŃ

MODUŁ V

 1. Czynniki sprzyjające powstawaniu nadużyć finansowych
 2. Skutki powstania nadużyć finansowych
 3. Kroki postępowania przy wykryciu nadużycia finansowego
 4. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 5. Procedura przedprocesowa – KPA
 6. Procedura procesowa – Kodeks Karny
 7. Zgłaszanie do IZ, IA oraz KE nieprawidłowości i nadużycia finansowego

MODUŁ VI

 1. Szacowanie ryzyka związanego z wystąpieniem nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu UE
 2. Skala ryzyk i szkody finansowe / uszczerbek na budżecie Wspólnoty Europejskiej
 3. Wycena ryzyk - ćwiczenie
 4. Przykłady ryzyk przy realizacji projektów UE
 5. Konsekwencje prawne nadużyć finansowych lub nieprawidłowości (dla podmiotów realizujących projekty i osób zaangażowanych w realizację projektów - kodeks karny, kodeks cywilny, KPA)

MODUŁ VII

 1. Zapobieganie nadużyciom finansowym
 2. Edukacja i prewencja
 3. Kontrole terenowe i analiza mediów
 4. Dowody w postępowaniu kontrolnym
 5. Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych
 6. Badanie kontrolne, zbieranie materiałów, przesłuchiwanie świadków
 7. Procedury wykrywania nieprawidłowości

MODUŁ VIII

 1. Zwalczanie nadużyć finansowych
 2. Brak trwałości projektu - przypadki
 3. Korekty finansowe
 4. Procedura odzyskiwania środków
 5. Zwrot środków finansowych - procedura
 6. Metody walki z nadużyciami finansowymi - ćwiczenie
 7. Zgłaszanie informacji do organów ścigania: Policja, Prokuratura
 8. Baza danych Herkules
 9. OLAF, KE a identyfikacja nadużyć finansowych.

Wykładowca

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO. Autor licznych artykułów z zakresu przygotowania studiów wykonalności, realizacji, kontroli i audytów projektów UE. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu, kontroli, rozliczania i zamykania  projektów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

SZKOLENIE W KIELCACH - stacjonarne. Hotel w centrum miasta.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.