Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele

Warszawa / lub ONLINE
17 - 18 sierpnia 2021 r., wtorek - środa, 9.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
13 - 14 października 2021 r., środa - czwartek, 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się: jak podnieść efektywność osobistą, jak zarządzać sobą w czasie, jakie style zachowań są najbardziej skuteczne w biznesie, jakie są techniki organizacji pracy i zarządzania czasem, jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”, dlaczego asertywność jest ważna w zarządzaniu sobą w czasie, jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, tak aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania, a także jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o technikach skutecznego zarządzania czasem i planowania pracy oraz przećwiczenie poznanych metod. Umożliwi to uczestnikom poprawę w zakresie planowania i zarządzania codziennymi obowiązkami w życiu prywatnym, a także podniesienie efektywności biznesowej.

Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy, która pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie sobą w czasie i organizowanie codziennych obowiązków.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • jak doskonalić umiejętność planowania pracy własnej,
 • jak wyznaczać priorytety i zapobiegać prokrastynacji,
 • jak efektywnie pracować pod presją czasu,
 • jak stosować w praktyce zróżnicowane narzędzia służące do planowania,
 • jak pozbyć się nawyków, które obniżają efektywność i zastąpić je takimi, które ją podnoszą,
 • jak wdrażać działania sprzyjające oszczędności czasu i energii.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • planowania pracy własnej,
 • ustalania priorytetów działań, 
 • identyfikowania i radzenia sobie ze "złodziejami czasu",
 • budowania postawy asertywnej w kontekście zarządzania czasem, 
 • radzenia sobie ze stresem związanym z natłokiem obowiązków.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób niezależnie od poziomu stanowiska, które poszukują sposobów zwiększenia swojej efektywności poprzez umiejętne zarządzanie zadaniami, nadawanie priorytetów oraz organizację pracy. 

Metody szkoleniowe:

Mini wykład prowadzącego, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje na forum.

Szkolenie odbywa się jednocześnie na trzech poziomach:

 • nabywanie wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności,
 • podnoszenie kompetencji zgodnie z modelem uczenia się osób dorosłych.

Program

MODUŁ I - Efektywność zarządzania czasem:

 1. Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
 2. Błędy w zarządzaniu czasem.
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność.
 4. Reguły efektywności wg Briana Tracy.
 5. Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań?
 6. Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam.
 7. Radzenie sobie z presją czasu.
 8. Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu.
 9. Zasady formułowania celów. Metoda SMART.

MODUŁ II - Style zachowań i ich wpływ na skuteczność w biznesie:

 1. Czym są style osobowości według DISC?
 2. Jakim stylem jestem – kwestionariusz stylu?
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu pozwalające na zwiększanie efektywności biznesowej.
 4. Dlaczego znajomość stylu zachowania ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej pracy?
 5. Czynniki motywujące i demotywujące dla poszczególnych stylów.
 6. Jak wykorzystać mocne strony do zwiększania swojej skuteczności?

MODUŁ III - Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie:

 1. Matryca Eisenhowera.
 2. Metoda ALPEN.
 3. Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 4. Zasada 60/40.
 5. Złota godzina.
 6. Jak nadawać priorytety zadaniom?
 7. Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 8. Kontrola realizacji planu.
 9. Schemat I-BEAM, jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia.
 10. Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.

MODUŁ IV - Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”.

 1. Identyfikacja własnych „złodziei czasu”.
 2. Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 3. Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 4. Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze.
 5. Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań?

MODUŁ V - Asertywność a zarządzanie sobą w czasie:

 1. Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji? 
  • Praca w grupach mająca na celu stworzenie definicji oraz charakterystykę poszczególnych postaw.
 2. Asertywność, jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych.
 3. Poznaj siebie i swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.
 4. Mapa asertywności – test.

MODUŁ VI - Jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, tak aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania:

 1. Sztuka mówienia „nie” bez poczucia winy.
 2. Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych?
  • Praca grupowa mająca na celu wypracowanie skutecznego modelu odmawiania.
  • Przećwiczenie wybranych technik np. asertywnej odmowy z użyciem zdartej płyty.
 3. Granice obrony koniecznej: 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych "negatywnych" uczuć.
 4. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii.
 5. Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów.
 6. Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych.
 7. Trening wyrażania uczuć pozytywnych - ćwiczenia interakcyjne.

MODUŁ VII - Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym:

 1. Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym?
 2. Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele praca, zdrowie itd... Koło życia jest narzędziem do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi.
 3. W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań?
 4. Stres, jako czynnik zaburzający proces planowania:
  • profilaktyka stresu,
  • jak powstaje stres?
 5. Stres – objawy fizyczne.
 6. Kiedy stres jest szkodliwy?
 7. Jak wytropić własne źródła stresu?
 8. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 9. Praca nad przekonaniami.
 10. Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem.

Wykładowca

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów z różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
17 - 18 sierpnia 2021 r., wtorek - środa, 9.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
13 - 14 października 2021 r., środa - czwartek, 9.00 - 15.00