Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zarządzanie czasem, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie i osiągać wyznaczone cele

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu omówimy zagadnienia: zarządzanie czasem, jak podnieść efektywność osobistą, jak zarządzać sobą w czasie, skuteczne style zachowań w biznesie, techniki organizacji pracy, jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”, asertywność w pracy, jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, jak dbać o równowagę, jak skutecznie planować.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

W dzisiejszych czasach praca i obowiązki zawodowe w dużym stopniu przenikają się z życiem osobistym. Zjawisko to pogłębiła pandemia, która wymogła na wielu branżach reorganizację i wdrożenie pracy zdalnej. W tak funkcjonującej rzeczywistości bardzo ważne staje się zagadnienie zarządzania czasem oraz zarządzania sobą w czasie. Zgłębienie go pozwala pracownikom czerpać satysfakcję zarówno z realizacji obowiązków zawodowych, jak i życia osobistego oraz uniknąć niepotrzebnego w tym zakresie stresu.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o technikach skutecznego zarządzania czasem i planowania pracy oraz przećwiczenie poznanych metod, by z łatwością wdrożyć je w codziennej pracy. Umożliwi to uczestnikom poprawę w zakresie planowania i zarządzania codziennymi obowiązkami w życiu prywatnym, a także podniesienie efektywności biznesowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • wygospodarowanie dodatkowego czasu na co dzień, który możesz przeznaczyć na dowolne aktywności,
 • realizacja planów dotychczas niespełnionych z powodu „braku czasu”,
 • efektywna realizacja celów zawodowych,
 • spokój i satysfakcja w sferze prywatnej.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • jak doskonalić umiejętność planowania pracy własnej,
 • jak wyznaczać priorytety i zapobiegać prokrastynacji,
 • jak efektywnie pracować pod presją czasu,
 • jak stosować w praktyce zróżnicowane narzędzia służące do planowania,
 • jak pozbyć się nawyków, które obniżają efektywność i zastąpić je takimi, które ją podnoszą,
 • jak wdrażać działania sprzyjające oszczędności czasu i energii.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • planowania pracy własnej,
 • ustalania priorytetów działań, 
 • identyfikowania i radzenia sobie ze "złodziejami czasu",
 • budowania postawy asertywnej w kontekście zarządzania czasem, 
 • radzenia sobie ze stresem związanym z natłokiem obowiązków.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, niezależnie od poziomu stanowiska, które poszukują sposobów zwiększenia swojej efektywności poprzez umiejętne zarządzanie zadaniami, nadawanie priorytetów oraz organizację pracy.

Metody szkoleniowe:

Miniwykład prowadzącego, gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje na forum.

Szkolenie odbywa się jednocześnie na trzech poziomach:

 • nabywanie wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności,
 • podnoszenie kompetencji zgodnie z modelem uczenia się osób dorosłych.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

MODUŁ I - Efektywność zarządzania czasem

 1. Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 2. Błędy w zarządzaniu czasem
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność
 4. Reguły efektywności wg Briana Tracy
 5. Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań
 6. Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam
 7. Radzenie sobie z presją czasu
 8. Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu
 9. Zasady formułowania celów. Metoda SMART

MODUŁ II - Style zachowań i ich wpływ na skuteczność w biznesie

 1. Czym są style osobowości według DISC
 2. Jakim stylem jestem – kwestionariusz stylu
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu pozwalające na zwiększanie efektywności biznesowej
 4. Dlaczego znajomość stylu zachowania ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej pracy
 5. Czynniki motywujące i demotywujące dla poszczególnych stylów
 6. Jak wykorzystać mocne strony do zwiększania swojej skuteczności

MODUŁ III - Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie

 1. Matryca Eisenhowera
 2. Metoda ALPEN
 3. Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 4. Zasada 60/40
 5. Złota godzina
 6. Jak nadawać priorytety zadaniom
 7. Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
 8. Kontrola realizacji planu
 9. Schemat I-BEAM jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia
 10. Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.

MODUŁ IV - Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”

 1. Identyfikacja własnych „złodziei czasu”
 2. Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 3. Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
 4. Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze
 5. Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań

MODUŁ V - Asertywność a zarządzanie sobą w czasie

 1. Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji
 • Praca w grupach mająca na celu stworzenie definicji oraz charakterystykę poszczególnych postaw
 1. Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych
 2. Poznaj siebie i swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju
 3. Mapa asertywności – test

MODUŁ VI - Jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice tak, aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania

 1. Sztuka mówienia „nie” bez poczucia winy
 2. Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych
  • Praca grupowa mająca na celu wypracowanie skutecznego modelu odmawiania
  • Przećwiczenie wybranych technik, np. asertywnej odmowy z użyciem zdartej płyty
 3. Granice obrony koniecznej: 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych "negatywnych" uczuć
 4. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii
 5. Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów
 6. Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
 7. Trening wyrażania uczuć pozytywnych - ćwiczenia interakcyjne

MODUŁ VII - Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym

 1. Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 2. Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele praca, zdrowie itd. Koło życia jako narzędzie do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi.
 3. W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań
 4. Stres jako czynnik zaburzający proces planowania
  • Profilaktyka stresu
  • Jak powstaje stres
 5. Stres – objawy fizyczne
 6. Kiedy stres jest szkodliwy
 7. Jak wytropić własne źródła stresu
 8. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Praca nad przekonaniami
 10. Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

WYKŁADOWCA I

Certyfikowany trener umiejętności osobistych i menedżerskich, psycholog, coach i doradca organizacyjny z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Studium Treningu Psychologicznego według standardu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zdobyła uprawnienia trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   

Zdobywała doświadczenie pracując w międzynarodowej korporacji z sektora bankowego, w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także jako członek zarządu firmy doradczej świadczącej usługi konsultingowe oraz specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis), kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji). Stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Trener zatwierdzony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz ekspert Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Kluczowe kwalifikacje:

 • Doświadczenie w kilkuset projektach w zakresie projektowania oraz wdrażania systemów zarządzania rozwojem i dobrostanem pracowników
 • Analityk HR, w tym analiza efektywności projektów rozwojowych
 • Praca w nurcie Evidence Based HRM (zarządzanie oparte na faktach)
 • Trener Szkoły Trenerów, coach
 • Kotrener treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy
 • Akredytowany praktyk PRISM Brain Mapping i osoba prowadząca szkolenia certyfikacyjne
 • Certyfikowany asesor International Task Force on Assessment Center Guidelines

WYKŁADOWCA II

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów z różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.