MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omówimy: czym jest różnorodność i jak zarządzać różnorodnością, co to znaczy zarządzanie różnorodnością, polityka zarządzania różnorodnością, rola menedżera w zarządzaniu różnorodnością, trudności w komunikacji, praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością, jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników, polityka równego traktowania, kultura różnorodności.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy: ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Zróżnicowanie w różnych aspektach takich, jak wiek, płeć, kultura, pochodzenie, status rodzinny czy doświadczenia życiowe, sprawia, że poszczególne osoby potrafią patrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw.

Z tego powodu różnorodność (diversity) jest atutem, który warto sobie uświadomić. Jeśli organizacja wdroży odpowiednią kulturę i podejmie kroki w celu aktywnego i świadomego wykorzystania różnorodności i zarządzania nią, korzystnie wpłynie to na jej funkcjonowanie.

Zarządzanie różnorodnością to stworzenie takich warunków w organizacji, które pozwalają wykorzystać potencjał każdego pracownika i umożliwiają rozwój jego talentów. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością zdobywa przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy. Taka organizacja daje szansę każdemu zatrudnionemu na partycypowanie w rozwoju całej firmy.

Cel szkolenia:

 • poznanie korzyści i kluczowych zasad zarządzania różnorodnością w firmie,
 • spojrzenie na zarządzanie różnorodnością z perspektywy oczekiwań międzynarodowych, a korzyści lokalnych,
 • określenie kluczowych czynników umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole,
 • określenie działań związanych z budowaniem różnorodnego środowiska  pracy opartego na różnorodnych kompetencjach, cechach i predyspozycjach,
 • nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności.

Korzyści ze szkolenia: 

 • wykorzystanie różnorodności pracowników dla zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji,
 • zwiększenie zaangażowania, motywacji i satysfakcji pracowników,
 • BONUS: Indywidualny plan wdrożenia zarządzania różnorodnością opracowany podczas osobistej konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole,
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach,
 • zachowaniach związanych z poczuciem dyskryminacji i wykluczenia,
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole,
 • błędnej interpretacji i wdrażaniu zarządzania różnorodnością – na bazie praktycznych przykładów,
 • korzyściach z promowania zarządzanie różnorodnością dla organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją,
 • wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • budowania procesów opartych na różnorodności, od rekrutacji po onboarding i zarządzanie talentami,
 • przygotowania pracowników do współpracy w środowisku różnorodnym, poprzez pokazanie im korzyści z zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menedżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menedżerowie zarządzający zróżnicowanym zespołem,
 • osoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym. 

SPECJALNY BONUS DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!

W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej, godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu, w dogodnym ustalonym terminie.

Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, przeanalizowania dotychczasowych działań oraz przygotowania indywidualnego planu działania dotyczącego wdrażania działań związanych z zarządzaniem różnorodnością. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który korzystając ze swojego doświadczenia pomaga uczestnikowi przygotować indywidualny plan działania w zakresie zarządzania różnorodnością.

Metody szkoleniowe:

Miniwykłady, prezentacja, case studies, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, dyskusje na forum, feedback trenera.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Blok 1: Zarządzanie różnorodnością – trend czy normalność

 • Czym jest zarządzanie różnorodnością?
 • Czy różnorodność to różna płeć, wiek…. czy może kompetencje, predyspozycje i różne cechy osobowości?
 • Różnorodność – międzynarodowe, a polskie realia
 • Kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników

Blok 2: Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością

 • Czym jest „inclusive leadership”?
 • Korzyści z zarządzania różnorodnością – dla zespołu, dla pracownika, dla menadżera
 • Kluczowe wartości kultury opartej o zarządzanie różnorodnością
 • Polityka równego traktowania
 • Rekrutacja, onboarding  i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność
 • Jak przygotować pracowników do kultury różnorodności spójnej z wymogami organizacji i pokazującymi lokalne korzyści

Blok 3: Dyskryminacja i mobbing

 • Dyskryminacja i mobbing – charakterystyka i rodzaje
 • Zmiany prawne w Polsce
 • Działania przeciwdziałające dyskryminacji i mobbingowi

Blok 4: Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat

 • Stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia
 • Zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności
 • Rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych
 • Uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi
 • Uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych, wpływających na nieporozumienia w komunikacji

Wykładowca

Menedżer HR z kilkunastoletnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym. Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozproszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Na co dzień współpracuje z menadżerami wszelkich szczebli wdrażając ich  i umacniając w przekonaniu o wartości wdrażania procesów umożliwiających wzrost efektywności organizacji dzięki zaangażowaniu pracowników. Jako certyfikowany coach ICF w pracy stosuje podejście oparte na współpracy i wsparciu rozwoju innych.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia na arenie polskiej i międzynarodowej, w języku angielskim i polskim, z umiejętności miękkich i HR, dla top i mid menadżerów, specjalistów. Jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych "Język angielski w biznesie", wykładowcą akademickim z obszaru zarządzania biznesem i HR. Od 20 lat prowadzi kursy biznesowe języka angielskiego, w tym kursy specjalistyczne z zakresu obsługi klienta, sprzedaży, HR, jak i kursy przygotowujące trenerów i coachów do prowadzenia szkoleń i sesji coachingowych po angielsku.

Sama o sobie mówi: Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państw,  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stały opis wykładowcy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.