Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

Na szkoleniu omówimy: czym jest różnorodność i jak zarządzać różnorodnością, co to znaczy zarządzanie różnorodnością, polityka zarządzania różnorodnością, rola menedżera w zarządzaniu różnorodnością, trudności w komunikacji, praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością, jak w pełni wykorzystać potencjał pracowników, polityka równego traktowania, kultura różnorodności.

Opis szkolenia


Szkolenia UWAGA! Ważne szkolenie dla firm zatrudniających pracowników z Ukrainy!

 

Aspekt ten jest szczególnie istotny w kontekście napływu pracowników z Ukrainy. Dowiedz się, jak czerpać z ich potencjału, by osiągnąć obopólne korzyści.


Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy: ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Zróżnicowanie w różnych aspektach takich, jak wiek, płeć, kultura, pochodzenie, status rodzinny, czy doświadczenia życiowe, sprawia, że poszczególne osoby potrafią patrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw.

Z tego powodu różnorodność (diversity) jest atutem, który warto sobie uświadomić. Jeśli organizacja wdroży odpowiednią kulturę i podejmie kroki w celu aktywnego i świadomego wykorzystania różnorodności i zarządzania nią, korzystnie wpłynie to na jej funkcjonowanie.

Zarządzanie różnorodnością to stworzenie takich warunków w organizacji, które pozwalają wykorzystać potencjał każdego pracownika i umożliwiają rozwój jego talentów. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością zdobywa przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy. Taka organizacja daje szansę każdemu zatrudnionemu na partycypowanie w rozwoju całej firmy.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania różnorodnością w firmie i nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności.

Korzyści ze szkolenia: 

 • Wykorzystanie różnorodności pracowników dla zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji,
 • Zwiększenie zaangażowania, motywacji i satysfakcji pracowników,
 • BONUS: Indywidualny plan wdrożenia zarządzania różnorodnością opracowany podczas osobistej konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole,
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach,
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiają pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją,
 • wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menedżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menedżerowie zarządzający zróżnicowanym zespołem,
 • osoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym. 

SPECJALNY BONUS DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!

W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej, godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu, w dogodnym ustalonym terminie.

Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, przeanalizowania dotychczasowych działań oraz przygotowania indywidualnego planu działania dotyczącego wdrażania działań związanych z zarządzaniem różnorodnością. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który korzystając ze swojego doświadczenia pomaga uczestnikowi przygotować indywidualny plan działania w zakresie zarządzania różnorodnością.

Metody szkoleniowe:

Miniwykłady, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach (case study, symulacje, scenki), dyskusje na forum.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zarządzanie różnorodnością
 • czym jest zarządzanie różnorodnością
 • dyskryminacja i mobbing, charakterystyka i rodzaje
 • zmiany prawne w Polsce
 • kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników
 1. Wyzwania menedżera w zarządzaniu różnorodnością
 • cztery wymiary różnorodności
  • tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć itp.)
  • tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy)
  • tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko)
  • tożsamość psychologiczna (osobowość)
 • kluczowe kompetencje menedżera zarządzającego różnorodnym zespołem
 • trudności w komunikacji – różnice wartości i stylu komunikacji
 • stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia
 1. Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat
 • zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności
 • rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych
 • zrozumienie zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją
 • uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi
 • uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych, wpływających na brak skuteczności współpracy
 1. Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością
 • korzyści z zarządzania różnorodnością
 • kluczowe wartości kultury opartej o zarzadzanie różnorodnością
 • struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności
 • rekrutacja i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność
 • polityka równego traktowania
 • jak przygotować pracowników do kultury różnorodności
 1. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń na rynku polskim i zagranicznym z zakresu komunikacji pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się, z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania i mówienia, werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, jednak aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.