Zarządzanie różnorodnością

Warszawa / lub ONLINE
28 czerwca 2021 r., poniedziałek, 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
20 września 2021 r., poniedziałek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia: czym jest różnorodność, jaka jest rola menedżera w zarządzaniu różnorodnością, jakie są praktyczne aspekty zarządzania różnorodnością.

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy -  ich doświadczenie, kompetencje, wiedza. Różnorodność (diversity) na poziomie wieku, płci, kultury, statusu rodzinnego daje nam zupełnie inne doświadczenia, co pozwala patrzeć na każdą sytuację z różnych perspektyw. Zarządzanie różnorodnością to korzystanie z potencjału każdego pracownika, z jego przeżyć, tak, aby wykorzystać w pełni jego potencjał. Organizacja opierająca politykę na zarządzaniu różnorodnością posiada przewagę nad konkurencją, ponieważ oprócz korzyści płynących z rozbudowanej wiedzy i umiejętności pracowników, wpływa na zwiększenie ich zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Celem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania różnorodnością w firmie i nabycie umiejętności niezbędnych do jej wprowadzania. 

Korzyści ze szkolenia: praktyczna wiedza i kompetencje, które pozwolą na wykorzystanie różnorodności pracowników.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • kluczowych aspektach zarządzania różnorodnością w zespole, 
 • dyskryminacji oraz jej podłożach i efektach, 
 • etapach wdrażania kultury organizacji opartej na zarządzaniu różnorodnością,
 • czynnikach umożliwiają pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji kluczowych aspektów związanych z dyskryminacją, 
 • niezbędne do wprowadzenia i promowania zarządzania różnorodnością,
 • przygotowania planu wdrożenia kultury organizacyjnej opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści i menadżerowie wdrażający w organizacjach politykę zarządzania różnorodnością,
 • menadżerowie zarządzających różnorodnych zespołem,
 • osóoby pracujące w środowisku wielokulturowym, wielopokoleniowym, wieloosobowościowym. 

SPECJALNY BONUS DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!
W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z idnywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie. 
Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia indywidualnych przypadków, przeanalizowania dotychczasowych działań oraz przygotowania indywidualnego planu działania dotyczącego wdrażania działań związanych z zarządzaniem różnorodnością. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jedynie Panu/Pani – trener przyjmuje rolę mentora, który korzystając ze swojego doświadczenia pomaga Panu/Pani przygotować indywidualny plan działania w zakresie zarządzania różnorodnością. 

Metody szkoleniowe:

mini wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach (case study, symulacje, scenki), dyskusje na forum.

Program

 1. Zarządzanie różnorodnością:
 • czym jest zarządzanie różnorodnością,
 • dyskryminacja i mobbing, charakterystyka i rodzaje,
 • zmiany prawne w Polsce,
 • kluczowe aspekty i punkty standardu zarządzania różnorodnością i inkluzji pracowników.
 1. Wyzwania menadżera w zarządzaniu różnorodnością:  
 • cztery wymiary różnorodności:
  • tożsamość pierwotna (rasa, wiek, płeć itd),
  • tożsamość wtórna (poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, poglądy),
  • tożsamość organizacyjna (staż pracy, branże, stanowisko),
  • tożsamość psychologiczna (osobowość),
 • kluczowe kompetencje różnorodnego menadżera,
 • trudności w komunikacji – różnice wartości i stylu komunikacji,
 • stereotypy, przekonania, nieuświadomione zachowania i uprzedzenia.
 1. Czy zarządzanie różnorodnością jest faktycznie tak ważne – praktyczny warsztat: 
 • zidentyfikowanie barier – osobistych i organizacyjnych – wobec równości i różnorodności,
 • rozpoznanie i zdefiniowanie przekonań i zachowań dyskryminacyjnych,
 • zrozumienie zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją,
 • uświadomienie wpływu zachowań dyskryminacyjnych na innych ludzi,
 • uświadomienie różnic w komunikacji, w tym kulturowych,  wpływających na brak skuteczności współpracy.
 1. Wdrażanie i utrzymanie kultury opartej na zarządzaniu różnorodnością:
 • korzyści z zarządzania różnorodnością,
 • kluczowe wartości kultury opartej o zarzadzanie różnorodnością,
 • struktura zatrudnienia z perspektywy różnorodności,
 • rekrutacja  i programy rozwoju wrażliwe na różnorodność,
 • polityka równego traktowania,
 • jak przygotować pracowników do kultury różnorodności.

Wykładowca

Menedżer HR z 15 – letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.
Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń,  prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.
 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
28 czerwca 2021 r., poniedziałek, 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
20 września 2021 r., poniedziałek, 10.00 - 16.00