Zarządzanie ryzykiem personalnym z wykorzystaniem well-beingu

Warszawa
18 listopada 2019, poniedziałek, 10.00 - 17.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Ryzyko personanlne jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej organizacji zatrudniającej pracowników. W zarządzaniu firmą konieczne jest więc uwzględnienie tego ryzyka. W każdym momencie życia firmy może zdarzyć się, że pracownicy zmieniają miejsce pracy, obniża się motywacja, spada efektywność czy zaangażowanie.

Wśród pracowników jest coraz większa świadomość i chęć dbania o swój dobrostan (well-being) i coraz chętniej pracują w firmach, które rozumieją, że motywacja i zaangażowanie nie występują bez poczucia komfortu psychicznego. Dlatego nowocześnie zarządzane organizacje uwzględniają holistyczne podejście do pracownika i troskę o jego stan psychofizyczny, co przekłada się na poziom zaagnażowania pracowników i zmniejsza ryzyko związane z rotacją, absencjami, niskim zaangażowaniem i słabą motywacją.

Przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe warsztaty, które łączą wiedzę dotyczącą zarządzania ryzykiem personalnym z praktyczną wiedzą w zakresie budowania dobrostanu w organizacji.

Szkolenie kierujemy do pracownikow działów HR.

Celem szkolenia jest:

 • wzmocnienie i rozwinięcie umiejętności komunikowania i wprowadzania zmian z wykorzystaniem metod analitycznych,
 • pogłębienie świadomości dotyczącej znaczenia i roli dobrostanu w pracy zespołów, liderów i pracowników liniowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • metodach redukcji zagrożeń związanych z odejściem pracowników, spadkiem jakości,
 • problemach związanych z rekrutacją,
 • sposobach wzmocnienia motywacji i zaangażowania,
 • znaczeniu well-beingu (dobrostanu psychicznego) dla efektywności pracy.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikowania ryzyk personalnych,
 • badania istotności ryzyka dla swojej firmy,
 • wypracowania metod zaradczych służących przeciwdziałaniu ryzykom personalnym.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

Program

 1. Wprowadzenie do warsztatu. Zapoznanie uczestników, oczekiwania, kontrakt.

  Po tym module uczestnicy będą umieli odróżniać ryzyka od zagrożeń, poznają skuteczny model zarządzania ryzykiem oraz metody identyfikacji i pomiaru ryzyk personalnych w organizacji:
   
  1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
  2. Model zarządzania ryzykiem personalnym.
  3. Obszary ryzyk personalnych, metody pomiaru.
    
 2. Well-being w organizacji.

  Po tym module uczestnicy będą znali elementy składowe dobrostanu pracowników, metody welbeingowe na obniżanie ryzyk personalnych, metody analityczne bazujące na wiedzy, emocjach i przekonaniach pracowników – mające zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem w organizacji:
   
  1. Well-being w organizacji – elementy składowe.
  2. Well-being – sposób na obniżanie ryzyk personalnych w organizacji.
  3. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem personalnym z wykorzystaniem metod heurystycznych.
    
 3. Prognozowanie poziomu ryzyka.

  Po tym module pracownicy będą umieli w praktyce zastosować wiedzę do wypracowania metod przeciwdziałania ryzykom kadrowym oraz będą potrafili wypracowywać procedury naprawcze poprzez dążenie do konsensusu:
   
  1. Identyfikacja ryzyk – ankieta ekspercka ćwiczenia.
  2. Przeciwdziałanie ryzyku – burza mózgów.
  3. Wypracowanie gotowych rozwiązań w trakcie procedury naprawczej – technika delficka.
    
 4. Podsumowanie szkolenia, wnioski.

Wykładowca

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Twórca polskiego narzędzia do badania well-beingu w organizacjach, wykładowca na nowatorskich studiach podyplomowych „Wellbeing w organizacji” a także na studiach podyplomowych dla audytorów. Autor publikacji na temat zarządzania ryzykiem.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem.

Szkoli przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 pracowników administracji oraz dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
18 listopada 2019, poniedziałek, 10.00 - 17.00