Doskonalenie umiejętności menedżerskich - warsztat

Warszawa / lub ONLINE
21 - 22 lutego 2022 r., poniedziałek - wtorek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się i przećwiczysz: jak budować autorytet, jakie stoją wyzwania przed współczesnym liderem, jakie są style osobowości i jak je wykorzystać w zarządzaniu zespołem, jak budować konstruktywną komunikację, jak wzmacniać odporność psychiczną, jak radzić sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji, umożliwiających realizację założonych celów biznesowych. 

Korzyści ze szkolenia: wzmocnienie umiejętności niezbędnych do budowania roli efektywnego lidera.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • jakie umiejętności powinien posiadać idealny kierownik,
 • jak budować autorytet managera,
 • jak mówić, by „słuchali” oraz jak słuchać efektywnie,
 • jak motywować metodami finansowymi, jak również pozafinansowymi.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • koordynownia pracę zespołu,
 • wspierania i kontrolowania w realizacji celów,
 • przeprowadzania skutecznych rozmów motywujących, korygujących oraz przekazywania trudnych decyzji,
 • wspierania w indywidualnym rozwoju,
 • komunikowania się z pracownikami,
 • dopasowania sposób motywacji do fazy rozwoju zespołu.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanej aplikacji, aby zapoznać się z merytoryką tam zawartą. Dzięki temu podczas szkolenia będzie możliwość skupienia  się na praktycznych ćwiczeniach.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby zarządzające zespołami - niezależnie czy zaczynają swoją drogę liderską czy też posiadają wieloletnie doświadczenie. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.

Metody szkoleniowe:

mini wykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja na forum.

Program

 1. Wyzwania stojące przed współczesnymi liderami:
 • wyzwania współczesnego lidera,
 • jak przewodzić w sytuacji nieustannej zmiany,
 • zmiana , jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej,
 • czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany,
 • jakie działania może podjąć lider, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej,
 • Polska Mapa Motywacji – prezentacja najnowszych badań dotyczących motywatorów w polskich przedsiębiorstwach.
 1. Budowanie autorytetu szefowskiego:
 • szef skuteczny to szef zmotywowany, jak pracować ze sobą samym kiedy odczuwamy spadek motywacji,
 • model błyskawicznej motywacji Pantalona,
 • przewodnik po wartościach – jak zbudować swój własny kompas wartości i zarządzać w zgodzie ze sobą,
 • reguły szefa- praktyczne narzędzia budowania autorytetu szefowskiego.
 1. Czym są style osobowości według DISC i jak świadomość siebie wzmacnia poczucie siły liderskiej:
 • jakim stylem jestem jako Menedżer,
 • kluczowe potencjały wynikające z danego stylu,
 • jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC,
 • jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska,
 • dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy,
 • czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera,
 • kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów,
 • identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja jako menedżer mogę z tym zrobić,
 • jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe.
 1.  Konstruktywna komunikacja budująca poczucie zaangażowania i odpowiedzialności:
 • wyrażenie empatycznego zrozumienia,
 • błędy poznawcze związane z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną,
 • jak to jest z tą „prawda obiektywną”  w ocenianiu,
 • wyrażanie własnych opinii a nie sądów,
 • fakty, a opinie w komunikacji z pracownikami – ćwiczenia wyrażania komunikatu Ja,
 • techniki coachingowe, jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika:
  • słuchanie,
  • zadawanie pytań,
  • stworzenie przestrzeni do kreatywności i podejmowania decyzji,
 • model GROW,
 • modele informacji zwrotnej – ćwiczenia praktyczne.
 1.  Odporność na stres i radzenie sobie z emocjami:
 • dlaczego się stresujemy i jak to na nas działa,
 • jak nasz mózg reaguje na stres,
 • czym są stresory i jak je rozpoznawać,
 • zarządzanie emocjami jako jeden z istotniejszych obszarów odporności psychicznej,
 • mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich,
 • układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę,
 • skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem.

Wykładowca

Certyfikowany trener umiejętności osobistych i menedżerskich, psycholog, coach i doradca organizacyjny z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe. Zdobyła uprawnienia trenera I i II  stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   
Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy 
i zaangażowanie pracowników. 
Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis),  kompleksową ewaluację 
w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń. 
Trener zatwierdzony przez KPRM oraz ekspert KPRM w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
21 - 22 lutego 2022 r., poniedziałek - wtorek, 10.00 - 16.00