MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie 2-dniowe
N
a szkoleniu omówimy: efektywne zarządzanie zespołem, budowanie autorytetu, wyzwania współczesnego lidera, zarządzanie zespołem rozproszonym, style osobowości, zarządzanie zmianą, budowanie konstruktywnej komunikacji, motywowanie siebie i innych, motywacja finansowa i pozafinansowa, jak wzmacniać odporność psychiczną, sposoby radzenia sobie ze stresem.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Funkcja lidera wiąże się nie tylko z przywilejami, lecz przede wszystkim obowiązkami i odpowiedzialnością za efekty. Na szkoleniu powiemy, jak w pełni wykorzystać swój potencjał do skutecznego realizowania zadań menedżerskich w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Warsztat uwzględnia metody zarządzania zespołem rozproszonym w pracy hybrydowej lub online.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają dostęp do dedykowanej aplikacji, aby zapoznać się z merytoryką tam zawartą. Dzięki temu podczas szkolenia będzie możliwość skupienia się na praktycznych ćwiczeniach warsztatowych.

Cel szkolenia:

Nabycie i wzmocnienie umiejętności niezbędnych do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości.

Korzyści ze szkolenia:

 • sprawna realizacja celów biznesowych poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji,
 • rozwinięcie posiadanych mocnych stron oraz uświadomienie obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania zespołem,
 • umiejętność zbudowania wizerunku profesjonalnego i efektywnego lidera.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • umiejętnościach, jakie powinien posiadać idealny kierownik,
 • budowaniu autorytetu managera,
 • sposobach, jak mówić, by „słuchali” oraz jak słuchać efektywnie,
 • motywowaniu metodami finansowymi i pozafinansowymi,
 • metodach skutecznego zarządzania zespołem zdalnym.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • koordynowania pracy zespołu,
 • wspierania i kontrolowania realizacji celów,
 • przeprowadzania skutecznych rozmów motywujących, korygujących oraz przekazywania trudnych decyzji,
 • wspierania w indywidualnym rozwoju,
 • komunikowania się z pracownikami,
 • efektywnego kierowania zespołem zdalnym,
 • dopasowania sposób motywacji do fazy rozwoju zespołu.

Adresaci szkolenia:

Osoby zarządzające zespołami (także zdalnymi), niezależnie, czy zaczynają swoją drogę liderską, czy też posiadają wieloletnie doświadczenie. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.

Metody szkoleniowe:

miniwykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja na forum.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Wyzwania stojące przed współczesnymi liderami z uwzględnieniem trybu pracy hybrydowej/online
 • wyzwania współczesnego lidera
 • jak przewodzić w sytuacji nieustannej zmiany
 • zmiana jako nieuchronny czynnik wpływający na poziom zaangażowania, motywacji i skuteczności zespołowej
 • czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany
 • jakie działania może podjąć lider, aby przechodzić przez zmiany korzystając ze swoich zasobów i korzystając z siły zespołowej
 • Polska Mapa Motywacji – prezentacja najnowszych badań dotyczących motywatorów w polskich przedsiębiorstwach
 1. Budowanie autorytetu szefowskiego
 • szef skuteczny to szef zmotywowany, jak pracować ze sobą samym, kiedy odczuwamy spadek motywacji
 • model błyskawicznej motywacji Pantalona
 • przewodnik po wartościach – jak zbudować swój własny kompas wartości i zarządzać w zgodzie ze sobą
 • reguły szefa – praktyczne narzędzia budowania autorytetu szefowskiego
 1. Czym są style osobowości według DISC i jak świadomość siebie wzmacnia poczucie siły liderskiej
 • jakim stylem jestem jako menedżer
 • kluczowe potencjały wynikające z danego stylu
 • jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach DISC
 • jakie wartości do zespołu wnoszą osobowości: czerwona, żółta, zielona i niebieska
 • dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy
 • czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy pracownika i menedżera
 • kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów
 • identyfikacja kluczowych obszarów rozwojów – co ja, jako menedżer, mogę z tym zrobić
 • jak wykorzystać mocne strony, a jak zniwelować słabe
 1. Planowanie, delegowanie i monitorowanie pracy zdalnej/hybrydowej
 • deficyty zarządzania bez kontaktu osobistego – jak je wyeliminować
 • praktyczne metody planowania i organizacji zadań w ramach pracy zdalnej
 • jakie zadania i kompetencje delegować na pracowników, aby efektywnie zarządzać zespołem
 • delegowanie zadań – jak, komu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice podczas delegowania zadań w zależności od pracownika, np. pracownikowi z dużym doświadczeniem a nowozatrudnionemu, pracownikom ze spadkiem zaangażowania itp.)
 • trudności i błędy w delegowaniu – jak sobie z nimi poradzić i czego unikać
 • sposoby monitorowania pracy zdalnej – jak weryfikować, oceniać i egzekwować zdalnie
 1.  Konstruktywna komunikacja budująca poczucie zaangażowania i odpowiedzialności
 • wyrażenie empatycznego zrozumienia
 • błędy poznawcze związane z postrzeganiem innych ludzi i ich oceną
 • jak to jest z tą „prawda obiektywną” w ocenianiu
 • wyrażanie własnych opinii a nie sądów
 • fakty a opinie w komunikacji z pracownikami – ćwiczenia wyrażania komunikatu Ja
 • techniki coachingowe jako narzędzie do budowania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika
  • słuchanie
  • zadawanie pytań
  • stworzenie przestrzeni do kreatywności i podejmowania decyzji
 • model GROW
 • modele informacji zwrotnej – ćwiczenia praktyczne
 1. Zmiana i nieprzewidywalność jako czynnik determinujący rzeczywistość biznesową
 • środowisko VUCA w jakim obecnie żyjemy (zmienność, nieprzewidywalność – ciągła zmiana)
 • dlaczego przechodzimy na system pracy hybrydowej – analiza szans i zagrożeń dla lidera i zespołu
 • psychologiczne aspekty zmiany, czyli dlaczego boimy się zmiany
 • fazy zmiany i działania lidera na każdym etapie
 • postawy wobec zmiany – jak je identyfikować i na nie wpływać
 • opór – dlaczego powstaje, jak sobie z nim radzić
 • postawa lidera kluczem dla powodzenia zmiany
 • narzędzia wspierające zmianę
 1.  Odporność na stres i radzenie sobie z emocjami
 • dlaczego się stresujemy i jak to na nas działa
 • jak nasz mózg reaguje na stres
 • czym są stresory i jak je rozpoznawać
 • zarządzanie emocjami jako jeden z istotniejszych obszarów odporności psychicznej
 • mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich
 • układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę
 • skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem
 1. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, kilkunastoletni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów z różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.