Optymalizacja ekonomiczna zakładu pracy poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Warszawa / lub ONLINE
27 listopada 2020 r., piątek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W Polsce aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, w porównaniu z krajami Europy zachodniej, jest wciąż na niskim poziomie. Wynika to często ze stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie, a także z niskiej świadomości wśród przedsiębiorców, jakie korzyści ekonomiczne może przynieść firmie zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest pomoc w zoptymalizowaniu polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, z nakierowaniem na rozpoznanie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Celem szkolenia jest indywidualna ocena możliwości zmniejszenia kosztów funkcjonowania zakładu pracy, w którym prawidłowo identyfikuje się zyski i straty w zarządzaniu kapitałem ludzkim z ukierunkowaniem na pracowników niepełnosprawnych, tj.:

 • uświadomienie kadrze kierowniczej korzyści ekonomicznych, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać dzięki zatrudnianiu ON,
 • przygotowanie do zorganizowania szkoleń wewnętrznych dotyczących prawidłowego zarządzania pracownikami niepełnosprawnymi,
 • rodzaje dofinansowań związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej,
 • odliczenia za zatrudnianie osób niepełnosprawnych / kary za brak zatrudnienia,
 • obowiązkowe wpłaty na PFRON, rodzaje składanych deklaracji.

Podczas szkolenia omówimy:

 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 • przywileje i obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • tworzenie miejsc dotowanych, zwrot wynagrodzeń za zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Szkolenie ułatwi sprawne prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczania osób niepełnosprawnych, składanie wniosków o dotacje i dofinansowania, bieżące składanie deklaracji do PFRON.

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników działu kadr i płac,
 • kadry zarządzającej,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie z ukierunkowaniem na pracowników niepełnosprawnych.

Metody szkoleniowe:

 • wykład, analiza przykładów, odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości,
 • ćwiczenia z ustalania liczby zatrudnionych metodą ilościową i jakościową.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Prawne aspekty stosowania ustawy o rehabilitacji (...) w kontekście ograniczenia wpłat na PFRON:
  • optymalizacja ekonomiczna,
  • wpływ stopnia i rodzaju niepełnosprawności na wysokość obowiązkowych wpłat w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • schorzenia szczególne,
  • zakup usług wykonywanych przez podmioty ekonomi społecznej.
    
 2. Dofinansowanie do nowo tworzonych stanowisk pracy z środków PFRON lub Funduszu Pracy:
  • komu przysługuje zwrot,
  • maksymalna wysokość wsparcia,
  • przepisy warunkujące dofinansowanie m.in. obroty, zabezpieczenia, trwałość.
    
 3. Rodzaje dofinansowań związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej:
  • przystosowanie i adaptacja stanowisk pracy osób niepełnosprawnych,
  • wyposażenie stanowisk pracy,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawności (tryb, warunki),
  • dofinansowanie asystentów w miejscu pracy,
  • dofinansowanie kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracowników.
    
 4. Stosowanie przepisów prawa pracy w kontekście ustawy o rehabilitacji (...) i aktach wykonawczych:
  • warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • szczegółowe uregulowania dotyczące m.in. pory nocnej, dni wolnych na badania, dodatkowego urlopu, turnusów rehabilitacyjnych, 7 godz. pracy, …,
  • dostosowanie stanowiska do warunków osobistych ON - fakultatywne.
    
 5. Pytania uczestników, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert z zakresu prawa pracy i BHP. Audytor norm ISO 45001, 9001 i z zakresu prawa pracy. Posiada tytuł dr n. o zdr. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe: BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe z kontroli wewnętrznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na UW. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w firmach o profilu produkcyjnym, w służbie zdrowia, działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, frimie Drosed S.A.. Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 3 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, z których prawie każde obejmowało zagadnienia związane z prawem pracy i bhp. Jest wykładowcą w szkołach wyższych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
27 listopada 2020 r., piątek, godz. 10.00-16.00