Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym w nowych uwarunkowaniach prawnych w 2019 r.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie kierujemy do kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

Uczestnicy:

 • poznają zasady prowadzenia handlu zagranicznego zgodnie nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm w zawieranych umowach,

 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,

 • uzyskają praktyczne wskazówki jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,

 • uzupełnienią i uporządkują podstawową wiedzę o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Program

NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOT. EKSPORTU I IMPORTU:

 1. Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów z partnerami zagranicznymi?
 2. Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
 3. Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, zasadach wejścia i działania, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie, wzajemnej uznawalności?
 4. Jak posłużyć się Konwencją NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM:

 1. Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
 2. Jak sporządzić skuteczną ofertę uwzględniając specyfikę różnych rynków?
 3. Czyje ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie na wypadek sporu?
 4. Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?

WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI):

 1. Jak dobrać bazę dostawy i czy zawsze będzie miał zastosowanie Incoterms?
 2. Czy baza na fakturze musi odpowiadać bazie w dokumentach celnych?
 3. Jak zabezpieczyć odroczoną płatność na różnych rynkach?
 4. Kiedy posłużyć się akredytywą, gwarancją, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym, wekslem?

ZABEZPIECZANIE INTERESÓW W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH:

 1. Jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
 2. Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
 3. Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
 4. Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż  sąd powszechny?
 5. Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej?
 6. Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

 • ĆWICZENIA - analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym
 • ĆWICZENIA – omówienie sytuacji spornych na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, w tym poświęcone akredytywie i innym zabezpieczeniom finansowym transakcji.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

630,00 zł + 23% VAT = 774,90 zł brutto

630,00 zł + VAT zw = 630,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com