Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole

ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: rola menedżera w zmianie, zarządzanie stresem i oporem, motywowanie zespołu w zmianie, efektywna komunikacja, jak komunikować zmianę, jak monitorować efekty zmian w zespole.

Powiedzenie, że „jedyną stałą rzeczą jest zmiana” istnieje od wieków. Nigdy nie było ono tak aktualne, jak w dzisiejszych czasach. Żyjemy w kulturze zmiany, a umiejętność radzenia sobie z nią jest kluczowa zarówno dla naszego funkcjonowania w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dobry lider potrafi przeprowadzić zespół przez każdą zmianę tak, by zarówno poszczególni pracownicy, jak i cała organizacja, odnieśli dzięki temu sukces.

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy uczestników o zarządzaniu zmianą, 
 • wypracowanie bazy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą na różnych jej etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja),
 • wzmocnienie przełożonych w identyfikowaniu potrzeb zespołów na różnych etapach adaptacji w zmianie (świadomość i chęć, wiedza i umiejętności, utrwalenie i wzmocnienie).

Korzyści ze szkolenia:

 • praca w zaangażowanym, zmotywowanym zespole,
 • zbudowanie wizerunku zaangażowanego, wspierającego i profesjonalnego lidera,
 • efektywna praca zespołu przekładająca się na sukces firmy.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • najlepszych praktykach związanych ze wzmacnianiem zespołów na różnych etapach adaptacji,
 • sposobach identyfikacji potencjalnych szans i ryzyk w zmianach, 
 • zasadach wdrażania zmian w zespołach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na bieżące wyzwania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które zarządzają zespołami stałymi lub projektowymi w procesie zmiany w celu usprawnienia działania oraz utrzymania pożądanego poziomu zaangażowania.

Metody szkoleniowe:

miniwykład prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja na forum.

Program

1.    Rola przełożonego w zmianie

 • budowanie poczucia współodpowiedzialności w zespole
 • identyfikowanie niewyartykułowanych potrzeb
 • zarządzanie z „ludzką twarzą”

2.    Zarządzanie stresem i oporem

 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianach
 • sposoby przezwyciężenia trudności na różnych etapach zmian
 • niwelowanie napięcia i minimalizacja konfliktów w zespole

3.    Motywacja i rozwój zespołu w zmianie

 • analiza luk kompetencyjnych i zapewnienie wsparcia pracownikom
 • dostrzeganie i prezentowanie efektów zmian w zespole
 • budowanie na różnorodności

4.    Efektywna komunikacja

 • zasady i techniki aktywnego słuchania
 • konstruktywna informacja zwrotna
 • fundamenty komunikacji bez przemocy

5.    Praktyczne podejście do zmian

 • tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu przechodzeniu przez zmiany
 • podejście do zmian „tu i teraz”
 • zmiana jako projekt

6.    Postępy dzięki zmianom

 • sposoby monitorowania nastrojów w zmianie
 • zasady prowadzenia angażujących spotkań operacyjnych i rozwojowych w zespole
 • wzmacnianie osobistego zaangażowania w zespole

7.    Pytania, dyskusje, konsultacje

Wykładowca

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.
Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji (na rynku polskim o zagranicznym) pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.
Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer/tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

740,00 zł + 23% VAT = 910,20 zł brutto

740,00 zł + VAT zw = 740,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, 10.00 - 16.00