Jak przeprowadzić zespół przez zmianę

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu nauczysz się: jaka jest rola przełożonego w zmianie, jak zarządzać stresem i oporem, jak motywować zespół w zmianie, jak komunikować zmianę, jak monitorować efekty zmian w zespole.

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy uczestników nt. zarządzania zmianą w kontekście łączenia celów biznesu z indywidualnymi potrzebami pracowników, 
 • wypracowanie bazy dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą na różnych jej etapach (przygotowanie, realizacja, ewaluacja),
 • wzmocnienie przełożonych w identyfikowaniu potrzeb zespołów na różnych etapach adaptacji w zmianie (świadomość i chęć, wiedza i umiejętności, utrwalenie i wzmocnienie).

Korzyści ze szkolenia: wiedza i umiejętności niezbędne do wspierania pracowników w procesie adaptacji i przechodzeniu przez obiekcje.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • najlepszych praktykach związanych ze wzmacnianiem zespołów na różnych etapach adaptacji,
 • sposobach identyfikacji potencjalnych szans i ryzyk w zmianach, 
 • zasadach wdrażania zmian w zespołach, 
 • podejściu projektowym i procesowym w zmianie,
 • metodach wychodzenia poza schematyczne rozwiązania w dynamicznie zmieniających się realiach.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na reagować na bieżące wyzwania.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które zarządzają zespołami stałymi lub projektowymi w procesie zmiany w celu usprawnienia działania oraz utrzymania pożądanego poziomu zaangażowania.

Metody szkoleniowe:

wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane w procesach Design Thinking (stymulacja do wychodzenia poza schematyczne rozwiązania), ćwiczenia inspirowane praktyką Action Learning (podbudzenie do refleksji, dochodzenie do sedna problemu), aktywizujące narzędzia do pracy interaktywnej, wykład z prezentacją, dyskusja moderowana.

Program

1.    Rola przełożonego w zmianie:

 • budowanie poczucia współodpowiedzialności z zespole,
 • identyfikowanie niewyartykułowanych potrzeb,
 • zarządzanie z „ludzką twarzą”.

2.    Zarządzanie stresem i oporem:

 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianach,
 • sposoby przezwyciężenia trudności na różnych etapach zmian, 
 • niwelowanie napięcia i minimalizacja konfliktów w zespole.

3.    Motywacja i rozwój zespołu w zmianie:

 • analiza luk kompetencyjnych i zapewnienie wsparcia pracownikom,
 • dostrzeganie i prezentowanie efektów zmian w zespole,
 • budowanie na różnorodności.

4.    Efektywna komunikacja:

 • zasady i techniki aktywnego słuchania,
 • konstruktywna informacja zwrotna, 
 • fundamenty komunikacji bez przemocy.

5.    Praktyczne podejście do zmian:

 • tworzenie warunków sprzyjających efektywnemu przechodzeniu przez zmiany, 
 • podejście do zmian „tu i teraz”,
 • zmiana jako projekt. 

6.    Postępy dzięki zmianom:

 • sposoby monitorowania nastrojów w zmianie,
 • zasady prowadzenia angażujących spotkań operacyjnych i rozwojowych w zespole,
 • wzmacnianie osobistego zaangażowania w zespole. 

7.    Pytania, dyskusje, konsultacje.

Wykładowca

Konsultantka biznesowa i trenerka dla wyższej kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli działów: komunikacji, HR, marketingu i sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem. Moderatorka Design Thinking. Action Learning Coach. Trenerka - wykładowczyni z zakresu: zarządzania ludźmi w procesie zmian, budowania efektywnych i innowacyjnych zespołów, tworzenia pozytywnych doświadczeń pracowników oraz kandydatów, a także stymulowania myślenia innowacyjnego w celu generowania nieoczywistych, ale trafionych rozwiązań. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z: oddziałami międzynarodowych koncernów i dużymi polskimi firmami / grupami kapitałowymi, podmiotami z sektora MŚP, administracją publiczną / JST,  organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w: zarządzaniu zmianą, usprawnianiu procesów informacyjnych, realizacji audytów efektywności komunikacji, a także w trakcie wejścia w nowe obszary działalności. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

740,00 zł + 23% VAT = 910,20 zł brutto

740,00 zł + VAT zw = 740,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.