Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omówimy następujące zagadnienia: substancje SVHC, lista kandydacka, obowiązki dotyczące substancji wzbudzających duże obawy, baza SCIP, informacje potrzebne do zgłoszenia.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Od 5 stycznia 2021 r. producenci wielu substancji chemicznych, komponentów oraz gotowych produktów mają obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy w ilości większej niż 0,1%, do bazy SCIP (ang. Substances of Concern In Products). Substancje SVHC zamieszczone są na tzw. liście kandydackiej, która publikowana jest na stronie ECHA. Celem rejestru SCIP jest zapewnienie możliwości śledzenia takich substancji w całym łańcuchu dostaw. A zatem w bazie SCIP znajdą się informacje o wyrobach zawierających substancje SVHC dostarczone przez ich producentów, importerów oraz dystrybutorów.

Obowiązek zgłaszania do bazy SCIP wynika z przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Jest to wdrożenie przepisów dyrektywy odpadowej. Baza SCIP została utworzona przez Europejską Agencję Chemikaliów i jest dostępna na jej stronach.  

Obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC występuje od 1 stycznia 2022 roku. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie wykonany, ustawa przewiduje karę w tym zakresie.

Cel szkolenia:

Przekazanie informacji o nowym obowiązku zgłaszania substancji do bazy SCIP

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy kto i jak musi dokonać zgłoszenia do bazy SCIP,
 • wyjaśnienie wątpliwości praktycznych,
 • przygotowanie do prawidłowej realizacji obowiązku związanego ze zgłaszaniem substancji do rejestru SCIP.

Adresaci szkolenia:

Wytwórcy wyrobów, importerzy wyrobów, dystrybutorzy, składający wyroby.

Metody szkoleniowe:

wykład, warsztaty, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Definicja wyrobu.
   
 2. Różne rodzaje wyrobów.
   
 3. Identyfikowanie substancji SVHC w wyrobie.
   
 4. Co to są substancje SVHC.
   
 5. Lista kandydacka.
   
 6. Zbieranie informacji od dostawców.
   
 7. Kto ma obowiązek wykonania zgłoszenia do ECHA.
   
 8. Jakie informacje należy podać w zgłoszeniu.
   
 9. Narzędzie do zgłaszania substancji zawartych w wyrobach.
   
 10. Baza SCIP – jak wykonać zgłoszenie online.
   
 11. Zgłoszenia uproszczone.
   
 12. Dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Dr inżynier, Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.