Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2021 r.

Warszawa / lub ONLINE
28 stycznia 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
25 lutego 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia: podstawy prawne zatrudnienia, zasady zatrudnienia, umowa o pracę, wpływ pracy zdalnej na zatrudnienie, sposób rozliczania czasu pracy podczas pracy zdalnej, rozliczanie czasu pracy i problemy z rozliczaniem czasu pracy, zwalnianie pracowników - co należy wziąć pod uwagę.

Okres pandemii koronawirusa ma wpływ na prawo pracy, a co za tym idzie jego praktyczne wykorzystanie w zakresie m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników oraz rozliczania czasu pracy. Szczególne wyzwania stawia przed nami przejście prawie całkowicie na pracę zdalną. Szkolenie zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami, z którymi obecnie się mierzymy i pokazać jak należy dostosować działania do obecnej sytuacji.

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,
 • poznanie najnowszych zmian w prawie pracy i sposób jej wdrożenia w działanie firmy.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy uzyskają wiedzę oraz uporządkują informacje dotyczące następujących kwestii:

 • jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o dzieło i umowy zlecenie,
 • wyjątki prawne w zasadach zatrudniania oraz zawierania umów o pracę,
 • jak rozwiązywać problematyczne kwestie związane z czasem pracy, w tym czasem pracy osób niepełnosprawnych,
 • jakie są prawne aspekty rozwiązywania umów o pracę,
 • jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego we wszystkich zagadnieniach objętych tematem szkolenia,
 • list intencyjny - m.in. jakie informacje powienien zawierać, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • jakie dane osobowe przyszłego pracownika można przetwarzać przed samym zatrudnieniem i co w praktyce z tego wynika,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników w pracy zdalnej oraz przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami,
 • jak rozliczać podróże służbowe w systemie zadaniowego czasu pracy oraz w ruchomym czasie pracy,
 • w jaki sposób wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę i jak zachować się w nietypowych sytuacjach związanych z tym procesem.  

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów działu kadr i płac, specjalistów działów HR, w tym rekrutacji, a także menedżerów zespołów i kadry kierowniczej. 

SPECJALNY BONUS DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!
W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie.
Konsultacja daje możliwość omówienia konkretnych przypadków lub trudności w kontekście zmian prawnych i wdrożenia ich do Pana/Pani organizacji. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jedynie Panu/Pani– trener przyjmuje rolę mentora, który korzystając ze swojego doświadczenia pomaga wdrożyć zdobytą wiedzę w wykonywanie zadań związanych z pracą.

Metody szkolenia:

Wykład w oparciu o przykłady praktyczne, sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja na forum, wyjaśnianie wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Program

1. Podstawy prawne zatrudnienia:

 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, 
 • różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B, 
 • jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 • czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę,
 • jakie zmiany w umowach o dzieło mamy od 01.01.2021 r.

2. Zasady zatrudniania:

 • nawiązywanie stosunku pracy,
 • list intencyjny a umowa przedwstępna – jakie informacje zawrzeć aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe,
 • ile umów na okres próbny może mieć pracownik oraz jakie są wyjątki,
 • jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony,
 • w jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika.

3. Umowa o pracę:

 • jakie elementy należy w niej zawrzeć,
 • jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem,
 • jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika,
 • data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,
 • czy w umowie o pracę należy wpisać informacje dotyczące czasu pracy.

4. Praca zdalna:

 • jakie wymogi musi spełnić pracodawca aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną,
 • czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej,
 • co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej,
 • co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej oraz co z wypadkami,
 • jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej,
 • czy konieczne są listy obecności,
 • jakie zmiany dotyczące pracy zdalnej nas czekają w kodeksie pracy w najbliższym czasie.

5. Czas pracy – najbardziej problematyczne zagadnienia:

 • nadgodziny i ich rekompensowanie: co to jest zasada 1:1,5, jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę,
 • polecenie pracy w nadgodzinach i kto może odmówić,
 • jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • podróże służbowe a czas pracy,
 • jak rozliczać czas pracy w delegacji w ruchomym czasie pracy,
 • czas pracy osób niepełnosprawnych – przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy,
 • lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy,
 • 9 rodzajów przerw, które są wliczane do czasu pracy.

6. Zwalnianie pracowników:

 • sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 • jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie i jak reagować na niecodzienne sytuacje,
 • kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę oraz jak ją sformułować w dokumencie,
 • przyczyna: utrata zaufania pracodawcy - czy to na pewno dobry pomysł,
 • co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii,
 • zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe.

Wykładowca

Audytor norm ISO 45001, 9001 i z zakresu prawa pracy. Dr nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia, działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 3 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 878,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
28 stycznia 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
25 lutego 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00