Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku

Szkolenie 1-dniowe
Nowelizacja Kodeksu pracy: praca zdalna, prewencyjna kontrola trzeźwości; Planowane zmiany w prawie pracy (dyrektywa wlb - work life balance): Dyrektywa rodzicielska, Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika i kontrole PIP, Ustawa o Obronie Ojczyzny i nowe obowiązki z tym związane

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy zmiany w prawie pracy - zarówno przyjęte, jak i planowane.

Pierwsza część szkolenia dotyczyć będzie nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy - pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości.
Przepisy, które umożliwiają prowadzenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu zaczęły obowiązywać od 21 lutego, nakładając na pracodawców konieczność stworzenia wewnątrz firmowych procedur.
Od 7 kwietnia w życie wejdą natomiast przepisy regulujące zdalne świadczenie pracy.

W drugiej części szkolenia zostanie omówiona nowelizacja Kodeksu pracy, która powinna zostać wprowadzona w sierpniu 2022, jednak dopiero 9 marca br. Senat wprowadził 45 poprawek a nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Omówimy dwie dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Trzecią część poświęcimy Ustawie o obranie Ojczyzny, która została zmieniona w marcu 2022 roku i wprowadza na pracodawcę i pracownika szereg praw i zobowiązań.

ZAGADNIENIA omawiane w pierwszej części szkolenia:

 1. Praca zdalna - przepisy dot. pracy zdalnej wejdą w życie od 7 kwietnia 2023,
 2. Prewencyjna kontrola trzeźwości - przepisy obowiązują od 21 lutego 2023,
 3. Omówienie przykładowej Procedury sprawdzania trzeźwości i załącznika,
 4. Omówienie przykładowego Regulaminu Pracy Zdalnej.

ZAGADNIENIA omawiane w drugiej i trzeciej części szkolenia:

 1. Dyrektywa rodzicielska - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 3. Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika – kontrole PIP
 4. Ustawa o Obronie Ojczyzny  

Cele szkolenia:

 • poznanie najnowszych zmian w prawie pracy w 2023 roku,
 • omówienie planowanych na 2023 rok zmian w prawie pracy,
 • nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o najnowsze przepisy prawa pracy.

Adresaci szkolenia:

 • specjaliści działu kadr i płac,
 • specjaliści działów HR, w tym HR Business Partner,
 • menedżerowie zespołów,
 • kadra kierownicza.

Metody szkolenia:

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne, sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja na forum, wyjaśnianie wątpliwości związanych z tematem szkolenia.
 • Ostatnia godzina szkolenia odbędzie się w formie konsultacji z prowadzącą - uczestnicy będą mieli możliwość zadania dodatkowych pytań i omówienia indywidualnych przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Praca zdalna

  Omawiane zagadnienia:

 • zasady wykonywania pracy zdalnej,
 • regulamin pracy zdalnej,
 • grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną,
 • zasady pokrywania kosztów,
 • zasady przeprowadzania kontroli,
 • sposób komunikacji i potwierdzanie obecności w pracy,
 • narzędzia do pracy zdalnej, BHP.
 • praca zdalna „standardowa”, „na polecenie pracodawcy” i „okazjonalna”,
 • grupy uprzywilejowane,
 • czy pracodawca musi uwzględnić wnioski o pacę zdalną.
 1. Prewencyjna kontrola trzeźwości

  Zgodnie z nowelą KP – pracodawcy będą uprawnieni do kontroli trzeźwości zatrudnionych weryfikującej zawartość alkoholu i innych środków działających jak alkohol (np. narkotyki, dopalacze itp.). Kontrolę taką można przeprowadzić wobec osób zatrudnionych na: umowę o pracę, umowy cywilnoprawne (UZ/UD itd) i umowę o współpracy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność (KG/ B2B).

  Omawiane zagadnienia:
 • regulamin kontroli trzeźwości,
 • zasady przeprowadzania kontroli,
 • ryzyko naruszenia godności i dóbr osobistych pracownika,
 • minimalne informacje jakie musi przekazać pracodawca pracownikom przed dopuszczeniem do pracy,
 • kto może przeprowadzać kontrole trzeźwości w zakładzie pracy,
 • organy zewnętrzne uprawnione do przeprowadzania kontroli,
 • metody przeprowadzania kontroli (nielaboratoryjne, laboratorium),
 • odmowa przeprowadzenia badania przez pracownika – konsekwencje,
 • brak możliwości przeprowadzenia badania,
 • warunki niedopuszczenia do pracy,
 • konsekwencje prawne nietrzeźwości w pracy.
 1. Dyrektywa rodzicielska - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE  (Dz. Urz. UE. L Nr 188)

  Omawiane zagadnienia:
   
  • nowy urlop opiekuńczy,
  • zwolnienie od pracy na siłę wyższą,
  • zmiany w wymiarach urlopu rodzicielskiego,
  • indywidualne prawo każdego z rodziców do urlopu rodzicielskiego,
  • elastyczna organizacja czasu pracy – komu będzie przysługiwać,
  • skrócenie okresu w którym będzie możliwe korzystnie z urlopu ojcowskiego,
  • dodatkowe przerwy w pracy.
    
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186).

  Omawiane zagadnienia

 • obowiązek wypowiadania umów na czas określony,
 • okresy zawierania umów na czas określony,
 • nieobecność pracownika a możliwość przedłużania umowy na okres próbny,
 • nowy zakres informowania pracowników o warunkach zatrudniania,
 • zatrudnienie równoległe u drugiego pracodawcy a ograniczenia w łączeniu stanowisk (zakaz konkurencji),
 • zasady zwiększenia ilości obowiązkowych nieodpłatnych szkoleń dla pracowników,
 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzeń umów o pracę.
 1. Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika – kontrole PIP.

 2. Ustawa o Obronie Ojczyzny.

  Omawiane zagadnienia:

 • urlop bezpłatny na czas szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej,
 • odprawa w przypadku powołania do terytorialnej służby wojskowej,
 • świadczenia pieniężne na rzecz pracodawcy – rekompensata kosztów,
 • inne prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy.

UWAGA! Część przepisów nadal jest w legislacji i nie została jeszcze zatwierdzona. Zagadnienia będą omawiane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień szkolenia.

Wykładowca

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku BHP i ergonomia na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe z Kontroli wewnętrznej oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i organizacyjnych na stanowiskach menedżerskich. Pracowała m.in. na stanowiskach kierowniczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, MSWiA, Instytucie Matki i Dziecka, firmie Drosed S.A., Arkadia Sp. z o.o. Obecnie od ponad 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się w szczególności szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat przeprowadziła ponad 1000 szkoleń, w większości związanych z prawem pracy i BHP. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 878,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.