Ocena oddziaływania

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (oos). Tematyka: Ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji, szkolenie raport o oddziaływaniu na środowisko, szkolenie Ramowa Dyrektywa Wodna, szkolenie procedura ooś, raporty ooś.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ocena oddziaływania 5
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko Warszawa, 14-15.05.2018
Celem szkolenia jest poznanie zmian, jakie wprowadza nowe Prawo wodne do procesu przygotowania inwestycji w świetle wymagań procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. Warszawa, 24-25.05.2018
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017 i 2018. Warszawa, 07-08.06.2018
Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko. Dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów oraz pracowników administracji.
Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji. Warszawa, 20-21.06.2018
Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę na temat prawidłowej dokumentacji procedury ooś, która to dokumentacja ma wpływ na całość sposobu realizacji inwestycji.
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego Warszawa, 20-21.06.2018
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapraszamy przedstawicieli administracji wydających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.