Ocena oddziaływania

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (oos). Tematyka: Ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji, szkolenie raport o oddziaływaniu na środowisko, szkolenie Ramowa Dyrektywa Wodna, szkolenie procedura ooś, raporty ooś.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ocena oddziaływania 5

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa, 03-04.10.2019
Warszawa, 11-12.12.2019
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Warszawa, 17-18.10.2019
Warszawa, 12-13.12.2019
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.

Warszawa, 21-22.10.2019
Warszawa, 09-10.12.2019
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017 i 2018.

Warszawa, 18-19.11.2019
Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko. Dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów oraz pracowników administracji.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa, 25-26.11.2019
Szkolenie poświęcone jest ocenie oddziaływania na środowisko w świetle zmian, jakie wprowadza w niej nowe prawo wodne.