Ocena oddziaływania

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (oos). Tematyka: Ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji, szkolenie raport o oddziaływaniu na środowisko, szkolenie Ramowa Dyrektywa Wodna, szkolenie procedura ooś, raporty ooś.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ocena oddziaływania 5

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 07-08.04.2020
Warszawa, 02-03.06.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 18-19.06.2020
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa, 21-22.05.2020
Szkolenie poświęcone jest ocenie oddziaływania na środowisko w świetle zmian, jakie wprowadza w niej nowe prawo wodne.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019.

Warszawa, 25-26.05.2020
Omówimy m.in. najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa, 01-02.06.2020
Warszawa, 22-23.10.2020
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.