Zwiń

Inwestycje a środowisko, PRAWO WODNE

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu prawa wodnego oraz inwestycji w kontekście środowiskowym. Omawiamy na nich zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska, wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji. TEMATY SZKOLEŃ Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH Jednym...

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu prawa wodnego oraz inwestycji w kontekście środowiskowym. Omawiamy na nich zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska, wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji.

TEMATY SZKOLEŃ Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Jednym z najpopularniejszych tematów jest szkolenie z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ): Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2024 rok.

Inną grupą tematów są szkolenia z Prawa wodnego, na których omawiamy Prawo wodne właśnie w kontekście inwestycji. Bardzo popularnym zagadnieniem są szkolenia z operatów wodnoprawnych. Z tego zakresu proponujemy następujące tematy:

 • Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
 • Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
 • Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne
 • KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)

Inne szkolenia, które cieszą się dużą popularnością to:

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady dobrej praktyki, weryfikacja jakości dokumentów
 • Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

Zapraszamy na szkolenia ze sporządzania operatów wodnoprawnych.ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIACH Z PRAWA WODNEGO I OOŚ

Zarówno szkolenia z prawa budowlanego, oceny oddziaływania na środowisko, jak i wszystkie pozostałe szkolenia z inwestycji w kontekście środowiskowym omawiają aktualne przepisy związane z tym zakresem tematycznym. Trenerzy uwzględniają obowiązujące prawo, nowelizacje oraz wszelkie planowane zmiany. Wybierając szkolenia z inwestycji środowiskowych w J.G.Training masz pewność, że otrzymujesz informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Na szkoleniach z prawa wodnego omawiamy następujące zagadnienia:

 • przepisy prawa wodnego,
 • nowe prawo wodne,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • oceny wodnoprawne,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • Ramowa Dyrektywa Wodna,
 • jak przygotować ocenę wodnoprawną, analizę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • jak prawo wodne wpływa na proces inwestycyjny,
 • jak sporządzić operat wodnoprawny,
 • nowe plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • przepisy dotyczące przelewów burzowych.

Na szkoleniach z inwestycji w kontekście środowiskowym omawiamy następujące zagadnienia:

 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 • dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • procedura OOŚ,
 • raporty OOŚ,
 • ochrona środowiska związana z prowadzeniem inwestycji,
 • jakie są obowiązki inwestora w odniesieniu do prawa ochrony środowiska.

DLA KOGO SZKOLENIA Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Przekazujemy praktyczna wiedzę na temat OOŚ.Nasze szkolenia z inwestycji w kontekście środowiskowym, OOŚ, sporządzania operatów wodnoprawnych i Prawa wodnego skierowane są do osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności do:

 • pracowników administracji publicznej – organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • autorów dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej),
 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), w tym, we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty OOŚ,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • pracowników organów administracji publicznej, wydających decyzje i współdziałających w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organów współdziałających – organów Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z OOŚ I PRAWA WODNEGO

Szkolenia otwarte z zakresu inwestycji środowiskowych odbywają się stacjonarnie w Warszawie. Podążając za potrzebami naszych Klientów, uruchomiliśmy takżPrzekazujemy aktualne przepisy i planowane zmiany w prawie wodnym.e szkolenia on-line z OOŚ, Prawa wodnego i pozostałego zakresu tematycznego.

Większość szkoleń odbywa się w formie hybrydowej, co oznacza, że część uczestników znajduje się stacjonarnie w sali szkoleniowej w Warszawie, a pozostali łączą się przez Internet w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniu na takich samych prawach – mogą zadawać pytania trenerowi, dyskutować z pozostałymi członkami grupy szkoleniowej, uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych itp.

Tematyka inwestycji środowiskowych cieszy się także popularnością wśród Klientów zamawiających szkolenia zamknięte. Możemy zorganizować je na terenie całego kraju (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i wszelkie inne, wybrane przez Klienta, miasta). Program i szczegóły organizacyjne są wtedy dopasowane pod specyficzne potrzeby danej firmy czy instytucji.

KTO PROWADZI SZKOLENIA Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Wszystkie szkolenia prawa ochrony środowiska przy inwestycjach budowlanych prowadzą doświadczeni trenerzy-eksperci. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie tematów, które prowadzą, a także umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy. Stosują nowoczesne metody prowadzenia zajęć, korzystają z ćwiczeń i warsztatów praktycznych.

Dzięki temu uczestnicy szkoleń wychodzą z pewną wiedzą oraz umiejętnościami, które mogą od razu wykorzystać w pracy zawodowej. Mają pewność stosowanych procedur i minimalizują ryzyko odpowiedzialności za niedopełnienie nałożonych przez prawo obowiązków.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Inwestycje a środowisko, PRAWO WODNE 8
Zapraszamy na szkolenie Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko.
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
10-11.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10-11.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 29-30.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
13-14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 13-14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z gospodarki wodno-ściekowej.
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne...
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
20-21.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20-21.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z ocen wodnoprawnych.
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
24-25.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26-27.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Raport o oddziaływaniu na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady...
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady dobrej praktyki, weryfikacja jakości dokumentów
01-02.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 01-02.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19-20.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Sporządzanie operatów wodnoprawnych.
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu...
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne
03-04.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03-04.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z oceny oddziaływania na środowisko.
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2024 rok
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2024 rok
21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22-23.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)
KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego