Farmacja, suplementy, kosmetyki, chemia

Nowe szkolenia z farmacji, kosmetyków i sumpelementów, chemia gospodarcza kierujemy głównie do branży farmaceutycznej, techników farmacji, a także dla producentów i dystrybutorów leków, kosmetyków, suplementów diety, wyrobów chemicznych. Omawiamy kwestie prawne i praktyczne związane z funkcjonowaniem na rynku wyrobów takich jak suplementy diety, kosmetyki, leki, wyroby farmaceutyczne, leki, chemia gsopodarcza czyli zagadnienia regulowanie przez ustawę o bezpieczeństwe żywności i żywienia, ustawę o kosmetykach, rozporządzenia ministra zdrowia m. in. dotyczące produktów leczniczych. Każde szkolenie dla farmaceutów posiada informacje szkoleniowe, pliki do pobrania m. in. formularz zgłoszenia uczestnilków, które można wysłać do nas na mail lub faxem. Na szkoleniach szczególnie skorzystają właściciele aptek, hurtowni leków, pracownicy apteki oraz inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów do farmakoterapii, farmaceutycznych. System prowadzenia szkoleń jest zbudowany tak, aby przekazać maksimum wiedzy, także na temat aktualności wprowadzonych w 2018 i 2019 roku. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Zwiń
Farmacja, suplementy, kosmetyki, chemia 9

Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

Warszawa, 07.10.2019
Omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reklamą w branży regulowanej. Jak prawidłowo interpretować przepisy, by nie popełniać błędów.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Warszawa, 29.10.2019
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 18.11.2019
Jak tworzyć i stosować karty charakterystyki oraz scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2019 i 2020 roku.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Warszawa, 19.11.2019
Od 2020 roku obowiązują nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

Dokumentacja wdrożeniowa produktów kosmetycznych

Warszawa, 21.11.2019
Wskażemy, jakie dokumenty i zapisy są niezbędne w celu wprowadzenia nowego produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej.

Dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna produktów kosmetycznych

Warszawa, 22.11.2019
Wskażemy jakie dokumenty i zapisy są niezbędne, podamy również zasady prawidłowego przygotowywania takiej dokumentacji.

Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Warszawa, 04.12.2019
Omówimy zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych, wskażemy atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu – obecny stan prawny oraz zmiany planowane od 01.01.2020 r.

Warszawa, 17.12.2019
Przedstawimy całą procedurę wprowadzenia detergentu do sprzedaży na terenie UE.

Kosmetyki – aktualne regulacje i zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, reklamy i oznakowania kosmetyków, w kontekście zmian od 2019 roku.