Kosmetyki, suplementy, farmacja

Nowe szkolenia z farmacji, kosmetyków i sumpelementów, chemia gospodarcza kierujemy głównie do branży farmaceutycznej, techników farmacji, a także dla producentów i dystrybutorów leków, kosmetyków, suplementów diety, wyrobów chemicznych. Omawiamy kwestie prawne i praktyczne związane z funkcjonowaniem na rynku wyrobów takich jak suplementy diety, kosmetyki, leki, wyroby farmaceutyczne, leki, chemia gsopodarcza czyli zagadnienia regulowanie przez ustawę o bezpieczeństwe żywności i żywienia, ustawę o kosmetykach, rozporządzenia ministra zdrowia m. in. dotyczące produktów leczniczych. Każde szkolenie dla farmaceutów posiada informacje szkoleniowe, pliki do pobrania m. in. formularz zgłoszenia uczestnilków, które można wysłać do nas na mail lub faxem. Na szkoleniach szczególnie skorzystają właściciele aptek, hurtowni leków, pracownicy apteki oraz inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów do farmakoterapii, farmaceutycznych. System prowadzenia szkoleń jest zbudowany tak, aby przekazać maksimum wiedzy, także na temat aktualności wprowadzonych w 2018 i 2019 roku. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Kosmetyki, suplementy, farmacja 7

Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami.

Warszawa / lub ONLINE, 09.12.2020
Kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, reklamy i oznakowania kosmetyków, w kontekście zmian od 2019 roku.

Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Warszawa / lub ONLINE, 15.12.2020
Omówimy zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych, wskażemy atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

Omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reklamą w branży regulowanej. Jak prawidłowo interpretować przepisy, by nie popełniać błędów.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat niezbędnej dokumentacji działu produkcyjnego, kontroli jakości, magazynowej i sprzedażowej w firmie kosmetycznej oraz poznają zasady jej opracowywania.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja wdrożeniowa

Uczestnicy poznanają wymagania prawne odnośnie kompletu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej.

Mikrobiologia kosmetyczna – zasady i normy prawne wytwarzania produktów kosmetycznych

Kompleksowo omówimy wszystkie aspekty mikrobiologiczne istotne z punktu widzenia wytwarzania produktów kosmetycznych.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - naturalność i organiczność zgodnie z normą ISO 16128 oraz standardem COSMOS

Przedstawimy możliwości potwierdzania deklaracji marketingowych o naturalności i organiczności produktów kosmetycznych, zgodnie z wymaganiami prawnymi.