Farmacja, suplementy, kosmetyki, chemia

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Nowe szkolenia z farmacji, kosmetyków i sumpelementów, chemia gospodarcza kierujemy głównie do branży farmaceutycznej, techników farmacji, a także dla producentów i dystrybutorów leków, kosmetyków, suplementów diety, wyrobów chemicznych. Omawiamy kwestie prawne i praktyczne związane z funkcjonowaniem na rynku wyrobów takich jak suplementy diety, kosmetyki, leki, wyroby farmaceutyczne, leki, chemia gsopodarcza czyli zagadnienia regulowanie przez ustawę o bezpieczeństwe żywności i żywienia, ustawę o kosmetykach, rozporządzenia ministra zdrowia m. in. dotyczące produktów leczniczych. Każde szkolenie dla farmaceutów posiada informacje szkoleniowe, pliki do pobrania m. in. formularz zgłoszenia uczestnilków, które można wysłać do nas na mail lub faxem. Na szkoleniach szczególnie skorzystają właściciele aptek, hurtowni leków, pracownicy apteki oraz inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów do farmakoterapii, farmaceutycznych. System prowadzenia szkoleń jest zbudowany tak, aby przekazać maksimum wiedzy, także na temat aktualności wprowadzonych w 2018 i 2019 roku. Zapraszamy!

Czytaj więcej
Zwiń
Farmacja, suplementy, kosmetyki, chemia 9

Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami.

SZKOLENIE ONLINE, 09.04.2020
Warszawa, 18.06.2020
Kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, reklamy i oznakowania kosmetyków, w kontekście zmian od 2019 roku.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

SZKOLENIE ONLINE, 16.04.2020
Warszawa, 29.06.2020
Od 2020 roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Warszawa, 07.05.2020
Omówimy zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych, wskażemy atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu – nowy stan prawny obowiązujący od 01.01.2020 r.

Warszawa, 08.05.2020
Uczestnicy poznają aktualnie obowiązujące wymagania prawne, których znajomość jest niezbędna do wprowadzenia detergentu na rynek Unii Europejskiej.

Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

Warszawa, 12.05.2020
Omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reklamą w branży regulowanej. Jak prawidłowo interpretować przepisy, by nie popełniać błędów.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Warszawa, 29.05.2020
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja wdrożeniowa

Warszawa, 04.06.2020
Uczestnicy poznanają wymagania prawne odnośnie kompletu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna

Warszawa, 05.06.2020
Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat niezbędnej dokumentacji działu produkcyjnego, kontroli jakości, magazynowej i sprzedażowej w firmie kosmetycznej oraz poznają zasady jej opracowywania.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 01.07.2020
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2021 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.