SZKOLENIA ONLINE - 10%

UWAGA! PRZECHODZIMY NA SZKOLENIA ONLINE! Realizujemy w ten sposób szkolenia ze wszystkich obszarów. INFORMACJE O SZKOLENIACH ONLINE zamieszczone są również w kategoriach tematycznych. Widzisz i słyszysz trenera, możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości. Bez wychodzenia z domu / biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu.

Poniżej lista szkoleń. Będą się na niej pojawiać kolejne pozycje. Jeśli nie ma tu "Twojego" szkolenia, nie oznacza to, że nie jest realizowane w formie online. Skontaktuj się z nami: szkolenia@jgt.pl, +48 793 008 167.

Będziemy kontynuować taką formę tak długo jak będzie to wskazane. Zamierzamy w formie online realizować wszystkie zaplanowane szkolenia. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, w celu zapewnienia warsztatowej, konsultacyjnej formy i umożliwienia interakcji pomiędzy uczestnikami i trenerem.

W formie online realizujemy też szkolenia zamknięte. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :)

 

 

Czytaj więcej
Zwiń
SZKOLENIA ONLINE - 10% 92

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

SZKOLENIE ONLINE, 08.05.2020
Jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji

Warszawa / lub ONLINE, 19.05.2020
Warszawa, 09.09.2020
Kompleksowo wyjaśnimy wszelkie niuanse dotyczące zasad savoir-vivre biznesowego. Szkolenie pomoże w zachowaniu swobody w kontaktach zawodowych i oficjalnych, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad wynikających z etykiety.

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

Warszawa / lub ONLINE, 19-20.05.2020
Warszawa, 09-10.09.2020
Uczestnicy poznają narzędzia wspierające rozmowy coachingowe oraz przećwiczą prowadzenie takich rozmów. Szkolenie pozwoli na uświadomienie roli menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracownika.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

SZKOLENIE ONLINE, 21-22.05.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 21-22.05.2020
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Negocjacje w biznesie

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.05.2020
Warszawa, 16-17.09.2020
Warsztaty dla wszystkich osób prowadzących rozmowy biznesowe, które są zainteresowane zwiększeniem umiejętności prowadzenia takich rozmów w sposób świadomy, umożliwiający osiągnięcie wyznaczonych celów.

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

Warszawa / lub ONLINE, 25.05.2020
Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy a także przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi.

Zarządzanie czasem - jak skutecznie planować pracę własną i osiągać wyznaczone cele

Warszawa / lub ONLINE, 27-28.05.2020
Warszawa, 21-22.07.2020
Warszawa, 21-22.09.2020
Szkolenie pomoże zwiększyć wydajność i efektywność osobistą, nauczy planować a następnie działać zgodnie z planem.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa / lub ONLINE, 27.05.2020
Warszawa, 10.09.2020
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji - praktyka sądowa i orzecznictwo.

Warszawa / lub ONLINE, 28.05.2020
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.05.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty

SZKOLENIE ONLINE, 28-29.05.2020
Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.

Manager w dobie kryzysu

Warszawa / lub ONLINE, 28.05.2020
Warszawa / lub ONLINE, 30.06.2020
Szkolenie przeznaczone dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w kluczowych obszarach.

Pracownicze Plany Kapitałowe - założenia i cele PPK, zasady tworzenia i oszczędzania

SZKOLENIE ONLINE, 29.05.2020
Warszawa / lub ONLINE, 29.06.2020
Szkolenie ułatwi uczestnikom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne

SZKOLENIE ONLINE, 01-02.06.2020
Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej oraz do zarządzania ryzykiem.

Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola

SZKOLENIE ONLINE, 01-02.06.2020
Warszawa, 26-27.10.2020
Warszawa, 17-18.12.2020
Omówimy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią.

Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Warszawa / lub ONLINE, 01.06.2020
Szkolenie pozwoli zapoznać się z najnowszą wersją INCOTERMS, przygotować się do jej stosowania w praktyce i dzięki temu prowadzić bezpieczną wymianę handlową.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 01.06.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

SZKOLENIE ONLINE, 01-02.06.2020
Warszawa, 22-23.10.2020
Warszawa, 10-11.12.2020
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR I: Start menedżera, czyli budowanie autorytetu w praktyce

WEBINAR, 02.06.2020
WEBINAR, 23-02.06.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności zarządzania zespołem poprzez budowanie autorytetu zarówno w warunkach tradycyjnych spotkań jak i w czasie pracy zdalnej.

PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ MENEDŻERA

WEBINARY (PAKIET), 02-05.06.2020
WEBINARY (PAKIET), 23-26.06.2020
Przygotowaliśmy pakiet webinarów dla menedżerów dotyczących takich obszarów jak: budowanie autorytetu, wyznaczania celów zespołowych, udzielania informacji zwrotnej, budowania zespołu w oparciu o różny typ osobowości.

Etapy rozmowy handlowej i techniki sprzedaży

Warszawa / lub ONLINE, 02-03.06.2020
Warszawa, 14-15.09.2020
Uczestnicy wzmocnią umiejętność płynnego działania na każdym etapie rozmowy handlowej oraz zarządzania tą rozmową.

Decyzje środowiskowe, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.06.2020
Warszawa, 28-29.09.2020
Warszawa, 23-24.11.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.06.2020
Warszawa, 23-24.11.2020
Szkolenie pozwoli na wzmocnienie umiejętności menedżerów w zakresie budowania zaangażowania pracowników, aby byli bardziej efektywni.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

ONLINE, 03.06.2020
Warszawa, 19.08.2020
Warszawa, 29.10.2020
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR II: Wyznaczanie celów i monitorowanie - jak skutecznie delegować zadania

WEBINAR, 03.06.2020
WEBINAR, 24.06.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności delegowania zadań, wyznaczania celów poszczególnym pracownikom oraz całym zespołom.

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań

Warszawa / lub ONLINE, 04.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
Udział w warsztatach pomoże odkryć w sobie kreatywny potencjał i nabyć odwagę, by ten potencjał wykorzystać i tworzyć nowe atrakcyjne rozwiązania jak produkty, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

SZKOLENIE ONLINE, 04.06.2020
Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Specjalne procedury celne

SZKOLENIE ONLINE, 04.06.2020
Warszawa, 06.08.2020
Warszawa, 19.10.2020
Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych, ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane, a także przybliży kierunki zmian wprowadzone w tym zakresie przez Unijny Kodeks Celny.

Start menedżera - jak budować i wzmacniać autorytet lidera

Warszawa / lub ONLINE, 04.06.2020
Warszawa, 06.08.2020
Warszawa, 20.10.2020
Szkolenie wzmocni umiejętność budowania autorytetu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio po awansie na stanowisko kierownicze.

BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany od kwietnia 2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

SZKOLENIE ONLINE, 04-05.06.2020
Warszawa, 07-08.09.2020
Warszawa, 05-06.11.2020
Omówimy obowiązki podmiotów i zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji. Powiemy o zmianach od kwietnia 2020. wprowadzonych ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR III: Udzielanie informacji zwrotnej - jak skutecznie przekazywać informacje

WEBINAR, 04.06.2020
WEBINAR, 25.06.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności udzielania informacji zwrotnej oraz motywowania pracowników w trudnych lub przełomowych momentach.

Jak być liderem dla siebie i innych - warsztaty skutecznego przywództwa

Warszawa / lub ONLINE, 04-05.06.2020
Warszawa, 07-08.09.2020
Warsztaty dla osób zarządzających zespołami. Szkolenie pomoże w zbudowaniu i umocnieniu spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.

Gwarancja bankowa w praktyce

SZKOLENIE ONLINE, 04.06.2020
Warszawa, 21.08.2020
Warszawa, 16.10.2020
Warszawa, 11.12.2020
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

SZKOLENIE ONLINE, 04-05.06.2020
Szkolenie pomoże w uzyskaniu, rozwinięciu i uporządkowaniu wiedzy: jakie są skuteczne metody zabezpieczenia płatności w umowie, jak posługiwać się akredytywą i dokumentami w ramach akredytywy, jak radzić sobie z problemami przy składaniu dokumentów.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR IV: Budowanie zespołu i współpraca z ludźmi o różnych osobowościach

WEBINAR, 05.06.2020
WEBINAR, 26.06.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności budowania zespołu w oparciu o mocne i słabe strony poszczególnych członków

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

ONLINE, 05.06.2020
Warszawa, 07.07.2020
Warszawa, 24.08.2020
Warszawa, 05.10.2020
Warszawa, 30.11.2020
Omówimy wszystkie obowiązujące na dzień szkolenia przepisy prawa, w tym zmiany z 2019, a także wymagania od lutego 2020.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 05.06.2020
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

SZKOLENIE ONLINE, 05.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
5 marca 2020 r. upłynął termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Można jednak uzupełnić złożone wnioski, jeśli zawierają braki formalne.

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.

SZKOLENIE ONLINE, 05.06.2020
Warszawa, 16.09.2020
Warszawa, 18.11.2020
Przeanalizujemy najczęściej popełniane przez podatników błędy oraz metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe, przedstawimy zmiany w przepisach o VAT od 1.01.2020.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

SZKOLENIE ONLINE, 05.06.2020
Warszawa, 07.08.2020
Warszawa, 20.10.2020
Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR III: Efektywność osobista podczas home office. Jak pracować zdalnie i nie oszaleć?

WEBINAR, 05.06.2020
WEBINAR, 18.06.2020
Webinar pomoże w przyjrzeniu się trudnościom z efektywnością podczas pracy zdalnej. Poznamy najczęstsze problemy i kilka technik wspomagających pracę w trybie home office.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa / lub ONLINE, 08-09.06.2020
Warszawa, 15-16.10.2020
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE, 08-09.06.2020
Warszawa, 15-16.10.2020
Warszawa, 01-02.12.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Reglamentacja odpadowa - nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami

SZKOLENIE ONLINE, 08-09.06.2020
Warszawa, 24-25.09.2020
Warszawa, 19-20.11.2020
Przybliżymy problematykę wymagań prawnych stawianych podmiotom gospodarującym odpadami oraz sposoby właściwej realizacji obowiązków.

Personal branding - budowanie marki osobistej menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 09.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
Szkolenie dla osób zainteresowanych zagadnieniem budowania własnej marki i kształtowania wizerunku eksperta z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (w tym social mediów).

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

SZKOLENIE ONLINE, 10.06.2020
Szkolenie dla podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 15-16.06.2020
Warszawa, 19-20.10.2020
Warszawa, 01-02.12.2020
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Techniki finalizacji sprzedaży

Poznań / lub ONLINE, 16.06.2020
Poznań, 23.09.2020
Jak budować partnerską relację z klientem, w której klient nie ma poczucia, że jest na niego wywierana presja, ale odbiera postawę handlowca jako partnerską i wspierającą w podjęciu decyzji o zakupie.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 16.06.2020
Warszawa, 19.10.2020
Warszawa, 14.12.2020
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.

PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

WEBINARY (PAKIET), 16-19.06.2020
Przygotowaliśmy pakiet webianarów obejmujących następujące tematy: Budowanie zaangażowanie pracowników w dobie pracy zdalnej, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, efektywność osobista podczas home office i budowanie odporności psychicznej.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR I: Budowanie zaangażowania pracowników w dobie pracy zdalnej

WEBINAR, 16.06.2020
Webinar pokaże w jaki sposób utrzymać zaangażowanie pracowników w realizowane projekty w dobie pracy zdalnej, aby zachować ciągłość działania w zespole.

FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 16.06.2020
Warszawa, 14.09.2020
Szkolenie pomoże rozwinąć umiejętność udzielania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny, motywujący i przynoszący korzyści pracownikowi i zespołowi.

Proces budowlany w praktyce, zarys planowanych zmian. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.06.2020
Warszawa, 04-05.08.2020
Warszawa, 06-07.10.2020
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Warszawa / lub ONLINE, 17.06.2020
Warszawa, 25.09.2020
Warszawa, 25.11.2020
Omówimy zagadnienia akcyzowe w oparciu o przepisy ustawy, postaramy się wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne i przedstawić praktyczne zastosowanie regulacji prawnych.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR II: Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami i komunikować zmiany

WEBINAR, 17.06.2020
Webinar, podczas którego opowiemy, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami w okresie dużych zmian w organizacji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Warszawa, 03-04.08.2020
Warszawa, 05-06.10.2020
Warszawa, 02-03.12.2020
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Obrót towarowy z zagranicą - przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Warszawa, 27-28.08.2020
Warszawa, 26-27.10.2020
Warszawa, 10-11.12.2020
Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 18.06.2020
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR IV: Odporność psychiczna – jak dbać o siebie i zespół w trudnej sytuacji

WEBINAR, 19.06.2020
Webinar pozwoli zrozumieć dlaczego w trudnych sytuacjach reagujemy w różny sposób i jak poradzić sobie z obciążeniem psychicznym.

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe

Warszawa / lub ONLINE, 19.06.2020
Omówimy obowiązki dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, odpowiemy na pytania, wyjaśnimy wątpliwości, przeanalizujemy przypadki.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warszawa / lub ONLINE, 19.06.2020
Warszawa, 16.10.2020
Warszawa, 11.12.2020
Dokonamy kompleksowej analizy aktualnych regulacji, powiemy w jaki sposób w praktyce wpływają ona na funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Warszawa / lub ONLINE, 19.06.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

Warszawa / lub ONLINE, 22.06.2020
Omówimy zmiany uchwalone w 2019 roku i ich wpływ na prowadzone postępowania w 2020 roku.

Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.06.2020
Warszawa, 22-23.09.2020
Warszawa, 17-18.11.2020
Uczestnicy uzupełnią wiedzę i rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO oraz prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.06.2020
Warszawa, 25-26.08.2020
Warszawa, 14-15.10.2020
Warszawa, 09-10.12.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 23-24.06.2020
Warszawa, 07-08.09.2020
Jak konstruktywnie i asertywnie komunikować się w trudnych sytuacjach, a także reprezentować urząd jako instytucję przyjazną.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.06.2020
Warszawa, 27-28.08.2020
Warszawa, 06-07.10.2020
Warszawa, 03-04.12.2020
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.06.2020
Warszawa, 23-24.07.2020
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 25.06.2020
Warszawa, 15.09.2020
Warszawa, 17.11.2020
Omawiamy reguły pochodzenia towarów, w oparciu o aktualne przepisy i liczne przykłady praktyczne.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.06.2020
Warszawa, 05-06.10.2020
Warszawa, 03-04.12.2020
Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.06.2020
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020 oraz pomoc państwa w kontekście epidemii COVID-19

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.06.2020
Warszawa, 13-14.08.2020
Warszawa, 07-08.09.2020
Warszawa, 26-27.11.2020
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej. Omówimy instrumenty szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.06.2020
Warszawa, 17-18.09.2020
Warszawa, 05-06.11.2020
Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki, by uniknąć zwrotu środków i nie popełnić błędów w zamówieniach publicznych.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Warszawa / lub ONLINE, 26.06.2020
Warszawa, 14.09.2020
Warszawa, 16.11.2020
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa / lub ONLINE, 26.06.2020
Warszawa, 20.08.2020
Warszawa, 15.10.2020
Warszawa, 10.12.2020
Szkolenie pomoże w zdobyciu praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Warszawa / lub ONLINE, 29-30.06.2020
Warszawa, 17-18.09.2020
Warszawa, 26-27.11.2020
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Warszawa / lub ONLINE, 29.06.2020
Warszawa, 21.08.2020
Warszawa, 06.11.2020
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Warszawa / lub ONLINE, 29.06.2020
Warszawa, 20.08.2020
Od 2020 roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 30.06.2020 - 01.07.2020
Warszawa, 12-13.10.2020
Warszawa, 15-16.12.2020
Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Jak stworzyć SWZ, jak zweryfikować zgodność dokumentu z przepisami prawa, jak analizować jego zapisy.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 01.07.2020
Warszawa, 05.10.2020
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2021 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa / lub ONLINE, 03.07.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Warszawa / lub ONLINE, 08.07.2020
Warszawa, 26.10.2020
Warszawa, 15.12.2020
Omówimy zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych, wskażemy atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów

Warszawa / lub ONLINE, 09-10.07.2020
Warszawa, 14-15.09.2020
Warszawa, 16-17.11.2020
Jak przygotować się do kontroli, aby miała ona szanse na zakończenie się sukcesem, tj. potwierdzeniem prawidłowości realizowanego projektu.

Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych

Warszawa, 10.07.2020
Warszawa, 09.09.2020
Warszawa, 25.11.2020
Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP. Wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Silny i skuteczny sprzedawca - warsztaty

Warszawa, 03-04.08.2020
Warszawa, 05-06.10.2020
Szkolenie pomoże odnaleźć w sobie pokłady siły, wzmocnić swoją charyzmę, pokonać wewnętrzne ograniczenia, podnieść poziom energii i tym samym podnieść efektywność.

Komunikacja interpersonalna - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 10.08.2020
Warszawa, 27.10.2020
Podczas szkolenia uczestnicy poznają własny styl komunikacji, nauczą się działać w oparciu o cele oraz dostosowywać swój sposób udzielania informacji do stylu swojego rozmówcy.

Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 11.08.2020
Warszawa, 28.10.2020
Dla osób, które chcą poprawić umiejętność wyrażania własnego zadania w różnych sytuacjach, w taki sposób, by budować wokół siebie atmosferę zaufania, budować dobre relacje i jednocześnie zachować i chronić swoje granice i swoje potrzeby.

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

Warszawa / lub ONLINE, 12.08.2020
Warszawa, 29.10.2020
Podczas szkolenia uczymy jak rozpoznawać przyczyny stresu, wypracowujemy rozwiązania sprzyjające jego zmniejszeniu, prezentujemy techniki redukcji stresu na poziomie fizjologicznym i emocjonalnym.

Gospodarowanie odpadami w 2020 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego

Warszawa, 17-18.09.2020
Warszawa, 09-10.11.2020
Omówimy najnowsze zmiany w przepisach w zakresie obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy z dnia 04 lipca 2019 r.

Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

Warszawa, 17.09.2020
Warszawa, 25.11.2020
Omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reklamą w branży regulowanej. Jak prawidłowo interpretować przepisy, by nie popełniać błędów.