SZKOLENIA ONLINE - 10%

UWAGA! PRZECHODZIMY NA SZKOLENIA ONLINE! Realizujemy w ten sposób szkolenia ze wszystkich obszarów. INFORMACJE O SZKOLENIACH ONLINE zamieszczone są również w kategoriach tematycznych. Widzisz i słyszysz trenera, możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości. Bez wychodzenia z domu / biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu.

Poniżej lista szkoleń. Będą się na niej pojawiać kolejne pozycje. Jeśli nie ma tu "Twojego" szkolenia, nie oznacza to, że nie jest realizowane w formie online. Skontaktuj się z nami: szkolenia@jgt.pl, +48 793 008 167.

Będziemy kontynuować taką formę tak długo jak będzie to wskazane. Zamierzamy w formie online realizować wszystkie zaplanowane szkolenia. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, w celu zapewnienia warsztatowej, konsultacyjnej formy i umożliwienia interakcji pomiędzy uczestnikami i trenerem.

W formie online realizujemy też szkolenia zamknięte. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :)

 

 

Czytaj więcej
Zwiń
SZKOLENIA ONLINE - 10% 48

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.

SZKOLENIE ONLINE, 30.03.2020
Przeanalizujemy najczęściej popełniane przez podatników błędy oraz metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe, przedstawimy zmiany w przepisach o VAT od 1.01.2020.

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

SZKOLENIE ONLINE, 31.03.2020
Warszawa, 11.05.2020
Omówimy wszystkie obowiązujące na dzień dzisiejszy przepisy prawa, w tym zmiany z 2019, a także wymagania od lutego 2020.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.04.2020
Warszawa, 04-05.06.2020
Omówimy przepisy nowych ustaw z 2019 roku, pakiet rozporządzeń wykonawczych, a także zmiany w KC, które wchodzą w życie w trzech różnych terminach.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.04.2020
Warszawa, 18-19.06.2020
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

SZKOLENIE ONLINE, 02.04.2020
Warszawa, 18.06.2020
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.04.2020
Warszawa, 15-16.06.2020
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Warszawa, 04-05.06.2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje elektroniczna ewidencja odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty, na których postaramy się omówić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Warszawa, 14-15.09.2020
Warszawa, 16-17.11.2020
Jak przygotować się do kontroli, aby miała ona szanse na zakończenie się sukcesem, tj. potwierdzeniem prawidłowości realizowanego projektu.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

SZKOLENIE ONLINE, 06.04.2020
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

Profesjonalne narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji oparte na modelach kompetencyjnych

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Warszawa, 05-06.08.2020
Warszawa, 27-28.10.2020
Szkolenie pomoże w profesjonalnym przygotowaniu procesu rekrutacji i selekcji, by przebiegał on sprawnie i zakończył się sukcesem, tj. doborem i zatrudnieniem właściwej kadry.

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty.

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach, jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 07-08.04.2020
Warszawa, 02-03.06.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE, 08-09.04.2020
Warszawa, 08-09.06.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników

SZKOLENIE ONLINE, 08.04.2020
Warszawa, 21.09.2020
Szkolenie pozwoli wzmocnić świadomość roli, jaką odgrywa ocena okresowa, poznać zasady stworzenia sprawnego systemu ocen, a także zapoznać się z zasadami ewaluacji pracowników.

Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami.

SZKOLENIE ONLINE, 09.04.2020
Warszawa, 18.06.2020
Kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, reklamy i oznakowania kosmetyków, w kontekście zmian od 2019 roku.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Warszawa, 29.05.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Warszawa, 23.09.2020
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 24-25.06.2020
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 25-26.06.2020
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

SZKOLENIE ONLINE, 16.04.2020
Warszawa, 29.06.2020
Od 2020 roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 25-26.06.2020
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 18-19.06.2020
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

SZKOLENIE ONLINE, 17.04.2020
Warszawa, 19.06.2020
Dokonamy kompleksowej analizy aktualnych regulacji, powiemy w jaki sposób w praktyce wpływają ona na funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

SZKOLENIE ONLINE, 17.04.2020
Warszawa, 05.06.2020
5 marca 2020 r. upłynął termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Można jednak uzupełnić złożone wnioski, jeśli zawierają braki formalne.

Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

SZKOLENIE ONLINE, 20.04.2020
Warszawa, 12.05.2020
Szkolenie pozwoli zapoznać się z najnowszą wersją INCOTERMS, przygotować się do jej stosowania w praktyce i dzięki temu prowadzić bezpieczną wymianę handlową.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

SZKOLENIE ONLINE, 20-21.04.2020
Warszawa, 18-19.05.2020
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Reglamentacja odpadowa - nowe wymagania dotyczące profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami

SZKOLENIE ONLINE, 20-21.04.2020
Warszawa, 08-09.06.2020
Przybliżymy problematykę wymagań prawnych stawianych podmiotom gospodarującym odpadami oraz sposoby właściwej realizacji obowiązków.

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka

SZKOLENIE ONLINE, 21.04.2020
Omówimy przepisy i wyjaśnimy kwestie praktyczne. Szkolenie będzie pomocne przy właściwej organizacji załadunków.

Start menedżera - jak budować i wzmacniać autorytet lidera

SZKOLENIE ONLINE, 22.04.2020
Warszawa, 04.06.2020
Warszawa, 06.08.2020
Warszawa, 20.10.2020
Szkolenie wzmocni umiejętność budowania autorytetu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio po awansie na stanowisko kierownicze.

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

SZKOLENIE ONLINE, 22-23.04.2020
Warszawa, 17-18.06.2020
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych

SZKOLENIE ONLINE, 22-23.04.2020
Warszawa, 21-22.09.2020
Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów projektów unijnych, w których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027

SZKOLENIE ONLINE, 22.04.2020
Udział w szkoleniu umożliwi przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej UE i zwiększy skuteczność ubiegania się o dofinansowanie dla projektów w latach 2021-2027.

Zarządzaj energią i uwagą a nie czasem, czyli jak skutecznie podnieść efektywność osobistą - warsztaty

SZKOLENIE ONLINE, 22.04.2020
Warszawa, 01.09.2020
Szkolenie pomoże w takim planowaniu zadań i działań, by jak najlepiej wykorzystać indywidualny poziom energii i zniwelować skutki stresu i zmęczenia.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

SZKOLENIE ONLINE, 23-24.04.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 23-24.04.2020
Warszawa, 22-23.06.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Omówimy zagadnienia akcyzowe w oparciu o przepisy ustawy, postaramy się wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne i przedstawić praktyczne zastosowanie regulacji prawnych.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Kontrakty budowlane według FIDIC - zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Jak skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, omówienie postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Praktyczne warsztaty dla osób zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą transportu drogowego.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów

SZKOLENIE ONLINE, 27-28.04.2020
Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.

SZKOLENIE ONLINE, 28.04.2020
Warszawa, 21.05.2020
Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wejdzie w życie w drugiej połowie 2020 roku. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Silny i skuteczny sprzedawca - warsztaty

SZKOLENIE ONLINE, 28-29.04.2020
Warszawa, 03-04.08.2020
Warszawa, 05-06.10.2020
Szkolenie pomoże odnaleźć w sobie pokłady siły, wzmocnić swoją charyzmę, pokonać wewnętrzne ograniczenia, podnieść poziom energii i tym samym podnieść efektywność.

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 08.05.2020
Jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań

Warszawa, 04.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
Udział w warsztatach pomoże odkryć w sobie kreatywny potencjał i nabyć odwagę, by ten potencjał wykorzystać i tworzyć nowe atrakcyjne rozwiązania jak produkty, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 19.06.2020
Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.