SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

DORADZTWO

Zajrzyj na naszego bloga!

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?

Wpisz poniżej swój adres e-mail.

KALENDARZ SZKOLEŃ

»

11/2017

Nd Pn Wt Śr Czw Pt So
1234
571011
121718
19222425
26
27
 

Polityka Cookies

(22) 845 52 53

szkolenia@jgt.pl

START
O FIRMIE
KLIENCI
REFERENCJE
GALERIE
KONTAKT
Strona główna  » Szkolenia
Szkolenia

Prawo budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

Warszawa, 2017-11-15

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniło się Prawo Budowlane (ustawa opublikowana 30 grudnia 2016 r. z dniem wejścia 1 stycznia 2017). Wprowadzone zmiany dotyczą istotnych kwestii z punktu widzenia praktyki.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze z uwzględnieniem nowych kosztów komorniczych. Zmiany przepisów w latach 2016-2018 i ich praktyczne skutki.

Warszawa, 2017-11-16 do 2017-11-17

Dla osób odpowiedzialnych za organizację komórek windykacyjnych. Szkolenie pomoże uporządkować wiedzę na temat zmian, które już obowiązują oraz poznać zmiany planowane od 01.01.2018 roku.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany

Warszawa, 2017-11-20 do 2017-11-21

Przedstawimy obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, omówimy proces kontroli a także ewentualne sankcje w przypadku naruszenia wymagań.

Ochrona danych osobowych - zmiany od 25 maja 2018. Europejskie rozporządzenie RODO w praktyce.

Warszawa, 2017-11-20

RODO zmieni sposób, w jaki podmioty powinny zbierać, przetwarzać i przechować dane osobowe. Na szkoleniu przedstawimy praktyczne aspekty związane z realizacją obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych po zmianach przepisów, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 roku.

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Warszawa, 2017-11-20 do 2017-11-21

Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę na temat prawidłowej dokumentacji procedury ooś, która to dokumentacja ma wpływ na całość sposobu realizacji inwestycji.

Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Warszawa, 2017-11-20 do 2017-11-21

Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Uczestnicy mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Warszawa, 2017-11-21 do 2017-11-22

Szkolenie dla wszystkich pracowników administracji związanych z funduszami unijnymi. Udział w zajęciach pozwoli na poznanie procedur pomocnych w przeciwdziałaniu nadużyciom i korupcij w instytucjach.

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Warszawa, 2017-11-21 do 2017-11-22

Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

Warszawa, 2017-11-23 do 2017-11-24

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa, 2017-11-23 do 2017-11-24

Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa, 2017-11-23 do 2017-11-24

W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA

Warszawa, 2017-11-27

Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapraszamy przedstawicieli administracji wydających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany przepisów od 1.01.2017

Warszawa, 2017-11-27 do 2017-11-28

Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko. Dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów oraz pracowników administracji.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Warszawa, 2017-11-27 do 2017-11-28

Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Transport i spedycja międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Warszawa, 2017-11-27 do 2017-11-28

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji.

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Warszawa, 2017-11-27 do 2017-11-28

Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa, 2017-11-27 do 2017-11-28

Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy oraz zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.

Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz ustawy VAT.

Warszawa, 2017-11-28

Przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania transakcji eksportu i importu z krajami trzecimi pod kątem problemów, z jakimi boryka się polski podatnik VAT.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Warszawa, 2017-11-28 do 2017-11-29

Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.

Warszawa, 2017-11-30 do 2017-12-01

Omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany k.p.a.. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych po nowelizacji k.p.a.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa, 2017-11-30

Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Warszawa, 2017-12-01

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa, 2017-12-01

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności posługiwania się wekslem w obrocie gospodarczym oraz pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń wekslowych.

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmienione postępowanie upadłościowe. Dochodzenie wierzytelności w świetle nowych przepisów.

Warszawa, 2017-12-04 do 2017-12-05

Przedstawimy całkiem nowe instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów. 

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

POZNAŃ, 2017-12-04 do 2017-12-05

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Warszawa, 2017-12-04 do 2017-12-05

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła „mam pomysł” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowalnego.

Warszawa, 2017-12-05 do 2017-12-06

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

Warszawa, 2017-12-07 do 2017-12-08

Zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014

Warszawa, 2017-12-07 do 2017-12-08

Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowników instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze z uwzględnieniem nowych kosztów komorniczych. Zmiany przepisów w latach 2016-2018 i ich praktyczne skutki.

WROCŁAW, 2017-12-07 do 2017-12-08

Szkolenie pomoże uporządkować wiedzę na temat zmian, które już obowiązują oraz zapoznać się ze zmianami planowanymi od 01.01.2018 roku.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 2017-12-07

Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r.

Warszawa, 2017-12-08

Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz prawa i obowiązki w nich wynikające, zwrócimy uwagę na przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Warszawa, 2017-12-11

Zajęcia prowadzone są w kameralnej grupie. Przedstawimy aktulane regulacje w tym zmiany od 1 maja 2016. Wykładowca omawia przepisy w oparciu o przykłady i praktyczne sytuacje.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.

Warszawa, 2017-12-11

W trakcie szkolenia dokonujemy analizy poszczególnych reguł Incoterms 2010 w kontekście podziału obowiązków pomiędzy strony kontraktu.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Warszawa, 2017-12-11 do 2017-12-12

Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Warszawa, 2017-12-11 do 2017-12-12

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Warszawa, 2017-12-12

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną.

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Warszawa, 2017-12-13 do 2017-12-14

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

PRAWO WODNE. Regulacje organizacyjne i prawne w nowej ustawie Prawo wodne.

Warszawa, 2017-12-13

Przedstawimy i omówimy zmiany w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017, która wchodzi w życie 01.01.2018 roku.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa, 2017-12-14 do 2017-12-15

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Zabezpieczenia wykonania umów - jak sformułować treść umowy, by chronić swoje interesy.

Wrocław, 2017-12-14 do 2017-12-15

Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Wrocław, 2017-12-14 do 2017-12-15

Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017 r. Warsztat jednodniowy.

Warszawa, 2017-12-15

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie głębokie zmiany w przepisach związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko (ooś), które znacząco wpływają na całość nowych procesów inwestycyjnych. Polecamy szkolenie warsztatowe, które będzie pomoce w przygotowaniu się do zmian.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku.

Warszawa, 2017-12-15

Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym.

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Warszawa, 2017-12-18

Omówimy nowe obowiązki przedsiębiorców, zasady odpowiedzialności i sposób rejestracji dla potrzeb dostępu do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).

Książka obiektu budowlanego - warsztaty praktyczne

Warszawa, 2017-12-19

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka

Warszawa, 2017-12-20 do 2017-12-21

Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Specjalne procedury celne

Warszawa, 2018-01-18

Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych (wcześniej gospodarczych), ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane, a także przybliży kierunki zmian wprowadzone w zakresie procedur specjalnych przez Unijny Kodeks Celny.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Warszawa, 2018-01-19

Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych

Warszawa, 2018-01-25 do 2018-01-26

Zajęcia typowo warsztatowe - dyskusja i ćwiczenia z omówieniem stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Warszawa, 2018-01-26

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób, które zawodowo zajmują się problematyką podatku akcyzowego i są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa, 2018-02-01

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.