Referencje

Nasze szkolenia polecają

ABB Sp. z o.o. 22.08.2008

Bardzo polecam ze względu na dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy, miłą atmosferę, bogate materiały pomocnicze i świetną organizację.

Action 18.02.2013

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że firma J.G.Training szkolenia specjalistyczne jest firmą profesjonalną i solidną.

Agencja Mienia Wojskowego 11.07.2019

Szkolenie zostało wykonane należycie zgodnie z założeniami Agencji Mienia Wojskowego oraz zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24.07.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało zrealizowane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13.06.2016

Współpraca z firmą szkoleniową przebiegała sprawnie i profesjonalnie, dlatego też możemy J.G.Training polecić jako godnego partnera.

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 26.01.2011

Specjalne podziękowania kierujemy do trenerów współpracujących z J.G.Training, którzy swym zaangażowaniem, doświadczeniem i profesjonalizmem zapewnili naszym klientom zdobycie nowych kompetencji zawodowych. Do zobaczenia.

ATB TAMEL S.A. 03.03.2020

Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu zajęć, dlatego możemu polecić firmę szkoleniową J.G.Training jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 30.09.2009

Firma J.G.Training w 100% spełniła moje oczekiwania. Z całą pewnością nie będzie to ostatnie szkolenie z jakiego skorzystam w tej Firmie.

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 04.07.2008

Wykładowca reprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa celnego, a co najważniejsze potrafił przekazać wiadomości w sposób zrozumiały i rzeczowy. Opierał się na różnych ciekawych przykładach.

Bank Gospodarstwa Krajowego 30.11.2012

Na uznanie zasługują zarówno merytoryczna strona szkolenia, umiejętności dydaktyczne i wiedza trenera (...), jak również kwestie organizacyjne, które firma zapewniła na wysokim, konkurencyjnym poziomie.

Bemowskie Centrum Kultury Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 22.02.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Miła atmosfera, mała liczba słuchaczy, dobrze przygotowane materiały szkoleniowe i dbałość o uczestników zasługują na wysoką ocenę.

Biuro Projektów Ekologicznych Ekoprojekt 09.06.2016

Szkolenie otwarte z zakresu "Raport o oddziaływaniu na środowisko": Fachowość, zdolności trenerskie, wszechstronna znajomość tematów, dogłębna wiedza... Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi J.G.Training.

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj 05.03.2010

Sposób prowadzenia zajęć, przekazania wiedzy oraz udzielane odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania świadczył, że Prowadzący jest ekspertem w swej branży, a firma organizująca szkolenia podchodzi profesjonalnie do prowadzonej przez siebie działalności.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 15.04.2008

Poszerzyłam wiedzę z zakresu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wiem, jakie są obowiązki przedsiębiorcy a teraz wiedzę teoretyczną stosuję w praktyce.

Carfi Polska Sp, z o.o. 04.03.2008

Rzetelnie zrealizowany program. Kompetentne odpowiedzi. Bardzo dobrze przygotowane materiały. (...) Wspaniała atmosfera.

Centralny Węzeł Łączności MON 17.06.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z należytą starannością.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 29.11.2010

Zarówno merytoryczna strona szkolenia jak i zaplecze szkoleniowe (sala, materiały, posiłki) świadczą o profesjonalnym podejściu do realizacji powierzonego zadania. Wykonawca wywiązał się w pełni z warunków umowy.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 12.11.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo z należyta starannością.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 12.11.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo z należytą starannością.

Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. 27.06.2008

Zakres szkolenia (...) pozwolił mi na rozszerzenie posiadanej wiedzy o elementy praktycznego jej zastosowania w bieżącej pracy związanej z obsługą celną mojej firmy.

CS Szkolenie i Doradztwo 22.07.2013

Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń.

CS Szkolenie i Doradztwo 04.02.2014

Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń.

Dyckerhoff 08.10.2007

Szkolenie było bardzo rzeczowo i ciekawie prowadzone. Wszystkie informacje podane w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Problemy i pytania uczestników były natychmiast wyjaśniane przez prowadzącego w sposób jasny i konkretny.

Ekocykl 19.09.2008

Serdecznie dziękuję za to szkolenie i polecam wszystkim usługi firmy J.G.Training

ELBUD Katowice Sp. z o.o. 22.06.2010

Szkolenie spełniło moje oczekiwania merytoryczne i zostało przeprowadzone profesjonalnie, również od strony organizacyjnej.

Energa-Operator S.A. 10.07.2008

Pragniemy poinformować, że zawsze będziemy polecać Państwa firmę, jako wysokiej klasy specjalistów (...).

Energa-Operator S.A. 29.12.2017

Uczestnicy wysoko zaopiniowali umiejętności dydatktyczne i wiedzę trenera, wysoki poziom merytoryczny zajęć, przykłady praktyczne przywoływane przez trenera w czasie szkolenia a także jakość materiałów szkoleniowych.

Fortis Bank Polska S.A. 20.07.2010

Pragnę polecić firmę J.G. Training jako partnera w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnych projektów szkoleniowych.

Frosta Sp. z o.o. 04.12.2017

Szkolenie było dla mnie doskonałym źródłem praktycznych informacji dotyczących procedur celnych. Nie tylko pozwoliło mi na usystematyzowanie mojej wiedzy, ale przede wszystkim umożliwiło mi rozwiązanie bardziej złożonych problemów

Gallaher Polska Sp. z o.o. 03.10.2007

Szkolenie przyczyniło się do usystematyzowania posiadanej już przeze mnie wiedzy oraz zdobycia nowych informacji, które przyczyniły się do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną pracą.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 14.12.2009

Współpraca z firmą J.G. Training przebiega bardzo dobrze. Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają merytoryczną stronę szkoleń.

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 21.01.2011

Firma dostosowała się do wymogów dotyczących wizualizacji i wypełniania dokumentów szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 05.12.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 19.05.2018

Cele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydatktyczne praz przygotowane materiały szkoleniowe pomogły w ich osiągnięciu.

Gmina Wieliszew 18.04.2011

Firma dała się poznać jako bardzo rzetelna, profesjonalna, godna polecenia innym zamawiającym.

HOCHTIEF Polska 21.05.2015

Nie tylko polecamy współpracę z J.G. Training innym przedsiębiorcom, ale sami w przyszłości planujemy zlecić firmie przygotowanie kolejnych szkoleń dla naszych pracowników.

Hydro-Vacuum S.A. 22.10.2010

Przełożenie skomplikowanych zagadnień prawnych na zrozumiałe i efektywne rozwiązania praktyczne, pozwoliło na natychmiastowe zastosowanie ich w działalności firmy.

Idea Bank S.A. 12.06.2012

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną firmą, którą możemy rekomendować jako solidnego partnera i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.

INFRA-PORT Spółka z o.o. 02.12.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia.

Izba Celna w Warszawie 30.03.2016

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników. Na podkreślenie zasługuje zarówno wiedza merytoryczna prowadzącego zajęcia jak i umiejętność przekazania wiedzy odbiorcom.

Jednostka Realizująca Projekt POIiŚ 14.06.2010

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny.

JetLine Sp. z o.o. 02.11.2016

Poziom wiedzy i sposób komunikacji osób prowadzących szkolenia zrobił na wszystkich Uczestnikach duże wrażenie. Wykładowcy wykazali się otwartością na nasze potrzeby, udzielali odpowiedzi na nasze pytania i wyjaśniali wątpliwości.

Koleje Mazowieckie 23.06.2016

Z przyjemnością polecamy firmę J.G.Training jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 02.03.2010

Sama organizacja przebiegała także bez zarzutu, kameralna grupa pozwoliła na swobodne wyrażanie opinii i czynny udział w dyskusji co tylko wpłynęło na pogłębianie wiedzy, a przepyszny lunch dodał tylko temu szkoleniu atutu. Polecam.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółodzielni Spożywców "Społem" 11.03.2021

Firma J.G.Training jest godnym zaufania partnerem i profesjonalnym dostawcą usług szkoleniowych.

Lub-Eko-Plus 26.06.2017

Trener w interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane z realizowanym tematem. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały, co ułatwiło pogłębianie wiedzy przez uczestnika szkolenia.

Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. 07.10.2013

Serdecznie polecam firmę J.G. Training szkolenia specjalistyczne jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń.

Miasto Stołeczne Warszawa 31.08.2013

Z przyjemnością pragnę poinformować, że zamówienie wykonano terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z harmonogramem i programem szkolenia.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie 26.11.2012

Trenerzy wykazali się bogatą wiedzą merytoryczną, popartą licznymi przykładami z praktyki.

Ministerstwo Gospodarki 19.02.2013

Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Liczymy na dalszą współpracę.

Ministerstwo Gospodarki 21.05.2010

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą możemy zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27.07.2017

Projekt został zorganizowany i przeprowadzony w sposób należyty i zgodnie z umową, a współpracą z Wykonawcą przebiegała bez zastrzeżeń. Wszytskie zobowiązania leżące po stronie Wykonawcy zostały w pełni zreazlizowane.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.09.2009

Firma J.G. Training okazała się partnerem profesjonalnym i zaangażowanym w realizację powierzonych zadań. Projekt został zrealizownay należycie, a Współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze

MMPJ Sp. z o.o. 04.03.2019

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 10.07.2012

W szkoleniach organizowanych przez JGT uczestniczyłam po raz kolejny i nigdy się na nich nie zawiodłam. Z przyjemnością polecam je każdemu, komu zależy na rzeczywistym poszerzaniu swojej wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 14.10.2013

Wysoko oceniam organizację szkolenia, lokalizację i miejsce oraz możliwość wypowiedzi w kameralnej grupie. Z przyjemnością polecam udział w szkoleniach organizowanych przez J.G.Training jako profesjonalnych i praktycznych dla uczestnika.

Mostostal Białystok Sp. z o.o. 30.11.2012

Dziękujemy J.G.Training za udaną współpracę - na wszystkich etapach realizacji projektu (od przygotowania projektu, poprzez podpisanie umowy, zapewnienie miejsca szkolenia na terenie Augustowa etc.). Z przyjemnością możemy zarekomendować J.G.Training jako wiarygodnego, profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych."

Netia S.A. 05.12.2005

Cele szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Opinie naszych pracowników po szkoleniu były bardzo pozytywne, jesteśmy zadowoleni z zaangażowania i profesjonalnego podejścia organizatorów.

Nordkalk Sp. z o.o. 25.06.2018

Całość programu została bardzo dobrze przygotowana, zarówno pod względem merytorycznym, wysokiej jakości materiałów, przystosowania do potrzeb uczestników, jak i dynamicznego prowadzenia zajęć.

Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada 18.10.2010

Szkolenie przeprowadzone z należytą starannością i spełniło oczekiwania naszych pracowników.

Ordipol Sp. z o.o. 04.03.2019

Szkolenia zawsze przygotowane są z największą starannością, dbałością o szczegóły, w pełni profesjonalne. (...) Uczestnicy szkolenia dostają zastrzyk rzetelnej wiedzy.

Ordipol Sp. z.o.o. 28.04.2015

Wiedza i umiejętności dydaktyczne wykładowcy, strona merytoryczna szkolenia, obszerne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, miła atmosfera - wszystko to sprawia, że z przyjemnością skorzystam ze szkoleń w firmie JGT ponownie.

PKP Intercity 22.02.2021

Przeprowadzone szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zamówieniem.

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. 04.12.2017

Cała organizacja szkolenia wraz z doborem miejsca oraz z zadbaniem o wszelkie potrzeby uczestników (przed oraz w trakcie szkolenia) - zasługuje na polecenie nawet najbardziej wymagającym osobom pragnącym podnieść lub poszerzyć swoją wiedzę.

Poczta Polska 02.08.2011

Szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie, zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej i przebiegały bez zarzutu. Zajęcia szkoleniowe prowadził wykwalifikowany trener. Uczestnicy dobrze ocenili kwalifikację wykładowcy oraz sposób przeprowadzenia szkolenia.

Poczta Polska 22.07.2010

Firma szkoleniowa organizując szkolenie zapewniła całościową, rzetelną obsługę na każdym etapie szkolenia. Zaangażowanie i operatywność osób koordynujących szkolenie przyczyniły się do sprawnego jego przebiegu pozwalając osiągnąć zamierzony cel.

Polski Ogród Sp. z o.o. 02.05.2007

J.G Training szkolenia specjalistyczne: minimum formalności, wspaniała organizacja, dostępne, specjalistyczne materiały, wspaniały trener.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 17.06.2011

Szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy i konkretny, a wszystkie problemy i pytania uczestników szkolenia były natychmiast wyjaśniane. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami.

Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o. 27.09.2010

Z całą pewnością mogę zarekomendować firmę J.G. Training wszytstkim zainteresowanym i stwierdzić, że jest to profesjonalny i solidny partner w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych.

Socopol Sp. z o.o. 31.03.2008

Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo klarowny i wyczerpujący nawet poza ramowe przewidziane godziny szkolenia. Polecam.

Starostwo Powiatowe w Policach 28.03.2018

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób rzetelny i profesjonalny.

Starostwo Powiatowe w Wołominie 12.01.2009

Szkolenie zostało przygotowane profesjonalnie i spełniło moje oczekiwania. (...) z satysfakcją mogę polecić innym szkolenia organizowane przez firmę J.G. Training.

Synthos Dwory Sp. z o.o. 07.05.2008

Konkludując, całość szkolenia oceniam bardzo wysoko i mogę śmiało polecić Firmę J.G.Training jako godnego zaufania partnera przy organizacji szkoleń.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie 11.12.2009

Polecamy firmę J.G.Training jako solidnego dostawcę szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

Mała liczba uczestników, pozwalająca na lepsze przyswajanie wiedzy, przygotowane materiały, lokalizacja szkolenia oraz menu, a także opiekę a ze strony J.G. Training również zasługują na wysoką ocenę.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową i programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny i z należytą starannością.

Urząd Marszałkowski w Łodzi 11.07.2012

Sposób organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz wysoki poziom merytoryczny spotkały się z dużym uznaniem ze strony uczestników i zostały wysoko ocenione.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 06.02.2009

Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie w bardzo przyjemnej i dobrze zlokalizowanej sali szkoleniowej, a organizatorzy zadbali również o zapewnienie miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych uczestników.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 29.10.2020

Szkolenie zostało zrealizowane sprawnie i terminowo. Wykonawca opracował materiały szkoleniowe i program szkolenia oraz zapewnił certyfikaty dla wszytskich uczestników.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 12.08.2013

Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny, z należytą starannością.

Urząd Miasta w Grudziądzu 27.04.2010

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że J.G.Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą mogę zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.

Volkswagen Motor Polska 04.08.2005

Wysoki poziom szkolenia znalazł potwierdzenie zarówno w opiniach uczestników jak i badaniach przeprowadzonych po szkoleniu. Mamy zamiar nadal korzystać z usług J.G.Training, czekamy na nowe projekty szkoleniowe.

Wamtechnik Sp. z o.o. 30.09.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. . Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom uwzględniły wszystkie poruszane zagadnienia.

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 30.04.2014

Jakość współpracy z J.G.Training Jadwiga Gwóźdź w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia przebiegała sprawnie, a kontakty robocze w zakresie przeprowadzenia szkolenia sprawiły satysfakcję obu stronom.

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 15.06.2010

Firma J.G. Training przeprowadziła szkolenie w sposób profesjonalny oraz zgodnie z planem szkolenia ustalonym specjalnie na potrzeby naszego przedsiębiorstwa.

Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. 04.07.2007

W szkoleniach wzięli udział wybrani przedstawiciele kadry inżynierskiej naszej firmy, którzy bardzo wysoko ocenili zarówno prowadzących wykład fachowców, zakres tematyczny, jak i samą organizację szkoleń.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 01.04.2014

Organizacja szkolenia przebiegła sprawnie, z otwartością na potrzeby i sugestie zamawiającego. Materiały szkoleniowe opracowane zostały w sposób przejrzysty, wyczerpujący temat i estetyczny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 13.01.2011

Szkolenie było przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny o zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników. Program szkolenie i analizowane w trakcie zajęć przykłady były dopasowane do specyfiki naszych potrzeb, a ich realizacja stała na wysokim poziomie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 21.01.2011

Szkolenie zostało ocenione wysoko zarówno przez uczestników jak i przez Zarząd firmy - jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą z tą firmą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 05.02.2019

Potwierdzamy wykonanie zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zawartą Umową.

Woodward Governor Poland Sp. z o.o. 03.10.2007

Jestem bardzo zadowolony z usług świadczonych przez firmę JGT, która charakteryzuje się dużym profesjonalizmem, a mianowicie duża wiedzą szkolących trenerów, przygotowaniem organizacyjnym, a także przejrzystością materiałów użytych podczas trwania kursów.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 29.11.2019

J.G.Training szkolenia specjalistyczne dało się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych.

ZWIK Sp. z o.o. w Żarach 22.03.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Specjalne podziękowania kierujemy do opiekuna grupy ze strony J.G. Training, który chętnie służył wszystkim pomocą i wsparciem.