Blog 08.06.2023 Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów 2023 w Polsce. Kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie?

Członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązani są regularnie dostosowywać swoje prawo do uregulowań unijnych. Dotyczy to między innymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach lub dyrektywy o ochronie sygnalistów. Czas na jej...

Blog 07.06.2023 Cyberbezpieczeństwo w urzędzie – jak skutecznie chronić dane i sprawnie identyfikować zagrożenia

W dzisiejszej cyfrowej erze, kiedy praktycznie wszystkie sfery życia są zależne od technologii, cyberbezpieczeństwo stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla firm i instytucji publicznych. Znaczenie tych zagadnień dostrzegają także rządzący, którzy planują nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz...

Blog 01.06.2023 Pomoc publiczna a pomoc de minimis – czym są i jakie są podstawowe różnice między nimi?

W ramach gospodarki rynkowej rządy i instytucje publiczne często oferują różnego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Takie wsparcie najczęściej przyjmuje postać pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Chociaż oba te terminy dotyczą finansowego wsparcia dla firm, istnieją między nimi pewne istotne różnice. Przeczytaj, czym dokładnie są te dwa rodzaje pomocy,...

Blog 23.05.2023 Nowe decyzje środowiskowe i inne zmiany w ustawie OOŚ. Czyli co „ustawa usprawniająca” rzeczywiście usprawni?

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) to dokument, który upoważnia do złożenia wniosku o wydanie tzw. decyzji następczych (m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W najbliższym czasie planowane są zmiany...