MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

RODO w HR: szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: dane pracowników pozyskiwane przez pracodawcę, dane pozyskiwane w związku z rekrutacją, dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem, udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych pracowniczych, obowiązki pracodawcy jako administratora danych, wytyczne i zalecenia UODO odnośnie danych osobowych pracowników.

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, forma, miejsce, termin - zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z RODO w HR: obowiązków pracodawców, przepisów, wytycznych i zaleceń a także praktyki w obszarze ochrony danych osobowych pracowników, w szczególności na etapie rekrutacji, onboardingu oraz początkowym etapie zatrudnienia. 

Korzyści ze szkolenia:

 • każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję zapoznania się ze studium przypadku oraz wzięcia udziału w niejednej dyskusji, jaka wywiąże się podczas omawiania wątpliwych kwestii,
   
 • walor praktyczny szkolenia i omówienie wykształconej praktyki pozwoli na weryfikację dotychczasowych rozwiązań w działach HR z jej modelowymi wymaganiami,
   
 • każdy uczestnik szkolenia zyska gotowe rozwiązania poszczególnych etapów na ścieżce rekrutacji i zatrudnienia. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów HR, HR managerów, pracowników ds. kadr i płac, a także do właścicieli firm i wszystkich innych osób zaangażowanych w proces pozyskiwania danych osobowych w związku z zatrudnieniem oraz odpowiedzialnych za prawidłowe postępowanie z danymi pracowników.

Metody szkoleniowe:

Wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne, omawianie kazusów, dyskusje na forum. 

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.
   
  1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
  2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
  3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
  4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
  5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.
    
 2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją.
   
  1. Nowe rozumienie pojęć i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.
    
  2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
   • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
   • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
   • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
   • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
   • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
   • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
     
  3. Przebieg rekrutacji:
   • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
   • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
   • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
   • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
   • okres retencji danych kandydatów,
   • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
   • tworzenie list osób niepożądanych,
   • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.
     
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.
   
 4. Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników.
   
  1. Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów.
  2. Zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach.
  3. Dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów.
  4. Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy.
  5. Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych.
  6. Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego.
  7. Monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów.
  8. Obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie.
  9. Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
    
 5. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.
   
  1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
  2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
  3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
  4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
  5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
  6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
  7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.
    
 6. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.
   
 7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Miejsce

 

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.