Zwiń

RODO i dane osobowe

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma katalogami szkoleń: "Szkolenia RODO" oraz "Szkolenia ochrona danych osobowych". Mamy w ofercie zarówno szkolenie RODO dla administracji publicznej, jak i szkolenie RODO w sektorze prywatnym. Przekazujemy aktualne...

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma katalogami szkoleń: "Szkolenia RODO" oraz "Szkolenia ochrona danych osobowych".

Mamy w ofercie zarówno szkolenie RODO dla administracji publicznej, jak i szkolenie RODO w sektorze prywatnym. Przekazujemy aktualne na 2023 rok przepisy oraz informujemy o planowanych zamianach prawnych i nowelizacjach.

Nasze szkolenia są praktyczne i opierają się o case studies. Na każdym szkoleniu z przepisów RODO odpowiadamy na pytania uczestników, rozwiązujemy problemy i zachęcamy do dyskusji. Współpracujemy wyłącznie z profesjonalnymi trenerami - praktykami.

Zapraszamy na szkolenia RODO.SZKOLENIA RODO: ONLINE I STACJONARNE

Stacjonarne szkolenia otwarte z RODO dla pracowników odbywają się w Warszawie. Kierowane są głównie do inspektorów ochrony danych oraz wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych. Dużą popularnością cieszą się także szkolenia RODO w formie online. Zapewniają taki sam poziom wiedzy, co szkolenia stacjonarne. Uczestnicy szkoleń online, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami.

RODO: SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju. Oferta obejmuje miasta, takie jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Rzeszów i inne.

Możemy zorganizować zarówno ogólne szkolenie z ochrony danych osobowych i RODO, jak i szkolenie RODO branżowe, np.:

 • szkolenie RODO w placówkach oświatowych szkolenie,
 • szkolenie RODO dla nauczycieli, w szkole,
 • szkolenie RODO w hr, w kadrach, w rekrutacji,
 • szkolenie RODO w ochronie zdrowia, służbie zdrowia, placówkach medycznych,
 • szkolenie RODO w it,
 • szkolenie na inspektora RODO, inspektora danych,
 • szkolenie o polityce prywatności. 

SZKOLENIA RODO: TEMATYKASzkolenia RODO pomagają zrozumieć skomplikowane przepisy.

Na szkoleniach z RODO i danych osobowych poruszamy następujące tematy:

 • ochrona danych osobowych,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie RODO,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ISO27001,
 • audyt danych,
 • zarządzanie danymi osobowymi w firmie lub instytucji publicznej.

Odpowiadamy także na następujące pytania:

 • Jak w praktyce stosować przepisy rozporządzenia RODO?
 • Jak zgłaszać dane do urzędu ochrony danych osobowych?
 • Jak wygląda analiza ryzyka?
 • Jakie są obowiązki nowych i przyszłych inspektorów ochrony danych iod (funkcji iod)?
 • Jak wygląda dokumentacja zgodnie z przepisami GIODO?
 • Jak wygląda mapa wdrażania zasad i dostosowania firmy do przepisów?

Jeśli szukają Państwo szkolenia RODO z certyfikatem, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

KATALOG SZKOLEŃ Z ZAKRESU RODO I DANE OSOBOWE

 • TEMAT SZKOLENIA: RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Na szkoleniu zastanowimy się, czy prawo dostępu do informacji publicznej i prawo do prywatności to prawa komplementarne, czy sprzeczne oraz czy prywatność i ochrona danych osobowych to to samo. Następnie odpowiemy na pytanie, które informacje zawierające dane osobowe uznajemy za informację publiczną. Omówimy także wzajemne relacje przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym stanowisko doktryny, a także, czy stosowanie przepisów RODO jest wyłączone w odniesieniu do informacji publicznej.

Jeden z bloków szkolenia dotyczy dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Odpowiemy na pytanie, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną, które stanowiska w administracji należy uznać za funkcje publiczne oraz jakie są ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji. Wyjaśnimy, jakie są kryteria ustalenia, czy osoba, o którą pyta wnioskodawca pełni funkcję publiczną, a tym samym dostęp do informacji na jej temat jest prawnie uzasadniony. Omówimy ponadto zasady dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. ograniczenia w dostępie. Zastanowimy się, czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wnioskowana informacja, zakazuje udostępnienia informacji na swój temat, należy uwzględnić jej życzenie i zablokować dostęp.

Porozmawiamy także o rozpatrywaniu wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych. Omówimy następujące pojęcia: zbieranie a upublicznianie danych: służbowe dane kontaktowe, m.in. publikacja wizerunku pracowników na stronie internetowej; dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli, decyzjach administracyjnych wydanych w sprawach indywidualnych itd.

Kolejny blok szkoleniowy poświęcimy zagadnieniom wynikającym z RODO związanym z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej. Odpowiemy na pytanie, jaka jest rola i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do informacji publicznej, jakich danych identyfikacyjnych i kiedy można żądać od osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej, jak prawidłowo anonimizować dokumenty przed publikacją/udostępnieniem, czym się różni prawo dostępu do informacji publicznej od prawa dostępu do danych osobowych na podstawie RODO, czy prawo do bycia zapomnianym przysługuje osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, jak ustalić okresy przechowywania (publikacji) danych w BIP, gdy okres retencji nie został określony w przepisach prawa, jakie są wymagania przy powierzeniu przetwarzania danych np. wsparcie techniczne dot. strony internetowej, korzystanie z zew. konsultacji prawnych.  

Omówimy zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO, m.in. za jakie działania i zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność. Podamy też wiarygodne i bezpłatne źródła informacji w omawianym obszarze tematycznym.

 • TEMAT SZKOLENIA: RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Na szkoleniu omówimy pojęcie danych osobowych, w szczególności zwrócimy uwagę na: dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności, służbowe dane kontaktowe, informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne, informacje o osobach zmarłych. Odpowiemy na pytanie, które informacje podlegają przepisom RODO.

Przedstawimy ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym. Wyjaśnimy, czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych, co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy, czy i jak aktualizować dane, kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji, czym jest bezpieczeństwo danych w RODO, jak zapewnić rozliczalność przetwarzania.

Kolejny blok szkolenia dotyczy legalnego zbieranie i udostępniania danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przesłanki są rekomendowane dla sektora publicznego, dlaczego zgoda to najgorsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych, czy i kiedy sektor publiczny może oprzeć przetwarzanie danych na „prawnie uzasadnionym interesie” i jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”, czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych (np. dane naszych współpracowników i osób kontaktowych u kontrahentów), czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach w trybie dostępu do informacji publicznej i nie tylko. Omówimy także zagadnienie: RODO a dostęp do informacji publicznej. 

W części dotyczącej udostępnienia danych i powierzenia przetwarzania danych wyjaśnimy, jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem, jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO, jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta, czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia. Pojawią się ponadto kazusy m.in. badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, w ramach KPA w celu przekazania sprawy według właściwości. 

Powiemy o prawach osób, których dane dotyczą. Na przykładowym wzorze klauzuli omówimy, jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO. Odpowiemy na pytania, czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo, czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica, jak reagować na wnioski o usunięcie danych, jeśli przepisy wymagają ich dalszego przechowywania.

Część szkolenia poświęcimy bezpieczeństwu danych i naruszeniu ochrony danych. Uczestnicy dowiedzą się, co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO, jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej, czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych, jakie są obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych, jak urzędnik może zminimalizować ryzyko popełnienia przez siebie naruszenia ochrony danych. Omówimy ponadto wnioski z najnowszych decyzji Prezesa UODO.

Na koniec wskażemy, jakie są wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO.

Poszczególne bloki szkoleniowe zakończą się praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy będą mogli zadać pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Dotyczy to także kursu RODO online.

 • TEMAT SZKOLENIA: RODO w HR - szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z RODO w HR: obowiązków pracodawców, przepisów, wytycznych i zaleceń a także praktyki w obszarze ochrony danych osobowych pracowników, w szczególności na etapie rekrutacji, onboardingu oraz początkowym etapie zatrudnienia.

Każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję zapoznania się ze studium przypadku oraz wzięcia udziału w niejednej dyskusji, jaka wywiąże się podczas omawiania wątpliwych kwestii. Walor praktyczny szkolenia i omówienie wykształconej praktyki pozwoli na weryfikację dotychczasowych rozwiązań w działach HR z jej modelowymi wymaganiami. Uczestnicy zyskają także gotowe rozwiązania poszczególnych etapów na ścieżce rekrutacji i zatrudnienia.

Tagi: szkolenia RODO, warsztaty RODO, kurs RODO, szkolenie z danych osobowych, warsztaty z danych osobowych, kurs dane osobowe, RODO w administracji publicznej, dostęp do informacji publicznej szkolenie, inspektor danych osobowych szkolenie

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
RODO i dane osobowe 3

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.