Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: fazy procesu inwestycyjnego, formy prowadzenia inwestycji, realizacja inwestycji w czasie pandemii, zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru robót, nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego, odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, obowiązki uczestników procesu budowlanego, dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy, kwestie dotyczące umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, samowola budowlana, cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego (2020-2023).

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjny, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. W ramach szkolenia są też omawiane najnowsze zmiany Prawa budowlanego, z 2023 roku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Metody szkoleniowe:

Wykład, omawianie przykładów, pytania, dyskusja, konsultacje

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I:

 1. Zarys ostatnich nowelizacji prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2020 roku.
   
 2. Fazy procesu inwestycyjnego – od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
   
 3. Formy prowadzenia inwestycji (zastępstwo inwestycyjne, inwestycje w systemie „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj”, generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe).
   
 4. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję (obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy).
   
 5. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym - ich znaczenie dla praktyki.
   
 6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
   
 7. Nowe wymogi dotyczące projektu budowlanego. Projekt techniczny. Możliwość odstępstw od warunków technicznych.
   
 8. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – nowe regulacje i aktualna praktyka organów administracyjnych.
   
 9. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę.

Dzień II:

 1. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót).
   
 2. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
   
 3. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za teren budowy.
   
 4. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane i umów o prace projektowe:
  • sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy,
  • terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania (kary umowne i dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych),
  • zabezpieczenia w umowach (kaucja, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, inne),
  • procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane,
  • gwarancja jakości i rękojmia za wady.
    
 5. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury, obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego, nowa tzw. procedura „żółtej kartki”).
   
 6. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna.
   
 7. Praktyka organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego w stosowaniu znowelizowanych przepisów.
   
 8. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego. Zarys planowanych zmian.
   
 9. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Wykładowca

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego, transakcji nieruchomościowych i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy).

Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz w sporach sądowych i pozasądowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.