Zapraszamy na szkolenia dla PUP.
29.09.2023

Szkolenia dla urzędów pracy - klucz do efektywnej pracy urzędu

Urzędy pracy pełnią bardzo ważną funkcję w systemie społecznym w Polsce. Aby sprostać coraz bardziej złożonym potrzebom swoich klientów, pracownicy urzędów pracy muszą być doskonale przygotowani pod względem prawnym i wyposażeni w odpowiednie kompetencje. Dlatego szkolenia dla PUP oraz WUP odgrywają kluczową rolę w rozwoju pracowników tych instytucji.

Czym zajmują się urzędy pracy?

Do najważniejszych zadań urzędów pracy należy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez realizację polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.

Ich główne obowiązki obejmują:

 • Przeciwdziałanie bezrobociu, m.in. udzielanie pomocy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo i poradnictwo zawodowe czy organizowanie i finansowanie szkoleń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.
   
 • Aktywizacja zawodowa, m.in. opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
   
 • Udzielanie wsparcia finansowego i obsługa środków z Funduszu Pracy, m.in. zarządzanie programami wsparcia finansowego dla bezrobotnych, w tym zasiłków dla osób bezrobotnych i programów przekwalifikowania zawodowego.
   
 • Współpraca z pracodawcami w celu znalezienia możliwości zatrudnienia dla swoich klientów.
   
 • Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 • Koordynacja przepływu pracowników między państwami.
   
 • Badania i analizy rynku pracy.

To jedne z najważniejszych zadań urzędów pracy, choć nie jedyne. Obejmują one szeroki i różnorodny zakres, dlatego też pracownicy muszą posiadać dużą wiedzę i liczne kompetencje miękkie, by sprawnie je realizować.

Szkolenia dla PUP i WUP – dlaczego to takie ważne?

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu efektywności pracy urzędników – zarówno w powiatowych urzędach pracy, jak i wojewódzkich urzędach pracy.

Szkolenia takie można podzielić na trzy główne kategorie: szkolenia miękkie z rozwoju osobistego, szkolenia z obsługi klienta oraz szkolenia specjalistyczne, zwłaszcza w dziedzinie prawa pracy – choć nie tylko.

Szkolenia dla PUP to kluczowy element efektywności urzedu pracy.Szkolenia miękkie dla urzędów pracy

Szkolenia miękkie są niezwykle istotne dla pracowników urzędów pracy, ponieważ pomagają im rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię i zdolności do skutecznego komunikowania się. Są także wsparciem w budowaniu odporności psychicznej i osiągania satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Pracownicy urzędów pracy mają do czynienia z różnymi grupami ludzi: od bezrobotnych po pracodawców. Dlatego umiejętność skutecznego komunikowania się i budowania relacji jest w ich zawodzie kluczowa.

Szkolenia miękkie dla PUP i WUP mogą obejmować tematy takie jak:

 • Komunikacja interpersonalna, która pomaga w budowaniu zaufania i relacji oraz skutecznym rozwiązywaniu konfliktów. Uczy pracowników, jak lepiej zrozumieć i wspierać potrzeby klientów.
   
 • Asertywność w pracy, która pomaga efektywnie realizować obowiązki, wyznaczać granice w kontaktach z klientami, odnosić się do nich z szacunkiem, ale stanowczo.
   
 • Odporność psychiczna, która wzmacnia poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość, zdolność do poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach oraz pomaga zachować równowagę i pewność siebie.
   
 • Zarządzanie czasem i sobą w czasie, co pozwala pracownikom czerpać satysfakcję zarówno z realizacji obowiązków zawodowych, jak i życia osobistego oraz unikać niepotrzebnego w tym zakresie stresu.
 • Zarządzanie stresem, które pomaga efektywnie radzić sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, m.in. w spotkaniach z osobami w trudnych sytuacjach życiowych.
   
 • Inteligencja emocjonalna, która pomaga łagodzić stres, skutecznie się komunikować, współodczuwać z innymi, m.in. klientami urzędu pracy, pokonywać wyzwania, rozwiązywać konflikty, osiągać cele zawodowe i osobiste, podejmować świadome decyzje.

Szkolenia z obsługi klienta dla PUP i WUP

Pracownicy urzędów pracy mają regularny kontakt z klientami. Od jakości ich obsługi może często zależeć dalsza przyszłość zawodowa klientów. Inwestycja w rozwój kwalifikacji w tym obszarze jest niezbędna, aby kontakt klienta z urzędem pracy był satysfakcjonujący dla obu stron.

Szkolenia z obsługi klienta w urzędzie pracy mogą obejmować zagadnienia ogólne, jak i bardziej szczegółowe, związane z obsługą konkretnego typu klientów, np. osób niepełnosprawnych.

Szkolenia specjalistyczne (prawne) dla PUP i WUP

Równie istotnym obszarem dla pracowników urzędów pracy są szkolenia specjalistyczne. Zmieniające się często przepisy wymagają od nich ciągłego aktualizowania wiedzy.

Obszary szkoleń, które pozwalają pracownikom WUP czy PUP poprawnie i zgodnie z prawem realizować swoje zadania to m.in.

Szkolenia dla PUP i WUP – skuteczny urząd pracy

Szkolenia odgrywają kluczową rolę w skuteczności działań urzędu pracy. Dobrze wykwalifikowana kadra, która regularnie podnosi swoje kompetencje i aktualizuje wiedzę, to gwarancja efektywności tej ważnej instytucji.

Celem urzędów pracy jest realizowanie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Dobre szkolenia dla PUP i WUP pomagają ten cel osiągnąć.

Zapraszamy na szkolenia dla urzędów pracy w J.G.Training. Od 2004 roku organizujemy szkolenia dla administracji publicznej, współpracujemy z najlepszymi ekspertami, dbamy o szczegóły merytoryczne i organizacyjne.

Szkolenia otwarte odpowiednie dla urzędów pracy znajdą Państwo w kategoriach, takich jak:

Zachęcamy także do przesyłania zapytań o szkolenia zamknięte dla pracowników urzędu pracy. Z przyjemnością przygotujemy niezobowiązującą wycenę.

Wyjątkową okazją do rozwijania swoich kompetencji są także szkolenia wyjazdowe dla urzędów pracy. W najbliższym czasie zapraszamy Państwa do Wisły, gdzie odbędzie się Trening kompetencji osobistych dla pracowników administracji publicznej – szkolenie wyjazdowe.


Z naszych usług korzystają urzędy pracy z całej Polski, które polecają nasze szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi referencjami.


Zapraszamy na szkolenia dla wojewódzkich urzędów pracy.

Zapraszamy na szkolenia dla powiatowych urzędów pracy.