Szkolenia dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników administracji publicznej. W bazie szkoleń znajdują się propozycje dla instytucji państwowych i urzędów publicznych. Szkolenia i kursy dla urzędników przygotowują ich do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych. Najlepsza kadra trenerska przekazuje zawsze aktualne informacje prawne w nieskomplikowany sposób.

Szkolenia online dla instytucji i administracji

Obecnie dużą popularnością cieszą się szkolenia online dla administracji publicznej. Stanowi o tym przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo szkoleń przez Internet. Realizujemy także szkolenia hybrydowe, podczas których część osób uczestniczy w kursach i szkoleniach na żywo, w sali szkoleniowej w Warszawie. Pozostali łączą się na zasadach szkolenia online. Jedni i drudzy uczestnicy mają taki sam dostęp do wiedzy, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także zadawać pytania trenerowi w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia dla administracji publicznej.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte dla urzędników administracji publicznej realizujemy na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków i inne miejsca wskazane przez klienta. Szkolenia i kursy zamknięte możemy zorganizować również w formule szkoleń online.

Baza szkoleń dla urzędników administracji publicznej

Szkolenia dla urzędników obejmują tematy związane z aktualnymi przepisami. Uwzględniają także wszelkie zmiany prawne. Pomagają w spokoju i zgodnie z prawem realizować obowiązki zawodowe. Obejmują zagadnienia takie, jak:

 • kodeks postępowania administracyjnego i nowelizacja KPA (w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP),
 • egzekucja w administracji,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • ochrona danych osobowych w administracji,
 • RODO w urzędzie,
 • ABI w urzędzie,
 • kontrola zarządcza,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • pomoc publiczna,
 • dyrektywa o sygnalistach,
 • ustawa o doręczeniach elektronicznych.

TAGI: szkolenia dla administracji publicznej, szkolenia i kursy dla urzędników, szkolenia dla instytucji publicznych, kursy dla instytucji rządowych, szkolenia dla samorządu, prawo dla administracji

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Szkolenia dla administracji 14

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie - warsztaty dla pracowników administracji

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.01.2022
Jak konstruktywnie i asertywnie komunikować się w trudnych sytuacjach, a także reprezentować urząd jako instytucję przyjazną.

Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości.

ONLINE, 02.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 06.04.2022
Praktyczne szkolenie dedykowane głównie pracownikom administracji zajmującym się problematyką podziałów nieruchomości i opłat adiacenckich z nimi związanych oraz rzeczoznawcom majątkowym.

Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa

ONLINE, 09.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 11.05.2022
W większości przypadków rozkładanie zobowiązań na raty lub odraczanie terminu płatności wiąże się z udzieleniem pomocy państwa. Beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

ONLINE, 11.02.2022
Na szkoleniu pokażemy, jak prawidłowo zgodnie z prawem, a jednocześnie racjonalnie i bez zbędnego formalizmu, stosować przepisy RODO w jednostkach administracji publicznej.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2021 r. i w 2022 r.

ONLINE, 14-15.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 25-26.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 21-22.06.2022
Omówimy na przykładach przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym również wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2021 roku oraz od 1.01.2022 r. - w zakresie dotyczącym obowiązków pieniężnych.

Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami

ONLINE, 23.02.2022
Szkolenie ma na celu wskazanie przypadków, w których mechanizm monitorowania oraz wycofania powinien być stosowany, wraz ze wskazaniem zasad go regulujących.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych - nowe regulacje prawne od 5 października 2021 r.

ONLINE, 24-25.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 07-08.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.06.2022
Jak nowe przepisy wpłyną na prowadzone postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji.

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

ONLINE, 25.02.2022
Na szkoleniu pokażemy, jak nie blokować dostępu do informacji publicznej, a jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

ONLINE, 28.02.2022 - 01.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 16-17.05.2022
Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma w tym pomoc. Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 11.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 08.06.2022
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku

Warszawa / lub ONLINE, 14.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 16.05.2022
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, wprowadzone w 2021 r. oraz od 2022 r.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Warszawa / lub ONLINE, 23.03.2022
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 30-31.05.2022
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Ochrona sygnalisty w urzędzie. Dyrektywa o sygnalistach i projekt ustawy o ochronie sygnalistów - jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów.

Szkolenie przygotowuje uczestników do sprawnego wdrożenia nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, zgodnie z projektem ustawy o ochronie sygnalistów i dyrektywa unijną.