Prawo dla administracji

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo dla administracji 9

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 07-08.04.2020
Warszawa, 02-03.06.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

SZKOLENIE ONLINE, 23-24.04.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 08.05.2020
Jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa, 21-22.05.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne

Warszawa, 01-02.06.2020
Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej oraz do zarządzania ryzykiem.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa, 05.06.2020
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 19.06.2020
Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Warszawa, 22-23.06.2020
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.