Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo dla administracji 7

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Warszawa, 25-26.02.2019
Warszawa, 10-11.06.2019
Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego

Warszawa, 28.02.2019 - 01.03.2019
Warszawa, 06-07.06.2019
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości.

Warszawa, 01.03.2019
Warszawa, 03.06.2019
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO

Warszawa, 22.03.2019
Szkolenie pozwoli uporządkować i rozszerzyć wiedzę na temat prawa i praktyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa, 08-09.04.2019
Warszawa, 04-05.07.2019
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Kontrola zarządcza w praktyce

Dla kierowników i pracowników jednostek finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej.

RODO w administracji publicznej - przepisy i praktyka.

Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę i wyjaśnić wątpliwości dotyczące zakresu stosowania RODO, sposobu wykonywania obowiązków wynikających z RODO, a także uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy interpretacji i wdrażaniu przepisów.