Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo dla administracji 10

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 02.12.2020
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.12.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.12.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

Szkolenie dla podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

Tarcza antykryzysowa – udzielanie przez Urzędy Pracy pomocy publicznej oraz de minimis w kontekście epidemii COVID-19

Szkolenie kierujemy do następujących instytucji: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie. Szkolenie pomoże w wyjaśnieniu praktycznych wątpliwości związanych z udzielaniem wsparcia.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów. Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej oraz do zarządzania ryzykiem.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.