Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo dla administracji 10

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 08.10.2021
Szkolenie odpowiada na pytanie jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych - nowe regulacje prawne od 5 października 2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 14-15.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 29-30.11.2021
Jak nowe przepisy wpłyną na prowadzone postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Warszawa / lub ONLINE, 15.10.2021
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 21-22.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Omówimy na przykładach przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym również wszystkie zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2021 r. - w zakresie dotyczącym obowiązków pieniężnych.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku

Warszawa / lub ONLINE, 08.11.2021
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, które wejdą w życie w 2021 r. i 2022 r.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2021
Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma w tym pomoc. Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.11.2021
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 24.11.2021
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 26.11.2021
Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa

Warszawa / lub ONLINE, 08.12.2021
W większości przypadków rozkładanie zobowiązań na raty lub odraczanie terminu płatności wiąże się z udzieleniem pomocy państwa. Beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków.