Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo dla administracji 7
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Warszawa, 29-30.11.2018
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO Warszawa, 05.12.2018
Szkolenie pozwoli uporządkować i rozszerzyć wiedzę na temat prawa i praktyki gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego Warszawa, 10-11.12.2018
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości. Warszawa, 18.12.2018
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.
RODO w administracji publicznej – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i praktyczne wdrożenie RODO Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Przedstawimy wzory dokumentów, które pozwolą zapoznać się z procedurami ochrony danych osobowych od strony praktycznej. Kontrola zarządcza w praktyce Dla kierowników i pracowników jednostek finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej. Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian prawnych obowiązujących po 1.01.2018 r. i aktualnego orzecznictwa sądowego Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.