Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo dla administracji 8

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

Warszawa, 11-12.02.2020
Warszawa, 07-08.04.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 17.02.2020
Warszawa, 30.03.2020
Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Warszawa, 18.02.2020
Warszawa, 31.03.2020
Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Warszawa, 24-25.02.2020
Warszawa, 23-24.04.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych od 1 stycznia 2019 r. a także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa, 02-03.03.2020
Warszawa, 21-22.05.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa, 02.03.2020
Warszawa, 05.06.2020
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne

Warszawa, 09-10.03.2020
Warszawa, 01-02.06.2020
Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej oraz do zarządzania ryzykiem.

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Warszawa, 09-10.03.2020
Warszawa, 22-23.06.2020
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.