Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo dla administracji 5

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne

Warszawa, 02-03.10.2019
Warszawa, 19-20.11.2019
Szkolenie przygotowuje do praktycznego wdrażania, stosowania i oceny wdrożenia standardów kontroli zarządczej oraz do zarządzania ryzykiem.

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości.

Warszawa, 16.10.2019
Warszawa, 11.12.2019
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.

Warszawa, 21-22.10.2019
Warszawa, 09-10.12.2019
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa, 18-19.11.2019
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Warszawa, 25-26.11.2019
Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.