Prawo dla administracji

Zapraszamy na szkolenia pracowników urzędów administracji. Propnujemy szkolenie Kodeks postępowania administracyjnego, w ramach KPA omawiamy zagadnienia e-PUAP, szkolenie egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, ochrona danych osobowych w administracji, ABI w urzędzie, nowelizacje KPA. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo dla administracji 11

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2021 roku.

ONLINE, 08-09.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 10-11.06.2021
W trakcie szkolenia wykładowca omówi na przykładach wszystkie zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które wchodzą w życie 20 lutego 2021 r.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

ONLINE, 15-16.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.06.2021
Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma w tym pomoc. Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku

ONLINE, 15.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 14.05.2021
Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, które wejdą w życie w 2021 r. i 2022 r.

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

ONLINE, 17.03.2021
Szkolenie dla podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa

Warszawa / lub ONLINE, 21.04.2021
Warszawa / lub ONLINE, 11.06.2021
W większości przypadków rozkładanie zobowiązań na raty lub odraczanie terminu płatności wiąże się z udzieleniem pomocy państwa. Beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Warszawa / lub ONLINE, 26-27.04.2021
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy, uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany prawne i najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 12.05.2021
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Tarcza antykryzysowa – udzielanie przez Urzędy Pracy pomocy publicznej oraz de minimis w kontekście epidemii COVID-19

Szkolenie kierujemy do następujących instytucji: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie. Szkolenie pomoże w wyjaśnieniu praktycznych wątpliwości związanych z udzielaniem wsparcia.

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Jak nie blokować dostępu do informacji publicznej i jednocześnie nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów RODO ze względu na udostępnienie danych i na ryzyko nałożenia wysokiej kary pieniężnej.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Omówimy najważniejsze i najczęściej występujące problemy ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych, przekażemy wskazówki praktyczne dotyczące właściwego postępowania z danymi.