(22) 845 52 53

szkolenia@jgt.pl

START
O FIRMIE
KLIENCI
REFERENCJE
GALERIE
KONTAKT
Strona główna  »   Prawo budowlane

Zapraszamy na szkolenia budowlane. Proponujemy szkolenia z Prawa budowanego, szkolenia fidic, szkolenia z umowa o roboty budowlane. Omawiamy m.in.: proces budowlany w oparciu o Prawo budowlane, użytkowanie nieruchomości, warunki kontraktowe FIDIC, kosztorysowanie robót budowlanych, umowy o roboty budowlane, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i procedury OOŚ,  zarządzanie projektem budowlanym.

Kontakt: (22) 845 52 51, szkolenia@jgt.pl

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Szkolenia - Prawo budowlane (9)

Aktualizacja wiedzy o prawie budowlanym 2014/2015 – Mała nowelizacja i Kodeks Budowlany.

Warszawa, 2015-02-09

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym i ustawach pokrewnych a także kluczowe najnowsze orzecznictwo - rozstrzygnięcia sądów w zakresie kwestii budowlanych.

Projekty inwestycyjne realizowane w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Warszawa, 2015-02-12 do 2015-02-13

Udział w szkoleniu będzie pomocny przy realizacji zadań i przedsięwzięć w projektach inwestycyjnych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Proces budowlany w praktyce – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Warszawa, 2015-02-16 do 2015-02-17

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Warszawa, 2015-02-23 do 2015-02-24

Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa, 2015-03-02

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa, 2015-03-05 do 2015-03-06

Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy oraz zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Warszawa, 2015-03-09 do 2015-03-10

Szkolenie będzie pomocne w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko. Dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów oraz pracowników administracji.

Kosztorys budowlany a zawarcie i zmiana umowy o roboty budowlane

Warszawa, 2015-03-24 do 2015-03-25

Omówimy m.in. zagadnienia związane z zawarciem umowy o roboty budowalne, procedury w zakresie poprawnego sporządzania kosztorysów a także skutki prawne kosztorysu na umowę i jej zmiany.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Warszawa, 2015-03-26 do 2015-03-27

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła „mam pomysł” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.