Prawo budowlane, FIDIC

Zapraszamy na szkolenia budowlane. Tematyka: Prawo budowlane, kodeks budowlany, mała nowelizacja, szkolenia fidic, umowa o roboty budowlane, szkolenia dla branży budowlanej. Omawiamy m.in.: proces budowlany w oparciu o Prawo budowlane, użytkowanie nieruchomości, warunki kontraktowe FIDIC, kosztorysowanie robót budowlanych, umowy o roboty budowlane, szkolenie roszczenia w trakcie budowy, szkolenie planowanie przestrzenne, szkolenie prawo budowlane, szkolenie proces budowlany, umowy o roboty budowlane.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo budowlane, FIDIC 10

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Warszawa, 25-26.09.2019
Warszawa, 09-10.12.2019
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa, 03-04.10.2019
Warszawa, 11-12.12.2019
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa, 09.10.2019
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - 3-dniowe warsztaty dla inwestorów i wykonawców

Zakopane, 23-25.10.2019
Krok po kroku omawiamy najważniejsze aspekty prawne, w ujęciu praktycznym, dotyczące całego procesu inwestycyjnego. Praktyczne szkolenie z dużą ilością przykładów i warsztatów.

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Warszawa, 14-15.11.2019
Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowywania i oceny roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC, zarówno Czerwonej jak i Żółtej Książki.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa, 18-19.11.2019
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa, 20-21.11.2019
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa, 05-06.12.2019
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane - w szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych. Szkolenie będzie przydatne równiez dla zamawiających.

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.