Prawo budowlane, FIDIC

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia budowlane. Tematyka: Prawo budowlane, kodeks budowlany, mała nowelizacja, szkolenia fidic, umowa o roboty budowlane, szkolenia dla branży budowlanej. Omawiamy m.in.: proces budowlany w oparciu o Prawo budowlane, użytkowanie nieruchomości, warunki kontraktowe FIDIC, kosztorysowanie robót budowlanych, umowy o roboty budowlane, szkolenie roszczenia w trakcie budowy, szkolenie planowanie przestrzenne, szkolenie prawo budowlane, szkolenie proces budowlany, umowy o roboty budowlane.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo budowlane, FIDIC 11

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

SZKOLENIE ONLINE, 22-23.04.2020
Warszawa, 17-18.06.2020
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Kontrakty budowlane według FIDIC - zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Jak skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, omówienie postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.

SZKOLENIE ONLINE, 28.04.2020
Warszawa, 21.05.2020
Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wejdzie w życie w drugiej połowie 2020 roku. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa, 18-19.05.2020
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa, 27-28.05.2020
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Warszawa, 28-29.05.2020
Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa, 01-02.06.2020
Warszawa, 22-23.10.2020
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa, 08-09.06.2020
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Warszawa, 18-19.06.2020
Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowywania i oceny roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC, zarówno Czerwonej jak i Żółtej Książki.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa, 18-19.06.2020
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane - w szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych. Szkolenie będzie przydatne równiez dla zamawiających.