Prawo budowlane, przebieg inwestycji, FIDIC, OOŚ

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia związane z realizacją inwestycji budowlanych w świetle aktualnych przepisów budowlanych i środowiskowych i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami ochrony środowiska. Szkolenia dla inwestorów i dla wykonawców oraz podwykonawców, dla pracowników firm budowlanych i dla pracowników administracji i urzędów. Tematyka szkoleń: Prawo budowlane i zmiany planowane w prawie budowlanym w 2020 roku, przebieg procesu inwestycyjnego, proces przygotowania inwestycji budowlanej, proces budowlany w praktyce, pozwolenia i decyzje niezbędne w procesie budowlanym, wymagania i uwarunkowania środowiskowe w procesie inwestycyjnym, uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego, operaty wodnoprawne, sporządzanie operatu wodnoprawnego, decyzje środowiskowe, wydanie i uzyskanie decyzji środowiskowej, procedura oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania, raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, umowa o roboty budowlane, zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, umowy i roszczenia w trakcie budowy, Warunki Kontraktowe FIDIC, kontrakty budowlane realizowane wg FIDIC, realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, roszczenia i spory w kontraktach FIDIC, przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC, zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo budowlane, przebieg inwestycji, FIDIC, OOŚ 14

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

SZKOLENIE ONLINE, 28-29.05.2020
Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

SZKOLENIE ONLINE, 01-02.06.2020
Warszawa, 22-23.10.2020
Warszawa, 10-11.12.2020
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Decyzje środowiskowe, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.06.2020
Warszawa, 28-29.09.2020
Warszawa, 23-24.11.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa / lub ONLINE, 08-09.06.2020
Warszawa, 15-16.10.2020
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Proces budowlany w praktyce, zarys planowanych zmian. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.06.2020
Warszawa, 04-05.08.2020
Warszawa, 06-07.10.2020
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Warszawa, 03-04.08.2020
Warszawa, 05-06.10.2020
Warszawa, 02-03.12.2020
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowywania i oceny roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC, zarówno Czerwonej jak i Żółtej Książki.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.06.2020
Warszawa, 25-26.08.2020
Warszawa, 14-15.10.2020
Warszawa, 09-10.12.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa, 14-15.07.2020
Warszawa, 08-09.09.2020
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa, 16-17.07.2020
Warszawa, 21-22.09.2020
Warszawa, 19-20.11.2020
Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji i możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Nowelizacja Prawa budowlanego od września 2020 r.

Warszawa, 24.08.2020
Warszawa, 22.10.2020
19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego wynikająca z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw.

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.

Warszawa, 18.09.2020
Warszawa, 04.11.2020
Ustawa nowelizująca Prawo budowlane wejdzie w życie w drugiej połowie 2020 roku. Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane - w szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych. Szkolenie będzie przydatne równiez dla zamawiających.