Prawo budowlane, FIDIC

Zapraszamy na szkolenia budowlane. Tematyka: Prawo budowlane, kodeks budowlany, mała nowelizacja, szkolenia fidic, umowa o roboty budowlane, szkolenia dla branży budowlanej. Omawiamy m.in.: proces budowlany w oparciu o Prawo budowlane, użytkowanie nieruchomości, warunki kontraktowe FIDIC, kosztorysowanie robót budowlanych, umowy o roboty budowlane, szkolenie roszczenia w trakcie budowy, szkolenie planowanie przestrzenne, szkolenie prawo budowlane, szkolenie proces budowlany, umowy o roboty budowlane.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo budowlane, FIDIC 8
Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie Warszawa, 21-22.11.2018
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty Warszawa, 26-27.11.2018
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) Warszawa, 03-04.12.2018
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska Warszawa, 07.12.2018
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.
Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC Warszawa, 12-13.12.2018
Polecamy inwestorom, wykonawcowm, podwykonawcom. Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. Warszawa, 13-14.12.2018
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie Warszawa, 14.12.2018
Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane - w szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych. Szkolenie będzie przydatne równiez dla zamawiających.
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy oraz zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją.