Realizacja inwestycji, prawo budowlane, OOŚ, FIDIC

Zapraszamy na szkolenia związane z realizacją inwestycji budowlanych w świetle aktualnych przepisów budowlanych i środowiskowych i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami ochrony środowiska. Szkolenia dla inwestorów i dla wykonawców oraz podwykonawców, dla pracowników firm budowlanych i dla pracowników administracji i urzędów. Tematyka szkoleń: Prawo budowlane i zmiany planowane w prawie budowlanym w 2020 roku, przebieg procesu inwestycyjnego, proces przygotowania inwestycji budowlanej, proces budowlany w praktyce, pozwolenia i decyzje niezbędne w procesie budowlanym, wymagania i uwarunkowania środowiskowe w procesie inwestycyjnym, uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego, operaty wodnoprawne, sporządzanie operatu wodnoprawnego, decyzje środowiskowe, wydanie i uzyskanie decyzji środowiskowej, procedura oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie oceny oddziaływania, raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, umowa o roboty budowlane, zawarcie umowy z podwykonawcą o roboty budowlane, umowy i roszczenia w trakcie budowy, Warunki Kontraktowe FIDIC, kontrakty budowlane realizowane wg FIDIC, realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, roszczenia i spory w kontraktach FIDIC, przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC, zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Realizacja inwestycji, prawo budowlane, OOŚ, FIDIC 15

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.

Warszawa / lub ONLINE, 24.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 04.11.2020
Ustawa nowelizująca Prawo budowlane weszła w życie 19.09.2020 roku. Zmiany mają na celu uproszczenie przepisów i w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 19-20.11.2020
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła "mam pomysł" do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy OOŚ, która weszła w życie 24.09.2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.11.2020
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z najnowszymi przepisami.

Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zawartość, weryfikacja jakości dokumentów

Warszawa / lub ONLINE, 05-06.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 02-03.12.2020
Szkolenie to kompendium wiedzy na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ, roli tych dokumentów w procesie inwestycyjnym, wymagań odnośnie ich sporządzania, weryfikowania ich jakości. Celem szkolenia jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

Proces budowlany w praktyce, zarys planowanych zmian. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Warszawa / lub ONLINE, 06-07.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.12.2020
Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. Omówimy zasady prowadzenia procesu budowlanego, w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2020
Omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2020
Jak skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami, omówienie postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 14-15.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.12.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Warszawa / lub ONLINE, 15-16.10.2020
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

Nowelizacja Prawa budowlanego od września 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 22.10.2020
19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego wynikająca z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 10-11.12.2020
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 29.10.2020
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Warszawa / lub ONLINE, 04-05.11.2020
Przeanalizujemy przepisy mające zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

Warszawa / lub ONLINE, 12-13.11.2020
W grudniu 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) opublikowała drugą edycję warunków ogólnych kontraktu FIDIC.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa / lub ONLINE, 19-20.11.2020
Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji i możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.