Szkolenia 14.11.2013 Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

W kwietniu 2013 dla jednego z naszych klientów zarealizowaliśmy szkolenie na temat Kodeksu postępowania administracyjnego. W praktyce najwięcej pytań i wątpliwości budziły przepisy dotyczące możliwości zakwestionowania decyzji w trybach nadzwyczajnych, nawet po wykonaniu decyzji – a więc po upływie kilku lat. Spośród przykładów omówionych przez...

Szkolenia 18.10.2013 Kwalifikowalność wydatków w inwestycjach współfinansowanych z funduszy UE

Pod koniec marca 2013 rozpoczęliśmy realizację wielomiesięcznego projektu szkoleniowego dla naszego klienta. Jedno z pierwszych szkoleń dotyczyło kwalifikowalności wydatków w projektach inwestycyjnych, które są współfinansowane z funduszy europejskich. Jednym z przykładów kwestii poruszanych na ostatnim szkoleniu była rola inżyniera projektu w potwierdzaniu...