Obrót i zarządzanie chemikaliami

Proponujemy szkolenia, na których omawiamy wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach. Omawiamy rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP, ustawę o substancjach i mieszaninach chemicznych, zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które wejdą w życie od 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Szkolenia dla wprowadzających substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie do obrotu, dla importerów, dalszych użytkowników.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 8

Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty

ONLINE, 13.12.2021
ONLINE, 17.02.2022
ONLINE, 27.04.2022
W celu prawidłowego wprowadzenia na rynek chemikaliów, należy je we właściwy sposób zaklasyfikować, a następnie oznakować, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP.

ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Kompleksowo omawiamy zagadnienia ADR i wyjaśniamy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. Szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

ONLINE, 16.12.2021
ONLINE, 04.02.2022
ONLINE, 14.04.2022
Od 1 stycznia 2021 firmy mają obowiązek zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie przez centralny system, jeżeli są one używane przez konsumentów lub profesjonalistów.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

ONLINE, 17.01.2022
ONLINE, 09.03.2022
ONLINE, 12.05.2022
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2021 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników

ONLINE, 21.01.2022
ONLINE, 18.03.2022
Szkolenie pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian które będą obowiązywać od 2021 roku.

Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE, 08.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 26.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 21.06.2022
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Produkty biobójcze – kompleksowe szkolenie dla producentów, dystrybutorów i importerów biocydów

Szkolenie odnosi się do problemów, z jakimi borykają się wprowadzający do obrotu produkty biobójcze. Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy a także pozyskają umiejętność poszukiwania najlepszych rozwiązań w zakresie rejestracji produktów, przy jak najniższych kosztach.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo to priorytet w magazynie, w którym składuje się substancje chemiczne, preparaty lub towary niebezpieczne. Przekażemy wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.