Obrót i zarządzanie chemikaliami

Proponujemy szkolenia, na których omawiamy wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach. Omawiamy rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP, ustawę o substancjach i mieszaninach chemicznych, zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które wejdą w życie od 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Szkolenia dla wprowadzających substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie do obrotu, dla importerów, dalszych użytkowników.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 6

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników

ONLINE, 01.03.2021
ONLINE, 12.05.2021
Szkolenie pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian które będą obowiązywać od 2021 roku.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

ONLINE, 11.03.2021
ONLINE, 27.05.2021
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2021 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

ONLINE, 24.03.2021
Bezpieczeństwo to priorytet w magazynie, w którym składuje się substancje chemiczne, preparaty lub towary niebezpieczne. Przekażemy wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

ONLINE, 09.04.2021
ONLINE, 07.06.2021
Od 1 stycznia 2021 firmy mają obowiązek zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie przez centralny system, jeżeli są one używane przez konsumentów lub profesjonalistów.

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu z uwzględnieniem nowości prawnych w latach 2020 i 2021

Uczestnicy poznają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz zmiany od 2021 r., których znajomość jest niezbędna do wprowadzenia detergentu na rynek Unii Europejskiej.

ADR. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - wymogi prawne i praktyka.

Kompleksowo omawiamy zagadnienia ADR i wyjaśniamy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. Szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki.