Zwiń

Obrót i zarządzanie chemikaliami

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami (np. rozporządzenie REACH). Szkolenia związane z substancjami chemicznymi w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy i planowane zmiany...

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami (np. rozporządzenie REACH). Szkolenia związane z substancjami chemicznymi w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy i planowane zmiany prawne. Nasi trenerzy to eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Stawiamy na praktyczne zastosowanie przepisów - podajemy przykłady, omawiamy przypadki, wyjaśniamy trudne sytuacje.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z OBROTU CHEMIKALIAMI

Na szkoleniach z obrotu chemikaliami poruszamy zagadnienia takie, jak:

 • rozporządzenie REACH w 2023,
 • rozporządzenie CLP,
 • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które weszły w życie w 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP,
 • zmiany w prawie planowane na 2023 rok.

Zapraszamy na szkolenia z obrotu chemikaliami.Wszystkie szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone są zgodnie z najnowszym stanem prawnym. Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami, którzy przekazują wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Udział w szkoleniach zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo prawne obrotu chemikaliami i bezpieczeństwo pracy.

DLA KOGO SZKOLENIA Z OBROTU I ZARZĄDZANIA CHEMIKALIAMI

Szkolenia na temat chemikaliów przygotowane są z myślą o osobach wprowadzających do obrotu substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie.

Zapraszamy:

 • producentów,
 • importerów,
 • dalszych użytkowników,
 • wyłącznych przedstawicieli,
 • osoby zajmujące się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach,
 • przedstawicieli organów nadzoru,
 • inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu środki chemiczne i stosujące chemikalia.

FORMUŁA SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z CHEMIKALIAMI

Zapraszamy na szkolenia otwarte, które odbywają się w Warszawie. Dużą popularnością cieszą się obecnie także szkolenia online z obrotu chemikaliami. Prowadzimy również szkolenia hybrydowe, podczas których część uczestników jest obecnych na sali szkoleniowej, a pozostali uczestniczą w szkoleniu przez Internet. Uczestnicy szkoleń online biorą udział w spotkaniu w czasie rzeczywistym, mogą zadawać pytania trenerowi, brać udział w dyskusji. Otrzymują także certyfikaty i materiały szkoleniowe oraz pełne wsparcie techniczne.

 Wyjaśniamy skomplikowane przepisy dot. chemikaliów.Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) z zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie realizujemy na terenie całego kraju (np. Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków, Rzeszów i wiele innych.

KURSY I SZKOLENIA Z KATEGORII "CHEMIKALIA"

TEMAT SZKOLENIA: Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany od 2023 r.

Szczegółowe zagadnienia: wymagania w zakresie kart charakterystyki, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, procedura uzyskiwania zezwoleń, stosowanie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie działający od 1 stycznia 2021 roku, wymagania, obowiązki i sankcje w zakresie wprowadzania na rynek chemikaliów, ich klasyfikacji i prawidłowego oznakowania wynikające z Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, najnowsze i planowane zmiany w prawie.

TEMAT SZKOLENIA: Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty

Szczegółowe zagadnienia: kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

TEMAT SZKOLENIA: Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - w tym zmiany obowiązujące od 2023 roku - przepisy i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: zasady i obowiązki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, wymagania dotyczące karty charakterystyki jako najważniejszego dokumentu w łańcuchu dostaw, jakie informacje musi zawierać karta charakterystyki, kiedy ją aktualizować i w jaki sposób przekazywać, kiedy musi zawierać scenariusze narażenia, jak zmienił się format karty od 1 stycznia 2023.

TEMAT SZKOLENIA: Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach

Szczegółowe zagadnienia: przygotowanie do prawidłowej realizacji obowiązku związanego ze zgłaszaniem substancji do rejestru SCIP, substancje SVHC, lista kandydacka, obowiązki dotyczące substancji wzbudzających duże obawy, baza SCIP, informacje potrzebne do zgłoszenia.

TEMAT SZKOLENIA: Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Omawiamy skomplikowane zagadnienia związane z zarządzaniem chemikaliami.Szczegółowe zagadnienia: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.

TEMAT SZKOLENIA: Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Szczegółowe zagadnienia: praktyczne przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6, jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

TEMAT SZKOLENIA: Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków

Szczegółowe zagadnienia: podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych, obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, zasady oznakowania, możliwe zagrożenia, wymagania w zakresie opakowań, struktura umowy ADR, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zasady odpowiedzialności.

TEMAT SZKOLENIA: ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikacja i oznakowanie, opakowania i dokumentacja transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

Tagi: obrót chemikaliami szkolenia, zarządzanie chemikaliami szkolenia, chemikalia w firmie, chemikalia kurs, rozporządzenie REACH, substancje chemiczne bezpieczeństwo, wymagania reach, bezpieczeństwo obrotu chemikaliami

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 8
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia, w tym zmiany obowiązujące od 2023 roku - przepisy i praktyka
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia, w tym zmiany obowiązujące od 2023 roku - przepisy i praktyka
07.12.2023 14.02.2024 11.04.2024
ONLINE ONLINE ONLINE
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty
19.01.2024 18.04.2024
ONLINE ONLINE
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych...
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2023 i 2024 roku
24.01.2024 19.03.2024
ONLINE ONLINE
Baza SCIP - obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC
Baza SCIP - obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC
20.02.2024 15.05.2024
ONLINE ONLINE
Kody UFI, portal PCN - zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia...
Kody UFI, portal PCN - zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
07.03.2024 12.06.2024
ONLINE ONLINE
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
Wkrótce nowy termin szkolenia
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.