Zwiń

Obrót i zarządzanie chemikaliami

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące wprowadzania do obrotu substancji chemicznych (np. rozporządzenie REACH) Na szkoleniach z obrotu chemikaliami poruszamy zagadnienia takie, jak: rozporządzenie REACH w 2022, rozporządzenie CLP, ustawa o substancjach i mieszaninach...

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące wprowadzania do obrotu substancji chemicznych (np. rozporządzenie REACH)

Na szkoleniach z obrotu chemikaliami poruszamy zagadnienia takie, jak:

  • rozporządzenie REACH w 2022,
  • rozporządzenie CLP,
  • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
  • zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które weszły w życie w 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP,
  • zmiany w prawie planowane na 2022 rok.

Wszystkie szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone są zgodnie z najnowszym stanem prawnym. Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami, którzy przekazują wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Uczestnictwo w szkoleniach zapewni bezpieczeństwo prawne obrotu chemikaliami i bezpieczeństwo pracy.

Zapraszamy na szkolenia z obrotu chemikaliami.

Dla kogo szkolenia z obrotu i zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie?

Szkolenia przygotowane są z myślą o osobach wprowadzających do obrotu substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie.

Zapraszamy producentów, importerów, dalszych użytkowników, wyłącznych przedstawicieli i inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu środki chemiczne i stosujące chemikalia.

Szkolenia będą odpowiednie także dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również organów nadzoru.

Formuła szkoleń dotyczących chemikaliów w firmie

Zapraszamy na szkolenia otwarte, które odbywają się w Warszawie. Dużą popularnością cieszą się obecnie także szkolenia online z obrotu chemikaliami. Prowadzimy również szkolenia hybrydowe, podczas których część uczestników jest obecnych na sali szkoleniowej, a pozostali uczestniczą w szkoleniu przez Internet. Uczestnicy szkoleń online biorą udział w spotkaniu w czasie rzeczywistym, mogą zadawać pytania trenerowi, brać udział w dyskusji. Otrzymują także certyfikaty i materiały szkoleniowe oraz pełne wsparcie techniczne.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) z zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie realizujemy na terenie całego kraju (np. Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków, Rzeszów i wiele innych).

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania substancjami chemicznymi.Kursy i szkolenia "obrót chemikaliami"

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników

Szczegółowe zagadnienia: wymagania w zakresie kart charakterystyki, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, procedura uzyskiwania zezwoleń, stosowanie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie działający od 1 stycznia 2021 roku, wymagania, obowiązki i sankcje w zakresie wprowadzania na rynek chemikaliów, ich klasyfikacji i prawidłowego oznakowania wynikające z Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty

Szczegółowe zagadnienia: kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: zasady i obowiązki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, wymagania dotyczące karty charakterystyki jako najważniejszego dokumentu w łańcuchu dostaw, jakie informacje musi zawierać karta charakterystyki, kiedy ją aktualizować i w jaki sposób przekazywać, kiedy musi zawierać scenariusze narażenia, jak zmienił się format karty od 1 stycznia 2021.

Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach

Szczegółowe zagadnienia: przygotowanie do prawidłowej realizacji obowiązku związanego ze zgłaszaniem substancji do rejestru SCIP, substancje SVHC, lista kandydacka, obowiązki dotyczące substancji wzbudzających duże obawy, baza SCIP, informacje potrzebne do zgłoszenia.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Szczegółowe zagadnienia: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.

Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Szczegółowe zagadnienia: praktyczne przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6, jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Jak stosować rozporządzenie REACH?

Produkty biobójcze – kompleksowe szkolenie dla producentów, dystrybutorów i importerów biocydów

Szczegółowe zagadnienia: klasyfikacja biocydów, wyroby poddane działaniu produktów biobójczych, prawidłowa weryfikacja substancji względem doboru procedury rejestracyjnej, dostawcy substancji czynnych, procedura narodowa (przejściowa) oraz procedury europejskie, etykieta produktu biobójczego, narzędzia IT, zasady odnawiania i unieważniania pozwoleń.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych

Szczegółowe zagadnienia: podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych, obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, zasady oznakowania, możliwe zagrożenia, wymagania w zakresie opakowań, struktura umowy ADR, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zasady odpowiedzialności.

ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikacja i oznakowanie, opakowania i dokumentacja transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

Tagi: obrót chemikaliami szkolenia, zarządzanie chemikaliami szkolenia, chemikalia w firmie, chemikalia kurs, rozporządzenie REACH, substancje chemiczne bezpieczeństwo, wymagania reach, bezpieczeństwo obrotu chemikaliami
 

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 8
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
28.11.2022 08.02.2023 20.04.2023
ONLINE ONLINE ONLINE
ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
30.11.2022 - 01.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem...
Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
05.12.2022 30.03.2023 20.06.2023
ONLINE ONLINE ONLINE
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
06.12.2022 15.02.2023 17.04.2023
ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków.
07.12.2022
ONLINE
Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach
Baza SCIP - nowy obowiązek zgłaszania substancji SVHC zawartych w wyrobach
12.12.2022 21.02.2023 25.05.2023
ONLINE ONLINE ONLINE
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty
19.01.2023 25.04.2023
ONLINE ONLINE
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych...
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników
27.01.2023 15.03.2023 18.05.2023
ONLINE ONLINE ONLINE

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.