Obrót i zarządzanie chemikaliami

Proponujemy szkolenia, na których omawiamy wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach. Omawiamy rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP, ustawę o substancjach i mieszaninach chemicznych, zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które wejdą w życie od 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Szkolenia dla wprowadzających substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie do obrotu, dla importerów, dalszych użytkowników.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 5

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

TYLKO ONLINE, 27.11.2020
TYLKO ONLINE, 25.01.2021
TYLKO ONLINE, 11.03.2021
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2021 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

TYLKO ONLINE, 02.12.2020
TYLKO ONLINE, 08.02.2021
TYLKO ONLINE, 09.04.2021
Od 2020 roku stopniowo będą wprowadzane nowe zasady zgłaszania mieszanin. Na szkoleniu omówimy nowe obowiązki w ujęciu praktycznym i odpowiemy na pytania.

DETERGENTY – zasady wprowadzania do obrotu z uwzględnieniem nowości prawnych w latach 2020 i 2021

Warszawa / lub ONLINE, 16.12.2020
Uczestnicy poznają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz zmiany od 2021 r., których znajomość jest niezbędna do wprowadzenia detergentu na rynek Unii Europejskiej.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Warszawa / lub ONLINE, 21.12.2020
Bezpieczeństwo to priorytet w magazynie, w którym składuje się substancje chemiczne, preparaty lub towary niebezpieczne. Przekażemy wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników

TYLKO ONLINE, 11.01.2021
TYLKO ONLINE, 01.03.2021
Szkolenie pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian które będą obowiązywać od 2021 roku.