Przepisy dotyczące chemikaliów

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Proponujemy szkolenia, na których omawiamy wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach. Omawiamy rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP, ustawę o substancjach i mieszaninach chemicznych, zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które wejdą w życie od 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP. Szkolenia dla wprowadzających substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie do obrotu, dla importerów, dalszych użytkowników.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, analiza przypadków, konsultacje z trenerem. Szkolenia otwarte i zamknięte, szkolenia online, webinary.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Przepisy dotyczące chemikaliów 3