Zwiń

Obrót i zarządzanie chemikaliami

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami (np. rozporządzenie REACH). Szkolenia związane z substancjami chemicznymi w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2024 rok przepisy i planowane zmiany...

Zapraszamy na szkolenia i kursy dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami (np. rozporządzenie REACH). Szkolenia związane z substancjami chemicznymi w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2024 rok przepisy i planowane zmiany prawne. Nasi trenerzy to eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Stawiamy na praktyczne zastosowanie przepisów - podajemy przykłady, omawiamy przypadki, wyjaśniamy trudne sytuacje.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z OBROTU CHEMIKALIAMI

Na szkoleniach z obrotu chemikaliami poruszamy zagadnienia takie, jak:

 • rozporządzenie REACH w 2024,
 • rozporządzenie CLP,
 • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • zmiany załączników i najnowsze zmiany przepisów, które weszły w życie w 2021 roku: kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP,
 • zmiany w prawie planowane na 2024 rok.

Zapraszamy na szkolenia z obrotu chemikaliami.Wszystkie szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone są zgodnie z najnowszym stanem prawnym. Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami, którzy przekazują wiedzę w prosty i zrozumiały sposób. Udział w szkoleniach zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo prawne obrotu chemikaliami i bezpieczeństwo pracy.

DLA KOGO SZKOLENIA Z OBROTU I ZARZĄDZANIA CHEMIKALIAMI

Szkolenia na temat chemikaliów przygotowane są z myślą o osobach wprowadzających do obrotu substancje niebezpieczne i stwarzające zagrożenie.

Zapraszamy:

 • producentów,
 • importerów,
 • dalszych użytkowników,
 • wyłącznych przedstawicieli,
 • osoby zajmujące się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach,
 • przedstawicieli organów nadzoru,
 • inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu środki chemiczne i stosujące chemikalia.

FORMUŁA SZKOLEŃ ZWIĄZANYCH Z CHEMIKALIAMI

Zapraszamy na szkolenia otwarte, które odbywają się w Warszawie. Dużą popularnością cieszą się obecnie także szkolenia online z obrotu chemikaliami. Prowadzimy również szkolenia hybrydowe, podczas których część uczestników jest obecnych na sali szkoleniowej, a pozostali uczestniczą w szkoleniu przez Internet. Uczestnicy szkoleń online biorą udział w spotkaniu w czasie rzeczywistym, mogą zadawać pytania trenerowi, brać udział w dyskusji. Otrzymują także certyfikaty i materiały szkoleniowe oraz pełne wsparcie techniczne.

 Wyjaśniamy skomplikowane przepisy dot. chemikaliów.Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) z zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie realizujemy na terenie całego kraju (np. Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków, Rzeszów i wiele innych.

KURSY I SZKOLENIA Z KATEGORII "CHEMIKALIA"

TEMAT SZKOLENIA: Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2023 i 2024 r.

Szczegółowe zagadnienia: wymagania w zakresie kart charakterystyki, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, procedura uzyskiwania zezwoleń, stosowanie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie działający od 1 stycznia 2021 roku, wymagania, obowiązki i sankcje w zakresie wprowadzania na rynek chemikaliów, ich klasyfikacji i prawidłowego oznakowania wynikające z Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, najnowsze i planowane zmiany w prawie.

TEMAT SZKOLENIA: Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty

Szczegółowe zagadnienia: kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

TEMAT SZKOLENIA: Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - w tym zmiany obowiązujące od 2023 roku - przepisy i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: zasady i obowiązki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, wymagania dotyczące karty charakterystyki jako najważniejszego dokumentu w łańcuchu dostaw, jakie informacje musi zawierać karta charakterystyki, kiedy ją aktualizować i w jaki sposób przekazywać, kiedy musi zawierać scenariusze narażenia, jak zmienił się format karty od 1 stycznia 2023.

TEMAT SZKOLENIA: Baza SCIP - obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC

Szczegółowe zagadnienia: przygotowanie do prawidłowej realizacji obowiązku związanego ze zgłaszaniem substancji do rejestru SCIP, substancje SVHC, lista kandydacka, obowiązki dotyczące substancji wzbudzających duże obawy, baza SCIP, informacje potrzebne do zgłoszenia.

TEMAT SZKOLENIA: Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

Omawiamy skomplikowane zagadnienia związane z zarządzaniem chemikaliami.Szczegółowe zagadnienia: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.

TEMAT SZKOLENIA: Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach

Szczegółowe zagadnienia: praktyczne przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6, jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

TEMAT SZKOLENIA: Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków

Szczegółowe zagadnienia: podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych, obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, zasady oznakowania, możliwe zagrożenia, wymagania w zakresie opakowań, struktura umowy ADR, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zasady odpowiedzialności.

TEMAT SZKOLENIA: ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka

Szczegółowe zagadnienia: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2023-2025, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikacja i oznakowanie, opakowania i dokumentacja transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

Tagi: obrót chemikaliami szkolenia, zarządzanie chemikaliami szkolenia, chemikalia w firmie, chemikalia kurs, rozporządzenie REACH, substancje chemiczne bezpieczeństwo, wymagania reach, bezpieczeństwo obrotu chemikaliami

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Obrót i zarządzanie chemikaliami 8
Zapraszamy na szkolenie REACH i CLP.
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych...
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki dalszych użytkowników, zmiany w 2023 i 2024 roku
02.07.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie dotyczące karty charakterystyki i scenariuszy narażenia.
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - przepisy i praktyka w 2024 roku
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - przepisy i praktyka w 2024 roku
29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z bazy SCIP.
Baza SCIP - obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC
Baza SCIP - obowiązek zgłaszania wyrobów zawierających substancje SVHC
12.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie Magazyn substancji niebezpiecznych.
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z kodów UFI i portalu PCN.
Kody UFI, portal PCN - zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia...
Kody UFI, portal PCN - zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP
08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 12.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie ADR 2023-2025.
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
10-11.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10-11.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów w 2024 roku – warsztaty
Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów w 2024 roku – warsztaty
15.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z przygotowania zgłoszeń PCN.
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
Przygotowanie zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) w narzędziu IUCLID - warsztaty przy komputerach
20.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego