Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 7
Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron. Warszawa, 19-20.11.2018
Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?
Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Warszawa, 19-20.11.2018
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.
Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. Warszawa, 23.11.2018
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne Warszawa, 29.11.2018
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.
Międzynarodowe kontrakty handlowe Warszawa, 29-30.11.2018
Na co zwracać uwagę przy negocjowaniu umowy w handlu międzynarodowym, jakie są ryzyka, co powinno znaleźć się w treści umowy, jakie dokumenty mają zastosowanie w obrocie międzynarodowym. Szkolenie wykładowo - warsztatowe.
Gwarancja bankowa w praktyce Warszawa, 30.11.2018
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.
Umowy handlowe - warsztaty Warszawa, 06-07.12.2018
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.