Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 10

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym w nowych uwarunkowaniach prawnych w 2019 r.

Warszawa, 21.11.2019
Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa, 21.11.2019
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Analiza pułapek w umowach handlowych z partnerami zagranicznymi

Warszawa, 22.11.2019
Jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa, 22.11.2019
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Warszawa, 05-06.12.2019
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Zabezpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych krajowych i międzynarodowych

Warszawa, 09.12.2019
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

Warszawa, 09.12.2019
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Warszawa, 11.12.2019
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa, 12-13.12.2019
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?