Umowy, prawo konsumenckie

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 9

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty.

SZKOLENIE ONLINE, 06-07.04.2020
Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach, jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Warszawa, 29.05.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

SZKOLENIE ONLINE, 16-17.04.2020
Warszawa, 25-26.06.2020
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

SZKOLENIE ONLINE, 24.04.2020
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa, 28-29.05.2020
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa, 04.06.2020
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Warszawa, 04-05.06.2020
Szkolenie pomoże w uzyskaniu, rozwinięciu i uporządkowaniu wiedzy: jakie są skuteczne metody zabezpieczenia płatności w umowie, jak posługiwać się akredytywą i dokumentami w ramach akredytywy, jak radzić sobie z problemami przy składaniu dokumentów.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa, 05.06.2020
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?