Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Umowy, prawo konsumenckie 8

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty.

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 01-02.12.2020
Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach, jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia praktyczne

Warszawa / lub ONLINE, 13.10.2020
Szkolenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa działań podejmowanych przez przedstawicieli firmy poprzez zwiększenie świadomości oraz wskazówki jak efektywnie wdrożyć i rozwinąć system competition compliance w organizacji.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa / lub ONLINE, 15.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 10.12.2020
Szkolenie pomoże w zdobyciu praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa / lub ONLINE, 16.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 11.12.2020
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Warszawa / lub ONLINE, 16-17.11.2020
Szkolenie pomoże w uzyskaniu, rozwinięciu i uporządkowaniu wiedzy: jakie są skuteczne metody zabezpieczenia płatności w umowie, jak posługiwać się akredytywą i dokumentami w ramach akredytywy, jak radzić sobie z problemami przy składaniu dokumentów.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 18.11.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 19-20.11.2020
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - aktualne przepisy i ważne zmiany planowane od 1 stycznia 2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 23-24.11.2020
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.