Umowy handlowe, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące umów handlowych i innych umów w obrocie gospodarczym oraz prawa konsumenckiego. 

Nasz szkolenia, kursy i warsztaty obejmują zagadnienia takie, jak: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, prawne aspekty reklamacji, rękojmia, gwarancja, reklamacja po nowelizacji, nowe prawo konsumenckie, umowy o roboty budowlane, źródła wadliwości umów, formy zabezpieczenia umów, strony umowy, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiany przepisów o spadkobiercach, upadłość konsumencka, prawne aspekty reklamacji, zawieranie umów handlowych, akredytywa dokumentowa.

Uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczyć interesy swojej firmy w aspekcie umów oraz spraw dotyczących reklamacji. Szkolenia obejmują tematy dotyczące prawa handlowego i konsumenckiego w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym.

Wszystkie kursy i warsztaty obejmują aktualne przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian i nowelizacji.

Jak poprawnie przygotować umowy handlowe?

Formuła szkoleń

Wszystkie szkolenia otwarte z umów oraz praw konsumenta realizujemy w formie stacjonarnej, a także hybrydowej. Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie.

Szkolenia hybrydowe łączą w sobie tradycyjne spotkanie stacjonarne, w którym bierze udział część grupy, ze szkoleniem online, w którym uczestniczą pozostali kursanci. Uczestnicy kursów online czerpią takie same korzyści i uzyskują taką samą wiedzę, jak pozostali. Otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikaty, mogą zadawać pytania ekspertom.

Wszystkie szkolenia możemy zorganizować w formule zamkniętej, dedykowanej konkretnej firmie lub instytucji. Szkolenia wewnętrzne/zamknięte mają program dopasowany bezpośrednio do potrzeb danego klienta. Możemy zorganizować je w całej Polsce (przykładowe miasta: Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Kraków i wiele innych).

Zapraszamy na szkolenia z prawa konsumenckiego.

Najlepsi trenerzy

Szkolenia J.G. Training mają najlepsze opinie uczestników ze względu na wyczerpującą merytorykę, aspekty praktyczne, a także kadrę wykwalifikowanych trenerów. Eksperci prowadzący szkolenia mają wieloletnie doświadczenie w temacie umów, praw konsumentów i zagadnień dotyczących reklamacji.

Katalog szkoleń

  • Umowy handlowe - warsztaty

Szkolenie pozwoli poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień. Warsztaty zawierają praktyczną część z zakresu tworzenia umów handlowych, wskazują także na źródła wadliwości umów i strony umowy. Jest to praktyczny warsztat sporządzania umów.

  • Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty

Szkolenie przygotowuje uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych. Ma ono także na celu uporządkowanie wiedzy osób, które takie obowiązki i zadania realizują.

Zapraszamy na szkolenia z umów ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji.

  • Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Celem szkolenia jest: szczegółowe omówienie praw konsumentów i obowiązki przedsiębiorcy po nowelizacji, wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania, wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty reklamacji.

Szkolenie prowadzone jest ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Zmiany te rozszerzają ochronę konsumencką w zakresie objęcia przepisami o ochronie konsumentów osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera z innym przedsiębiorcą (firmą) umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  • Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, możliwości w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego, możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

  • Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

  • Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, który ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych. Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

  • Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze przepisy i zwyczaje w zakresie rozliczeń umów handlowych, zapoznają się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowymi i niedrogimi alternatywami dla rozwiązań stosowanych tradycyjnie, poznają najnowsze zabezpieczenia – BPO i najnowsze zwyczajów URBPO 2013, uzyskają umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń.

Tagi: umowy konsumenckie, umowy krajowe, umowy międzynarodowe, umowy cywilnoprawne, prawo konsumenckie, gwarancja, rękojmia, reklamacje, obowiązki przedsiębiorcy, obowiązki konsumenta, weksel inblanco, upadłość konsumencka

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Umowy handlowe, prawo konsumenckie 7

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r.

ONLINE, 02-03.12.2021
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami od 24 marca 2020 r.

ONLINE, 08.12.2021
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

ONLINE, 08.12.2021
Szkolenie pomoże w zdobyciu praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

ONLINE, 10.12.2021
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 20-21.12.2021
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty.

Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach, jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.

Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Szkolenie pomoże w uzyskaniu, rozwinięciu i uporządkowaniu wiedzy: jakie są skuteczne metody zabezpieczenia płatności w umowie, jak posługiwać się akredytywą i dokumentami w ramach akredytywy, jak radzić sobie z problemami przy składaniu dokumentów.