Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 10

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

Warszawa, 07.02.2020
Warszawa, 20.03.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa, 27-28.02.2020
Warszawa, 28-29.05.2020
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa, 19.03.2020
Warszawa, 04.06.2020
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa, 20.03.2020
Warszawa, 05.06.2020
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Warszawa, 16-17.04.2020
Warszawa, 25-26.06.2020
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Warszawa, 24.04.2020
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?

Analiza pułapek w umowach handlowych z partnerami zagranicznymi

Jak analizować klauzule kontraktowe pod kątem niebezpieczeństw i pułapek, jak interpretować niebezpieczne sformułowania, jak eliminować największe zagrożenia.

Zabezpieczenia płatności i formy rozliczeń w umowach handlowych krajowych i międzynarodowych

Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych sytuacji.

Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym w nowych uwarunkowaniach prawnych w 2019 r.

Jak zabezpieczyć interesy firm w umowach - praktyczne porady i wskazówki dotyczące zawierania umów na różnych rynkach.