Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach.

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 6
Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne Warszawa, 01.03.2018
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności posługiwania się wekslem w obrocie gospodarczym oraz pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń wekslowych.
Gwarancja bankowa w praktyce Warszawa, 02.03.2018
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.
Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Warszawa, 05-06.03.2018
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.
Zabezpieczenia wykonania umów - jak sformułować treść umowy, by chronić swoje interesy. Warszawa, 05-06.03.2018
Warszawa, 21-22.05.2018
Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?
Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. Warszawa, 09.03.2018
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.
Umowy handlowe - warsztaty Warszawa, 19-20.04.2018
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.