Zwiń

Umowy handlowe, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące umów handlowych i innych umów w obrocie gospodarczym oraz prawa konsumenckiego.  Uczestnicy szkoleń i kursów dowiedzą się, jak zabezpieczyć interesy swojej firmy w aspekcie umów gospodarczych oraz spraw dotyczących...

Zapraszamy na szkolenia dotyczące umów handlowych i innych umów w obrocie gospodarczym oraz prawa konsumenckiego. 

Uczestnicy szkoleń i kursów dowiedzą się, jak zabezpieczyć interesy swojej firmy w aspekcie umów gospodarczych oraz spraw dotyczących reklamacji. Szkolenia obejmują tematy dotyczące prawa konsumenckiego i handlowego w obrocie krajowym i zagranicznym.

Wszystkie kursy i warsztaty prowadzimy w oparciu o aktualne w 2023 roku przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian i nowelizacji.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z UMÓW I PRAWA KONSUMENCKIEGO

Nasze szkolenia, kursy i warsztaty poruszają zagadnienia takie, jak:

 • zawieranie i zabezpieczanie umów gospodarczych, 
 • prawne aspekty reklamacji,
 • rękojmia, gwarancja, reklamacja po nowelizacji,
 • dyrektywa "Omnibus",
 • dyrektywa cyfrowa i towarowa,
 • nowe prawo konsumenckie,
 • źródła wadliwości umów,
 • formy zabezpieczenia umów,
 • strony umowy,
 • weksle i prawo wekslowe,
 • gwarancje bankowe,
 • zmiany przepisów o spadkobiercach,
 • upadłość konsumencka,
 • prawne aspekty reklamacji,
 • zawieranie umów handlowych,
 • akredytywa dokumentowa.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z UMÓW I PRAWA KONSUMENCKIEGO

Wszystkie szkolenia otwarte z umów gospodarczych oraz praw konsumenta realizujemy w formie stacjonarnej, a także hybrydowej. Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie.

Zapraszamy na szkolenia z prawa konsumenckiego.Szkolenia hybrydowe łączą w sobie tradycyjne spotkanie stacjonarne, w którym bierze udział część grupy, ze szkoleniem online, w którym uczestniczą pozostali kursanci. Uczestnicy kursów online czerpią takie same korzyści i uzyskują taką samą wiedzę, jak pozostali. Otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikaty, mogą zadawać pytania ekspertom.

Wszystkie szkolenia możemy zorganizować w formule zamkniętej, dedykowanej konkretnej firmie lub instytucji. Szkolenia wewnętrzne/zamknięte mają program dopasowany bezpośrednio do potrzeb danego klienta. Możemy zorganizować je w całej Polsce (przykładowe miasta: Poznań, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Kraków i wiele innych).

PROFESJONALNI TRENERZY

Szkolenia J.G.Training mają bardzo dobre opinie uczestników ze względu na wyczerpującą merytorykę, aspekty praktyczne, a także kadrę wykwalifikowanych trenerów. Eksperci prowadzący szkolenia mają wieloletnie doświadczenie w temacie umów, praw konsumentów i zagadnień dotyczących reklamacji.

KATALOG SZKOLEŃ Z UMÓW I PRAWA KONSUMENCKIEGO

Zapraszamy na szkolenia z umów handlowych i prawa konsumenckiego. Każdy temat możemy zorganizować także w formule zamkniętej - dla wybranej firmy czy instytucji.

 • TEMAT SZKOLENIA: Umowy handlowe - warsztaty. Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym

Szkolenie pozwoli poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień. Warsztaty zawierają praktyczną część z zakresu tworzenia umów handlowych, wskazują także na źródła wadliwości umów i strony umowy. Jest to praktyczny warsztat sporządzania umów.

 • TEMAT SZKOLENIA: Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty

Szkolenie przygotowuje uczestników do wykonywania zadań specjalisty ds. sprzedaży czy eksportu, a także specjalisty ds. zakupów czy importu - w zakresie posługiwania się klauzulami umownymi przy zawieraniu umów handlowych. Ma ono także na celu uporządkowanie wiedzy osób, które takie obowiązki i zadania realizują.

Omawiamy aktualne zmiany w prawie konnsumenckim.

 • TEMAT SZKOLENIA: Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów

Celem szkolenia jest: szczegółowe omówienie praw konsumentów i obowiązki przedsiębiorcy po nowelizacji, wskazanie, w jaki sposób prawa te przekładają się na praktyczne działania, wskazanie, jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary, zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty reklamacji.

Szkolenie prowadzone jest ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2023 roku. Zmiany te wprowadzają szereg zmian w zakresie rękojmi i gwarancji, w tym hierarchię uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi oraz wydłużają z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

 • TEMAT SZKOLENIA: Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, możliwości w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego, możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

 • TEMAT SZKOLENIA: Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

 • TEMAT SZKOLENIA: Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawnZapraszamy na szkolenia z umów handlowych.e i wykorzystanie praktyczne

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, który ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych. Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

 • TEMAT SZKOLENIA: Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty.

Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze przepisy i zwyczaje w zakresie rozliczeń umów handlowych, zapoznają się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowymi i niedrogimi alternatywami dla rozwiązań stosowanych tradycyjnie, poznają najnowsze zabezpieczenia – BPO i najnowsze zwyczajów URBPO 2013, uzyskają umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń.

 • TEMAT SZKOLENIA: Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w 2023 roku

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmieniających się regulacji prawnych, co pozwoli podjąć odpowiednie kroki w celu przygotowania się do zmian, zwiększy bezpieczeństwo firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników oraz zapewni prawne wsparcie w strategicznych i codziennych działaniach biznesowych, w szczególności z udziałem konsumentów.

 • TEMAT SZKOLENIA: Dyrektywa Omnibus, Towarowa i Cyfrowa w Polsce – istotne zmiany w polskim prawie konsumenckim od 2023 roku

Szkolenie jest kompleksowym i praktycznym omówieniem zmian, jakie weszły w życie z początkiem roku 2023, w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz kodeksie cywilnym, w związku z zaimplementowaniem do polskiego prawa dyrektywy omnibus, dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej.

Tagi: reklamacje szkolenie, umowy gospodarcze szkolenie, umowy konsumenckie, umowy krajowe, umowy międzynarodowe, umowy cywilnoprawne, gwarancja, rękojmia, obowiązki przedsiębiorcy, obowiązki konsumenta, weksel inblanco, upadłość konsumencka

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Umowy handlowe, prawo konsumenckie 9
Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty
Praktyka zawierania umów handlowych z partnerem zagranicznym. Analiza pułapek w umowach. Warsztaty
27-28.11.2023
ONLINE
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem...
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów
08.12.2023
ONLINE
Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo...
Zabezpieczenia płatności w umowach krajowych i międzynarodowych. Akredytywa dokumentowa - jak bezproblemowo rozliczać transakcje. Warsztaty
14-15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie...
Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne
14.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie...
Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne
15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia...
Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim po zmianach od 1 stycznia 2023 r. Implementacja dyrektywy towarowej i dyrektywy cyfrowej do polskich przepisów
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w 2023 roku
Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w 2023 roku
Wkrótce nowy termin szkolenia
Dyrektywa Omnibus, Towarowa i Cyfrowa w Polsce – istotne zmiany w polskim prawie konsumenckim od 2023...
Dyrektywa Omnibus, Towarowa i Cyfrowa w Polsce – istotne zmiany w polskim prawie konsumenckim od 2023 roku
Szkolenie realizowane na zamówienie
Umowy handlowe - warsztaty. Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Umowy handlowe - warsztaty. Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.