Umowy, prawo konsumenckie

Zapraszamy na szkolenia z zakresu: umowy handlowe i inne umowy w obrocie gospodarczym. Proponujemy szkolenia: zawieranie i zabezpieczanie umów handlowych, warsztaty z zawierania umów, reklamacje i nowe prawo konsumenckie, szkolenie umowa o roboty budowlane, formy zabezpieczenia umów, weksle i prawo wekslowe, gwarancje bankowe, zmiana przepisów o spadkobiercach, prawne aspekty reklamacji, szkolenie z zawierania umów handlowych .

Czytaj więcej
Zwiń
Umowy, prawo konsumenckie 7

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa, 21.02.2019
Warszawa, 23.05.2019
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobędą praktyczną wiedzę pozwalającą na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa, 22.02.2019
Warszawa, 24.05.2019
Szkolenie dla firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane.

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Warszawa, 07-08.03.2019
Warszawa, 10-11.06.2019
Na co zwracać uwagę, by nie popełnić kosztownych błędów przy sporządzaniu treści umowy? Jak ochronić interesy swojej firmy i nie narazić się na straty?

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Warszawa, 07-08.03.2019
Warszawa, 10-11.06.2019
Przedstawimy problematykę reklamacji w kontekście obowiązujących przepisów. Omówimy praktyczne znaczenie regulacji prawnych, ze szczególnym naciskiem na obowiązki sprzedawców.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Warszawa, 15.03.2019
Warszawa, 31.05.2019
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Umowy handlowe - warsztaty

Warszawa, 28-29.03.2019
Warszawa, 24-25.06.2019
W trakcie zajęć: praca z dokumentami, analiza kazusów, analiza zapisów umów i ich skutków dla stron. Polecamy osobom, które zajmują się sporządzaniem treści i negocjowaniem kontraktów.

Międzynarodowe kontrakty handlowe

Na co zwracać uwagę przy negocjowaniu umowy w handlu międzynarodowym, jakie są ryzyka, co powinno znaleźć się w treści umowy, jakie dokumenty mają zastosowanie w obrocie międzynarodowym. Szkolenie wykładowo - warsztatowe.