9
Cło i akcyza

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

5
Transport i spedycja

Szkolenia dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach, za wysyłki i odbiór towaru, za reklamacje i umowy, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z firm, które objęte są systemem monitorowania SENT.

14
Ochrona środowiska, ODPADY

Szkolenia dla pracowników firm i pracowników administracji. Poruszamy kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska, a także w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami i inne zagadnienia środowiskowe.

5
Prawo wodne

Szkolenia dla pracowników administracji terenowej i rządowej, a także dla pracowników przedsiębiorstw, które pobierają wodę, wprowadzają ścieki, których dotyczą opłaty za korzystanie z wód, zgody wodnoprawne i inne kwestie związane z Prawem wodnym.

4
Ocena oddziaływania

Szkolenia dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie, wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

7
Windykacja i egzekucja

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za organizację procesu windykacji, dla pracowników, którzy mają kontakt z dłużnikami, pracowników działów windykacji, zarządzania wierzytelnościami, a także pracowników administracji odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne.

7
Umowy, prawo konsumenckie

Szkolenia dla osób, które są odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów. Dla pracowników, którzy mają do czynienia z zabezpieczaniem umów np. zastosowaniem weksli, czy dla pracowników firm, które korzystają z gwarancji bankowych.

3
Suplementy, kosmetyki, farmacja

Szkolenia dla producentów i dystrybutorów a także osób odpowoedzialnych za reklamę i promocję wyrobów takich jak: produkty lecznicze, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wyroby medyczne, kosmetyki.

9
Prawo budowlane, FIDIC

Szkolenia dla branży budowlanej: dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dla pracowników odpowiedzialnych za negocjowanie umów o roboty budowlane, dla osób odpowiedzalnych za przebieg inwestycji zgodnie z planem i z Prawem budowlanym, dla osób które pracują w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

4
Prawo nieruchomości

Szkolenia dla branży nieruchomości: dla osób odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obietów, dla osób profesjonalnie zajmujących się najmem nieruchomości a także negocjowaniem umów najmu.

1
Projekty budowlane - zarządzanie

Dla osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację projektów w branży budowlanej, dla pracowników firm realizujących projekty budowlane, którzy odpowiedzialni są za planowanie, ustalenie harmonogranu, zarządzanie ryzykiem, współpracą z innymi działami, monitorowanie wykonania.

2
Ochrona danych osobowych

Szkolenia polecamy osobom odpowiedzianym za ochronę danych osobowych w firmach i jednostkach administracji publicznej. Szkolenia będą przydatne dla kadry zarządzającej a także dla pracowników niższego szczebla, którzy mają dostęp do danych osobowych.

6
Fundusze UE i pomoc publiczna

Szkolenia dla osób zainteresowanych obsługą projektów, dla osób realizujących projekty lub zarządzających projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, dla osób weryfikujących wnioski o płatność i dla wszystkich innych osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7
Prawo dla administracji

Tematy ważne dla pracowników urzędów administracji publicznej rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne, dla pracowników administracji, którzy występują w roli wierzycieli i prowadzą postępowania egzekucyjne, a także dla radców prawnych, adwokatów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

1
Szkolenia w Zakopanem

Szkolenia kilkudniowe z noclegami, z różnych obszarów tematycznych. Skierowane do osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę z danego tematu.

1
Szkolenia we Wrocławiu

Większość naszych szkoleń otwartych odbywa się w Warszawie. Wybrane tematy szkoleniowe realizujemy także w innych lokalizacjach - szkolenia we Wrocławiu, szkolenia w Poznaniu, szkolenia w Zakopanem. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem szkolenia zamkniętego, możemy je przeprowadzić w każdej dogodnej dla Państwa lokalizacji.

7
Szkolenia w Poznaniu

Większość naszych szkoleń otwartych odbywa się w Warszawie. Wybrane tematy szkoleniowe realizujemy także w innych lokalizacjach - szkolenia we Wrocławiu, szkolenia w Poznaniu, szkolenia w Zakopanem. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem szkolenia zamkniętego, możemy je przeprowadzić w każdej dogodnej dla Państwa lokalizacji.