20
Cło, akcyza, VAT

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

9
Transport, spedycja, logistyka

Szkolenia dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach, za wysyłki i odbiór towaru, za reklamacje i umowy, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z firm, które objęte są systemem monitorowania SENT.

6
Handel międzynarodowy

Szkolenia kierujemy do kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także do pracowników banków.

8
Umowy, prawo konsumenckie

Szkolenia dla osób, które są odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów. Dla pracowników, którzy mają do czynienia z zabezpieczaniem umów np. zastosowaniem weksli, czy dla pracowników firm, które korzystają z gwarancji bankowych.

5
Prawo pracy i przepisy pracownicze

Szkolenia dla pracodawców, pracowników działów HR, osób odpowiedzialnych za stosowanie prawa pracy i przepisów pracowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

7
Kosmetyki, suplementy, farmacja

Szkolenia dla producentów i dystrybutorów a także osób odpowiedzialnych za reklamę i promocję wyrobów takich jak: produkty lecznicze, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wyroby medyczne, kosmetyki, wyroby chemiczne, np. chemia gospodarcza.

5
Obrót i zarządzanie chemikaliami

Szkolenia dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu substancje chemiczne, niebezpieczne i stwarzające zagrożenie.

18
Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia

Szkolenia dla pracowników firm i pracowników administracji. Poruszamy kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska, a także w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami, prawo wodne i inne zagadnienia środowiskowe i związane z ekologią.

15
Realizacja inwestycji, prawo budowlane, OOŚ, FIDIC

Szkolenia dla branży budowlanej: dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dla pracowników odpowiedzialnych za negocjowanie umów o roboty budowlane, dla osób odpowiedzalnych za przebieg inwestycji zgodnie z planem i z Prawem budowlanym, dla osób które pracują w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

6
Prawo nieruchomości

Szkolenia dla branży nieruchomości i dla pracowników zarządzających nieruchomościami oraz zajmujących się gospodarką nieruchomościami, dla osób odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, dla osób profesjonalnie zajmujących się najmem nieruchomości a także negocjowaniem umów najmu.

12
Windykacja i egzekucja

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za organizację procesu windykacji, dla pracowników, którzy mają kontakt z dłużnikami, pracowników działów windykacji, zarządzania wierzytelnościami, a także pracowników administracji odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne.

2
RODO i dane osobowe

Szkolenia polecamy osobom odpowiedzianym za ochronę danych osobowych w firmach i jednostkach administracji publicznej. Szkolenia będą przydatne dla kadry zarządzającej a także dla pracowników niższego szczebla, którzy mają dostęp do danych osobowych.

10
Szkolenia rozwój osobisty

Szkolenia wspomagające rozwój osobisty kompetencji miękkich przydatnych w pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Szkolenia dla pracowników pomocne w poprawie efektywności osobistej i rozwijające umiejętność zarządzania czasem, energią, skutecznego komunikowania się.

9
Szkolenia dla menedżerów

Szkolenia, których celem jest pomoc w rozwoju kompetencji menedżerskich. Do udziału zapraszamy zarówno osoby, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerskich jak i pracowników z dłuższym stażem. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa.

5
Szkolenia dla działów HR

Szkolenia skierowane do osób pracujących w działach personalnych. Szkolenia pomocne w rozwijaniu umiejętności niebędnych w działach HR, a także pomocne w budowaniu świadomości - jak będąc pracownikiem działu HR być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

8
Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia skierowane do pracowników działaów sprzedaży, którzy kontaktują się z klientami telefonicznie lub osobiście, a także dla osób zarządzających działami sprzedaży. Zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem w sprzedaży jak również pracownikow ropoczynających swoją przygodę ze sprzedażą.

8
Zamówienia publiczne

Szkolenia skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

15
Fundusze UE i pomoc publiczna

Szkolenia dla osób zainteresowanych obsługą projektów, dla osób realizujących projekty lub zarządzających projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, dla osób weryfikujących wnioski o płatność i dla wszystkich innych osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

10
Prawo dla administracji

Tematy ważne dla pracowników urzędów administracji publicznej rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne, dla pracowników administracji, którzy występują w roli wierzycieli i prowadzą postępowania egzekucyjne, a także dla radców prawnych, adwokatów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.