22
Cło, akcyza, VAT, handel międzynarodowy

Szkolenia i kursy dla pracowników działów celnych i wszystkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

13
Transport, spedycja, logistyka

Szkolenia i kursy dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu krajowego i międzynarodowego w firmach. Szkolenia obejmują m.in. ustawę Prawo przewozowe i warunki INCOTERMS, zarządzanie procesami logistycznymi i spedycją. W ofercie szkolenia dla pocżatkujących, a także specjalistów i ekspertów.

8
Obrót i zarządzanie chemikaliami

Szkolenia dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu substancje chemiczne, niebezpieczne i stwarzające zagrożenie. Omawiamy wymagania prawne, aktualne przepisy i planowane zmiany w prawie w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych.

18
Ochrona środowiska, ODPADY

Szkolenia dla pracowników firm i administracji publicznej. Omawiamy obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska, a także w zakresie gospodarki i zarządzania odpadami i opakowaniami. Poruszamy różnorodne zagadnienia związane z ekologią.

4
Zrównoważony rozwój, ESG

Szkolenia dla firm i instytucji, które realizują politykę zrównoważonego rozwoju (ESG) lub chcą rozpocząć tego rodzaju działania. Szkolenia mają charakter praktyczny, uczą m.in. jak w praktyce obliczać ślad węglowy i wdrażać ESG w przedsiębiorstwie.

8
Prawo pracy i przepisy pracownicze

Szkolenia dla pracowników działów kadr, HR, osób zajmujących się sprawami pracowniczymi, osób odpowiedzialnych za stosowanie prawa pracy i przepisów pracowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

9
Szkolenia dla HR

Szkolenia, także online, skierowane do osób pracujących w działach personalnych. Warsztaty i kursy rozwijające umiejętności niezbędne w działach HR, a także pomocne w budowaniu świadomości - jak będąc pracownikiem działu HR, być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

7
Zarządzanie zespołem

Szkolenia, których celem jest rozwój kompetencji menedżerskich i przygotowanie do kierowania zespołem. Do udziału zapraszamy zarówno osoby, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerskich, jak i pracowników z dłuższym stażem. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa.

9
Umowy handlowe, prawo konsumenckie

Szkolenia dla osób, które są odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów. Dla pracowników, którzy mają do czynienia z zabezpieczaniem umów np. zastosowaniem weksli, czy dla pracowników firm, które korzystają z gwarancji bankowych.

5
Farmacja, kosmetyki

Szkolenia dla farmaceutów, pracowników aptek, przedsiębiorców: producentów i dystrybutorów, a także osób odpowiedzialnych za reklamę produktów, takich jak: suplementy diety, produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty kosmetyczne, wyroby chemiczne.

15
Prawo budowlane, proces inwestycyjny

Szkolenia dla branży budowlanej: inwestorów, wykonawców, podwykonawców, pracowników negocjujących umowy o roboty budowlane, osób odpowiedzalnych za proces inwestycyjny realizowany zgodnie z Prawem budowlanym, osób, które pracują w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC i zgodnie z oceną oddziaływania na środowisko.

9
Inwestycje a środowisko, PRAWO WODNE

Szkolenia dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie, wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (OOŚ). Poruszamy także zagadnienia związane z Prawem wodnym.

11
Prawo nieruchomości

Szkolenia dla branży nieruchomości i dla pracowników zarządzających nieruchomościami oraz zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, a także osoby profesjonalnie zajmujące się najmem nieruchomości i negocjowaniem umów najmu.

5
Kompetencje cyfrowe: Excel, SOCIAL MEDIA

Szkolenia dla osób zainteresowanym rozwijaniem kompetencji cyfrowych: umiejętności związanych w pracą w Excelu oraz efektywnym wykorzystywaniem social mediów. Proponujemy szkolenia na różnym poziomie zaawansowania.

16
Rozwój osobisty w biznesie

Szkolenia z rozwóju osobistego i rozwoju kompetencji miękkich przydatnych w pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Szkolenia pomocne w poprawie efektywności osobistej, rozwijające m.in. umiejętności takie, jak: zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, asertywność.

10
Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia skierowane do pracowników działów sprzedaży: zarówno początkujących, jak i mających duże doświadczenie w tym zakresie, także kierowników. Szkolenia i warsztaty z technik sprzedaży dotyczą sprzedaży telefonicznej i osobistej. Polecamy również szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta.

12
Windykacja i egzekucja

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za organizację procesu windykacji, dla pracowników, którzy mają kontakt z dłużnikami, pracowników działów windykacji, zarządzania wierzytelnościami, a także pracowników administracji odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne.

25
Szkolenia dla administracji

Tematy ważne dla pracowników instytucji i urzędów administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także dla radców prawnych i adwokatów. Przekazują informacje dotyczące aktualnego stanu prawnego, a także ostatnich i planowanych zmian w przepisach.

22
FUNDUSZE UE, pomoc publiczna, de minimis

Szkolenia dla osób zainteresowanych obsługą projektów unijnych: realizujących lub zarządzających projektami finansowanymi z funduszy unijnych, a także kontrolerów. W ofercie również tematy dla osób, które chcą pozyskać fundusze unijne. 

24
Zamówienia publiczne

Szkolenia skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w proces udzielania zamówienia publicznego, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Zapraszamy wszystkich, którzy w codziennej pracy stosują nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

4
DLA SZPITALI i branży medycznej

Szkolenia dla branży medycznej i służby zdrowia: szpitali, przychodni, aptek, medycznych instytutów badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriów, gabinetów stomatologicznych. Omawiamy przepisy i zmiany prawne specyficzne dla tej grupy jednostek.

33
NOWE TEMATY 2023
Zorganizuj szkolenie zamknięte