12
Cło i akcyza

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

9
Transport, spedycja, logistyka

Szkolenia dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach, za wysyłki i odbiór towaru, za reklamacje i umowy, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z firm, które objęte są systemem monitorowania SENT.

6
Handel międzynarodowy i zagraniczny

Szkolenia kierujemy do kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także do pracowników banków.

11
Umowy, prawo konsumenckie

Szkolenia dla osób, które są odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów. Dla pracowników, którzy mają do czynienia z zabezpieczaniem umów np. zastosowaniem weksli, czy dla pracowników firm, które korzystają z gwarancji bankowych.

12
Windykacja i egzekucja

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za organizację procesu windykacji, dla pracowników, którzy mają kontakt z dłużnikami, pracowników działów windykacji, zarządzania wierzytelnościami, a także pracowników administracji odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne.

9
Farmacja, suplementy, kosmetyki, chemia

Szkolenia dla producentów i dystrybutorów a także osób odpowiedzialnych za reklamę i promocję wyrobów takich jak: produkty lecznicze, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wyroby medyczne, kosmetyki, wyroby chemiczne, np. chemia gospodarcza.

5
Prawo wodne

Szkolenia dla pracowników administracji terenowej i rządowej, a także dla pracowników przedsiębiorstw, które pobierają wodę, wprowadzają ścieki, których dotyczą opłaty za korzystanie z wód, zgody wodnoprawne i inne kwestie związane z Prawem wodnym.

15
Ochrona środowiska, ODPADY

Szkolenia dla pracowników firm i pracowników administracji. Poruszamy kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska, a także w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami i inne zagadnienia środowiskowe.

5
Ocena oddziaływania

Szkolenia dla przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie, wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

10
Prawo budowlane, FIDIC

Szkolenia dla branży budowlanej: dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dla pracowników odpowiedzialnych za negocjowanie umów o roboty budowlane, dla osób odpowiedzalnych za przebieg inwestycji zgodnie z planem i z Prawem budowlanym, dla osób które pracują w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

5
Prawo nieruchomości

Szkolenia dla branży nieruchomości: dla osób odpowiedzialnych za wypełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obietów, dla osób profesjonalnie zajmujących się najmem nieruchomości a także negocjowaniem umów najmu.

9
Fundusze UE i pomoc publiczna

Szkolenia dla osób zainteresowanych obsługą projektów, dla osób realizujących projekty lub zarządzających projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, dla osób weryfikujących wnioski o płatność i dla wszystkich innych osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5
Prawo dla administracji

Tematy ważne dla pracowników urzędów administracji publicznej rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne, dla pracowników administracji, którzy występują w roli wierzycieli i prowadzą postępowania egzekucyjne, a także dla radców prawnych, adwokatów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

7
Zamówienia publiczne

Szkolenia skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

2
Szkolenia we Wrocławiu

Większość naszych szkoleń otwartych odbywa się w Warszawie. Wybrane tematy szkoleniowe realizujemy także w innych lokalizacjach - szkolenia we Wrocławiu, szkolenia w Poznaniu, szkolenia w Zakopanem. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem szkolenia zamkniętego, możemy je przeprowadzić w każdej dogodnej dla Państwa lokalizacji.

6
Szkolenia w Poznaniu

Większość naszych szkoleń otwartych odbywa się w Warszawie. Wybrane tematy szkoleniowe realizujemy także w innych lokalizacjach - szkolenia we Wrocławiu, szkolenia w Poznaniu, szkolenia w Zakopanem. Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem szkolenia zamkniętego, możemy je przeprowadzić w każdej dogodnej dla Państwa lokalizacji.

1
Jesień w Zakopanem

Szkolenia kilkudniowe z noclegami, z różnych obszarów tematycznych. Skierowane do osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę z danego tematu.

10
Efektywność osobista

Szkolenia wspomagające rozwój osobisty kompetencji miękkich przydatnych w pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Szkolenia dla pracowników pomocne w poprawie efektywności osobistej i rozwijające umiejętność zarządzania czasem, energią, skutecznego komunikowania się.

8
Szkolenia dla menedżerów

Szkolenia, których celem jest pomoc w rozwoju kompetencji menedżerskich. Do udziału zapraszamy zarówno osoby, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerskich jak i pracowników z dłuższym stażem. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa.

6
Szkolenia dla działów HR

Szkolenia skierowane do osób pracujących w działach personalnych. Szkolenia pomocne w rozwijaniu umiejętności niebędnych w działach HR, a także pomocne w budowaniu świadomości - jak będąc pracownikiem działu HR być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

8
Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia skierowane do pracowników działaów sprzedaży, którzy kontaktują się z klientami telefonicznie lub osobiście, a także dla osób zarządzających działami sprzedaży. Zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem w sprzedaży jak również pracownikow ropoczynających swoją przygodę ze sprzedażą.