18
Cło, akcyza, VAT

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

9
Transport, spedycja, logistyka

Szkolenia i kursy dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu krajowego i międzynarodowego w firmach. Szkolenia obejmują m.in. ustawę Prawo przewozowe i warunki INCOTERMS, zarządzanie procesami logistycznymi i spedycją. W ofercie szkolenia dla pocżatkujących, a także specjalistów i ekspertów.

8
Handel międzynarodowy

Szkolenia przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego i aktualnymi przepisami związanymi z tym tematem: zawieraniem umów międzynarodowych, eksportem, importem (także z Chin), marketingiem międzynarodowym.

7
Umowy handlowe, prawo konsumenckie

Szkolenia dla osób, które są odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za negocjowanie i zawieranie kontraktów handlowych oraz sporządzanie treści umów. Dla pracowników, którzy mają do czynienia z zabezpieczaniem umów np. zastosowaniem weksli, czy dla pracowników firm, które korzystają z gwarancji bankowych.

11
Windykacja i egzekucja

Szkolenia dla osób odpowiedzialnych za organizację procesu windykacji, dla pracowników, którzy mają kontakt z dłużnikami, pracowników działów windykacji, zarządzania wierzytelnościami, a także pracowników administracji odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjne.

7
Prawo farmaceutyczne, obrót kosmetykami

Szkolenia dla farmaceutów, pracowników aptek, przedsiębiorców: producentów i dystrybutorów, a także osób odpowiedzialnych za reklamę produktów, takich jak: suplementy diety, produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty kosmetyczne, wyroby chemiczne.

8
Obrót i zarządzanie chemikaliami

Szkolenia dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu substancje chemiczne, niebezpieczne i stwarzające zagrożenie.

20
Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia

Szkolenia dla pracowników firm i pracowników administracji. Poruszamy kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z Prawa ochrony środowiska, a także w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami, prawo wodne i inne zagadnienia środowiskowe i związane z ekologią.

16
Prawo budowlane, inwestycje, OOŚ, FIDIC

Szkolenia dla branży budowlanej: dla inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dla pracowników odpowiedzialnych za negocjowanie umów o roboty budowlane, dla osób odpowiedzalnych za przebieg inwestycji zgodnie z planem i z Prawem budowlanym, dla osób które pracują w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

10
Prawo nieruchomości

Szkolenia dla branży nieruchomości i dla pracowników zarządzających nieruchomościami oraz zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, a także osoby profesjonalnie zajmujące się najmem nieruchomości i negocjowaniem umów najmu.

11
Prawo dla administracji

Tematy ważne dla pracowników urzędów administracji publicznej rządowej i samorządowej, którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne, dla pracowników administracji, którzy występują w roli wierzycieli i prowadzą postępowania egzekucyjne, a także dla radców prawnych, adwokatów i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

3
RODO i dane osobowe

Szkolenie z RODO i danych osobowych polecamy dla pracowników odpowiedzianych za ochronę danych osobowych w firmach i jednostkach administracji publicznej. Kursy będą przydatne dla kadry zarządzającej, a także dla pracowników niższego szczebla, którzy mają dostęp do danych osobowych.

14
Rozwój osobisty w biznesie

Szkolenia z rozwóju osobistego i rozwoju kompetencji miękkich przydatnych w pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Szkolenia pomocne w poprawie efektywności osobistej, rozwijające m.in. umiejętności takie, jak: zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, asertywność.

13
Zarządzanie zespołem

Szkolenia, których celem jest rozwój kompetencji menedżerskich i przygotowanie do kierowania zespołem. Do udziału zapraszamy zarówno osoby, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerskich, jak i pracowników z dłuższym stażem. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa.

9
Dla działu HR, w tym prawo pracy

Szkolenia, także online, skierowane do osób pracujących w działach personalnych. Warsztaty i kursy rozwijające umiejętności niebędne w działach HR, a także pomocne w budowaniu świadomości - jak będąc pracownikiem działu HR być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

9
Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenia skierowane do pracowników działów sprzedaży: zarówno początkujących, jak i mających duże doświadczenie w tym zakresie, także kierowników. Szkolenia i warsztaty z technik sprzedaży dotyczą sprzedaży telefonicznej i osobistej. Polecamy również szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta.

14
Zamówienia publiczne

Szkolenia skierowane do wszystkich osób zaangażowanych w proces udzielania zamówienia publicznego, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Zapraszamy wszystkich, którzy w codziennej pracy stosują nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

15
Fundusze UE i pomoc publiczna

Szkolenia dla osób zainteresowanych obsługą projektów, dla osób realizujących projekty lub zarządzających projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, dla osób weryfikujących wnioski o płatność i dla wszystkich innych osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.