Zwiń

Prawo nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematów "Szkolenia nieruchomości". Szkolenia i kursy z nieruchomości obejmują następującą obszary: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami. Wszystkie tematy realizujemy zgodnie...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematów "Szkolenia nieruchomości".

Szkolenia i kursy z nieruchomości obejmują następującą obszary: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami.

Wszystkie tematy realizujemy zgodnie z obowiązującymi w 2024 roku przepisami. Zwracamy także uwagę na nadchodzące zmiany prawne i planowane nowelizacje.

DLA KOGO SZKOLENIA Z NIERUCHOMOŚCI

Szkolenia, kursy i warsztaty z nieruchomości kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za:

  • gospodarkę nieruchomościami,
  • zarządzanie nieruchomością (zarządców nieruchomościami),
  • wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ  Z NIERUCHOMOŚCI

Wszystkie szkolenia z zakresu nieruchomości realizujemy w formie stacjonarnej, online lub mieszanej - hybrydowej. Szkolenia online z nieruchomości zapewniają taki sam poziom wiedzy, co szkolenia stacjonarne. Uczestnicy szkoleń przez Internet, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami. Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Każdy temat możemy zrealizować w formule zamkniętej/wewnętrznej.  Program i wszystkie szczegóły organizacyjne dostosowujemy do potrzeb klienta. Zamknięte szkolenie z nieruchomości możemy zorganizować w dowolnym miejscu, wyznaczonym przez klienta, np. Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań i inne. Szkolenie zamkniZapraszamy na szkolenia z nieruchomości.ęte może także odbyć się online.

Wszystkie szkolenia, warsztaty i kursy związane z obszarami: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, realizowane są w oparciu o aktualne przepisy prawne, nadchodzące zmiany i nowelizacje. Uczestnicy dowiadują się, jak w praktyce realizować swoje obowiązki związane z zarządzaniem, sprzedażą, inwestycjami, obrotem nieruchomościami, pośrednictwem, wyceną. Szkolenia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Trenerzy realizują również ćwiczenia oraz omawiają przykłady z praktyki swojej i uczestników.

KATALOG SZKOLEŃ Z NIERUCHOMOŚCI

Poniżej prezentujemy listę aktualnych tematów szkoleniowych związanych z nieruchomościami.

Uczestnicy poznają najskuteczniejsze rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce przy zawieraniu umów najmu. Odpowiemy na pytania: jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić, które elementy umów powodują najwięcej problemów, jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami, dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi, jakie są optymalne formy stosowanych zabezpieczeń, jak sprawnie postępować z zaległościami, jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także pracowników banków i spółdzielni. Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji (zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa). Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ. Szkolenie przygotuje uczestników do wykonywania obowiązków w tym zakresie.

W trakcie zajęć omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych, zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków, omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników banków, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, geodetów, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami.

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zapraszamy właścicieli nieruchomości, członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz wszystkie inne osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli obiektów lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r. Dla inwestycji, dla których sprzedaż rozpocznie się przed wejściem w życie nowych przepisów, przewidziano okres przejściowy do końca czerwca 2024 r. Zmiana przepisów wpłynie na relacje pomiędzy deweloperem a pośrednikiem oraz konsumentem. Szkolenie dotyczy zmian w zakresie umów zawieranych pomiędzy deweloperami oraz innymi przedsiębiorcami, których przedmiotem jest wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Na szkoleniu omówimy aspekty prawne i praktyczne przyjęcia poszczególnych rozwiązań operacyjnych, i ryzyka za nimi stojące.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji. Szkolenie dostarczy uczestnikom praktycznych informacji na temat skutecznego dokonywania due diligence nieruchomości.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy związanej z najmem lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem najmu okazjonalnego. Przedstawimy całość regulacji prawnych związanych najmem lokali mieszkalnych i najmem okazjonalnym lokali,. Przekażemy wiedzę praktyczną i merytoryczną dotyczącą rokowań, treści umów i dopuszczalnych postanowień umów najmu, a także praktyki ich zmieniania w drodze zawierania aneksów do umów najmu.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi w kontekście działań podejmowanych przez pracowników organów administracji, w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących budzić wątpliwości, z omówieniem przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych.

Na szkoleniu omawiamy podstawy prawa autorskiego w kontekście projektów budowlanych. Szkolenie kierujemy do osób bez wykształcenia prawniczego, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z prawem autorskim, w szczególności w branży budowlanej i remontowej.

Podczas szkolenia omawiamy zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym, zasadniczo modyfikujące dotychczasowy system planistyczny, zmiany w dotychczas funkcjonujących aktach planistycznych, a także w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Duży nacisk położony jest na przepisy przejściowe w zakresie stosowania aktów uchwalonych, ich zmian oraz zasad kontynuowania rozpoczętych procedur.

POZOSTAŁE TEMATY SZKOLEŃ Z NIERUCHOMOŚCI

Proponujemy także inne tematy jako szkolenia zamknięte/wewnętrzne, np. kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami, kurs inwestora, szkolenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, inwestycji związanych z nieruchomościami, szkolenie na zarządcę nieruchomości.

Tagi: nieruchomości szkolenia, szkolenia z nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami szkolenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości 2021, szkolenia zarządzanie nieruchomościami, nieruchomości szkolenia warszawa, kursy nieruchomości

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo nieruchomości 11
Zapraszamy na szkolenie z operatów szacunkowych.
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Możliwość i zakres oceny operatu w aspekcie...
Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Możliwość i zakres oceny operatu w aspekcie przydatności dowodowej, przez organ oraz Zamawiającego
23.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 23.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z prawa autorskiego w branży budowlanej.
Prawo autorskie w praktyce branży budowlanej z elementami prawa własności przemysłowej
Prawo autorskie w praktyce branży budowlanej z elementami prawa własności przemysłowej
05.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 05.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z ksiąg wieczystych.
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe
10.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania – specustawa drogowa, ustawa o gospodarce...
Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania – specustawa drogowa, ustawa o gospodarce nieruchomościami, drogi ogólnodostępne
10.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z due diligence nieruchomości.
Due diligence nieruchomości. Jak bezpiecznie dokonywać obrotu nieruchomościami – szkolenie praktyczne
Due diligence nieruchomości. Jak bezpiecznie dokonywać obrotu nieruchomościami – szkolenie praktyczne
10-11.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10-11.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19-20.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z KOB.
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej:...
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej: C-KOB) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian Prawa budowlanego
17.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z nowej ustawy deweloperskiej.
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik...
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument
18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z opłat adiacenckich.
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości....
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości
18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 07.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z umów najmu komercyjnego.
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
27-28.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 27-28.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany...
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny
09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
Jak bezpiecznie zawierać umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zabezpieczeń...
Jak bezpiecznie zawierać umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Aspekty praktyczne z uwzględnieniem zabezpieczeń umownych
17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego