Zwiń

Prawo nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z kategorią "Szkolenia nieruchomości". Znajdą w niej Państwo szkolenia i kursy z obszaru: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami. Wszystkie tematy realizujemy zgodnie z obowiązującymi...

Zapraszamy do zapoznania się z kategorią "Szkolenia nieruchomości".

Znajdą w niej Państwo szkolenia i kursy z obszaru: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami. Wszystkie tematy realizujemy zgodnie z obowiązującymi w 2022 roku przepisami. Zwracamy także uwagę na nadchodzące zmiany prawne i planowane nowelizacje.

Szkolenia, kursy i warsztaty kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za:

 • gospodarkę nieruchomościami,
 • zarządzanie nieruchomością (zarządców nieruchomościami),
 • wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości.

Zapraszamy na szkolenia z nieruchomości.

Profesjonalne kursy szkolenia z nieruchomości 2022 - teraz także online!

Wszystkie kursy z zakresu nieruchomości realizujemy w formie stacjonarnej, online lub mieszanej - hybrydowej. Szkolenia online z nieruchomości zapewniają taki sam poziom wiedzy, co szkolenia stacjonarne. Uczestnicy szkoleń przez Internet, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami. Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Każdy temat możemy zrealizować w formule zamkniętej/wewnętrznej.  Program i wszystkie szczegóły organizacyjne dostosowujemy do potrzeb klienta. Zamknięte szkolenie z nieruchomości możemy zorganizować w dowolnym miejscu, wyznaczonym przez klienta, np. Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań i inne. Szkolenie zamknięte może także odbyć się online.

Wszystkie szkolenia, warsztaty i kursy związane z obszarami: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, realizowane są w oparciu o aktualne przepisy prawne, nadchodzące zmiany i nowelizacje. Uczestnicy dowiadują się, jak w praktyce realizować swoje obowiązki związane z zarządzaniem, sprzedażą, inwestycjami, obrotem nieruchomościami, pośrednictwem, wyceną. Szkolenia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Trenerzy realizują również ćwiczenia oraz omawiają przykłady z praktyki swojej i uczestników.

Mamy w ofercie najlepsze szkolenia z prawa nieruchomości.

Katalog "Szkolenia nieruchomości"

Poniżej prezentujemy listę aktualnych tematów szkoleniowych związanych z nieruchomościami.

 • Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje

Uczestnicy poznają najskuteczniejsze rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce przy zawieraniu umów najmu. Odpowiemy na pytania: jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić, które elementy umów powodują najwięcej problemów, jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami, dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi, jakie są optymalne formy stosowanych zabezpieczeń, jak sprawnie postępować z zaległościami, jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy.

 • Wady prawne i fizyczne nieruchomości w aspekcie zarządzania nieruchomością wspólną

Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, administratorów nieruchomości, osóby pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych podmiotów zarządzających nieruchomościami. Omówimy regulacje związane ze sprawowaniem zarządu nieruchomościami w systemie prawa polskiego, regulacje kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady prawne i fizyczne nieruchomości oraz ochrona praw konsumenta. Tematem szkolenia będą także właściwe działania zarządów i zarządców nieruchomości związane z dochodzeniem roszczeń z rękojmi za wady.

 • Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i omówienie praktycznych aspektów dotyczących działek budowlanych w ramach obowiązujących przepisów prawa, przeznaczenia działek i obciążających ich praw rzeczowych ograniczonych - służebności gruntowych z uwzględnieniem służebności przesyłu.

 • Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także pracowników banków i spółdzielni. Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji (zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa). Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ. Szkolenie przygotuje uczestników do wykonywania obowiązków w tym zakresie.

 • Księgi wieczyste - analiza przepisów i praktyczne wskazówki

W trakcie zajęć omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych, zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków, omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników banków, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, geodetów, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami.

Zapewniamy wsparcie dotyczące zarządzania nieruchomościami.

 • Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zapraszamy właścicieli nieruchomości, członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz wszystkie inne osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli obiektów lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.

 • Nowa ustawa deweloperska 2021. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 30.06.2021. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r. Zmiana przepisów wpłynie na relacje pomiędzy deweloperem a pośrednikiem oraz konsumentem. Szkolenie dotyczy zmian w zakresie umów zawieranych pomiędzy deweloperami oraz innymi przedsiębiorcami, których przedmiotem jest wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Na szkoleniu omówimy aspekty prawne i praktyczne przyjęcia poszczególnych rozwiązań operacyjnych, i ryzyka za nimi stojące.

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zagadnienia praktyczne

Prawo użytkowania wieczystego podlega w ostatnim czasie istotnym zmianom. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: PPUŻ), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo to zostało przekształcone we własność i jednocześnie wyłączono możliwości dalszego ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Ze względu na występujące problemy praktyczne, ustawodawca zdecydował się na dopracowanie powyższych regulacji oraz usunięcie wielu mankamentów. Zmiany te stanowią istotną część obszernej nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów z dnia 13 czerwca 2019 r.

 • Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

 • Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19

Celem szkolenia jest wskazanie regulacji związanych z zawieraniem, wykonywaniem oraz egzekucją zobowiązań przez podmioty zawierające umowy najmu komercyjnego, wskazanie podstawowych błędów popełnianych przy zawieraniu umów najmu komercyjnego przez wynajmującego i najemcę, przedstawienie sposobu zabezpieczeń stron umów najmu komercyjnego wraz z ich znaczeniem prawnym i faktycznym dla zobowiązań stron przyjętych w umowach w okresie Covid 19.

Pozostałe tematy szkoleń

Proponujemy także inne tematy jako szkolenia zamknięte/wewnętrzne, np. kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami, kurs inwestora, szkolenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, inwestycji związanych z nieruchomościami, szkolenie na zarządcę nieruchomości.

Tagi: nieruchomości szkolenia, szkolenia z nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami szkolenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości 2021, szkolenia zarządzanie nieruchomościami, nieruchomości szkolenia warszawa, kursy nieruchomości

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo nieruchomości 8
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
01-02.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
17.01.2023 04.04.2023 01.06.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
30-31.01.2023 30-31.03.2023 29-30.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe.
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe.
17.02.2023 27.03.2023 29.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty
Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty
17.03.2023 02.06.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik...
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument.
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości....
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości.
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)...
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.