Prawo nieruchomości

Zapraszamy na szkolenia związane z prawem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami, z gospodarką nieruchomościami. Szkolenia kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości. Poniżej prezentujemy listę aktualnych tematów, proponowana forma zajęć to szkolenia i warsztaty, w tym także szkolenia i warsztaty realizowane w formie zdalnej online. Tematyka szkoleń związanych z obszarem prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami: Użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego, Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami -  głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości. Wycena nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych w celu dokonania wyceny nieruchomości - szkolenie skierowanie do pracowników organów administracyjnych, którzy nie zajmują się zawodowo wyceną nieruchomości, a są zobowiązani do dokonania oceny operatu. Szkolenie księgi wieczyste - problematyka ksiąg wieczystych i składania wniosków wieczystoksięgowych - jest to szkolenie skierowane do pracowników banków, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, geodetów, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami. szkolenie audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami, szkolenie użytkowanie nieruchomości. Szkolenie na temat umowy najmu komercyjnego, zawierania umowy najmu oraz zarządzania najmem komercyjnym. Szkolenie na temat: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, w forma szkoleń - wykłady i warsztaty, ćwiczenia i omawianie przykładów. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo nieruchomości 6

Księgi wieczyste - analiza przepisów i praktyczne wskazówki

Warszawa / lub ONLINE, 21.09.2020
Omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych, zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków, omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 02-03.12.2020
Zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 29.10.2020
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne

Warszawa / lub ONLINE, 23-24.11.2020
Szkolenie przygotowuje do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 02.12.2020
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zagadnienia praktyczne.

Omówimy praktyczne zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 czerwca 2019 r.