Prawo nieruchomości

Zapraszamy na szkolenia związane z prawem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami. Tematyka: szkolenie audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami, szkolenie użytkowanie nieruchomości, szkolenie zarządzanie najmem komercyjnym, zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi, szkolenie z inwestycji budowalnych, planowania przestrzennego, umów najmu, użytkowania obiektów.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo nieruchomości 5

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Warszawa, 23.10.2019
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole obiektów.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zagadnienia praktyczne.

Warszawa, 25.10.2019
Omówimy praktyczne zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

Warszawa, 28-29.11.2019
Zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warszawa, 11.12.2019
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Warszawa, 16-17.12.2019
Szkolenie przygotowuje do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.