Szkolenia dla działów HR

Od czerwca 2020 wracamy powoli do szkoleń stacjonarnych i jednocześnie kontynuujemy formę online. Niektóre szkolenia odbywają się wyłącznie w formie online, inne szkolenia - są w trybie łączonym, tzn. część osób w sali szkoleniowej, a część - online w czasie rzeczywistym.

Dział HR stanowi bardzo ważny element każdej organizacji. To tutaj zapadają decyzje dotyczące: planowania rozwoju poszczególnych pracowników, planowania działań rozwojowych, organizacja treningów i warsztatów realizujących konkretne i mierzalne cele, planowania działań rekrutacyjnych. Pamiętając o wyzwaniach przed jakimi stają pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi przygotowaliśmy szkolenia HR, które pozwolą Państwu nabyć lub wzmocnić umiejętności dotyczące: prowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o konkretne narzędzia, wystawiania  ocen pracowniczych, rozmów motywujących, zarządzanie talentami oraz procesem rozwojowym pracowników. Jednocześnie nie zapominamy przy tym o pozycji marki HR (ang. human resource).

Zajęcia J.G Training są prowadzone przez ekspertów zarządzania, osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze pracy w działach, które przeszły przez wszystkie szczeble kariery, co pozwala im rozumieć zarządzanie zasobami ludzkimi w szerokim kontekście.

Oferta J.G.Training dla pracowników działów HR obejmuje warsztaty jedno i dwudniowe z tematów: zarządzanie szkoleniami, planowanie rozwoju pracowników, ocena okresowa, prowadzenie rozmów rozwojowych i rozów oceniających, narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników oraz budowanie pozycji marki. Uczymy jak będąc pracownikiem działu być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

Szkolenia dla pracowników działów możemy również przygotować jako zamknięte, wewnętrzne lub in company. JGT to solidny partner - nasza firma ma kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie szkoleniowe, które przekuwamy na skuteczne programy i profesjonalną organizacje. Sprawdź naszą ofertę (kategorie w menu) prowadzonych przez profesjonalistów - już dziś!

Czytaj więcej
Zwiń
Szkolenia dla działów HR 17

Manager w dobie kryzysu

Warszawa / lub ONLINE, 30.06.2020
Szkolenie przeznaczone dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w kluczowych obszarach.

PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ MENEDŻERA

WEBINARY (PAKIET), 04-07.08.2020
Przygotowaliśmy pakiet webinarów dla menedżerów dotyczących takich obszarów jak: budowanie autorytetu, wyznaczania celów zespołowych, udzielania informacji zwrotnej, budowania zespołu w oparciu o różny typ osobowości.

Profesjonalne narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji oparte na modelach kompetencyjnych

Warszawa, 05-06.08.2020
Warszawa, 27-28.10.2020
Szkolenie pomoże w profesjonalnym przygotowaniu procesu rekrutacji i selekcji, by przebiegał on sprawnie i zakończył się sukcesem, tj. doborem i zatrudnieniem właściwej kadry.

Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń

Warszawa, 07.08.2020
Warszawa, 29.10.2020
Szkolenie pomoże wzmocnić umiejętność planowania i projektowania działań rozwojowych dla pracowników organizacji, w tym planowania efektywnych procesów szkoleniowych.

Budowanie pozycji i marki HR, czyli jak być partnerem strategicznym dla swojej organizacji

Warszawa, 10.08.2020
Warszawa, 05.10.2020
Szkolenie będzie pomocne w budowaniu świadomości roli działu HR, współodpowiedzialności działu HR za efekty biznesowe osób na różnych stanowiskach a także budowanie wizerunku spójnego eksperta pracującego na stanowisku w obszarze HR.

PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

WEBINARY (PAKIET), 18-21.08.2020
Przygotowaliśmy pakiet webianarów obejmujących następujące tematy: Budowanie zaangażowanie pracowników w dobie pracy zdalnej, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, efektywność osobista podczas home office i budowanie odporności psychicznej.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR I: Budowanie zaangażowania pracowników w dobie pracy zdalnej

WEBINAR, 18.08.2020
Webinar pokaże w jaki sposób utrzymać zaangażowanie pracowników w realizowane projekty w dobie pracy zdalnej, aby zachować ciągłość działania w zespole.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR II: Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami i komunikować zmiany

WEBINAR, 19.08.2020
Webinar, podczas którego opowiemy, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami w okresie dużych zmian w organizacji.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR III: Efektywność osobista podczas home office. Jak pracować zdalnie i nie oszaleć?

WEBINAR, 20.08.2020
Webinar pomoże w przyjrzeniu się trudnościom z efektywnością podczas pracy zdalnej. Poznamy najczęstsze problemy i kilka technik wspomagających pracę w trybie home office.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW, WEBINAR IV: Odporność psychiczna – jak dbać o siebie i zespół w trudnej sytuacji

WEBINAR, 21.08.2020
Webinar pozwoli zrozumieć dlaczego w trudnych sytuacjach reagujemy w różny sposób i jak poradzić sobie z obciążeniem psychicznym.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa, 10.09.2020
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników

Warszawa, 21.09.2020
Szkolenie pozwoli wzmocnić świadomość roli, jaką odgrywa ocena okresowa, poznać zasady stworzenia sprawnego systemu ocen, a także zapoznać się z zasadami ewaluacji pracowników.

Zarządzanie ryzykiem personalnym z wykorzystaniem well-beingu

Warszawa, 29.09.2020
Nowocześnie zarządzane organizacje uwzględniają holistyczne podejście do pracownika i troskę o jego stan psychofizyczny, co przekłada się na poziom zaagnażowania pracowników i zmniejsza ryzyko personalne.

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników

Warszawa, 23-24.11.2020
Szkolenie pozwoli na wzmocnienie umiejętności menedżerów w zakresie budowania zaangażowania pracowników, aby byli bardziej efektywni.

Zarządzanie ludźmi w zmianie

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie mechanizmów społecznych i ludzkich związanych z reakcją na zmiany, dedykowane kierownikom / menedżerom oraz liderom projektów.

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji strategicznego myślenia oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding).

Zarządzanie kulturą organizacyjną

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Celem szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej w organizacji w kontekście budowania pozycji na rynku. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady kształtowania silnie zarysowanej kultury i odniosą poznane aspekty do własnej rzeczywistości.