Szkolenia dla działów HR

Dział HR stanowi bardzo ważny element każdej organizacji. To tutaj zapadają decyzje dotyczące: planowania rozwoju poszczególnych pracowników, planowania działań rozwojowych, organizacja treningów i warsztatów realizujących konkretne i mierzalne cele, planowania działań rekrutacyjnych. Pamiętając o wyzwaniach przed jakimi stają pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi przygotowaliśmy szkolenia HR, które pozwolą Państwu nabyć lub wzmocnić umiejętności dotyczące: prowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o konkretne narzędzia, wystawiania  ocen pracowniczych, rozmów motywujących, zarządzanie talentami oraz procesem rozwojowym pracowników. Jednocześnie nie zapominamy przy tym o pozycji marki HR (ang. human resource).

Zajęcia J.G Training są prowadzone przez ekspertów zarządzania, osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze pracy w działach, które przeszły przez wszystkie szczeble kariery, co pozwala im rozumieć zarządzanie zasobami ludzkimi w szerokim kontekście.

Oferta J.G.Training dla pracowników działów HR obejmuje warsztaty jedno i dwudniowe z tematów: zarządzanie szkoleniami, planowanie rozwoju pracowników, ocena okresowa, prowadzenie rozmów rozwojowych i rozów oceniających, narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników oraz budowanie pozycji marki. Uczymy jak będąc pracownikiem działu być partnerem dla swoich przełożonych i autorytetem dla pozostałych członków organizacji.

Szkolenia dla pracowników działów możemy również przygotować jako zamknięte, wewnętrzne lub in company. JGT to solidny partner - nasza firma ma kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie szkoleniowe, które przekuwamy na skuteczne programy i profesjonalną organizacje. Sprawdź naszą ofertę (kategorie w menu) prowadzonych przez profesjonalistów - już dziś!

Czytaj więcej
Zwiń
Szkolenia dla działów HR 6

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa, 13.12.2019
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Motywująca rozmowa oceniająca i ewaluacja pracowników

Warszawa, 03.02.2020
Warszawa, 08.04.2020
Szkolenie pozwoli wzmocnić świadomość roli, jaką odgrywa ocena okresowa, poznać zasady stworzenia sprawnego systemu ocen, a także zapoznać się z zasadami ewaluacji pracowników.

Profesjonalne narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji oparte na modelach kompetencyjnych

Warszawa, 10-11.02.2020
Warszawa, 06-07.04.2020
Szkolenie pomoże w profesjonalnym przygotowaniu procesu rekrutacji i selekcji, by przebiegał on sprawnie i zakończył się sukcesem, tj. doborem i zatrudnieniem właściwej kadry.

Budowanie pozycji i marki HR, czyli jak być partnerem strategicznym dla swojej organizacji

Warszawa, 17.02.2020
Warszawa, 08.05.2020
Szkolenie będzie pomocne w budowaniu świadomości roli działu HR, współodpowiedzialności działu HR za efekty biznesowe osób na różnych stanowiskach a także budowanie wizerunku spójnego eksperta pracującego na stanowisku w obszarze HR.

Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń

Warszawa, 18.02.2020
Warszawa, 07.05.2020
Szkolenie pomoże wzmocnić umiejętność planowania i projektowania działań rozwojowych dla pracowników organizacji, w tym planowania efektywnych procesów szkoleniowych.

Zarządzanie ryzykiem personalnym z wykorzystaniem well-beingu

Warszawa, 05.03.2020
Warszawa, 18.06.2020
Nowocześnie zarządzane organizacje uwzględniają holistyczne podejście do pracownika i troskę o jego stan psychofizyczny, co przekłada się na poziom zaagnażowania pracowników i zmniejsza ryzyko personalne.