Zwiń

Szkolenia dla HR

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla działów HR, działów personalnych, działów kadr. "Szkolenia HR" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla działów HR, działów personalnych, działów kadr. "Szkolenia HR" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej.

Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania kulturą organizacyjną i dbania o dobrostan pracowników. Ważne jest, aby pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi posiadali odpowiednie kompetencje i umiejętności, a także znali narzędzia i metody niezbędne, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Zapraszamy na szkolenia HR.Dlatego też szkolenia, kursy i warsztaty HR prowadzimy w interaktywny, atrakcyjny sposób, przekazując praktyczną wiedzę.

TEMATYKA SZKOLEŃ HR

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach pracownicy działów HR zdobywają kluczowe umiejętności, które pomagają im:

 • efektywnie pozyskiwać kandydatów,
 • profesjonalnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne,
 • przeprowadzać efektywny onboarding,
 • tworzyć i przeprowadzać projekty szkoleniowe w swojej organizacji, aby odpowiadały na potrzeby biznesowe,
 • dbać o employer-branding,
 • identyfikować obszary do rozwoju z zakresu dobrostanu pracowników i projektować odpowiadające im projekty z zakresu well-being,
 • właściwie zarządzać różnorodnością pracowników,
 • stosować nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu "miękkiego hr".

Wśród tematów szkoleń są następujące zagadnienia: rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych, rekrutacja pracowników - metody i techniki, zarządzanie rozwojem pracowników, motywowanie pracowników, budowanie programów rozwojowych opartych na realizacji realnych celów biznesowych, controlling w hr, a także well-being w organizacji i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, AI w rekrutacji, hr od podstaw, employer branding. Tematyka wielu szkoleń dotyczy także pracy zdalnej.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ HR

Zapraszamy na szkolenia z prawa pracy.Wszystkie szkolenia prowadzone są w interaktywnej formule, co pozwala na poznawanie zagadnień poprzez praktykę, wymianę doświadczeń i realne działanie w bezpiecznych warunkach akceptacji i zrozumienia. Trenerzy wykorzystują narzędzia, takie jak miniwykłady z wizualną prezentacją, dyskusje na forum, zadania indywidualne i grupowe, symulacje i gry. Wszystkie szkolenia i kursy, także online, zwieńczone są rozdaniem certyfikatów.

Poza tradycyjnymi szkoleniami stacjonarnymi, zapraszamy także na szkolenia online dla działów HR.

Od 2020 roku szkolenia prowadzimy w trzech formach: stacjonarnej, online, a także hybrydowej (część uczestników jest na sali, a druga część łączy się zdalnie). Niezależnie od wybranej formy, wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, widzą prezentację, są zaangażowani w ćwiczenia i mogą zadawać pytania trenerowi oraz brać udział w dyskusjach z innymi uczestnikami.

Szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte, przygotowane na życzenie klienta, dla jego pracowników, mogą odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce, np. Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów i wiele innych miejsc. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania którymś z tematów.

DLA KOGO SZKOLENIA HR

Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla działów HR.Nasze szkolenia otwarte kierujemy zarówno do pracowników „miękkiego” HR, czyli zespołów rekrutacji, rozwoju, szkoleń, well-beingu, jak również działów kadr i płac zajmujących się dokumentacją pracowniczą. 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób z działu personalnego odpowiedzialnych za życie pracownika w organizacji, czyli jego zatrudnienie, rozwój, potrzebną dokumentację. Poniższa oferta odpowie szczególnie na wyzwania na stanowiskach pracowników HR, w tym osób odpowiedzialnych za rekrutację (rekruterów) i rozwój pracowników, a także pracowników działu kadr. Warsztaty będą również wartościowe dla menedżerów (hr manager), liderów zespołów i kadry kierowniczej (hr biznes parter).

W naszej ofercie znajdują się szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo przed każdym ze szkoleń wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych, co pozwala na dostosowanie treści merytorycznej do poziomu wiedzy i kompetencji konkretnej grupy.

KATALOG SZKOLEŃ DLA HR

 • TEMAT SZKOLENIA: Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych

  Warsztat skierowany do osób rekrutujących, których celem jest rozwój umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dobierania odpowiednich technik badania kompetencji kandydatów oraz wybierania odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów. W trakcie warsztatów powiemy, jakie są współczesne metody prowadzenia rekrutacji oraz nowinki dotyczące tego procesu. Uczestnicy przećwiczą tworzenie profesjonalnych profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów i dowiedzą się, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy rekrutacji. Po szkoleniu będziecie potrafili m.in.: wykonać efektywną analizę CV kandydatów i przeprowadzić wywiad selekcyjny z wykorzystaniem pytań weryfikujących oraz uściślających.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników

  Szkolenie ma na celu prezentację najlepszych praktyk, nowych trendów oraz kompleksowe przygotowanie uczestników w zakresie zaplanowania i wdrażania procedury onboardingu.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki

  Szkolenie jest propozycją dla pracowników, którzy chcą poznać nowe trendy i najlepsze praktyki w obszarze HR, usystematyzować swoją wiedzę, a także poszerzyć lub zmienić specjalizację, obejmując rolę specjalisty ds. HR.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

  Warsztat jest skierowany do pracowników odpowiadających za politykę szkoleniową, a ich obowiązki to: rozwój talentów w organizacji i dobór ścieżek rozwoju pracowników. Czyli dla wszystkich osób, także z działu personalnego, które chcą dowiedzieć się, jak zarządzać szkoleniami w organizacji, jak badać ich skuteczność oraz jak dobierać działania rozwojowe do konkretnych celów biznesowych. Szkolenie będzie dla ciebie wartościowe, jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić politykę szkoleniową, jak zarządzać rozwojem pracowników czy jak badać efektywność biznesową działań rozwojowych. Z warsztatu skorzystają także pracownicy działu personalnego w firmie, która posiada już ustrukturalizowane procesy dotyczące szkoleń, jednak dąży do zwiększenia wydajności działu szkoleń w swojej organizacji.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

  Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, którzy chcą wykorzystać maksymalnie potencjał drzemiący w zasobach ludzkich (human resorces). Każdy z nas jest inny, różnimy się między innymi wiekiem, płcią, pochodzeniem, statusem rodzinnym, poglądami religijnymi i politycznymi. Każda różnica pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. To pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie klienta, dostosowanie się do rynku oraz zwiększenie efektywności. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z różnorodności oraz jak przeciwdziałać dyskryminacji.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 

  Warsztat skierowany jest do osób, które chcą pracować nad wizerunkiem firmy. Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne budowania strategii employer brandingowych oraz narzędzi i metody do kształtowania wizerunku pracodawcy.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

  Jest to propozycja szkoleniowa dla pracowników wszystkich działów z obszaru HR (human resources), którzy świadomie realizują powierzone zadania, dążąc do uzyskania mierzalnych wyników swojej pracy. Na szkoleniu uczestnicy poznają sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, a także wypracują własne mierniki. Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia takie, jak: wskaźniki w HR, wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, Absencja chorobowa, Fluktuacja pracowników, Pomiar satysfakcji i zaangażowania, Analiza kosztów w projektach HR, Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI), Evidence Based HRM, koszty procesów rekrutacyjnych, Candidate Experience i onboarding. Wszystko po to, by poprawić swoją efektywność i uniknąć błędów w tym zakresie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej

  Na szkoleniu omówimy następujące zagadnienia: co to jest komunikacja wewnętrzna, jak budować komunikaty wewnętrzne, narzędzia komunikacji wewnętrznej, jak tworzyć angażujące komunikaty, kultura dialogu, ścieżka komunikacji wewnętrznej, tworzenie infografik, komunikowanie sytuacji trudnych, KPI w komunikacji wewnętrznej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Szkolenie z LinkedIna - jak budować silną markę osobistą w social mediach? Trendy LinkedIn

  We współczesnych realiach marka osobista jest niezbędnym elementem rozwoju osobistego, kariery, a często także firmy. Mając na uwadze potrzeby osób, które pragną świadomie kierować swoim życiem zawodowym i realizować ambitne projekty, stworzyliśmy specjalny program szkoleniowy, którego celem jest przygotowanie Uczestników do budowania marki osobistej w najpopularniejszym social medium dla profesjonalistów – portalu LinkedIn. Pokażemy także, jak poprzez markę osobistą stworzyć profesjonalny wizerunek firmy.

ZAMKNIĘTE (WEWNĘTRZNE) SZKOLENIA HR

Na życzenie klienta możemy zorganizować warsztaty i kursy stacjonarnie lub wyjazdowe. Poza tematami, które występują w naszej ofercie jako szkolenia otwarte, jesteśmy w stanie zaprojektować każde szkolenie w obszarze HR - dostosowane do potrzeb i uwarunkowań danej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która znajduje się poniżej. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń otwartych, szczegółowy zakres merytoryczny i program szkolenia.  Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia. Możemy dostosować program lub formę organizacji szkolenia do indywidualnych przypadków.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Szkolenia dla HR 13
Zapraszamy na szkolenie z ochrony sygnalistów.
Ochrona sygnalistów – jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. Szkolenie dla przedsiębiorstw...
Ochrona sygnalistów – jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. Szkolenie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego
03.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z komunikacji wewnętrznej w organizacji.
Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
03-04.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE Warszawa
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń.
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń. Jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń. Jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
04-05.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 04-05.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Nowy temat
Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki
Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki
11-12.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 11-12.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z Employer Brandingu.
Employer Branding: szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
Employer Branding: szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
17.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 04.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania różnorodnością.
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
20.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 08.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE
Nowy temat
Employee Experience – jak budować doświadczenie pracowników, najlepsze praktyki, trendy, standardy
Employee Experience – jak budować doświadczenie pracowników, najlepsze praktyki, trendy, standardy
24-25.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie AI w rekrutacji.
AI w rekrutacji – jak wykorzystać sztuczną inteligencję w obszarze HR, szkolenie praktyczne
AI w rekrutacji – jak wykorzystać sztuczną inteligencję w obszarze HR, szkolenie praktyczne
27-28.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z analityki HR.
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
22-23.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22-23.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
ESG a greenwashing – jak unikać praktyk greenwashingowych, by chronić wizerunek i wiarygodność organizacji...
ESG a greenwashing – jak unikać praktyk greenwashingowych, by chronić wizerunek i wiarygodność organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju
28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z profesjonalnej rekrutacji.
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
05-06.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 05-06.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 04-05.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników
Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników
09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 02.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie RODO w Twojej organizacji.
RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem
RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego