Dla działu HR, w tym prawo pracy

Zapraszamy na szkolenia dla działu HR, w tym Prawo Pracy

Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania kulturą organizacyjną i dbania o dobrostan pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi posiadali odpowiednie kompetencje i umiejętności, a także znali narzędzia i metody niezbędne do efektywnego wykonywania swoich zadań.

Nasze szkolenia kierujemy zarówno do pracowników „miękkiego” HR, czyli zespołów rekrutacji, rozwoju, szkoleń, well-beingu, jak również działu kadr zajmującego się dokumentacją pracowniczą. Wśród tematów naszych szkoleń jest: rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych, zarządzanie rozwojem pracowników, budowanie programów rozwojowych opartych na realizacji realnych celów biznesowych, zmiany w prawie pracy i ich realny wpływ na działania kadrowe, a także well-being w organizacji i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zdobędą Państwo wiedzę i niezbędne umiejętności, które pomogą: efektywnie realizować projekty pozyskiwania kandydatów, nauczyć się profesjonalnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne, tworzyć i przeprowadzać projekty szkoleniowe w swojej organizacji, aby odpowiadały na potrzeby biznesowe, identyfikować obszary do rozwoju z zakresu dobrostanu pracowników i projektować odpowiadające im projekty well – beingowe, a także poznać i zinterpretować zmiany w prawie pracy i wdrożyć je w pracę.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za życie pracownika w organizacji, czyli jego zatrudnienie, rozwój, potrzebną dokumentację. Poniższa oferta odpowie szczególnie na wyzwania na stanowiskach pracowników HR, w tym osób odpowiedzialnych za rekrutację (rekruterów) i rozwój pracowników, a także pracowników działu kadr. Warsztaty będą również wartościowa dla menedżerów, liderów zespołów i kadry kierowniczej.

Wśród naszej oferty znajdą Państwo szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo przed każdym ze szkoleń wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych co pozwala na dostosowanie treści merytorycznej do poziomu wiedzy i kompetencji konkretnej grupy. Realizujemy również szkolenia zamknięte na terenie całej Polski, zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania którymś z poniższych tematów.

Każde z zaproponowanych przez nas szkoleń przeprowadzane jest w formie interaktywnej, co pozwala na poznawanie zagadnień poprzez praktykę, wymianę doświadczeń i realne działanie w bezpiecznych warunkach akceptacji i zrozumienia. Trenerzy wykorzystują narzędzia takie jak mini wykłady z wizualną prezentacją, dyskusje na forum, zadania indywidualne i grupowe, symulacje i gry.

Szkolenia przeprowadzane są w trzech formach: stacjonarnej, online poprzez platformę, a także  hybrydowej (część uczestników jest na sali, a druga część łączy się zdalnie). W związku z obecną sytuacją program wszystkich szkoleń i ich zakres merytoryczny został całkowicie dostosowany do formy online, tak aby szkolenia efektywnie realizowany zawarty w programie cel. Jest to obecnie rekomendowana przez nas forma szkolenia.

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenia:

  • Profesjonalne narzędzia i techniki rekrutacji i selekcji oparte na modelach kompetencyjnych – warsztat skierowany do osób rekrutujących, których celem jest zwiększenie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dobierania odpowiednich technik badania kompetencji kandydatów oraz wybierania odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów. W trakcie warsztatów poznacie Państwo jakie są współczesne metody prowadzenia rekrutacji oraz  nowinki dotyczące tego procesu, przetrenujecie tworzenie profesjonalnych profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów i dowiecie się jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy rekrutacji. Po szkoleniu będziecie m.in. potrafili wykonać efektywną analizę CV kandydatów oraz przeprowadzić wywiad selekcyjny wykorzystaniem pytań weryfikujących oraz uściślających.
  • Wellbeing w organizacji - praktyczne metody wdrożenia to szkolenie dla specjalistów odpowiedzialnych za dbanie o dobrostan psychiczny i dobre samopoczucie pracowników. Na przedstawione zostaną praktyczne narzędzia i dobre praktyki dotyczące tego jak wdrożyć zasady well – beingu w organizacji. Uczestnicy wyniosą ze szkolenia praktyczną wiedzę o tym  czym jest well – being i jak zainicjować funkcjonowanie koncepcji w firmie. Szkolenie jest odpowiedzią na pytanie jak podnieść satysfakcję i zadowolenie pracowników. Ważnym elementem szkolenia jest poznanie konkretnych przykładów polityki well – beingu w dużych organizacjach i poznanie ich efektów, również tych w zakresie osiągania celów biznesowych.
  • Celem szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozróżniania mobbingu od konfliktów interpersonalnych, a także nabycie wiedzy jak dbać o swoje środowisko pracy. Uczestnicy uzyskają wiedzę o tym czym jest mobbing, jak odróżnić mobbing od innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy oraz czym są zachowania dyskryminacyjne. Szkolenie również dostarcza praktycznej wiedzy o tym jak reagować na zjawisko mobbingu oraz jak jemu przeciwdziałać. Dodatkowo przedstawione zostaną podstawy prawne z Kodeksu prawa pracy i karnego dotyczące mobbingu, które wyznaczają zakres odpowiedzialności pracodawcy.
  • Warsztat Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń jest skierowany do pracowników odpowiadających za politykę szkoleniową, rozwój talentów w organizacji, dobór ścieżek rozwoju pracowników. Czyli dla wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się jak zarządzać szkoleniami w organizacji, jak badać ich skuteczność oraz jak dobierać działania rozwojowe do konkretnych celów biznesowych. Szkolenie będzie wartościowe jeśli  czy zastanawiasz się jak wprowadzić politykę szkoleniową, jak zarządzać rozwojem pracowników czy jak badać efektywność biznesową działań rozwojowych. Ale również w przypadku kiedy posiadasz już ustrukturalizowane procesy dotyczące szkoleń, jednak dążysz do zwiększenia wydajności działu szkoleń w swojej organizacji.
  • Szkolenie Prawo pracy w nowej rzeczywistości 2021 r. dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym wyróżnieniem zmian wprowadzonych na 2021 r. Dzięki temu uczestnicy po szkoleniu będą znać podstawy prawne dotyczące m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników, a także rozliczania ich czasu pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, a więc dostarcza odpowiedzi na pytania: jak dostosować działania w zakresie zatrudnienia i rozliczania czasu pracy do zmieniającego się prawa pracy w 2021 r. Jest to szczególnie ważne z uwagi na zmianę trybu pracy wielu firm – na szkoleniu poruszony zostanie temat jak powinny zmienić się procesy kadrowe, działania działu kadr biorąc pod uwagę pracę zdalną (home office).
  • Zarządzanie różnorodnością – szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, które chcą wykorzystać maksymalnie potencjał drzemiący w zasobach ludzkich. Każdy z nas jest inny, różnimy się między innymi wiekiem, płcią, pochodzeniem, statusem rodzinnym, poglądami religijnymi i politycznymi. Każda różnica pozwala nam spojrzeć na  rzeczywistość z innej perspektywy, a to pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie klienta, dostosowanie się do rynku oraz zwiększenie efektywności. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z różnorodności oraz jak przeciwdziałać dyskryminacji.
  • Warsztat Employer Branding skierowany jest do osób, które chcą pracować na wizerunkiem firmy. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności, poznania dobrych praktyk i wymiany doświadczeń, niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne budowania strategii employer brandingowych oraz narzędzi i metody do kształtowania wizerunku pracodawcy.
  • Prowadzenie Assessment i Development Centre to warsztat, którego celem jest nauczenie się przeprowadzania sesji Assessment i Development Centre. Uczestnicy dowiedzą się jak projektować sesje AC/DC, jak dobierać ćwiczenia do konkretnych kompetencji oraz jak przeprowadzać sesje AC/DC. Dodatkowo na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną: rola asesora, tworzenie arkusza ocen i raportu podsumowującego, a także informacja zwrotna po sesji AC/DC.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która znajduje się poniżej. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń otwartych, szczegółu zakres merytoryczny i program szkolenia.  Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Dla działu HR, w tym prawo pracy 9

Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych

Warszawa / lub ONLINE, 27.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 22.11.2021
Szkolenie pomoże w profesjonalnym przygotowaniu procesu rekrutacji i selekcji, by przebiegał on sprawnie i zakończył się sukcesem, tj. doborem i zatrudnieniem właściwej kadry.

Prowadzenie Assessment i Development Centre

Warszawa / lub ONLINE, 27-28.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wykorzystywać nauczyć się wykorzystywać metodę Assessment/Development Centre.

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

ONLINE, 03-04.11.2021
Szkolenie koncentruje się na wzmacnianiu wizerunku firmy jako pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz firmy.

Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

Warszawa / lub ONLINE, 04-05.11.2021
Warszawa / lub ONLINE, 15-16.12.2021
Szkolenie pomoże wzmocnić umiejętność planowania i projektowania działań rozwojowych dla pracowników organizacji, w tym planowania efektywnych procesów szkoleniowych.

Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 05.11.2021
Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne konsekwencje zmian w prawie pracy w 2021 r.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa / lub ONLINE, 09.11.2021
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Zarządzanie różnorodnością

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2021
Zarządzanie różnorodnością (m.in. wiek, płeć, kultura) pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału pracowników. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności wprowadzania polityki opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy

Jeśli masz jakiś problem lub trudność związaną z pracą w dziale HR lub z prawem pracy, która wymaga omówienia z ekspertem - zgłoś się! Zorganizujemy spotkanie z trenerem tylko dla Ciebie.

Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

Celem szkolenia jest wypracowanie mierzalnych wskaźników efektywności pracy działu HR w oparciu o sprawdzone metodologie. Przeznaczone jest dla wszystkich pracowników działów związanych z obszarem HR: rekrutacji, benefitów, szkoleń i innych.