Dla działu HR, w tym prawo pracy

Zapraszamy na szkolenia HR, a także szkolenia z prawa pracy. Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania...

Zapraszamy na szkolenia HR, a także szkolenia z prawa pracy.

Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania kulturą organizacyjną i dbania o dobrostan pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi posiadali odpowiednie kompetencje i umiejętności, a także znali narzędzia i metody niezbędne, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Szkolenia J.G.Training dla działu personalnego cieszą się dużą popularnością. Zbierają bardzo dobre opinie uczestników, którzy wracają na kolejne warsztaty i szkolenia. W naszej ofercie znajdują się wyłącznie szkolenia hr z certyfikatem.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia dla HR.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach i kursach zdobędą Państwo wiedzę i niezbędne umiejętności, które pomogą: efektywnie realizować projekty pozyskiwania kandydatów, nauczyć się profesjonalnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne, tworzyć i przeprowadzać projekty szkoleniowe w swojej organizacji, aby odpowiadały na potrzeby biznesowe, identyfikować obszary do rozwoju z zakresu dobrostanu pracowników i projektować odpowiadające im projekty z zakresu well-being, poznać nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników, a także poznać i zinterpretować zmiany w prawie pracy i wdrożyć je w życie, wykonywać efektywnie pozostałe obowiązki z zakresu kadr i płac.

W katalogu szkoleń znajdują się tematy z tzw. "miękkiego hr". Wśród tematów naszych szkoleń jest: rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych, rekrutacja pracowników - metody i techniki, zarządzanie rozwojem pracowników, motywowanie pracowników, budowanie programów rozwojowych opartych na realizacji realnych celów biznesowych, controlling w hr, zmiany w prawie pracy i ich realny wpływ na działania kadrowe, a także well-being w organizacji i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, hr od podstaw. Tematyka wielu szkoleń dotyczy także pracy zdalnej.

Formuła kursów i szkoleń dla działów kadr

Każde z zaproponowanych przez nas szkoleń przeprowadzane jest w formie interaktywnej, co pozwala na poznawanie zagadnień poprzez praktykę, wymianę doświadczeń i realne działanie w bezpiecznych warunkach akceptacji i zrozumienia. Trenerzy wykorzystują narzędzia takie jak miniwykłady z wizualną prezentacją, dyskusje na forum, zadania indywidualne i grupowe, symulacje i gry.

Wszystkie szkolenia i kursy, także online, zwieńczone są otrzymywanym certyfikatem.

HR: szkolenia on-line

Obecnie zapraszamy także na szkolenia i kursy online dla pracowników HR.

Od 2020 roku szkolenia przeprowadzane są w trzech formach: stacjonarnej, online poprzez platformę, a także hybrydowej (część uczestników jest na sali, a druga część łączy się zdalnie). Kursy online dla pracowników są równoważne szkoleniom stacjonarnym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, widzą prezentację, biorą udział w ćwiczeniach i mogą zadawać pytania trenerowi.

Kursy online cieszą się bardzo dużą popularnością i bardzo dobrymi opiniami uczestników.

Szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte, przygotowane na życzenie klienta, dla jego pracowników, mogą odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce, np. Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów i wiele innych miejsc. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania którymś z tematów.

Szkolenia online z prawa pracy i hr w J.G. Training mają najlepsze opinie.Dla jakich pracowników działów kadr przeznaczone są szkolenia i kursy dotyczące obszaru HR?

Nasze szkolenia otwarte kierujemy zarówno do pracowników „miękkiego” HR, czyli zespołów rekrutacji, rozwoju, szkoleń, well-beingu, jak również działów kadr i płac zajmujących się dokumentacją pracowniczą. 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób z działu personalnego odpowiedzialnych za życie pracownika w organizacji, czyli jego zatrudnienie, rozwój, potrzebną dokumentację. Poniższa oferta odpowie szczególnie na wyzwania na stanowiskach pracowników HR, w tym osób odpowiedzialnych za rekrutację (rekruterów) i rozwój pracowników, a także pracowników działu kadr. Warsztaty będą również wartościowa dla menedżerów (hr manager), liderów zespołów i kadry kierowniczej (hr biznes parter).

Wśród naszej oferty znajdą Państwo szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo przed każdym ze szkoleń wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych, co pozwala na dostosowanie treści merytorycznej do poziomu wiedzy i kompetencji konkretnej grupy.

Aktualnie realizujemy następujące tematy szkoleniowe z zakresu HR i prawa pracy:

 • Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych

  Warsztat skierowany do osób rekrutujących, których celem jest rozwój umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dobierania odpowiednich technik badania kompetencji kandydatów oraz wybierania odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów. W trakcie warsztatów powiemy, jakie są współczesne metody prowadzenia rekrutacji oraz nowinki dotyczące tego procesu. Uczestnicy przećwiczą tworzenie profesjonalnych profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów i dowiedzą się, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy rekrutacji. Po szkoleniu będziecie potrafili m.in.: wykonać efektywną analizę CV kandydatów i przeprowadzić wywiad selekcyjny z wykorzystaniem pytań weryfikujących oraz uściślających.
   
 • Wellbeing w organizacji - praktyczne metody wdrożenia

  Jest to szkolenie dla specjalistów odpowiedzialnych za dbanie o dobrostan psychiczny i dobre samopoczucie pracowników. Na kursie przedstawione zostaną praktyczne narzędzia i dobre praktyki dotyczące tego, jak wdrożyć zasady well-beingu w organizacji. Uczestnicy wyniosą ze szkolenia praktyczną wiedzę o tym, czym jest well–being i jak zainicjować funkcjonowanie tej koncepcji w firmie. Szkolenie jest odpowiedzią na pytanie, jak podnieść satysfakcję i zadowolenie pracowników. Ważnym elementem warsztatu jest pokazanie konkretnych przykładów polityki well–beingu w dużych organizacjach oraz ich efektów, również tych w zakresie osiągania celów biznesowych.
   
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Celem szkolenia jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozróżniania mobbingu od konfliktów interpersonalnych, a także nabycie wiedzy, jak dbać o swoje środowisko pracy. Uczestnicy uzyskają wiedzę o tym, czym jest mobbing, jak odróżnić mobbing od innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy oraz czym są zachowania dyskryminacyjne. Szkolenie dostarcza równiez praktycznej wiedzy o tym, jak reagować na zjawisko mobbingu oraz jak mu przeciwdziałać. Dodatkowo przedstawione zostaną podstawy prawne z przepisów Kodeksu prawa pracy i Kodeksu karnego dotyczące mobbingu, które wyznaczają zakres odpowiedzialności pracodawcy.
   
 • Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń

  Warsztat jest skierowany do pracowników odpowiadających za politykę szkoleniową, a ich obowiązki to: rozwój talentów w organizacji i dobór ścieżek rozwoju pracowników. Czyli dla wszystkich osób, także z działu personalnego, które chcą dowiedzieć się, jak zarządzać szkoleniami w organizacji, jak badać ich skuteczność oraz jak dobierać działania rozwojowe do konkretnych celów biznesowych. Szkolenie będzie dla ciebie wartościowe, jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić politykę szkoleniową, jak zarządzać rozwojem pracowników czy jak badać efektywność biznesową działań rozwojowych. Z warsztatu skorzystają także pracownicy działu personalnego w firmie, która posiada już ustrukturalizowane procesy dotyczące szkoleń, jednak dąży do zwiększenia wydajności działu szkoleń w swojej organizacji.
   
 • Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2021 roku

  Kurs dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym wyróżnieniem zmian wprowadzonych na 2021 roku. Dzięki temu uczestnicy po szkoleniu będą znać podstawy prawne dotyczące m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników, także na umowy o pracę, a także rozliczania ich czasu pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, a więc dostarcza odpowiedzi na pytania: jak dostosować działania w zakresie zatrudnienia i rozliczania czasu pracy do zmieniającego się prawa pracy w 2021 r. Jest to szczególnie ważne z uwagi na zmianę trybu pracy wielu firm – na szkoleniu poruszony zostanie temat, jak powinny zmienić się procesy kadrowe, działania działu kadr biorąc pod uwagę pracę zdalną (home office).
   
 • Zarządzanie różnorodnością

  Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, którzy chcą wykorzystać maksymalnie potencjał drzemiący w zasobach ludzkich (human resorces). Każdy z nas jest inny, różnimy się między innymi wiekiem, płcią, pochodzeniem, statusem rodzinnym, poglądami religijnymi i politycznymi. Każda różnica pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. To pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie klienta, dostosowanie się do rynku oraz zwiększenie efektywności. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z różnorodności oraz jak przeciwdziałać dyskryminacji.
  W naszej ofercie znajdą Państwo wiele tematów szkoleń dla działów HR.
 • Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 

  Warsztat skierowany jest do osób, które chcą pracować nad wizerunkiem firmy. Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne budowania strategii employer brandingowych oraz narzędzi i metody do kształtowania wizerunku pracodawcy.
   
 • Prowadzenie Assessment i Development Centre

  Warsztat, którego celem jest nauczenie się przeprowadzania sesji Assessment i Development Centre. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować sesje AC/DC, jak dobierać ćwiczenia do konkretnych kompetencji oraz jak przeprowadzać sesje AC/DC. Dodatkowo na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną: rola asesora, tworzenie arkusza ocen i raportu podsumowującego, a także informacja zwrotna po sesji AC/DC.
   
 • Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

  Jest to propozycja szkoleniowa dla pracowników wszystkich działów z obszaru HR (human resources), którzy świadomie realizują powierzone zadania, dążąc do uzyskania mierzalnych wyników swojej pracy. Na szkoleniu uczestnicy poznają sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, a także wypracują własne mierniki. Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia takie, jak: wskaźniki w HR, wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, Absencja chorobowa, Fluktuacja pracowników, Pomiar satysfakcji i zaangażowania, Analiza kosztów w projektach HR, Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI), Evidence Based HRM, koszty procesów rekrutacyjnych, Candidate Experience i onboarding. Wszystko po to, by poprawić swoją efektywność i uniknąć błędów w tym zakresie.

Polecamy także szkolenia z prawa pracy oraz szkolenia z prawa pracy online. Na życzenie klienta możemy zorganizować warsztaty i kursy stacjonarnie lub wyjazdowe. Poza tematami, które występują w naszej ofercie jako szkolenia otwarte, proponujemy także m.in.:

 • szkolenie prawo pracy w jst
 • szkolenie prawo pracy w oświacie
 • szkolenie prawo pracy w praktyce
 • szkolenie prawo pracy w samorządzie
 • szkolenie prawo pracy w służbie zdrowia
 • szkolenie prawo pracy od podstaw
 • szkolenie prawo pracy w podmiotach leczniczych
 • szkolenie prawo pracy w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która znajduje się poniżej. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń otwartych, szczegółowy zakres merytoryczny i program szkolenia.  Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia. Możemy dostosować program lub formę organizacji szkolenia do indywidualnych przypadków.

Tagi: szkolenia HR, szkolenia kadrowe, szkolenia dla działu kadr, szkolenia biznesowe, szkolenia z rekrutacji, mobbing, prawo pracy, szkolenia z prawa pracy, analityka HR szkolenia, szkolenia dla rekruterów, employer branding

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Dla działu HR, w tym prawo pracy 9
Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy...
Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy... Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy
31.05.2022
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową...
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
08-09.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2022 r. Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
10.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
20-21.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie różnorodnością. Jak wykorzystać potencjał różnorodnych pracowników?
Zarządzanie różnorodnością. Jak wykorzystać potencjał różnorodnych pracowników? Zarządzanie różnorodnością. Jak wykorzystać potencjał różnorodnych pracowników?
28.06.2022
Warszawa / lub ONLINE
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
05-06.09.2022 28-29.11.2022
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy
Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy
Komunikacja wewnętrzna w firmie i w urzędzie. Profesjonalna ścieżka komunikacji wewnętrznej w organizacji
Komunikacja wewnętrzna w firmie i w urzędzie. Profesjonalna ścieżka komunikacji wewnętrznej w organizacji Komunikacja wewnętrzna w firmie i w urzędzie. Profesjonalna ścieżka komunikacji wewnętrznej w organizacji

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.