Zwiń

Dla działu HR, w tym prawo pracy

Zapraszamy do zapoznania się z katalogami: "Szkolenia HR" oraz "Szkolenia prawo pracy". Szkolenia prowadzimy w interaktywny, atrakcyjny sposób, przekazujemy praktyczną wiedzę i aktualne na 2022 rok przepisy. Dział HR stanowi centralny punkt organizacji...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogami: "Szkolenia HR" oraz "Szkolenia prawo pracy".

Szkolenia prowadzimy w interaktywny, atrakcyjny sposób, przekazujemy praktyczną wiedzę i aktualne na 2022 rok przepisy.

Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania kulturą organizacyjną i dbania o dobrostan pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi posiadali odpowiednie kompetencje i umiejętności, a także znali narzędzia i metody niezbędne, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Zapraszamy na najlepsze szkolenia dla HR.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach pracownicy działów HR zdobywają kluczowe umiejętności, które pomagają im:

 • efektywnie pozyskiwać kandydatów,
 • profesjonalnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne,
 • tworzyć i przeprowadzać projekty szkoleniowe w swojej organizacji, aby odpowiadały na potrzeby biznesowe,
 • identyfikować obszary do rozwoju z zakresu dobrostanu pracowników i projektować odpowiadające im projekty z zakresu well-being,
 • stosować nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników,
 • poznać i zinterpretować zmiany w prawie pracy i wdrożyć je w życie,
 • wykonywać efektywnie pozostałe obowiązki z zakresu kadr i płac.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu "miękkiego hr".

Wśród tematów szkoleń są następujące zagadnienia: rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych, rekrutacja pracowników - metody i techniki, zarządzanie rozwojem pracowników, motywowanie pracowników, budowanie programów rozwojowych opartych na realizacji realnych celów biznesowych, controlling w hr, zmiany w prawie pracy i ich realny wpływ na działania kadrowe, a także well-being w organizacji i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, hr od podstaw. Tematyka wielu szkoleń dotyczy także pracy zdalnej.

Formuła kursów i szkoleń HR

Wszystkie szkolenia prowadzone są w interaktywnej formule, co pozwala na poznawanie zagadnień poprzez praktykę, wymianę doświadczeń i realne działanie w bezpiecznych warunkach akceptacji i zrozumienia. Trenerzy wykorzystują narzędzia takie jak miniwykłady z wizualną prezentacją, dyskusje na forum, zadania indywidualne i grupowe, symulacje i gry. Wszystkie szkolenia i kursy, także online, zwieńczone są rozdaniem certyfikatów.

HR: szkolenia on-line

Poza tradycyjnymi szkoleniami stacjonarnymi, zapraszamy także na szkolenia i kursy online dla działów HR.

Od 2020 roku szkolenia prowadzimy w trzech formach: stacjonarnej, online, a także hybrydowej (część uczestników jest na sali, a druga część łączy się zdalnie). Niezależnie od wybranej formy, wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, widzą prezentację, są zaangażowani w ćwiczenia i mogą zadawać pytania trenerowi oraz brać udział w dyskusjach z innymi uczestnikami.

Szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte, przygotowane na życzenie klienta, dla jego pracowników, mogą odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce, np. Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów i wiele innych miejsc. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania którymś z tematów.

Szkolenia online z prawa pracy i hr w J.G. Training mają najlepsze opinie.Dla kogo przeznaczone są szkolenia i kursy HR oraz z prawa pracy

Nasze szkolenia otwarte kierujemy zarówno do pracowników „miękkiego” HR, czyli zespołów rekrutacji, rozwoju, szkoleń, well-beingu, jak również działów kadr i płac zajmujących się dokumentacją pracowniczą. 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób z działu personalnego odpowiedzialnych za życie pracownika w organizacji, czyli jego zatrudnienie, rozwój, potrzebną dokumentację. Poniższa oferta odpowie szczególnie na wyzwania na stanowiskach pracowników HR, w tym osób odpowiedzialnych za rekrutację (rekruterów) i rozwój pracowników, a także pracowników działu kadr. Warsztaty będą również wartościowa dla menedżerów (hr manager), liderów zespołów i kadry kierowniczej (hr biznes parter).

Wśród naszej oferty znajdą Państwo szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo przed każdym ze szkoleń wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych, co pozwala na dostosowanie treści merytorycznej do poziomu wiedzy i kompetencji konkretnej grupy.

Aktualnie realizujemy następujące tematy szkoleń HR i szkoleń z prawa pracy:

 • Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych

  Warsztat skierowany do osób rekrutujących, których celem jest rozwój umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dobierania odpowiednich technik badania kompetencji kandydatów oraz wybierania odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów. W trakcie warsztatów powiemy, jakie są współczesne metody prowadzenia rekrutacji oraz nowinki dotyczące tego procesu. Uczestnicy przećwiczą tworzenie profesjonalnych profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów i dowiedzą się, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy rekrutacji. Po szkoleniu będziecie potrafili m.in.: wykonać efektywną analizę CV kandydatów i przeprowadzić wywiad selekcyjny z wykorzystaniem pytań weryfikujących oraz uściślających.
   
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Celem szkolenia jest poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozróżniania mobbingu od konfliktów interpersonalnych, a także nabycie wiedzy, jak dbać o swoje środowisko pracy. Uczestnicy uzyskają wiedzę o tym, czym jest mobbing, jak odróżnić mobbing od innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy oraz czym są zachowania dyskryminacyjne. Szkolenie dostarcza równiez praktycznej wiedzy o tym, jak reagować na zjawisko mobbingu oraz jak mu przeciwdziałać. Dodatkowo przedstawione zostaną podstawy prawne z przepisów Kodeksu prawa pracy i Kodeksu karnego dotyczące mobbingu, które wyznaczają zakres odpowiedzialności pracodawcy.
   
 • Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

  Warsztat jest skierowany do pracowników odpowiadających za politykę szkoleniową, a ich obowiązki to: rozwój talentów w organizacji i dobór ścieżek rozwoju pracowników. Czyli dla wszystkich osób, także z działu personalnego, które chcą dowiedzieć się, jak zarządzać szkoleniami w organizacji, jak badać ich skuteczność oraz jak dobierać działania rozwojowe do konkretnych celów biznesowych. Szkolenie będzie dla ciebie wartościowe, jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić politykę szkoleniową, jak zarządzać rozwojem pracowników czy jak badać efektywność biznesową działań rozwojowych. Z warsztatu skorzystają także pracownicy działu personalnego w firmie, która posiada już ustrukturalizowane procesy dotyczące szkoleń, jednak dąży do zwiększenia wydajności działu szkoleń w swojej organizacji.
   
 • Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2022 roku

  Kurs dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym wyróżnieniem zmian wprowadzonych na 2022 roku. Dzięki temu uczestnicy po szkoleniu będą znać podstawy prawne dotyczące m.in. zatrudniania i zwalniania pracowników, także na umowy o pracę, a także rozliczania ich czasu pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny, a więc dostarcza odpowiedzi na pytania: jak dostosować działania w zakresie zatrudnienia i rozliczania czasu pracy do zmieniającego się prawa pracy w 2021 r. Jest to szczególnie ważne z uwagi na zmianę trybu pracy wielu firm – na szkoleniu poruszony zostanie temat, jak powinny zmienić się procesy kadrowe, działania działu kadr biorąc pod uwagę pracę zdalną (home office).
   
 • Zarządzanie różnorodnością

  Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, którzy chcą wykorzystać maksymalnie potencjał drzemiący w zasobach ludzkich (human resorces). Każdy z nas jest inny, różnimy się między innymi wiekiem, płcią, pochodzeniem, statusem rodzinnym, poglądami religijnymi i politycznymi. Każda różnica pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. To pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie klienta, dostosowanie się do rynku oraz zwiększenie efektywności. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z różnorodności oraz jak przeciwdziałać dyskryminacji.
  W naszej ofercie znajdą Państwo wiele tematów szkoleń dla działów HR.
 • Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 

  Warsztat skierowany jest do osób, które chcą pracować nad wizerunkiem firmy. Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne budowania strategii employer brandingowych oraz narzędzi i metody do kształtowania wizerunku pracodawcy.

   
 • Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

  Jest to propozycja szkoleniowa dla pracowników wszystkich działów z obszaru HR (human resources), którzy świadomie realizują powierzone zadania, dążąc do uzyskania mierzalnych wyników swojej pracy. Na szkoleniu uczestnicy poznają sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, a także wypracują własne mierniki. Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia takie, jak: wskaźniki w HR, wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, Absencja chorobowa, Fluktuacja pracowników, Pomiar satysfakcji i zaangażowania, Analiza kosztów w projektach HR, Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI), Evidence Based HRM, koszty procesów rekrutacyjnych, Candidate Experience i onboarding. Wszystko po to, by poprawić swoją efektywność i uniknąć błędów w tym zakresie.
   
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie i w urzędzie. Profesjonalna ścieżka komunikacji wewnętrznej w organizacji

  Na szkoleniu omówimy następujące zagadnienia: co to jest komunikacja wewnętrzna, jak budować komunikaty wewnętrzne, narzędzia komunikacji wewnętrznej, jak tworzyć angażujące komunikaty, kultura dialogu, ścieżka komunikacji wewnętrznej, tworzenie infografik, komunikowanie sytuacji trudnych, KPI w komunikacji wewnętrznej.

Zamknięte (wewnętrzne) szkolenia HR

Na życzenie klienta możemy zorganizować warsztaty i kursy stacjonarnie lub wyjazdowe. Poza tematami, które występują w naszej ofercie jako szkolenia otwarte, proponujemy także m.in.:

 • szkolenie prawo pracy w jst
 • szkolenie prawo pracy w oświacie
 • szkolenie prawo pracy w praktyce
 • szkolenie prawo pracy w samorządzie
 • szkolenie prawo pracy w służbie zdrowia
 • szkolenie prawo pracy od podstaw
 • szkolenie prawo pracy w podmiotach leczniczych
 • szkolenie prawo pracy w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która znajduje się poniżej. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń otwartych, szczegółowy zakres merytoryczny i program szkolenia.  Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia. Możemy dostosować program lub formę organizacji szkolenia do indywidualnych przypadków.

Tagi: szkolenia HR, szkolenia kadrowe, szkolenia dla działu kadr, szkolenia biznesowe, szkolenia z rekrutacji, mobbing, prawo pracy, szkolenia z prawa pracy, analityka HR szkolenia, szkolenia dla rekruterów, employer branding

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Dla działu HR, w tym prawo pracy 11
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
13-14.02.2023
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
17.02.2023
ONLINE
Zmiany w prawie pracy od 2023 roku
Zmiany w prawie pracy od 2023 roku
28.02.2023
Warszawa / lub ONLINE
Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej.
Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej.
15-16.03.2023
Warszawa
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
Employer Branding - szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
Employer Branding - szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową...
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w 2023 r.
Wkrótce nowy termin szkolenia
Nowy temat
RODO w HR - szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR
RODO w HR - szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy
Indywidualne konsultacje z ekspertem - dla działu HR i z prawa pracy

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.