Zwiń

Transport, spedycja, logistyka

Zapraszamy na profesjonalne kursy i szkolenia dla firm transportowych. Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy w swoich...

Zapraszamy na profesjonalne kursy i szkolenia dla firm transportowych. Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Współpracujemy ze specjalistami zaangażowanymi zawodowo w obszarze prawa transportowego, organizacji logistyki i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. Stawiamy na praktyczne zastosowanie przepisów - podajemy przykłady, omawiamy przypadki, wyjaśniamy trudne sytuacje.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Szkolenia i kursy transportowe mają bardzo dobre opinie wśród klientów. Zapewniają uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu tematycznego obejmującego: prawo transportowe, zarządzanie logistyką i spedycją w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na szkolenie z INCOTERMS.Otwarte, stacjonarne szkolenia z transportu i spedycji odbywają się w Warszawie. Szkolenie zamknięte możemy zrealizować na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Szczecin i każde inne miasto.

Prowadzimy także szkolenia transportowe on-line. Zapewniają one wygodę i bezpieczeństwo, a jednocześnie są tak samo efektywne, jak szkolenia stacjonarne. Uczestnicy łączą się przez Internet w czasie rzeczywistym. Widzą trenera i prezentację, mogą zadawać pytania oraz brać udział w dyskusji. Wszyscy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty.

Wiele szkoleń z zakresu transportu odbywa się hybrydowo - część uczestników jest obecna stacjonarnie w sali szkoleniowej w Warszawie, a część łączy się przez Internet. 

DLA KOGO SZKOLENIA TRANSPORTOWE?

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia dla początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się logistyką, transportem i spedycją, jak również szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na naszych kursach i szkoleniach z transportu, spedycji i logistyki są szczególnie wartościowe dla:

 • Osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
 • Pracowników firm transportowych przewozowych, w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.
 • Osób zarządzających transportem w firmach, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego, pracownicy przedsiębiorstw transportowych.
 • Podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi jako: Producent, Dystrybutor, Importer, Operator pierwszego punktu detalicznego, Punkt detaliczny.
 • Osób zainteresowane tematyką INCOTERMS 2020 - handlowcy, pracownicy logistyki, spedytorzy i inne osób odpowiedzialne za bezpieczną realizację transakcji krajowych i międzynarodowych.Zapraszamy na szkolenia transportowe.
 • Pracowników magazynów materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.
 • Osób zarządzających procesowo magazynem towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych z poziomu specjalistów i menedżerów.
 • Planistów i logistyków, mających do czynienia z materiałami niebezpiecznymi i substancjami chemicznymi.
 • Przewoźników, spedytorów, osób planujących i zarządzających pracą kierowców, kierowców transportu (szkolenia dla firm transportowych).
 • Handlowców, logistyków, spedytorów.
 • Osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż, wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu.
 • Podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) - zarówno kadra kierownicza, jak i specjaliści, pracownicy administracyjni, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi, radcy prawni.
 • Pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów.
 • Osób, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT), jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci.
 • Osób zarządzających procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów (szkolenia dla działów logistyki).
 • Osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i logistyków produkcji i dystrybucji.

SZKOLENIA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH - TEMATYKA

Mamy w ofercie praktyczne szkolenia sdla firm transportowych.Na szkoleniach dla firm transportowych omawiamy m.in następujące zagadnienia: prawo transportowe, pakiet mobilności, transport niebezpieczny, warunki INCOTERMS 2020, w tym warunki dostaw INCOTERMS ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji w transporcie, konwencja CMR, system SENT, czas pracy kierowców, spedycja krajowa i międzynarodowa, planowanie logistyczne, organizacja transportu. Kompleksowo przedstawiamy zakres ustawy Prawo przewozowe i warunków INCOTERMS oraz problematykę zarządzania procesami logistycznymi i spedycją w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na następujące szkolenia, kursy i warsztaty z transportu i spedycji.

 • TEMAT SZKOLENIA: Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
  Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zapewnia uczestnikom wiedzę na temat tego, co zmieniło się w warunkach INCOTERMS, jakie są nowości, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych INCOTERMS. Na szkoleniu analizujemy 11 reguł Incoterms 2020, błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020. Odpowiadamy na pytanie, jak stosować Incoterms 2020 w kontraktach handlowych, a także, jak Incoterms wpływa na umowę spedycji i umowę przewozu oraz ubezpieczenie towaru. Na szkoleniu uczestnicy poznają podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym wg reguł INCOTERMS 2020. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
  Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę na tematy: Prawo transportowe i konwencja CMR, w szczególności reklamacje w transporcie. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy potrafią wskazać właściwe procedury i skutecznie załatwić reklamację transportową, wskazując odpowiednie zapisy konwencji CMR oraz prawa przewozowego, a także powołując się na wykładnie tych przepisów, dzięki czemu wzrasta skuteczność w załatwianiu reklamacji w transporcie. Na szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowym uczestnicy zdobywają m.in. umiejętności wykorzystania prawnych i zwyczajowych możliwości uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, a także umiejętności udzielania odpowiedzi na zgłaszane do firm transportowych roszczenia, zastrzeżenia, reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla zleceniodawców, spedytorów i przewoźników
  Praktyczne szkolenie w formie warsztatowej dla spedytorów i przewoźników oraz zleceniodawców przewozu, na którym omawiamy m.in. następujące zagadnienia: system prawa transportowego, zawieranie umów transportowych, realizacja przewozu drogowego na różnych bazach dostawy, prawo przewozowe i rozporządzenia wykonawcze, konwencja CMR w najnowszym brzmieniu, list przewozowy CMR w tradycyjnej i najnowszej wersji wg Koncepcji IRU. Szkolenie zapewni uczestnikom kompleksową wiedzę niezbędną osobom odpowiedzianym za realizację współpracy na linii zleceniodawca przewozu - spedytor - przewoźnik, z zachowaniem odpowiednich procedur, konwencji i zgodnie z przepisami prawa. Omówimy przepisów, zwyczaje, procedury, konwencje. Na szkoleniu analizujemy przykłady i realizujemy ćwiczenia praktyczne.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
  Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia, gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. Na szkoleniu omówimy m.in. następujące zagadnienia: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń. Wyjaśnimy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: PUESC i SENT. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
  Szkolenie odbywa się przy komputerach, które używane są w celu zapoznania uczestników z obsługą portalu PUESC, w tym usług: e-Klient, e-Przewóz (SENT) i Taryfy Celnej. Czas przeznaczony na ćwiczenia w zakładaniu konta i rejestracji reprezentacji na platformie PUESC oraz na wypełnianiu zgłoszeń e-Przewóz (SENT) wynosi około 3 godz. Podczas szkolenia omawiamy zasady korzystania i obsługi platformy PUESC, zasady wypełniania formularzy SENT, obsługa strefy e-Klient, sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, zasady kontroli i system kar, zasady stosowania procedury awaryjnej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie transportem drogowym w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka
  Szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę na temat obowiązujących w transporcie przepisów i regulacji, a w szczególności ustawy o transporcie drogowym. Powiemy także, jaka jest struktura przepisów i jak korzystać z tych aktów prawnych, jakie są zasady kontroli przewozu drogowego, jaka jest klasyfikacja naruszeń. Uczestnicy poznają system monitorowania przewozu towarów SENT i obowiązki związane z koniecznością używania GPS. Ponadto omówimy, jakie są zagadnienia związane z transportem towarów, materiałów i substancji wrażliwych, odpadów (w tym tematyka BDO), transportem substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie, co to są przewozy nienormatywne, jakie są zasady kontroli wykonywania przewozów i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, jak przeprowadzana jest kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa oraz jakie są procedury i zasady przeprowadzania kontroli. Szkolenie pozwoli uczestnikom wypracować najlepsze praktyki i metody zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2023 roku - przepisy i praktyka
  Podczas szkolenia omówimy przepisy i rozporządzenia związane z zabezpieczaniem przewożonych ładunków i wyjaśnimy kwestie praktyczne. Powiemy o obowiązkach uczestników przewozu, a także metodach mocowania ładunku. Zakres szkolenia obejmuje również obliczanie środka ciężkości, liczby koniecznych środków mocujących, masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących. Szkolenie będzie pomocne przy właściwej organizacji załadunków. Uczestnicy poznają skutki nieprawidłowego mocowania oraz zasady odpowiedzialności nadawcy, załadowcy, przewoźnika i kierowcy. Znajomość uregulowań pomoże przy ewentualnych sporach z ubezpieczycielem lub kontrahentem, a także w razie problemów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem przewożonego ładunku.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych. Dowiecie się także, jakie są obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, jakie są zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, jakie są zasady oznakowania, możliwe zagrożenia i wymagania w zakresie opakowań, a także jaka jest struktura umowy ADR. Powiemy również, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i jakie są zasady odpowiedzialności dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa w magazynie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia magazynu materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych oraz zrządzania takim magazynem.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2023 r.
  Na szkoleniu uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę o ustawie i regulacjach prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. Dowiedzą się, jakie są systemy czasu pracy kierowców oraz normy i wymiar czasu pracy, jakie są regulacje pracy kierowców w godzinach nocnych, czym różni się czas pracy od czasu prowadzenia pojazdu – jak uwzględnia się przerwy i odpoczynki kierowcy, jak prawidłowo używać tachograf oraz, co mówi rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Szkolenie odpowie na ważne pytania, jakie są zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne informacje, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
  Na szkoleniu omówimy m.in. odpowiedzialność przewoźnika, zależności pomiędzy: konwencją CMR a prawem przewozowym, ogólne warunki transportu, umowa przewozu, dochodzenie i załatwianie roszczeń w transporcie samochodowym, odpowiedzialność przewoźnika i limity odpowiedzialności przewoźnika, niedotrzymanie terminu dostawy, odpowiedzialność załadowcy, jak zgłaszać roszczenia - terminy i formy. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat: systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w transporcie drogowym – krajowym i międzynarodowym, skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie drogowym, zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie w transporcie drogowym.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
  Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie tematyki związanej z obowiązkami spedytora w operacjach celnych, w tym obowiązki wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zależności między nimi, rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji zadań. Kluczowe znaczenie mają także kwestie dot. kompletności i poprawności dokumentów wykorzystywanych w trakcie odprawy celnej oraz właściwe doradztwo na rzecz klienta. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, prowadzone są w oparciu o liczne przykłady w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej (w trakcie prezentacji materiału szkoleniowego mile widziany czynny udział uczestników). Uczestnicy mają możliwość omówienia z wykładowcą sytuacji problemowych z własnej praktyki oraz uzyskania informacji o możliwych działaniach do podjęcia w ramach obowiązujących przepisów.

SZKOLENIA Z TRANSPORTU, LOGISTYKI I SPEDYCJI DLA FIRM

Realizujemy również liczne szkolenia dla firm, nie tylko transportowych: zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Takie kursy i szkolenia mają także bardzo dobre opinie uczestników Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkolenia zamkniętego, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Możemy zorganizować także: szkolenie publiczny transport zbiorowy, szkolenie transport kolejowy, szkolenie transport morski, szkolenie transport ponadgabarytowy, szkolenie transport zwierząt, szkolenie transport medyczny, szkolenia kierowców i inne szkolenia z zaproponowanej przez Państwa tematyki.

Tagi: szkolenia transport, kursy transportowe, szkolenia spedycja, kursy spedycja, szkolenia logistyka, szkolenia z logistyki, kursy logistyka, SENT szkolenie, konwencja CMR, reklamacje szkolenie, warsztaty SENT, INTERCOMS 2020 szkolenie, czas pracy kierowców, zarządzanie transportem, tachografy szkolenie

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Transport, spedycja, logistyka 13
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla...
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla zleceniodawców, spedytorów i przewoźników
07-08.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
11.12.2023
ONLINE
PUESC i SENT 2023/2024. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
PUESC i SENT 2023/2024. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
15.12.2023
ONLINE
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
18.12.2023
ONLINE
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie...
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie SENT
15-16.01.2024 11-12.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2023 r.
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2023 r.
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zarządzanie transportem drogowym w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy...
Zarządzanie transportem drogowym w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka
Wkrótce nowy termin szkolenia
Nowy temat
Przewozy nienormatywne w 2023 r. - przepisy i praktyka
Przewozy nienormatywne w 2023 r. - przepisy i praktyka
Wkrótce nowy termin szkolenia
Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
Wkrótce nowy termin szkolenia
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2023 roku - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2023 roku - przepisy i praktyka
Wkrótce nowy termin szkolenia
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.