Zwiń

Transport, spedycja, logistyka, zakupy

Zapraszamy na profesjonalne kursy i szkolenia dla firm transportowych. Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2024 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy w swoich...

Zapraszamy na profesjonalne kursy i szkolenia dla firm transportowych. Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2024 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Współpracujemy ze specjalistami zaangażowanymi zawodowo w obszarze prawa transportowego, organizacji logistyki i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. Stawiamy na praktyczne zastosowanie przepisów - podajemy przykłady, omawiamy przypadki, wyjaśniamy trudne sytuacje.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Szkolenia i kursy transportowe mają bardzo dobre opinie wśród klientów. Zapewniają uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu tematycznego obejmującego: prawo transportowe, konwencje transportowe, zarządzanie logistyką i spedycją w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na szkolenie z INCOTERMS.Otwarte, stacjonarne szkolenia z transportu i spedycji odbywają się w Warszawie. Szkolenie zamknięte możemy zrealizować na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Szczecin i każde inne miasto.

Prowadzimy także szkolenia transportowe on-line. Zapewniają one wygodę i bezpieczeństwo, a jednocześnie są tak samo efektywne, jak szkolenia stacjonarne. Uczestnicy łączą się przez Internet w czasie rzeczywistym. Widzą trenera i prezentację, mogą zadawać pytania oraz brać udział w dyskusji. Wszyscy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty.

Wiele szkoleń z zakresu transportu odbywa się hybrydowo - część uczestników jest obecna stacjonarnie w sali szkoleniowej w Warszawie, a część łączy się przez Internet. 

DLA KOGO SZKOLENIA TRANSPORTOWE?

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia dla początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się logistyką, transportem i spedycją, jak również szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na naszych kursach i szkoleniach z transportu, spedycji i logistyki są szczególnie wartościowe dla:

 • Osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
 • Pracowników firm transportowych przewozowych, w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.
 • Osób zarządzających transportem w firmach, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego, pracownicy przedsiębiorstw transportowych.
 • Podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi jako: Producent, Dystrybutor, Importer, Operator pierwszego punktu detalicznego, Punkt detaliczny.
 • Osób zainteresowane tematyką INCOTERMS 2020 - handlowcy, pracownicy logistyki, spedytorzy i inne osób odpowiedzialne za bezpieczną realizację transakcji krajowych i międzynarodowych.Zapraszamy na szkolenia transportowe.
 • Pracowników magazynów materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.
 • Osób zarządzających procesowo magazynem towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych z poziomu specjalistów i menedżerów.
 • Planistów i logistyków, mających do czynienia z materiałami niebezpiecznymi i substancjami chemicznymi.
 • Przewoźników, spedytorów, osób planujących i zarządzających pracą kierowców, kierowców transportu (szkolenia dla firm transportowych).
 • Handlowców, logistyków, spedytorów.
 • Osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż, wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu.
 • Podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) - zarówno kadra kierownicza, jak i specjaliści, pracownicy administracyjni, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi, radcy prawni.
 • Pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów.
 • Osób, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT), jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci.
 • Osób zarządzających procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów (szkolenia dla działów logistyki).
 • Osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i logistyków produkcji i dystrybucji.

SZKOLENIA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH - TEMATYKA

Mamy w ofercie praktyczne szkolenia sdla firm transportowych.Na szkoleniach dla firm transportowych omawiamy m.in następujące zagadnienia: prawo transportowe, pakiet mobilności, konwencje transportowe, transport niebezpieczny, warunki INCOTERMS 2020, w tym warunki dostaw INCOTERMS ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji w transporcie, konwencja CMR, system SENT, czas pracy kierowców, spedycja krajowa i międzynarodowa, planowanie logistyczne, organizacja transportu. Kompleksowo przedstawiamy zakres ustawy Prawo przewozowe i warunków INCOTERMS oraz problematykę zarządzania procesami logistycznymi i spedycją w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy na następujące szkolenia, kursy i warsztaty z transportu i spedycji.

 • TEMAT SZKOLENIA: Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
  Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zapewnia uczestnikom wiedzę na temat tego, co zmieniło się w warunkach INCOTERMS, jakie są nowości, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych INCOTERMS. Na szkoleniu analizujemy 11 reguł Incoterms 2020, błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020. Odpowiadamy na pytanie, jak stosować Incoterms 2020 w kontraktach handlowych, a także, jak Incoterms wpływa na umowę spedycji i umowę przewozu oraz ubezpieczenie towaru. Na szkoleniu uczestnicy poznają podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym wg reguł INCOTERMS 2020. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
  Szkolenie zapewnia kompleksową wiedzę na tematy: Prawo transportowe i konwencja CMR, w szczególności reklamacje w transporcie. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy potrafią wskazać właściwe procedury i skutecznie załatwić reklamację transportową, wskazując odpowiednie zapisy konwencji CMR oraz prawa przewozowego, a także powołując się na wykładnie tych przepisów, dzięki czemu wzrasta skuteczność w załatwianiu reklamacji w transporcie. Na szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowym uczestnicy zdobywają m.in. umiejętności wykorzystania prawnych i zwyczajowych możliwości uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, a także umiejętności udzielania odpowiedzi na zgłaszane do firm transportowych roszczenia, zastrzeżenia, reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla zleceniodawców, spedytorów i przewoźników
  Praktyczne szkolenie w formie warsztatowej dla spedytorów i przewoźników oraz zleceniodawców przewozu, na którym omawiamy m.in. następujące zagadnienia: system prawa transportowego, zawieranie umów transportowych, realizacja przewozu drogowego na różnych bazach dostawy, prawo przewozowe i rozporządzenia wykonawcze, konwencja CMR w najnowszym brzmieniu, list przewozowy CMR w tradycyjnej i najnowszej wersji wg Koncepcji IRU. Szkolenie zapewni uczestnikom kompleksową wiedzę niezbędną osobom odpowiedzianym za realizację współpracy na linii zleceniodawca przewozu - spedytor - przewoźnik, z zachowaniem odpowiednich procedur, konwencji i zgodnie z przepisami prawa. Omówimy przepisów, zwyczaje, procedury, konwencje. Na szkoleniu analizujemy przykłady i realizujemy ćwiczenia praktyczne.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
  Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia, gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. Na szkoleniu omówimy m.in. następujące zagadnienia: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2023-2025, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń. Wyjaśnimy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: PUESC i SENT. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
  Szkolenie odbywa się przy komputerach, które używane są w celu zapoznania uczestników z obsługą portalu PUESC, w tym usług: e-Klient, e-Przewóz (SENT) i Taryfy Celnej. Czas przeznaczony na ćwiczenia w zakładaniu konta i rejestracji reprezentacji na platformie PUESC oraz na wypełnianiu zgłoszeń e-Przewóz (SENT) wynosi około 3 godz. Podczas szkolenia omawiamy zasady korzystania i obsługi platformy PUESC, zasady wypełniania formularzy SENT, obsługa strefy e-Klient, sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, zasady kontroli i system kar, zasady stosowania procedury awaryjnej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie transportem drogowym w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka
  Szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę na temat obowiązujących w transporcie przepisów i regulacji, a w szczególności ustawy o transporcie drogowym. Powiemy także, jaka jest struktura przepisów i jak korzystać z tych aktów prawnych, jakie są zasady kontroli przewozu drogowego, jaka jest klasyfikacja naruszeń. Uczestnicy poznają system monitorowania przewozu towarów SENT i obowiązki związane z koniecznością używania GPS. Ponadto omówimy, jakie są zagadnienia związane z transportem towarów, materiałów i substancji wrażliwych, odpadów (w tym tematyka BDO), transportem substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych. Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie, co to są przewozy nienormatywne, jakie są zasady kontroli wykonywania przewozów i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, jak przeprowadzana jest kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa oraz jakie są procedury i zasady przeprowadzania kontroli. Szkolenie pozwoli uczestnikom wypracować najlepsze praktyki i metody zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2024 roku - przepisy i praktyka
  Podczas szkolenia omówimy przepisy i rozporządzenia związane z zabezpieczaniem przewożonych ładunków i wyjaśnimy kwestie praktyczne. Powiemy o obowiązkach uczestników przewozu, a także metodach mocowania ładunku. Zakres szkolenia obejmuje również obliczanie środka ciężkości, liczby koniecznych środków mocujących, masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących. Szkolenie będzie pomocne przy właściwej organizacji załadunków. Uczestnicy poznają skutki nieprawidłowego mocowania oraz zasady odpowiedzialności nadawcy, załadowcy, przewoźnika i kierowcy. Znajomość uregulowań pomoże przy ewentualnych sporach z ubezpieczycielem lub kontrahentem, a także w razie problemów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem przewożonego ładunku.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych. Dowiecie się także, jakie są obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, jakie są zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, jakie są zasady oznakowania, możliwe zagrożenia i wymagania w zakresie opakowań, a także jaka jest struktura umowy ADR. Powiemy również, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i jakie są zasady odpowiedzialności dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa w magazynie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia magazynu materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych oraz zrządzania takim magazynem.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2024 r.
  Na szkoleniu uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę o ustawie i regulacjach prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. Dowiedzą się, jakie są systemy czasu pracy kierowców oraz normy i wymiar czasu pracy, jakie są regulacje pracy kierowców w godzinach nocnych, czym różni się czas pracy od czasu prowadzenia pojazdu – jak uwzględnia się przerwy i odpoczynki kierowcy, jak prawidłowo używać tachograf oraz, co mówi rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Szkolenie odpowie na ważne pytania, jakie są zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne informacje, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
  Na szkoleniu omówimy m.in. odpowiedzialność przewoźnika, zależności pomiędzy: konwencją CMR a prawem przewozowym, ogólne warunki transportu, umowa przewozu, dochodzenie i załatwianie roszczeń w transporcie samochodowym, odpowiedzialność przewoźnika i limity odpowiedzialności przewoźnika, niedotrzymanie terminu dostawy, odpowiedzialność załadowcy, jak zgłaszać roszczenia - terminy i formy. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat: systemu prawa transportowego i zasad jego wykorzystania w transporcie drogowym – krajowym i międzynarodowym, skutecznego dochodzenia i załatwiania reklamacji w transporcie drogowym, zasad uzasadniania swojego stanowiska w sytuacji utraty towaru, ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie w transporcie drogowym.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
  Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie tematyki związanej z obowiązkami spedytora w operacjach celnych, w tym obowiązki wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zależności między nimi, rozwiązywanie problemów w trakcie realizacji zadań. Kluczowe znaczenie mają także kwestie dot. kompletności i poprawności dokumentów wykorzystywanych w trakcie odprawy celnej oraz właściwe doradztwo na rzecz klienta. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, prowadzone są w oparciu o liczne przykłady w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej (w trakcie prezentacji materiału szkoleniowego mile widziany czynny udział uczestników). Uczestnicy mają możliwość omówienia z wykładowcą sytuacji problemowych z własnej praktyki oraz uzyskania informacji o możliwych działaniach do podjęcia w ramach obowiązujących przepisów.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Przewozy nienormatywne w 2024 r. - przepisy i praktyka
  Na szkoleniu omawiamy zasady realizowania przewozów nienormatywnych. Kwestie te zostały uregulowane odrębnie w trzech podstawowych aktach prawnych: ustawie o transporcie drogowym, ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o drogach publicznych. Poruszymy także przepisy rozporządzenia, a także wyjaśnimy kwestie związane z ich zastosowaniem w praktyce. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności spedytora, nadawcy, załadowcy, przewoźnika, kierowcy.

SZKOLENIA Z TRANSPORTU, LOGISTYKI I SPEDYCJI DLA FIRM

Realizujemy również liczne szkolenia dla firm, nie tylko transportowych: zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Takie kursy i szkolenia mają także bardzo dobre opinie uczestników Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkolenia zamkniętego, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Możemy zorganizować także: szkolenie publiczny transport zbiorowy, szkolenie transport kolejowy, szkolenie transport morski, szkolenie transport ponadgabarytowy, szkolenie transport zwierząt, szkolenie transport medyczny, szkolenia kierowców i inne szkolenia z zaproponowanej przez Państwa tematyki.

Tagi: szkolenia transport, kursy transportowe, szkolenia spedycja, kursy spedycja, szkolenia logistyka, szkolenia z logistyki, kursy logistyka, SENT szkolenie, konwencja CMR, reklamacje szkolenie, warsztaty SENT, INTERCOMS 2020 szkolenie, czas pracy kierowców, zarządzanie transportem, tachografy szkolenie

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Transport, spedycja, logistyka, zakupy 13
Zapraszamy na szkolenie PUESC i SENT.
PUESC i SENT 2023/2024. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
PUESC i SENT 2023/2024. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
19.04.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 07.06.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 07.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie ADR 2023-2025.
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2023-2025. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
25-26.04.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25-26.04.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06-07.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z transportu drogowego.
Transport drogowy krajowy i międzynarodowy – umowy, ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń (Prawo przewozowe, Konwencja...
Transport drogowy krajowy i międzynarodowy – umowy, ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)
29-30.04.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 29-30.04.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z zabezpieczenia i mocowania ładunków w transporcie drogowym.
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2024 roku - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2024 roku - przepisy i praktyka
16.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z czasu pracy kierowców i tachografów.
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2024 r.
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2024 r.
17.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z obrotu towarowego z zagranicą
ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
ABC obrotu towarowego z zagranicą - szkolenie dla spedytorów
20.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie z transgranicznego przemieszczanie odpadów.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie...
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie SENT
20-21.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20-21.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania zakupami.
Optymalne zarządzanie obszarem zakupowym, negocjacje zakupowe. Praktyczne szkolenie dla działu zakupów
Optymalne zarządzanie obszarem zakupowym, negocjacje zakupowe. Praktyczne szkolenie dla działu zakupów
20-21.05.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 20-21.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Nowy temat
Spedycja i transport morski – konosament, kontenery, koszty transportu morskiego
Spedycja i transport morski – konosament, kontenery, koszty transportu morskiego
21.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21.05.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Magazyn substancji niebezpiecznych.
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków
03.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Incoterms.
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
11.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania transportem drogowym.
Zarządzanie transportem drogowym w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy...
Zarządzanie transportem drogowym w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka
13.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 13.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Nowy temat
Przewozy nienormatywne w 2024 r. - przepisy i praktyka
Przewozy nienormatywne w 2024 r. - przepisy i praktyka
14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego