Zwiń

Transport, spedycja, logistyka

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia i kursy dla firm transportowych. Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2022 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia i kursy dla firm transportowych.

Szkolenia transportowe w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2022 rok przepisy i zmiany planowane w prawie transportowym. Trenerzy to eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Współpracujemy ze specjalistami zaangażowanych zawodowo w obszarze prawa transportowego, organizacji logistyki i spedycji krajowej i międzynarodowej.

Szkolenia i kursy z kategorii "transport, spedycja, logistyka" mają bardzo dobre opinie wśród klientów. Zapewniają uczestnikom praktyczną wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu tematycznego obejmującego: prawo transportowe, zarządzanie logistyką i spedycją w przedsiębiorstwie.

Na szkoleniach omawiamy m.in: prawo transportowe, transport niebezpieczny, szkolenie INCOTERMS 2020 w tym warunki dostaw INCOTERMS ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji w transporcie, konwencja CMR, system SENT, czas pracy kierowców, spedycja krajowa i międzynarodowa, planowanie logistyczne, organizacja transportu.

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia dla początkujących rozpoczynających pracę w działach zajmujących się logistyką, transportem i spedycją, jak również szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Otwarte szkolenia z transportu i spedycji odbywają się w Warszawie. Realizujemy także szkolenia transportowe on-line oraz hybrydowe. Szkolenie zamknięte możemy zrealizować na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Szczecin i każde inne miasto. 

 

Nasze szkolenia z transportu mają najlepsze opinie.

Praktyczne szkolenia, które Państwu oferujemy, dostarczą konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim zaangażowanym w tematy: prawo transportowe, logistyka i spedycja.

Wiedza i umiejętności przekazywane na naszych kursach i szkoleniach będą szczególnie wartościowe dla:

 • Osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży
 • Pracowników firm transportowych przewozowych, w transporcie drogowym oraz pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym
 • Osób zarządzających transportem w firmach, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego, pracownicy przedsiębiorstw transportowych
 • Podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi jako: Producent, Dystrybutor, Importer, Operator pierwszego punktu detalicznego, Punkt detaliczny
 • Osób zainteresowane tematyką INCOTERMS 2020 - handlowcy, pracownicy logistyki, spedytorzy i inne osób odpowiedzialne za bezpieczną realizację transakcji krajowych i międzynarodowych
 • Pracowników magazynów materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
 • Osób zarządzających procesowo magazynem towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych z poziomu specjalistów i menedżerów
 • Planistów i logistyków, mających do czynienia z materiałami niebezpiecznymi i substancjami chemicznymi
 • Przewoźników, spedytorów, osób planujących i zarządzających pracą kierowców, kierowców transportu (szkolenia dla firm transportowych)
 • Handlowców, logistyków, spedytorów
 • Osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż, wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu
 • Podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) - zarówno kadra kierownicza, jak i specjaliści, pracownicy administracyjni, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi, radcy prawni
 • Pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów
 • Osób, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT), jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci
 • Osób zarządzających procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów (szkolenia dla działów logistyki)
 • Osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i logistyków produkcji i dystrybucji

Zapraszamy na następujące szkolenia, kursy i warsztaty z transportu i spedycji.

Na naszych szkoleniach kompleksowo przedstawiamy zakres ustawy Prawo przewozowe i warunków INCOTERMS oraz problematykę zarządzania procesami logistycznymi i spedycją w przedsiębiorstwie:

 • Szkolenie: Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR – reklamacje. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędą Państwo kompleksowy i przekrojowy przegląd zagadnień związanych z prowadzeniem transportu i spedycji międzynarodowej wraz ze wskazaniem praktycznych aspektów omawianych zagadnień oraz analizą najczęściej popełnianych błędów i wskazówkami, jak działać, aby tych błędów nie popełniać. Szkolenie dostarczy Państwu wiedzę o warunkach handlowych INCOTERMS 2020 oraz szereg praktycznych aspektów logistyki i transportu takich jak: dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów, kto odpowiada za załadunek i rozładunek, kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś, jakie są kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym, jakie jest rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora. Na szkoleniu poruszone będzie również zagadnienie nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędą Państwo umiejętność prawidłowego zastosowania warunków handlowych INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz analizy już zawartych transakcji poprzez ich właściwą interpretację. Na szkoleniu nauczą się Państwo jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji), aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze. Zdobędą też Państwo wiedzę, czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP i dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO. Szkolenie da Państwu odpowiedź na pytanie, czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu, a także, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika. Będą Państwo potrafili rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie niesie to zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o liczne przykłady praktyczne, analizę przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania i wymianę doświadczeń.
 • Szkolenie: System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT - warsztaty komputerowe. Jest to szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych z systemem SENT, w czasie których poznacie Państwo zasady korzystania z platformy PUESC, aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT, stosowanie programu ISZTAR, sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, SENT – GEO, przewozy kolejowe, wywóz produktów leczniczych, zasady kontroli i system kar. W trakcie tego szkolenia będziecie Państwo mogli założyć konta na platformie testowej PUESC i uruchomić na swoich telefonach aplikację SENT GEO TEST. Szkolenie SENT - warsztaty pozwoli zdobyć Państwu wiedzę, jakie są przepisy dotyczące monitorowania przewozów kolejowych, stosowania lokalizatorów GPS lub ZSL oraz jaka jest lista towarów objętych przepisami. Szkolenie odpowie na Państwa pytania, jakie są naruszenia, za których niedopełnienie ustawodawca od 1 stycznia 2019 r. przewidział nowe rodzaje kar oraz nowe ich wysokości, a także kiedy można odstąpić od nałożenia kary.
 • Szkolenie: Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca, które pozwoli Państwu poznać zasady prawidłowej i całościowej organizacji zarządzania procesowymi przepływami logistycznymi, od prognozowania popytu i potrzeb zakupowych poprzez proces produkcji, na magazynie i dystrybucji kończąc. Na szkoleniu poznają Państwo obowiązujące trendy w optymalizacji oraz narzędzia i rozwiązania systemowe pozwalające lepiej realizować przepływ logistyczny - bez braków, z uwzględnieniem „wąskich gardeł” i optymalizacją dystrybucji. Omówiona zostanie tematyka modeli ekonometrycznych związanych z logistyką w przedsiębiorstwie oraz modele decyzyjne dla współpracy krótkoterminowej i długoterminowej. Szkolenie dostarczy Państwu wiedzy, jak szacować zapasy na poszczególnych etapach przepływów logistycznych w kontekście ryzyka biznesowego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznacie Państwo procesowe podejście do analizy procesów logistycznych w firmie i nauczycie się, jak wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy ze wsparciem narzędzi pozwalających na lepszą współpracę międzydziałową, ekonometrycznych modeli decyzyjnych i danych kalkulacyjnych. Dowiedzą się Państwo także, jak, uwzględniając pojęcia Klienta zewnętrznego i wewnętrznego, najkorzystniej prowadzić uzgodnienia i negocjacje, jak budować najlepsze mierniki oceny procesu przepływów logistycznych od zakupu surowców i komponentów poprzez elementy produkcji i półproduktów, na produkcie gotowym i dystrybucji kończąc. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą Państwu określać obszary wymagające usprawnienia szczególnie na pograniczu działów, stworzyć system wskaźników syntetycznych i analitycznych do pomiaru procesów, zaproponować najlepsze wskaźniki i rozwiązania prowadzące do zwiększenia jakości i produktywności. Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć również umiejętność wymiernej oceny działań związanych z procesem przepływów logistycznych oraz zaproponować polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności wielu elementów wpływających na efekt biznesowy dla organizacji uwzględniając zasady SMART/WARTE.
 • Szkolenie: Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego, na którym zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę na tematy: Prawo transportowe i konwencja CMR, w szczególności reklamacje w transporcie. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu będziecie Państwo potrafili wskazać właściwe procedury i skutecznie załatwić reklamację transportową, wskazując odpowiednie zapisy konwencji CMR oraz prawa przewozowego, powołując się na wykładnie tych przepisów, dzięki czemu Państwa skuteczność w załatwianiu reklamacji w transporcie wzrośnie. Na szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowym zdobędziecie Państwo m.in. umiejętności wykorzystania prawnych i zwyczajowych możliwości uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, a także umiejętności udzielania odpowiedzi na zgłaszane do firm transportowych roszczenia, zastrzeżenia, reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.
  Zapraszamy na szkolenia i kursy z transportu i logistyki.
 • Szkolenie: Zarządzanie transportem drogowym - przepisy i praktyka, podczas którego dowiecie się Państwo w ujęciu praktycznym, jakie są obowiązujące przepisy i regulacje, a w szczególności ustawa o transporcie drogowym. Powiemy także, jaka jest struktura przepisów i jak korzystać z tych aktów prawnych, jakie są zasady kontroli przewozu drogowego, jaka jest klasyfikacja naruszeń oraz poznają Państwo system monitorowania przewozu towarów SENT i obowiązki związane z koniecznością używania GPS. Ponadto omówimy, jakie są zagadnienia związane z transportem towarów, materiałów i substancji wrażliwych, odpadów (w tym tematyka BDO), transportem substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych. Uzyskają Państwo odpowiedź na pytanie, co to są przewozy nienormatywne, jakie są zasady kontroli wykonywania przewozów i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, jak przeprowadzana jest kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa oraz jakie są procedury i zasady przeprowadzania kontroli. To szkolenie pozwoli Państwu wypracować dla siebie najlepsze praktyki i metody zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.
 • Szkolenie: Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów. To szkolenie prowadzone w warsztatowej formie pozwoli zdobyć Państwu wiedzę co zmieniło się w warunkach INCOTERMS, jakie są nowości, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych INCOTERMS. Na szkoleniu przeanalizujemy 11 reguł Incoterms 2020, przeanalizujemy błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020 oraz odpowiemy na pytanie, jak stosować Incoterms 2020 w kontraktach handlowych, a także, jak Incoterms wpływa na umowę spedycji i umowę przewozu oraz ubezpieczenie towaru. Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak reguły Incoterms 2020 określają podział obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym. Po ukończeniu tego szkolenia będziecie Państwo m.in. potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowych.
 • Szkolenie: Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych, w trakcie którego poznacie Państwo m.in. podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych. Dowiecie się, jakie są obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, jakie są zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, jakie są zasady oznakowania, możliwe zagrożenia i wymagania w zakresie opakowań, a także jaka jest struktura umowy ADR. Powiemy także, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i jakie są zasady odpowiedzialności dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę, jakie są obowiązujące regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w magazynie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia magazynu materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych oraz zrządzania takim magazynem.
 • Szkolenie: Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów, dzięki któremu zdobędą Państwo gruntowną wiedzę o ustawie i regulacjach prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. Dowiecie się Państwo, jakie są systemy czasu pracy kierowców oraz normy i wymiar czasu pracy, jakie są regulacje pracy kierowców w godzinach nocnych, czym różni się czas pracy od czasu prowadzenia pojazdu – jak uwzględnia się przerwy i odpoczynki kierowcy, jak prawidłowo używać tachograf oraz, co mówi rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Szkolenie odpowie na ważne pytania, jakie są zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie. Na szkoleniu zdobędą Państwo praktyczne informacje, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.
 • Szkolenie: System śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace - funkcjonowanie systemu, obowiązki przedsiębiorców, zagadnienia praktyczne, dzięki któremu zdobędziecie Państwo wiedzę, co to jest system śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace i w jakim celu powstał, jakie obowiązki mają poszczególne podmioty zajmujące się obrotem wyrobami tytoniowymi w związku z funkcjonowaniem systemu Track & Trace, jakie są obowiązujące terminy i okresy przejściowe dla systemu Track & Trace, jakie są najczęściej występujące problemy praktyczne w związku z funkcjonowaniem systemu śledzenia wyrobów tytoniowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które często budzą wątpliwości przedsiębiorców, takie jak: jakim kodem identyfikacyjnym się posługiwać, co oznacza operator pierwszego punktu detalicznego, co to jest moment nanoszenia „niepowtarzalnego identyfikatora” na wyroby importowane, jakie są obowiązki producenta spoza Unii Europejskiej, jak aktualizować dane rejestracyjne.

Zapraszamy na szkolenia dla firm transportowych.

Szkolenia i kursy z transportu, logistyki i spedycji dla firm

Realizujemy również liczne szkolenia dla firm, nie tylko transportowych: zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Takie kursy i szkolenia mają także bardzo dobre opinie. uczestników Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkolenia zamkniętego, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Możemy zorganizować także: szkolenie publiczny transport zbiorowy, szkolenie transport kolejowy, szkolenie transport morski, szkolenie transport ponadgabarytowy, szkolenie transport zwierząt, szkolenie transport medyczny, szkolenia kierowców.

Tagi: szkolenia transport, kursy transportowe, szkolenia spedycja, kursy spedycja, szkolenia logistyka, szkolenia z logistyki, kursy logistyka, SENT szkolenie, konwencja CMR, reklamacje szkolenie, warsztaty SENT, INTERCOMS 2020 szkolenie, czas pracy kierowców, zarządzanie transportem, tachografy szkolenie

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Transport, spedycja, logistyka 10
Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego
25.11.2022
ONLINE
ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka
30.11.2022 - 01.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie transportem drogowym w 2022 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy...
Zarządzanie transportem drogowym w 2022 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka
07.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków...
Magazyn substancji niebezpiecznych. Towary niebezpieczne i chemikalia w magazynie oraz podczas załadunków i rozładunków.
07.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla...
Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla zleceniodawców, spedytorów i przewoźników
08-09.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2022 r.
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów w 2022 r.
09.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
PUESC i SENT. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
PUESC i SENT. Zasady obsługi platformy PUESC, dokonywanie zgłoszeń SENT - szkolenie przy komputerach
15.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2022 roku - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2022 roku - przepisy i praktyka

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.