Transport, spedycja, logistyka

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z obszaru logistyka, transport i spedycja.

Oferujemy Państwu bogatą ofertę wysoko ocenianych szkoleń z obszaru logistyka , transport i spedycja. Nasza oferta pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i umiejętności z szerokiego zakresu

tematycznego obejmującego zagadnienia związane zarówno z tematów takich jak prawo transportowe oraz zarządzanie logistyką i spedycja w przedsiębiorstwie. Nasze szkolenia obejmują m.in: prawo transportowe, szkolenie INCOTERMS w tym warunki dostaw INCOTERMS ze szczególnym uwzględnieniem tego jak są realizowane reklamacje w transporcie, konwencja CMR, system SENT, szkolenia z logistyki, planowanie logistyczne, organizacja transportu.

Nasze szkolenia są prowadzone w warsztatowej formie przez najlepszych na rynku specjalistów zaangażowanych zawodowo w obszarze prawa transportowego, organizacji logistyki i spedycji. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, mogą to być również szkolenia hybrydowe, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, w formie ustalonej z klientem.

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia dla początkujących rozpoczynających pracę w działach zajmujących się logistyką, transportem i spedycją jak również szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Szkolenia, które Państwu oferujemy dostarczą konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim zaangażowanym w tematy: prawo transportowe, logistyka i spedycja.  Wiedza i umiejętności przekazywane na naszych szkoleniach będą najbardziej wartościowe dla następujących osób:

 • Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży
 • Pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym
 • Osoby zarządzające transportem w firmach, przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie transportu drogowego, pracownicy przedsiębiorstw transportowych
 • Podmioty uczestniczących w obrocie wyrobami tytoniowymi jako: Producent, Dystrybutor, Importer, Operator pierwszego punktu detalicznego, Punkt detaliczny
 • Osoby zainteresowane tematyką INCOTERMS 2020 - handlowcy, pracownicy logistyki, spedytorzy i inne osób odpowiedzialne za bezpieczną realizację transakcji krajowych i międzynarodowych
 • Pracownicy magazynów materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych
 • Osoby zarządzające procesowo magazynem towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych z poziomu specjalistów i menedżerów
 • Planiści i logistycy mający do czynienia z materiałami niebezpiecznymi i substancjami chemicznymi
 • Przewoźnicy, spedytorzy, osoby planujące i zarządzające pracą kierowców, kierowcy transportu (szkolenia dla firm transportowych)
 • Handlowcy, logistycy, spedytorzy
 • Osoby odpowiedzialne w firmie za sprzedaż, wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu
 • Podmioty objęte systemem monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) - zarówno kadra kierownicza jak i specjaliści, pracownicy administracyjni, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi, radcy prawni
 • Pracownicy organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT) jako podmioty odpowiedzialne za nadzór i egzekucję przepisów
 • Osoby, które chcą poznać lub zgłębić wiedzę dotyczącą systemu monitorowania przewozu towarów e-Przewóz (SENT), jak np.: doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci
 • Osoby zarządzające procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów (szkolenia dla działów logistyki)
 • Osoby zarządzające i uczestniczące w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planiści i logistycy produkcji i dystrybucji

Nasze szkolenia logistyczne i spedycyjne są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Aktualnie prawie wszystkie nasze szkolenia z logistyki i transportu możemy realizować stacjonarnie i jednocześnie jako szkolenia online, czyli w tzw. szkolenia hybrydowe.

Zapraszamy na następujące szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa transportowego i warunków INCOTERMS oraz problematykę zarządzania procesami logistycznymi i spedycją w przedsiębiorstwie:

 • Szkolenie: Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR – reklamacje. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędą Państwo kompleksowy i przekrojowy przegląd zagadnień związanych z prowadzeniem transportu i spedycji międzynarodowej wraz ze wskazaniem praktycznych aspektów omawianych zagadnień oraz analizą najczęściej popełnianych błędów i wskazówkami jak działać, aby tych błędów nie popełniać. Szkolenie dostarczy Państwu wiedzę o warunkach handlowych INCOTERMS 2020 oraz szereg praktycznych aspektów logistyki i transportu takich jak: dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów, kto odpowiada za załadunek i rozładunek, kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś, jakie są kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym, jakie jest rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora. Na szkoleniu poruszone będzie również zagadnienie nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu zdobędą Państwo umiejętność prawidłowego zastosowania warunków handlowych INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz analizy już zawartych transakcji poprzez ich właściwą interpretację. Na szkoleniu nauczą się Państwo jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze. Zdobędą też Państwo wiedzę czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP i dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO. Szkolenie da Państwu odpowiedź na pytanie czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu, a także, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika, będą Państwo potrafili rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o liczne przykłady praktyczne, analizę przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania i wymianę doświadczeń.
 • Szkolenie: System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT - warsztaty komputerowe. Jest to szkolenie prowadzone w formie warsztatów komputerowych z systemem SENT, w czasie których poznacie Państwo zasady korzystania z platformy PUESC, aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT, stosowanie programu ISZTAR, sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, SENT – GEO, przewozy kolejowe, wywóz produktów leczniczych, zasady kontroli i system kar. W trakcie tego szkolenia będziecie Państwo mogli założyć konta na platformie testowej PUESC i uruchomić na swoich telefonach aplikację SENT GEO TEST. Szkolenie SENT warsztaty pozwoli zdobyć Państwu wiedzę jakie są przepisy dotyczące monitorowania przewozów kolejowych, stosowania lokalizatorów GPS lub ZSL oraz jaka jest lista towarów objętych przepisami. Szkolenie odpowie na Państwa pytania jakie są naruszenia, za których niedopełnienie ustawodawca od 1 stycznia 2019 r. przewidział nowe rodzaje kar oraz nowe ich wysokości, a także kiedy można odstąpić od nałożenia kary.
 • Szkolenie: Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca, które pozwoli Państwu poznać zasady prawidłowej i całościowej organizacji zarządzania procesowymi przepływami logistycznymi, od prognozowania popytu i potrzeb zakupowych poprzez proces produkcji, na magazynie i dystrybucji kończąc. Na szkoleniu poznają Państwo obowiązujące trendy w optymalizacji oraz narzędzia i rozwiązania systemowe pozwalające lepiej realizować przepływ logistyczny - bez braków, z uwzględnieniem „wąskich gardeł” i optymalizacją dystrybucji. Omówiona zostanie tematyka modeli ekonometrycznych związanych z logistyką w przedsiębiorstwie oraz modele decyzyjne dla współpracy krótkoterminowej i długoterminowej. Szkolenie dostarczy Państwu wiedzę jak szacować zapasy na poszczególnych etapach przepływów logistycznych w kontekście ryzyka biznesowego. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznacie Państwo procesowe podejście do analizy procesów logistycznych w firmie i nauczycie się m.in. jak wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy ze wsparciem narzędzi pozwalających na lepszą współpracę międzydziałową, ekonometrycznych modeli decyzyjnych i danych kalkulacyjnych, jak uwzględniając pojęcia Klienta zewnętrznego i wewnętrznego najkorzystniej prowadzić uzgodnienia i negocjacje, jak budować najlepsze mierniki oceny procesu przepływów logistycznych od zakupu surowców i komponentów poprzez elementy produkcji i półproduktów, na produkcie gotowym i dystrybucji kończąc. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą Państwu określać obszary wymagające usprawnienia szczególnie na pograniczu działów, stworzyć system wskaźników syntetycznych i analitycznych do pomiaru procesów, zaproponować najlepsze wskaźniki i rozwiązania prowadzące do zwiększenia jakości i produktywności. Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć również umiejętność wymiernej oceny działań związanych z procesem przepływów logistycznych oraz zaproponować polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności wielu elementów wpływających na efekt biznesowy dla organizacji uwzględniając zasady SMART/WARTE.
 • Szkolenie: Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego, na którym zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę na tematy: Prawo transportowe i konwencja CMR, w szczególności reklamacje w transporcie. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu m.in. będziecie Państwo potrafili wskazać właściwe procedury i skutecznie załatwić reklamację transportową wskazując odpowiednie zapisy konwencji CMR oraz prawa przewozowego powołując się na wykładnie tych przepisów, dzięki czemu Państwa skuteczność w załatwianiu reklamacji w transporcie wzrośnie. Na szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowym zdobędziecie Państwo m.in. umiejętności wykorzystania prawnych i zwyczajowych możliwości uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie, a także umiejętności udzielania odpowiedzi na zgłaszane do firm transportowych roszczenia, zastrzeżenia, reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.
 • Szkolenie: Zarządzanie transportem drogowym - przepisy i praktyka, podczas którego dowiecie się Państwo w ujęciu praktycznym, jakie są obowiązujące przepisy i regulacje, a w szczególności ustawa o transporcie drogowym, jaka test struktura przepisów i jak korzystać z tych aktów prawnych, jakie są zasady kontroli przewozu drogowego, jaka jest klasyfikacja naruszeń oraz poznają Państwo system monitorowania przewozu towarów SENT i obowiązki związane z koniecznością używania GPS, jakie są zagadnienia związane z transportem towarów, materiałów i substancji wrażliwych, odpadów (w tym tematyka BDO), transportem substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych, co to są przewozy nienormatywne, jakie są zasady kontroli wykonywania przewozów i podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, jak przeprowadzana jest kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa oraz jakie są procedury i zasady przeprowadzania kontroli. To szkolenie pozwoli Państwu wypracować dla siebie najlepsze praktyki i metody zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.
 • Szkolenie: Warunki Incoterms 2020 - najnowsza wersja - jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów. To szkolenie prowadzone w warsztatowej formie pozwoli zdobyć Państwu wiedzę co zmieniło się w warunkach INCOTERMS, jakie są nowości, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji warunków handlowych INCOTERMS. Na szkoleniu przeanalizujemy 11 reguł Incoterms 2020, przeanalizujemy błędy, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms 2020 oraz odpowiemy na pytanie jak stosować Incoterms 2020 w kontraktach handlowych, a także jak Incoterms wpływa na umowę spedycji i umowę przewozu oraz ubezpieczenie towaru. Na szkoleniu dowiecie się Państwo jak reguły Incoterms 2020 określają podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym. Po ukończeniu tego szkolenia będziecie Państwo m.in. potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowych.
 • Szkolenie: Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych, w trakcie którego poznacie Państwo m.in. jakie są podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz substancji chemicznych, jakie są obowiązki wynikające z prawa pracy oraz przepisów ADR, jakie są zasady klasyfikacji chemikaliów i towarów niebezpiecznych, jakie są zasady oznakowania, możliwe zagrożenia i wymagania w zakresie opakowań, a także jaka jest struktura umowy ADR, jak postępować w sytuacjach awaryjnych i jakie są zasady odpowiedzialności dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych. Dzięki temu szkoleniu zdobędziecie Państwo niezbędną wiedzę jakie są obowiązujące regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w magazynie oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia magazynu materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych oraz zrządzania takim magazynem.
 • Szkolenie: Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów, dzięki któremu zdobędą Państwo gruntowną wiedzę o ustawie i regulacjach prawnych dotyczących czasu pracy kierowców, jakie są systemy czasu pracy kierowców oraz normy i wymiar czasu pracy, jakie są regulacje pracy kierowców w godzinach nocnych, czym różni się czas pracy od czasu prowadzenia pojazdu – jak uwzględnia się przerwy i odpoczynki kierowcy, jak prawidłowo używać tachograf oraz co mówi rozporządzenie w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Szkolenie odpowie na ważne pytania jakie są zasady odpowiedzialności kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w firmie. Na szkoleniu zdobędą Państwo praktyczne informacje, które będą pomocne przy planowaniu pracy kierowców i w przypadku ewentualnej kontroli.
 • Szkolenie: System śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace - funkcjonowanie systemu, obowiązki przedsiębiorców, zagadnienia praktyczne, dzięki któremu zdobędziecie Państwo wiedzę co to jest system śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace i w jakim celu powstał, jakie obowiązki mają poszczególne podmioty zajmujące się obrotem wyrobami tytoniowymi w związku z funkcjonowaniem systemu Track & Trace, jakie są obowiązujące terminy i okresy przejściowe dla systemu Track & Trace, jakie są najczęściej występujące problemy praktyczne w związku z funkcjonowaniem systemu śledzenia wyrobów tytoniowych. W trakcie szkolenia m.in. omówione zostaną zagadnienia, które często budzą wątpliwości przedsiębiorców, takie jak: jakim kodem identyfikacyjnym się posługiwać, co oznacza operator pierwszego punktu detalicznego, co to jest moment nanoszenia „niepowtarzalnego identyfikatora” na wyroby importowane, jakie są obowiązki producenta spoza Unii Europejskiej, jak aktualizować dane rejestracyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wartościowego, wysokiej jakości szkolenia zamkniętego – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Transport, spedycja, logistyka 11

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

ONLINE, 16.06.2021
Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy a także przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi.

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.06.2021
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji.

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym

Warszawa / lub ONLINE, 29.06.2021
Praktyczne warsztaty dla osób zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą transportu drogowego.

ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 05-06.07.2021
Kompleksowo omawiamy zagadnienia ADR i wyjaśniamy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. Szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki.

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 27.08.2021
Warszawa / lub ONLINE, 22.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 17.12.2021
Omówimy podstawy prawne na 2021 rok, przeprowadzimy ćwiczenia, postaramy się wyjaśnić wątpliwości praktyczne.

Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Warszawa / lub ONLINE, 09.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 21.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 09.12.2021
Szkolenie pozwoli zapoznać się z najnowszą wersją INCOTERMS, przygotować się do jej stosowania w praktyce i dzięki temu prowadzić bezpieczną wymianę handlową.

Zarządzanie transportem drogowym z uwzględnieniem zmian w 2021 r. - przepisy i praktyka

Omówimy bardzo ważne zmiany dotyczące wykonywania transportu drogowego, w tym zmiany w taryfikatorze, a także m.in. nowe zasady prowadzenia postępowań przez organy kontrolne.

Przewozy nienormatywne z uwzględnieniem zmian od 13.03.2021 - przepisy i praktyka

Omówimy aktualne regulacje w tym najnowsze zmiany w przepisach a także przekażemy praktyczne informacje pomocne przy planowaniu przewozu nienormatywnego.

Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca

Na szkoleniu zaprezentujemy podejście procesowe, które pozwala na zachowanie efektywności finansowej i poziomu obsługi.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo to priorytet w magazynie, w którym składuje się substancje chemiczne, preparaty lub towary niebezpieczne. Przekażemy wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym w 2021 roku - przepisy i praktyka

Omówimy przepisy i wyjaśnimy kwestie praktyczne. Szkolenie będzie pomocne przy właściwej organizacji załadunków.