Cło, akcyza, VAT

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa celnego i prawa akcyzowego. Na zajęciach omawiamy: unijny kodeks celny, procedury celne, procedury uproszczone, dokumentacja celna, taryfa celna, towary strategiczne, odprawa celna, pochodzenie towarów, system INTRASTAT, zmiany w przepisach celnych, podatku vat w obrocie międzynarodowym, obrót towarowy, podatek akcyzowy, zmiany w akcyzie. Do zapisów na szkolenia zapraszamy szczególnie pracowników działów celnych, działu eksportu i importu. Szkolenia w ramach kategorii: podatek akcyzowy szkolenie, prawo akcyzowe szkolenie, przepisy akcyzowe szkolenie, zmiany w akcyzie szkolenie, obrót wyrobami akcyzowymi szkolenie, procedury celne szkolenie, zgłoszenia celne w praktyce, jak dokonać zgłoszenia celnego, taryfa celna szkolenie, towary podwójnego zastosowania szkolenie, obrót międzynarodowy szkolenie, obrót towarami podwójnego zastosowania szkolenie, kody celne szkolenie, szkolenie export import, szkolenia dla działu eksportu, wymiana z krajami trzecimi szkolenie, prowadzenie obrotu z krajami trzecimi szkolenie, handel z krajami trzecimi szkolenie, wymiana wewnątrzwspólnotowa szkolenie. Organizujemy również szkolenie na temat planowania eksportu, zarządzanie eksportem, organizacja działań eksportowych, powiemy jak przygotować się do eksportu, jak przygotować się do ekspancji na rynki zagraniczne.

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

W ramach obszaru cło i akcyza realizujemy następujące szkolenia: szkolenie Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi, szkolenie Jak zaplanować i zorganizować eksport w przedsiębiorstwie, szkolenie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi - Warsztaty komputerowe, szkolenie Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie, szkolenie Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym, szkolenie Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, szkolenie Specjalne procedury celne, szkolenie Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej, szkolenie Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Cło, akcyza, VAT 20

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Omówimy wszystkie obowiązujące na dzień szkolenia przepisy prawa, w tym zmiany z 2019, a także wymagania od lutego 2020.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 02-03.12.2020
Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.

Specjalne procedury celne

Warszawa / lub ONLINE, 03.12.2020
Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych, ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane, a także przybliży kierunki zmian wprowadzone w tym zakresie przez Unijny Kodeks Celny.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 04.12.2020
Uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać platformę PUESC, jak uzyskać dostęp zaawansowany, jak wygenerować certyfikat celny, jak wypełnić formularze.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Warszawa / lub ONLINE, 04.12.2020
Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty.

Warszawa / lub ONLINE, 07-08.12.2020
Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

Obrót towarowy z zagranicą - przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.12.2020
Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Brexit - zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Warszawa / lub ONLINE, 10.12.2020
Przekażemy praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

Warszawa / lub ONLINE, 14.12.2020
Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Kurs agenta celnego (10 dni): Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT

Celem kursu jest kompleksowe usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną podmiotów wykonujących obrót towarowy w ramach UE oraz z krajami trzecimi.

AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów - warsztaty

Szkolenie skierowane do przedsiębiorców korzystających z ułatwień celnych, jak i dla tych, którzy dopiero planują się o nie ubiegać. Zajęcia prowadzone w oparciu o przykłady, testy, ćwiczenia i studium przypadków.

Postępowanie kontrolne oraz podatkowe. Prawa i obowiązki podatnika – jak aktywnie uczestniczyć w postępowaniu.

Szkolenie wskaże skuteczną drogę do obrony swoich praw w kontaktach z organami podatkowymi oraz organami kontroli celno – skarbowej.

System śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace - funkcjonowanie systemu, obowiązki przedsiębiorców, zagadnienia praktyczne.

Przekażemy praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z systemu Track & Trace i jego obsługi oraz trybu postępowania w trakcie przemieszczania wyrobów tytoniowych zgodnie z przepisami.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Omawiamy reguły pochodzenia towarów, w oparciu o aktualne przepisy i liczne przykłady praktyczne.

Podatek akcyzowy w branży tytoniowej, w tym najnowsze zmiany

Aktualnie szkolenie realizujemy na zamówienie. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznych problemów związanych z rozliczaniem akcyzy od wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną.

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi) - przepisy i praktyka

Przeanalizujemy najczęściej popełniane przez podatników błędy oraz metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe, przedstawimy zmiany w przepisach o VAT.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie

Omówimy zagadnienia akcyzowe w oparciu o przepisy ustawy, postaramy się wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne i przedstawić praktyczne zastosowanie regulacji prawnych.