Cło i akcyza

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa celnego i prawa akcyzowego. Na zajęciach omawiamy: unijny kodeks celny, procedury celne, procedury uproszczone, dokumentacja celna, taryfa celna, towary strategiczne, odprawa celna, pochodzenie towarów, system INTRASTAT, zmiany w przepisach celnych, podatku vat w obrocie międzynarodowym, obrót towarowy, podatek akcyzowy, zmiany w akcyzie. Do zapisów na szkolenia zapraszamy szczególnie pracowników działów celnych, działu eksportu i importu. Szkolenia w ramach kategorii: podatek akcyzowy szkolenie, prawo akcyzowe szkolenie, przepisy akcyzowe szkolenie, zmiany w akcyzie szkolenie, obrót wyrobami akcyzowymi szkolenie, procedury celne szkolenie, zgłoszenia celne w praktyce, jak dokonać zgłoszenia celnego, taryfa celna szkolenie, towary podwójnego zastosowania szkolenie, obrót międzynarodowy szkolenie, obrót towarami podwójnego zastosowania szkolenie, kody celne szkolenie, szkolenie export import, szkolenia dla działu eksportu, wymiana z krajami trzecimi szkolenie, prowadzenie obrotu z krajami trzecimi szkolenie, handel z krajami trzecimi szkolenie, wymiana wewnątrzwspólnotowa szkolenie. Organizujemy również szkolenie na temat planowania eksportu, zarządzanie eksportem, organizacja działań eksportowych, powiemy jak przygotować się do eksportu, jak przygotować się do ekspancji na rynki zagraniczne.

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

W ramach obszaru cło i akcyza realizujemy następujące szkolenia: szkolenie Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi, szkolenie Jak zaplanować i zorganizować eksport w przedsiębiorstwie, szkolenie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi - Warsztaty komputerowe, szkolenie Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie, szkolenie Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym, szkolenie Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, szkolenie Specjalne procedury celne, szkolenie Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej, szkolenie Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Cło i akcyza 12

AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów - warsztaty

Warszawa, 19-20.09.2019
Szkolenie skierowane do przedsiębiorców korzystających z ułatwień celnych, jak i dla tych, którzy dopiero planują się o nie ubiegać. Zajęcia prowadzone w oparciu o przykłady, testy, ćwiczenia i studium przypadków.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Warszawa, 23.09.2019
Warszawa, 14.11.2019
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Warszawa, 26.09.2019
Warszawa, 21.11.2019
Omawiamy reguły pochodzenia towarów, w oparciu o aktualne przepisy i liczne przykłady praktyczne.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Warszawa, 27.09.2019
Warszawa, 22.11.2019
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Warszawa, 02.10.2019
Warszawa, 27.11.2019
Omówimy zagadnienia akcyzowe w oparciu o przepisy ustawy, postaramy się wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne i przedstawić praktyczne zastosowanie regulacji prawnych.

Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka

Warszawa, 03-04.10.2019
Warszawa, 05-06.12.2019
Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.

Warszawa, 10.10.2019
Warszawa, 09.12.2019
Uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać platformę PUESC, jak się zalogować, jak uzyskać dostęp zaawansowany, jak wygenerować certyfikat celny, jak wypełnić formularze.

Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie - warsztaty

Warszawa, 14-15.10.2019
Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

Specjalne procedury celne

Warszawa, 17.10.2019
Warszawa, 12.12.2019
Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych, ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane, a także przybliży kierunki zmian wprowadzone w tym zakresie przez Unijny Kodeks Celny.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Warszawa, 18.10.2019
Warszawa, 13.12.2019
Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Warszawa, 25.10.2019
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Warszawa, 12.11.2019
Omówimy obowiązki przedsiębiorców, zasady odpowiedzialności i sposób rejestracji dla potrzeb dostępu do systemu monitorowania przewozu towarów (SENT). Powiemy o zmianach w przepisach od 2018 roku oraz omówimy nowe kary od 1.01.2019 r.