Cło, akcyza, VAT

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa celnego i prawa akcyzowego. Na zajęciach omawiamy: unijny kodeks celny, procedury celne, procedury uproszczone, dokumentacja celna, taryfa celna, towary strategiczne, odprawa celna, pochodzenie towarów, system INTRASTAT, zmiany w przepisach celnych, podatku vat w obrocie międzynarodowym, obrót towarowy, podatek akcyzowy, zmiany w akcyzie. Do zapisów na szkolenia zapraszamy szczególnie pracowników działów celnych, działu eksportu i importu. Szkolenia w ramach kategorii: podatek akcyzowy szkolenie, prawo akcyzowe szkolenie, przepisy akcyzowe szkolenie, zmiany w akcyzie szkolenie, obrót wyrobami akcyzowymi szkolenie, procedury celne szkolenie, zgłoszenia celne w praktyce, jak dokonać zgłoszenia celnego, taryfa celna szkolenie, towary podwójnego zastosowania szkolenie, obrót międzynarodowy szkolenie, obrót towarami podwójnego zastosowania szkolenie, kody celne szkolenie, szkolenie export import, szkolenia dla działu eksportu, wymiana z krajami trzecimi szkolenie, prowadzenie obrotu z krajami trzecimi szkolenie, handel z krajami trzecimi szkolenie, wymiana wewnątrzwspólnotowa szkolenie. Organizujemy również szkolenie na temat planowania eksportu, zarządzanie eksportem, organizacja działań eksportowych, powiemy jak przygotować się do eksportu, jak przygotować się do ekspancji na rynki zagraniczne.

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

W ramach obszaru cło i akcyza realizujemy następujące szkolenia: szkolenie Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi, szkolenie Jak zaplanować i zorganizować eksport w przedsiębiorstwie, szkolenie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi - Warsztaty komputerowe, szkolenie Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie, szkolenie Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym, szkolenie Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, szkolenie Specjalne procedury celne, szkolenie Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej, szkolenie Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Cło, akcyza, VAT 19

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

ONLINE, 21.01.2022
Warszawa / lub ONLINE, 22.04.2022
Omówimy podstawy prawne, przeprowadzimy ćwiczenia, postaramy się wyjaśnić wątpliwości praktyczne.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL. Zmiany w 2022 r.

ONLINE, 31.01.2022
Warszawa / lub ONLINE, 25.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 27.05.2022
Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Brexit w 2022 roku - nowe wyzwania i obowiązki w obrocie towarowym z Wielką Brytanią

ONLINE, 09.02.2022
Omówimy podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków handlowych określonych w Umowie.

Eksport i import kompleksowo - jak prawidłowo realizować obrót towarowy z zagranicą w oparciu o obowiązujące przepisy

ONLINE, 14-15.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 21-22.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 27-28.06.2022
Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty.

ONLINE, 14-15.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.05.2022
Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty

ONLINE, 17-18.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 25-26.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 20-21.06.2022
Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.

Specjalne procedury celne z uwzględnieniem systemu RPS

ONLINE, 21.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 14.06.2022
Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych, ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

ONLINE, 22.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 15.06.2022
Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 02.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 08.06.2022
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

Certyfikat AEO i procedura uproszczona. Ułatwienia celne dla eksporterów, importerów oraz firm obsługujących operacje celne - warsztaty.

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.06.2022
Szkolenie skierowane do przedsiębiorców korzystających z ułatwień celnych, jak i dla tych, którzy dopiero planują się o nie ubiegać. Zajęcia prowadzone w oparciu o przykłady, testy, ćwiczenia i studium przypadków.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Warszawa / lub ONLINE, 09.03.2022
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

Kurs celny (10 dni) - specjalista ds. celnych, agent celny. Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT.

ONLINE, 12.03.2022 - 24.04.2022
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w firmie. Kurs pozwala na kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 18.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 10.06.2022
Uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać platformę PUESC, jak uzyskać dostęp zaawansowany, jak wygenerować certyfikat celny, jak wypełnić formularze.

Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE

Warszawa / lub ONLINE, 21.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 03.06.2022
Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę pomocną w przygotowaniu się do importu różnych towarów na obszar UE.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 22.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 30.05.2022
Omawiamy reguły pochodzenia towarów, w oparciu o aktualne przepisy i liczne przykłady praktyczne.

Warsztaty z ustalania i dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów

Warszawa / lub ONLINE, 23.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 31.05.2022
Przedstawimy wzory dokumentów oraz omówimy zasady ich sporządzenia. Dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat reguł pochodzenia towarów.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 01.04.2022
Szkolenie w formie warsztatów. Udział w szkoleniu będzie pomocny w dokonaniu nowej klasyfikacji towarów zgodnie z Nomenklaturą Scaloną.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE REALIZOWANE NA ZAMÓWIENIE - program zostanie dostosowany do specyfiki działania i potrzeb zamawiającego

VAT w obrocie międzynarodowym. WDT/WNT, eksport i import towarów.

Uporządkujemy wiedzę z zakresu transgranicznych transakcji towarowych, w tym w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach od września i od października 2021 r. wprowadzonych ustawą Slim VAT2.