Cło, akcyza, VAT

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa celnego i prawa akcyzowego. Na zajęciach omawiamy: unijny kodeks celny, procedury celne, procedury uproszczone, dokumentacja celna, taryfa celna, towary strategiczne, odprawa celna, pochodzenie towarów, system INTRASTAT, zmiany w przepisach celnych, podatku vat w obrocie międzynarodowym, obrót towarowy, podatek akcyzowy, zmiany w akcyzie. Do zapisów na szkolenia zapraszamy szczególnie pracowników działów celnych, działu eksportu i importu. Szkolenia w ramach kategorii: podatek akcyzowy szkolenie, prawo akcyzowe szkolenie, przepisy akcyzowe szkolenie, zmiany w akcyzie szkolenie, obrót wyrobami akcyzowymi szkolenie, procedury celne szkolenie, zgłoszenia celne w praktyce, jak dokonać zgłoszenia celnego, taryfa celna szkolenie, towary podwójnego zastosowania szkolenie, obrót międzynarodowy szkolenie, obrót towarami podwójnego zastosowania szkolenie, kody celne szkolenie, szkolenie export import, szkolenia dla działu eksportu, wymiana z krajami trzecimi szkolenie, prowadzenie obrotu z krajami trzecimi szkolenie, handel z krajami trzecimi szkolenie, wymiana wewnątrzwspólnotowa szkolenie. Organizujemy również szkolenie na temat planowania eksportu, zarządzanie eksportem, organizacja działań eksportowych, powiemy jak przygotować się do eksportu, jak przygotować się do ekspancji na rynki zagraniczne.

Szkolenia dla pracowników działów celnych i wszytkich osób, które odpowiadają za organizowanie obrotu międzynarodowego, dokumentacji celnej i dopełnienie formalności oraz obowiązków przy wywozie, przywozie, eksporcie i imporcie.

W ramach obszaru cło i akcyza realizujemy następujące szkolenia: szkolenie Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi, szkolenie Jak zaplanować i zorganizować eksport w przedsiębiorstwie, szkolenie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi - Warsztaty komputerowe, szkolenie Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie, szkolenie Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym, szkolenie Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej, szkolenie Specjalne procedury celne, szkolenie Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej, szkolenie Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Cło, akcyza, VAT 17

Brexit - zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

ONLINE, 25.01.2021
ONLINE, 25.02.2021
Omówimy podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków handlowych określonych w Umowie.

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty

ONLINE, 03-04.02.2021
Przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

ONLINE, 04.02.2021
Warszawa / lub ONLINE, 09.04.2021
Omówimy wszystkie obowiązujące na dzień szkolenia przepisy prawa, w tym zmiany z 2019, a także wymagania od lutego 2020.

Eksport i import kompleksowo - przepisy i praktyka

ONLINE, 04-05.02.2021
Warszawa / lub ONLINE, 10-11.05.2021
Przekrojowe, kompleksowe szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką celną. Przedstawimy w ujęciu praktycznym najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem obrotu międzynarodowego.

Specjalne procedury celne

ONLINE, 11.02.2021
Warszawa / lub ONLINE, 19.04.2021
Szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę na temat procedur specjalnych, ich zastosowania oraz przywilejów, jakie są z nimi związane, a także przybliży kierunki zmian wprowadzone w tym zakresie przez Unijny Kodeks Celny.

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty.

ONLINE, 11-12.02.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.05.2021
Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

ONLINE, 12.02.2021
Warszawa / lub ONLINE, 20.04.2021
Przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

ONLINE, 15.02.2021
Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Kurs celny (8 dni) dla specjalistów ds. celnych i agentów celnych: Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT

ONLINE, 19.02.2021 - 20.03.2021
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w firmie. Kurs pozwala na kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego.

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 04.03.2021
Uporządkujemy wiedzę na temat różnych rodzajów dokumentów handlowych oraz urzędowych w handlu międzynarodowym, powiemy o sposobach wypełniania, dystrybuowania, jak również o wymaganiach formalnych odnośnie tych dokumentów.

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 05.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 21.05.2021
Uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać platformę PUESC, jak uzyskać dostęp zaawansowany, jak wygenerować certyfikat celny, jak wypełnić formularze.

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Warszawa / lub ONLINE, 08.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 18.06.2021
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania.

AEO i procedura uproszczona dla eksporterów i importerów - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 11-12.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.06.2021
Szkolenie skierowane do przedsiębiorców korzystających z ułatwień celnych, jak i dla tych, którzy dopiero planują się o nie ubiegać. Zajęcia prowadzone w oparciu o przykłady, testy, ćwiczenia i studium przypadków.

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi) - przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 18.03.2021
Przeanalizujemy najczęściej popełniane przez podatników błędy oraz metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe, przedstawimy zmiany w przepisach o VAT.

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym

Warszawa / lub ONLINE, 25.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 27.05.2021
Omawiamy reguły pochodzenia towarów, w oparciu o aktualne przepisy i liczne przykłady praktyczne.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Warszawa / lub ONLINE, 26.03.2021
Warszawa / lub ONLINE, 28.05.2021
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zastosowania ogólnych reguł nomenklatury scalonej i posługiwania się Wspólnotową Taryfą Celną oraz zawartą w niej nomenklaturą scaloną.

Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE REALIZOWANE NA ZAMÓWIENIE - program zostanie dostosowany do specyfiki działania i potrzeb zamawiającego