Referencje

Nasze szkolenia polecają

ABB Sp. z o.o. 22.08.2008

Bardzo polecam ze względu na dobre przygotowanie merytoryczne wykładowcy, miłą atmosferę, bogate materiały pomocnicze i świetną organizację.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Action 18.02.2013

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że firma J.G.Training szkolenia specjalistyczne jest firmą profesjonalną i solidną.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Agencja Mienia Wojskowego 11.07.2019

Szkolenie zostało wykonane należycie zgodnie z założeniami Agencji Mienia Wojskowego oraz zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24.07.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało zrealizowane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 13.06.2016

Współpraca z firmą szkoleniową przebiegała sprawnie i profesjonalnie, dlatego też możemy J.G.Training polecić jako godnego partnera.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 26.01.2011

Specjalne podziękowania kierujemy do trenerów współpracujących z J.G.Training, którzy swym zaangażowaniem, doświadczeniem i profesjonalizmem zapewnili naszym klientom zdobycie nowych kompetencji zawodowych. Do zobaczenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

ATB TAMEL S.A. 03.03.2020

Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu zajęć, dlatego możemu polecić firmę szkoleniową J.G.Training jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 30.09.2009

Firma J.G.Training w 100% spełniła moje oczekiwania. Z całą pewnością nie będzie to ostatnie szkolenie z jakiego skorzystam w tej Firmie.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

AVON Operations Polska Sp. z o.o. 04.07.2008

Wykładowca reprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu prawa celnego, a co najważniejsze potrafił przekazać wiadomości w sposób zrozumiały i rzeczowy. Opierał się na różnych ciekawych przykładach.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Bank Gospodarstwa Krajowego 30.11.2012

Na uznanie zasługują zarówno merytoryczna strona szkolenia, umiejętności dydaktyczne i wiedza trenera (...), jak również kwestie organizacyjne, które firma zapewniła na wysokim, konkurencyjnym poziomie.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Bemowskie Centrum Kultury Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 22.02.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Miła atmosfera, mała liczba słuchaczy, dobrze przygotowane materiały szkoleniowe i dbałość o uczestników zasługują na wysoką ocenę.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

BIOTRANS DOBROVOLSCY Sp. z o.o. 29.08.2023

Szkolenia są zawsze bardzo starannie przygotowane, prowadzone przez trenerów wysokiej klasy specjalistów – praktyków, na wysokim poziomie merytorycznym.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Biuro Projektów Ekologicznych Ekoprojekt 09.06.2016

Szkolenie otwarte z zakresu "Raport o oddziaływaniu na środowisko": Fachowość, zdolności trenerskie, wszechstronna znajomość tematów, dogłębna wiedza... Wysoko oceniamy poziom i skuteczność szkolenia, z całą rzetelnością możemy polecić usługi J.G.Training.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj 05.03.2010

Sposób prowadzenia zajęć, przekazania wiedzy oraz udzielane odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania świadczył, że Prowadzący jest ekspertem w swej branży, a firma organizująca szkolenia podchodzi profesjonalnie do prowadzonej przez siebie działalności.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 15.04.2008

Poszerzyłam wiedzę z zakresu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wiem, jakie są obowiązki przedsiębiorcy a teraz wiedzę teoretyczną stosuję w praktyce.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Carfi Polska Sp, z o.o. 04.03.2008

Rzetelnie zrealizowany program. Kompetentne odpowiedzi. Bardzo dobrze przygotowane materiały. (...) Wspaniała atmosfera.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Centralny Węzeł Łączności MON 17.06.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, profesjonalnie oraz z należytą starannością.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 29.11.2010

Zarówno merytoryczna strona szkolenia jak i zaplecze szkoleniowe (sala, materiały, posiłki) świadczą o profesjonalnym podejściu do realizacji powierzonego zadania. Wykonawca wywiązał się w pełni z warunków umowy.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 12.11.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo z należyta starannością.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

CHEFS CULINAR Sp. z o.o. 06.09.2023

Pracownicy wysoko ocenili staranne przygotowanie i poziom szkolenia, podkreślając przydatność przekazanych informacji oraz profesjonalne podejście prowadzącego, który wykazał się ogromną wiedzą.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o. 27.06.2008

Zakres szkolenia (...) pozwolił mi na rozszerzenie posiadanej wiedzy o elementy praktycznego jej zastosowania w bieżącej pracy związanej z obsługą celną mojej firmy.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

CS Szkolenie i Doradztwo 22.07.2013

Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

CS Szkolenie i Doradztwo 04.02.2014

Usługa została wykonana należycie i bez zastrzeżeń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Doehler Sp. z o.o. 27.07.2023

Szkolenie zostało przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, opierając się na konkretnych przykładach spotykanych w prawdziwych sytuacjach biznesowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Donauchem Sp. z o.o. 28.07.2023

Jesteśmy zadowoleni z organizacji szkolenia, przygotowanego zakresu materiału i fachowości trenera, który, dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, poprowadził szkolenie profesjonalnie.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>


 

Dyckerhoff 08.10.2007

Szkolenie było bardzo rzeczowo i ciekawie prowadzone. Wszystkie informacje podane w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Problemy i pytania uczestników były natychmiast wyjaśniane przez prowadzącego w sposób jasny i konkretny.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ekocykl 19.09.2008

Serdecznie dziękuję za to szkolenie i polecam wszystkim usługi firmy J.G.Training
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

ELBUD Katowice Sp. z o.o. 22.06.2010

Szkolenie spełniło moje oczekiwania merytoryczne i zostało przeprowadzone profesjonalnie, również od strony organizacyjnej.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Energa-Operator S.A. 10.07.2008

Pragniemy poinformować, że zawsze będziemy polecać Państwa firmę, jako wysokiej klasy specjalistów (...).
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Energa-Operator S.A. 29.12.2017

Uczestnicy wysoko zaopiniowali umiejętności dydaktyczne i wiedzę trenera, wysoki poziom merytoryczny zajęć, przykłady praktyczne przywoływane przez trenera w czasie szkolenia a także jakość materiałów szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Fortis Bank Polska S.A. 20.07.2010

Pragnę polecić firmę J.G. Training jako partnera w przygotowaniu i przeprowadzeniu profesjonalnych projektów szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Frosta Sp. z o.o. 04.12.2017

Szkolenie było dla mnie doskonałym źródłem praktycznych informacji dotyczących procedur celnych. Nie tylko pozwoliło mi na usystematyzowanie mojej wiedzy, ale przede wszystkim umożliwiło mi rozwiązanie bardziej złożonych problemów.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Gallaher Polska Sp. z o.o. 03.10.2007

Szkolenie przyczyniło się do usystematyzowania posiadanej już przeze mnie wiedzy oraz zdobycia nowych informacji, które przyczyniły się do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaną pracą.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 14.12.2009

Współpraca z firmą J.G. Training przebiega bardzo dobrze. Uczestnicy szkoleń wysoko oceniają merytoryczną stronę szkoleń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów 21.01.2011

Firma dostosowała się do wymogów dotyczących wizualizacji i wypełniania dokumentów szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 05.12.2012

Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 19.05.2018

Cele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydaktyczne praz przygotowane materiały szkoleniowe pomogły w ich osiągnięciu.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Gmina Wieliszew 18.04.2011

Firma dała się poznać jako bardzo rzetelna, profesjonalna, godna polecenia innym zamawiającym.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

HOCHTIEF Polska 21.05.2015

Nie tylko polecamy współpracę z J.G. Training innym przedsiębiorcom, ale sami w przyszłości planujemy zlecić firmie przygotowanie kolejnych szkoleń dla naszych pracowników.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Hydro-Vacuum S.A. 22.10.2010

Przełożenie skomplikowanych zagadnień prawnych na zrozumiałe i efektywne rozwiązania praktyczne, pozwoliło na natychmiastowe zastosowanie ich w działalności firmy.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Idea Bank S.A. 12.06.2012

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną firmą, którą możemy rekomendować jako solidnego partnera i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

IN HOUSE DEVELOPMENT Sp. z o.o. 21.08.2023

Opinia naszego pracownika była bardzo pozytywna, szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Zostało przeprowadzone profesjonalnie z dużym naciskiem na realizację zakres materiału.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Infra SILESIA S.A. 28.07.2023

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie projektem, z dbałością o szczegóły. Wykładowczyni to wysokiej klasy specjalista praktyk, dzięki czemu zakres merytoryczny programu szkolenia spełnił nasze oczekiwania.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

INFRA-PORT Sp. z o.o. 02.12.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową, ustalonym harmonogramem i programem szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Izba Celna w Warszawie 30.03.2016

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników. Na podkreślenie zasługuje zarówno wiedza merytoryczna prowadzącego zajęcia jak i umiejętność przekazania wiedzy odbiorcom.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Jednostka Realizująca Projekt POIiŚ 14.06.2010

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

JetLine Sp. z o.o. 02.11.2016

Poziom wiedzy i sposób komunikacji osób prowadzących szkolenia zrobił na wszystkich Uczestnikach duże wrażenie. Wykładowcy wykazali się otwartością na nasze potrzeby, udzielali odpowiedzi na nasze pytania i wyjaśniali wątpliwości.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. 25.08.2023

Jesteśmy zadowoleni z organizacji i zakresu merytorycznego szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Koleje Mazowieckie 23.06.2016

Z przyjemnością polecamy firmę J.G.Training jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” 28.07.2023

Wysoka jakość świadczonej usługi, dopracowanie szczegółów w zakresie logistycznym i merytorycznym oraz doświadczony trener, sprawiły, że jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Krajowy Związek Rewizyjny Spółodzielni Spożywców "Społem" 11.03.2021

Firma J.G.Training jest godnym zaufania partnerem i profesjonalnym dostawcą usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

LIFTRA Sp. z o.o. 11.09.2023

Szkolenie (...) zawierało bogatą treść merytoryczną, z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zagadnień zawartych w programie. 
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Loton Cosmetics Spółdzielnia Pracy 05.09.2023

Szkolenie, które spełniło wszystkie nasze oczekiwania, zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, a przekazana wiedza okazała się niezwykle przydatna. 
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Lub-Eko-Plus 26.06.2017

Trener w interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane z realizowanym tematem. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały, co ułatwiło pogłębianie wiedzy przez uczestnika szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

MAC-GRAF Sp. z o.o. 11.09.2023

Nasz pracownik (...) ocenił szkolenie bardzo dobrze, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym.
Firma J.G.Training dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń specjalistycznych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. 07.10.2013

Serdecznie polecam firmę J.G. Training szkolenia specjalistyczne jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Miasto Stołeczne Warszawa 31.08.2013

Z przyjemnością pragnę poinformować, że zamówienie wykonano terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z harmonogramem i programem szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie 26.11.2012

Trenerzy wykazali się bogatą wiedzą merytoryczną, popartą licznymi przykładami z praktyki.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ministerstwo Gospodarki 19.02.2013

Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością zarówno ze strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Liczymy na dalszą współpracę.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ministerstwo Gospodarki 21.05.2010

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że J.G. Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą możemy zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27.07.2017

Projekt został zorganizowany i przeprowadzony w sposób należyty i zgodnie z umową, a współpracą z Wykonawcą przebiegała bez zastrzeżeń. Wszystkie zobowiązania leżące po stronie Wykonawcy zostały w pełni zrealizowane.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.09.2009

Firma J.G. Training okazała się partnerem profesjonalnym i zaangażowanym w realizację powierzonych zadań. Projekt został zrealizownay należycie, a Współpraca z wykonawcą układała się bardzo dobrze
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 10.07.2012

W szkoleniach organizowanych przez JGT uczestniczyłam po raz kolejny i nigdy się na nich nie zawiodłam. Z przyjemnością polecam je każdemu, komu zależy na rzeczywistym poszerzaniu swojej wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 14.10.2013

Wysoko oceniam organizację szkolenia, lokalizację i miejsce oraz możliwość wypowiedzi w kameralnej grupie. Z przyjemnością polecam udział w szkoleniach organizowanych przez J.G.Training jako profesjonalnych i praktycznych dla uczestnika.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Mostostal Białystok Sp. z o.o. 30.11.2012

Dziękujemy J.G.Training za udaną współpracę - na wszystkich etapach realizacji projektu (od przygotowania projektu, poprzez podpisanie umowy, zapewnienie miejsca szkolenia na terenie Augustowa etc.). Z przyjemnością możemy zarekomendować J.G.Training jako wiarygodnego, profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Netia S.A. 05.12.2005

Cele szkolenia zostały w pełni zrealizowane. Opinie naszych pracowników po szkoleniu były bardzo pozytywne, jesteśmy zadowoleni z zaangażowania i profesjonalnego podejścia organizatorów.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

 

Nordkalk Sp. z o.o. 25.06.2018

Całość programu została bardzo dobrze przygotowana, zarówno pod względem merytorycznym, wysokiej jakości materiałów, przystosowania do potrzeb uczestników, jak i dynamicznego prowadzenia zajęć.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada 18.10.2010

Szkolenie przeprowadzone z należytą starannością i spełniło oczekiwania naszych pracowników.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Ordipol Sp. z.o.o. 28.04.2015

Wiedza i umiejętności dydaktyczne wykładowcy, strona merytoryczna szkolenia, obszerne i dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, miła atmosfera - wszystko to sprawia, że z przyjemnością skorzystam ze szkoleń w firmie JGT ponownie.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

ORLEN S.A. 04.09.2023

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, na wysokim poziomie zarówno pod względem merytoryczny, jak i organizacyjnym, dzięki czemu cele szkolenia zostały zrealizowane. Wysoko oceniamy i polecamy firmę J.G.Training w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>
 

PKP Intercity 22.02.2021

Przeprowadzone szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zamówieniem.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A. 04.12.2017

Cała organizacja szkolenia wraz z doborem miejsca oraz z zadbaniem o wszelkie potrzeby uczestników (przed oraz w trakcie szkolenia) - zasługuje na polecenie nawet najbardziej wymagającym osobom pragnącym podnieść lub poszerzyć swoją wiedzę.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Poczta Polska 02.08.2011

Szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie, zgodnie z postanowieniami umowy szkoleniowej i przebiegały bez zarzutu. Zajęcia szkoleniowe prowadził wykwalifikowany trener. Uczestnicy dobrze ocenili kwalifikację wykładowcy oraz sposób przeprowadzenia szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Poczta Polska 22.07.2010

Firma szkoleniowa organizując szkolenie zapewniła całościową, rzetelną obsługę na każdym etapie szkolenia. Zaangażowanie i operatywność osób koordynujących szkolenie przyczyniły się do sprawnego jego przebiegu pozwalając osiągnąć zamierzony cel.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Polski Ogród Sp. z o.o. 02.05.2007

J.G Training szkolenia specjalistyczne: minimum formalności, wspaniała organizacja, dostępne, specjalistyczne materiały, wspaniały trener.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 17.06.2011

Szkolenie było przeprowadzone w sposób rzeczowy i konkretny, a wszystkie problemy i pytania uczestników szkolenia były natychmiast wyjaśniane. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Sadi Polska Agencja Celna Sp. z o.o. 27.09.2010

Z całą pewnością mogę zarekomendować firmę J.G. Training wszystkim zainteresowanym i stwierdzić, że jest to profesjonalny i solidny partner w zakresie organizowania szkoleń specjalistycznych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz 09.08.2023

Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu przeprowadzonego szkolenia przez firmę J.G.Training. (...) Wykładowca szczegółowo omówił każde zagadnienie z programu szkolenia, a nasi pracownicy otrzymali szereg cennych informacji.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Socopol Sp. z o.o. 31.03.2008

Szkolenie było prowadzone w sposób bardzo klarowny i wyczerpujący nawet poza ramowe przewidziane godziny szkolenia. Polecam.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Starostwo Powiatowe w Policach 28.03.2018

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób rzetelny i profesjonalny.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Starostwo Powiatowe w Wołominie 12.01.2009

Szkolenie zostało przygotowane profesjonalnie i spełniło moje oczekiwania. (...) z satysfakcją mogę polecić innym szkolenia organizowane przez firmę J.G. Training.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

SYMATIC Sp. z o.o. 06.09.2023

Jesteśmy zadowoleni z poziomu wiedzy przekazanej przez trenera, organizacji oraz przepływu informacji.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Synthos Dwory Sp. z o.o. 07.05.2008

Konkludując, całość szkolenia oceniam bardzo wysoko i mogę śmiało polecić Firmę J.G.Training jako godnego zaufania partnera przy organizacji szkoleń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie 11.12.2009

Polecamy firmę J.G.Training jako solidnego dostawcę szkoleń z zakresu zamówień publicznych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Tex Year Europe Sp. z o.o. 24.08.2023

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny, zgodnie z programem szkolenia i wysoko ocenione przez naszego Pracownika.
Firma J.G.Training wykazała się fachowością, gwarantując wysoką jakość szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>
 

Trakcja System Sp. z o.o. 18.08.2023

Program szkolenia, o bogatej zawartości merytorycznej, został dostosowany do naszych potrzeb. Wiedza i doświadczenie trenera oraz sposób przekazania wiedzy został wysoko oceniony przez uczestników szkolenia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>
 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

Mała liczba uczestników, pozwalająca na lepsze przyswajanie wiedzy, przygotowane materiały, lokalizacja szkolenia oraz menu, a także opiekę a ze strony J.G. Training również zasługują na wysoką ocenę.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 02.09.2013

Pragniemy poinformować, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zawartą umową i programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny i z należytą starannością.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Urząd Marszałkowski w Łodzi 11.07.2012

Sposób organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz wysoki poziom merytoryczny spotkały się z dużym uznaniem ze strony uczestników i zostały wysoko ocenione.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 06.02.2009

Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie w bardzo przyjemnej i dobrze zlokalizowanej sali szkoleniowej, a organizatorzy zadbali również o zapewnienie miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych uczestników.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 12.08.2013

Z przyjemnością pragnę poinformować, że usługa szkoleniowa została wykonana terminowo i należycie, zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z programem szkolenia. Projekt został zrealizowany w sposób profesjonalny, z należytą starannością.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Urząd Miasta w Grudziądzu 27.04.2010

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że J.G.Training jest profesjonalną i doświadczoną firmą, którą mogę zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Volkswagen Motor Polska 04.08.2005

Wysoki poziom szkolenia znalazł potwierdzenie zarówno w opiniach uczestników jak i badaniach przeprowadzonych po szkoleniu. Mamy zamiar nadal korzystać z usług J.G.Training, czekamy na nowe projekty szkoleniowe.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wamtechnik Sp. z o.o. 30.09.2010

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom uwzględniły wszystkie poruszane zagadnienia.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 30.04.2014

Jakość współpracy z J.G.Training Jadwiga Gwóźdź w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia przebiegała sprawnie, a kontakty robocze w zakresie przeprowadzenia szkolenia sprawiły satysfakcję obu stronom.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 15.06.2010

Firma J.G. Training przeprowadziła szkolenie w sposób profesjonalny oraz zgodnie z planem szkolenia ustalonym specjalnie na potrzeby naszego przedsiębiorstwa.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wienerberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. 04.07.2007

W szkoleniach wzięli udział wybrani przedstawiciele kadry inżynierskiej naszej firmy, którzy bardzo wysoko ocenili zarówno prowadzących wykład fachowców, zakres tematyczny, jak i samą organizację szkoleń.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 01.04.2014

Organizacja szkolenia przebiegła sprawnie, z otwartością na potrzeby i sugestie zamawiającego. Materiały szkoleniowe opracowane zostały w sposób przejrzysty, wyczerpujący temat i estetyczny.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 13.01.2011

Szkolenie było przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny o zostało ocenione bardzo wysoko przez uczestników. Program szkolenie i analizowane w trakcie zajęć przykłady były dopasowane do specyfiki naszych potrzeb, a ich realizacja stała na wysokim poziomie.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 05.02.2019

Potwierdzamy wykonanie zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zawartą Umową.
ZOBACZ WIĘCEJ >>>