Zwiń

Zarządzanie zespołem

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Menadżerowie powinni skupiać się zarówno na zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym. Pomagają w tym szkolenia...

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Menadżerowie powinni skupiać się zarówno na zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym. Pomagają w tym szkolenia menedżerskie.

CO DAJĄ SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA?

Menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga połączenia wielu umiejętności, m.in. zarządzania zespołem i kierowania w taki sposób, aby każdy pracownik podążał za wartościami firmy i wspierał jej wzrost. W odniesieniu do zarządzania personelem bycie liderem to szereg wyzwań. Lider buduje swój autorytet na zaufaniu, jest częścią zespołu i dba o dobrostan swoich podwładnych, ale musi mieć na uwadze wartości firmy i jej strategiczne cele. Każdego dnia przed menedżerem stoją wyzwania takie jak dawanie feedbacku, rozmowy oceniające, delegowanie zadań czy zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów, zaprojektowaliśmy szkolenia menedżerskie rozwijające umiejętności, takie jak:

 • zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • motywowanie zespołu pracowników i siebie,
 • prowadzenie trudnych rozmów,
 • feedback,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • delegowanie zadań adekwatnie do ich wiedzy i umiejętności pracowników
 • budowanie zaangażowania wśród pracowników
 • budowania roli lidera,
 • negocjacje.

Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. Kursy dla menedżerów obejmują więc zarówno efektywne zarządzanie zespołem, jak i rozwój osobisty menedżera.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA - TEMATYKA

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem.Podczas szkoleń menedżerskich uczestnicy dowiedzą się m.in. jak budować autorytet lidera, jak komunikować się z zespołem, jak delegować zadania, a potem je egzekwować, co to jest coachingowy styl zarządzania. Celem kursów z zarządzania jest przekazanie menedżerom niezbędnych narzędzi do wykonywania takich zadań jak rozmowa oceniająca, udzielanie informacji zwrotnej oraz zarządzanie konfliktem w zespole. Uczestnicy dowiedzą się również jak zarządzać zespołem zdalnym (jak zarządzać zespołem rozproszonym) i jak budować zaangażowanie, a także czym jest mobbing i dyskryminacja oraz, jak tych zjawisk unikać i im przeciwdziałać. Ważnym zagadnieniem dla menedżerów są także negocjacje w biznesie.

DLA KOGO SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

Nasze szkolenia z zarządzania skierowane są do wszystkich osób, które mierzą się z zadaniami związanymi z kierowaniem pracownikami, a więc szczególnie są to: menedżerowie, superwizorzy, team liderzy, zarządy firm, ale także menedżerowie projektów (Project Manager) czy pracownicy HR. W naszej ofercie znajdują się wartościowe warsztaty o różnym poziomie: zarówno dla osób początkujących, które są w fazie budowania zespołu, jak i dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają innowacyjnych i aktualnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA - METODOLOGIA

Podczas szkoleń i warsztatów z zarządzania trenerzy wykorzystują szereg metod wspierających pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych, które uczestnicy już posiadają. W trakcie każdego szkolenia wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną, aby wesprzeć wizualnie przekazywane treści. Trenerzy opierają warsztaty o interesujące studia przypadków. Dostosowują także poziom i styl szkolenia do konkretnej grupy.

Uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach, m.in. w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach na forum, symulacjach. Dodatkowo szkolenia mają na celu wzrost samoświadomości w obszarze kompetencji menedżerskich, dlatego trenerzy wykorzystują szereg działań, aby pobudzić refleksję.

Współpracujemy tylko doświadczonymi, profesjonalnymi trenerami. Spędzili oni na salach szkoleniowych setki godzin, pracowali z różnymi grupami, mają bogate doświadczenie także jako praktycy w zarządzaniu zespołem pracowniczym.

Jako firma szkoleniowa, J.G.Training cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów. Kilkunastoletnie doświadczenie i setki przeprowadzonych szkoleń sprawiają, że klienci wracają i polecają nasze usługi - także certyfikowane szkolenia i kursy menedżerskie.

Kurs pozwala rozwinąć kluczowe kompetencje lidera.ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA

Wszystkie otwarte kursy dla menedżerów prowadzimy w formie stacjonarnej, jako szkolenie online lub hybrydowo (część uczestników obecna jest w sali szkoleniowej, część - na takich samych zasadach - uczestniczy online). Szkolenia online z zarządzania cieszą się obecnie dużą popularnością wśród naszych klientów. Są one równoważne ze szkoleniem stacjonarnym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat, mogą także zadawać pytania w czasie rzeczywistym i dyskutować z grupą.

Szkolenia zamknięte również realizowane są stacjonarnie, online lub hybrydowo — zgodnie z życzeniem klienta. Zakres merytoryczny, a także metodologia każdego szkolenia dostosowane są do formy, w jakiej spotkanie się odbywa. Otwarte szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte możemy zorganizować w każdym mieście w Polsce, np. Warszawa, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk.

KATALOG SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA

W ramach oferty szkoleń i kursów otwartych zaprojektowaliśmy następujące tematy szkoleń z zarządzania:

 • TEMAT SZKOLENIA: Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji. Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.

 • TEMAT SZKOLENIA: FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w pracy menedżera. Istnieją różne sposoby udzielania pracownikom informacji dotyczącej jakości ich pracy, niektóre mogą wpłynąć na wzrost motywacji pracowników, a inne mogą spowodować spadek motywacji. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które chcą wzmocnić umiejętność dawania i otrzymywania informacji zwrotnej, a w szczególności: kierownicy, menedżerowie, superwizorzy, właściciele firm, czyli osoby zarządzające zespołami.

 • TEMAT SZKOLENIA: Nie taki wilk straszny, jak go malują – zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespoleZachęcamy do udziału w szkoleniach z zarządzania.

Konflikt czy sytuacje trudne w pracy są nieuniknione. Jeśli jednak osoby zarządzające będą gotowe na takie sytuacje, konflikt zespołowy może stać się wartością. Liderzy powinni w tym celu wiedzieć, jak nim „zarządzić” i wyciągnąć z niego konstruktywne wnioski. Na szczęście istnieją gotowe narzędzia i modele interwencji, które każdemu świadomemu managerowi pozwolą stać się ekspertem ds. zarządzania konfliktem. Wszystko w rękach liderów (formalnych i nieformalnych!).

 • TEMAT SZKOLENIA: Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich

Na szkoleniu powiemy, jak w pełni wykorzystać swój potencjał do skutecznego realizowania zadań menedżerskich w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Warsztat uwzględnia metody zarządzania zespołem rozproszonym w pracy hybrydowej lub online. Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć i wzmocnić umiejętności niezbędne do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości.

 • TEMAT SZKOLENIA: Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne to jedne z kluczowych kompetencji dla kadry kierowniczej. Dzięki technikom negocjacyjnym osoby zarządzające pracownikami mogą efektywniej osiągać swoje cele przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z partnerem negocjacyjnym, w myśl reguły „win-win”.

 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

Szkolenie pokazuje korzyści i kluczowe zasady zarządzania różnorodnością w firmie. Uczestnicy zyskują nowe spojrzenie na zarządzanie różnorodnością z perspektywy oczekiwań międzynarodowych, a korzyści lokalnych. Dzięki szkoleniu możliwe będzie określenie kluczowych czynników umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole, a także nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności.

ZAMKNIĘTE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z efektywnego zarządzania zespołem. Chętnie przedstawimy więcej informacji i pomożemy dobrać temat odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Każde z powyższych szkoleń realizujemy również w formule zamkniętej, dzięki czemu możemy maksymalnie dostosować zakres merytoryczny do Państwa oczekiwań. Realizujemy również szkolenia zamknięte, które łączą wiadomości z powyższych tematów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem, prosimy o informację. Przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych uczestników, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, które pomogą wesprzeć menedżerów w codziennej pracy.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Liderzy niejednokrotnie potrzebują indywidualnego wsparcia w kwestii zarządzania zespołem. Nasi trenerzy Pracują z uczestnikami, by określić słabe i mocne strony, skupiają się na konkretnych problemach i case'ach z życia zawodowego kursanta. Trener przyjmuje rolę eksperta/mentora. Często jest w stanie dostrzec coś, czego będąc w epicentrum wydarzeń, zainteresowany zauważyć nie może.

Indywidualne konsultacje z zarządzania mogą odbyć się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie, umiejętności lidera, feedback, egzekwowanie zadań, delegowanie zadań, mobbing, kursy menedżerskie, neuroprzywództwo, cele zespołowe, szkolenia dla dyrektorów, szkolenia biznesowe

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zarządzanie zespołem 7
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
04-05.12.2023 07-08.02.2024 11-12.04.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
04-05.12.2023 08-09.02.2024 06-07.05.2024
ONLINE ONLINE ONLINE
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu...
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą
05-06.12.2023
ONLINE
Zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
Zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
11.03.2024 10.06.2024
ONLINE ONLINE
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
Wkrótce nowy termin szkolenia
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.