Zarządzanie zespołem

Zapraszamy na szkolenia menedżerskie i z zarządzania zespołem (teraz również online).

Skuteczne przywództwo w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. To menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga połączenia wielu umiejętności, w tym takich jak zarządzanie zespołem i kierowanie zespołem w taki sposób, aby każdy pracownik podążał za wartościami firmy i wspierał jej wzrost. W odniesieniu do zarządzania personelem bycie liderem to szereg wyzwań. Lider buduje swój autorytet na zaufaniu, jest częścią zespołu i dba o dobrostan swoich podwładnych, ale musi mieć na uwadze wartości firmy i jej strategiczne cele. Każdego dnia przed menedżerem stoją wyzwania takie jak dawanie feedbacku, rozmowy oceniające, delegowanie zadań czy zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia menedżerskie obejmujące nabycie lub wzmocnienie umiejętności menedżerskich, takich jak: zarządzanie zespołem pracowniczym, motywowanie zespołu pracowników i siebie, prowadzenie trudnych rozmów, feedback, radzenie sobie z konfliktami, delegowanie zadań adekwatnie do ich wiedzy i umiejętności pracowników oraz budowanie zaangażowania wśród pracowników czy z zakresu rozwoju osobistego, dotyczące budowania roli lidera. Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. Kursy dla menedżerów obejmują więc zarówno efektywne zarządzanie zespołem, jak i rozwój osobisty menedżera.

Jak efektywnie zarządzać zespołem?

Tematyka szkoleń dla menedżerów

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się m.in. jak budować autorytet lidera, jak komunikować się z zespołem, jak delegować zadania, a potem je egzekwować, co to jest coachingowy styl zarządzania. Celem szkoleń jest przekazanie menedżerom niezbędnych narzędzi do wykonywania takich zadań jak rozmowa oceniająca, udzielanie informacji zwrotnej oraz zarządzanie konfliktem w zespole. Uczestnicy dowiedzą się również jak zarządzać zespołem zdalnym, jak zarządzać zespołem rozproszonym i jak budować zaangażowanie w czasie pandemii, a także czym jest mobbing i dyskryminacja oraz, jak tych zjawisk unikać i im przeciwdziałać.

Nasze szkolenia menedżerskie skierowane są do wszystkich osób, które mierzą się z zadaniami związanymi z kierowaniem pracownikami, a więc szczególnie są to: menedżerowie, superwizorzy, team liderzy, zarządy firm, ale także menedżerowie projektów (Project Manager) czy pracownicy HR. W naszej ofercie znajdują się wartościowe warsztaty o różnym poziomie: zarówno dla osób początkujących, które są w fazie budowania zespołu, jak i dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają innowacyjnych i aktualnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

W katalogu szkoleń znajdują się także szkolenia z zarządzania zespołem w administracji publicznej. Są w nim także kursy i szkolenia mówiące o zarządzaniu zespołem produkcyjnym. Wszystkie kursy i szkolenia to certyfikowane szkolenia menedżerskie.

Metodologia szkoleń z zarządzania zespołem

Podczas szkoleń i warsztatów trenerzy wykorzystują szereg metod wspierających pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych, które uczestnicy już posiadają. Podczas każdego szkolenia wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną, aby wesprzeć wizualnie przekazywane treści. Trenerzy opierają warsztaty o interesujące studia przypadków. Dostosowują także poziom i styl szkolenia do konkretnej grupy.

Uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach, m.in. w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach na forum, symulacjach. Dodatkowo szkolenia mają na celu wzrost samoświadomości w obszarze kompetencji menedżerskich, dlatego trenerzy wykorzystują szereg działań, aby pobudzić refleksję.

Współpracujemy tylko z najlepszymi w swojej dziedzinie trenerami. Spędzili oni na salach szkoleniowych setki godzin, pracowali z różnymi grupami, mają bogate doświadczenie także jako praktycy w zarządzaniu zespołem pracowniczym.

Jako firma szkoleniowa J.G. Training cieszy się najlepszymi opiniami klientów. Kilkunastoletnie doświadczenie i setki przeprowadzonych szkoleń sprawiają, że klienci wracają i polecają nasze usługi, także certyfikowane szkolenia i kursy menedżerskie, innym.

Zapraszamy na kursy i warsztaty z zarzadzania.

Formuła certyfikowanych szkoleń menedżerskich

Obecnie wszystkie otwarte kursy dla menedżerów prowadzimy w formie stacjonarnej, szkoleń online lub hybrydowej (część uczestników obecna jest na miejscu, część - na takich samych zasadach - uczestniczy online). Podobnie szkolenia zamknięte realizowane są stacjonarnie, online hybrydowo — zgodnie z życzeniem klienta. Zakres merytoryczny, a także aktywności każdego szkolenia są dostosowane do formy, w jakiej spotkanie się odbywa. Forma szkolenia zależy także od obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID – 19.

Otwarte szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte możemy zorganizować w każdym mieście w Polsce, np. Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk. Dopasujemy ich formułę oraz program do organizacji zlecającej szkolenie z zarządzanie zespołem pracowniczym.

Szkolenie online z zarządzania zespołem jest równoważne ze szkoleniem stacjonarnym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat, mogą także zadawać pytania.

W ofercie J.G. Training znajdują się następujące szkolenia i kursy menedżerskie:

 • Zarządzanie zespołem

  Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji z obszaru rozwoju osobistego potrzebnych w pracy związanej z budowaniem oraz kierowaniem zespołem pracowników. Na szkoleniu uczestnicy uczą się, jak budować swój autorytet i jak wzmacniać umiejętności komunikacyjne, aby ich komunikacja była zgodna z intencją i jednocześnie zrozumiała dla odbiorcy, dostosowana do jego osobowości. Uczestnicy warsztatów poznają metody budowania zespołów i zarządzania nimi na różnych etapach rozwoju oraz doskonalą umiejętność skutecznego wyznaczania dopasowanych do rozwoju pracownika zadań oraz egzekwowania ich realizacji. Uczą się także, jak delegować zadania oraz prowadzić trudne rozmowy z podwładnymi. Warsztat opiera się przede wszystkim na aktywnościach wspierających samoświadomość. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby zarządzające zespołem, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia.
   
 • Narzędzia menedżera, czyli jak wyznaczać cele, delegować i egzekwować

  To szkolenie można również nazwać kompendium wiedzy menedżera. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań menedżerskich. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać cele swoim pracownikom, jak delegować im zadania, a także jak je egzekwować, w jaki sposób przekazywać konstruktywną informację zwrotną. Adresatami szkolenia są zarówno początkujący, nowo awansowani menedżerowie, jak również osoby z doświadczeniem, które chcą odświeżyć swoją wiedzę, poszerzyć ją o nowe praktyki i wymienić się doświadczeniem z innymi liderami.
   
 • Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole

  Warsztat został przygotowany dla menedżerów, którzy są świadomi trudności, jakie przynosi zarządzanie zmianą i wprowadzenie każdej zmiany w zespole, niezależnie, czy jest to fuzja firmy, zmiana jej struktury czy przejście na pracę zdalną. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować potrzeby swoich pracowników na różnych etapach adaptacji w zmianie, poznają zakres ich działania we wsparciu zespołu w przejściu przez zmianę, a także dowiedzą się, jakie są dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto uczestnicy pozyskają wiedzę o sposobach reagowania na stres i opór oraz nauczą się, jak komunikować zmiany i jakie bariery po stronie członków zespołu mogą na nich czekać. Szkolenie ma warsztatową formulę i opiera się o liczne case studies.
   
 • Jak budować zaangażowanie pracowników w czasie pandemii i nie tylko

  Podczas warsztatu poruszane będą następujące treści: kim jest menedżer angażujący i czym jest zaangażowanie podwładnych, jak wpływać na jego wzrost u pracowników zespołu i jakie czynniki są szczególnie ważne w budowaniu zaangażowania. Dodatkowo uczestnicy poznają sposoby reagowania na brak zaangażowania u swoich pracowników, w szczególności podczas pracy zdalnej, a także przygotują indywidualny plan rozwoju dotyczący budowania zaangażowania w ich zespole oraz nauczą się jak zaprojektować i przeprowadzić rozmowę rozwojową z pracownikiem.
   
 • Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej. Jak utrzymać zaangażowanie pracowników i skutecznie realizować zadania w zespole rozproszonym

  Szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołem w pracy zdalnej, która stawia przed managerem dodatkowe, specyficzne wyzwania i wymaga szczególnego podejścia do wykonywania zadań managerskich. Na warsztacie uczestnicy nauczą się jak zwiększyć efektywność zespołu rozproszonego, jak funkcjonować w środowisku ciągłych zmian VUCA, jak dbać o efektywną komunikację z zespołem rozproszonym podczas home office, a także jak delegować i egzekwować zadania na odległość i udzielać informacji zwrotnej poprzez wideo rozmowę.
   
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z definicją mobbingu i dyskryminacji. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować mobbing i odróżnić go od asertywności, a także jakie cechy posiada mobber. Dodatkowo trener przedstawi sposoby radzenia sobie z mobbingiem, a przede wszystkim metody przeciwdziałania temu zjawisku i jak dbać o to, żeby działania menedżera nie były mobbingiem.
   
 • Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

  Kluczowym celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zarządzania zespołem, wdrażanie ich na bieżąco w codziennej pracy, ocena ich skuteczności i możliwość rewizji, zmiany, dopracowania poznanych technik. Dzięki pracy w modułach uczestnicy mają możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzają się w ich pracy i, w razie potrzeby, w czasie kolejnych modułów, omówić konieczne modyfikacje.

  Zapraszamy na szkolenia dla menagerów.
 • Narzędzia efektywnego lidera - operacyjne i strategiczne aspekty roli menedżera

  Uczestnicy poznają i przećwiczą techniki wykonywania zadań menedżerskich. Dowiedzą się jak wykonywać codzienne obowiązki, aby efektywnie zarządzać swoim zespołem oraz jak wykorzystać swoje cechy osobowościowe i kompetencje do odpowiedniego dostosowania swojego stylu kierowania do członków zespołu.
   
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich - warsztat

  Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji, umożliwiających realizację założonych celów biznesowych. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.
   
 • Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

  Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji. Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.
   
 • FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

  Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w pracy menedżera. Istnieją różne sposoby udzielania pracownikom informacji dotyczącej jakości ich pracy, niektóre mogą wpłynąć na wzrost motywacji pracowników, a inne mogą spowodować spadek motywacji. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które chcą wzmocnić umiejętność dawania i otrzymywania informacji zwrotnej, a w szczególności: kierownicy, menedżerowie, superwizorzy, właściciele firm, czyli osoby zarządzające zespołami.
   
 • Warsztat neuro-przywództwa, czyli jak być liderem dla siebie i innych

  Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Warstwa warsztatowa szkolenia opiera się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™ a także Conversational Intelligence™. Celem warsztatu jest budowanie spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.
   
 • Trudne sytuacje w pracy menedżera

  Szkolenie powstało z myślą o osobach, dla których pewne zadania menedżerskie są wyzwaniem i które poszukują możliwości pracy nad nimi w bezpiecznych warunkach. Jest to też miejsce na wymianę doświadczeń, co pomaga w spojrzeniu na każde zagadnienie z szerszej perspektywy. Dodatkowo trener, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i dobrymi praktykami w tym obszarze. 
   
 • Zarządzanie różnorodnością

  Celem szkolenia jest poznanie zasad zarządzania różnorodnością (diversity) w firmie i nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje, które pozwolą na budowanie podejścia opartego na świadomym dążeniu do wykorzystania potencjału każdego pracownika, co umożliwi tworzenie kultury różnorodności.
   
 • Praktyczne zastosowanie metodyki Agile

  Szkolenia opiera się na poznaniu metodologii Agile, jej zalet i wad, a także sposobów zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, których celem jest poznanie metodyki Agile i wdrożenie jej w swoją pracę. Zapraszamy członków zespołów, menedżerów, kadrę zarządzającą oraz pracowników grup roboczych.

Konsultacje indywidualne z ekspertem zarządzania zespołem

Liderzy niejednokrotnie potrzebują indywidualnego wsparcia w kwestii zarządzania zespołem. Nasi trenerzy pozostają do Państwa dyspozycji. Pracują z uczestnikami, by określić słabe i mocne strony, skupiają się na konkretnych problemach i case'ach z życia zawodowego kursanta. Trener przyjmuje rolę eksperta/mentora. Często jest w stanie dostrzec coś, czego będąc w epicentrum wydarzeń, zainteresowany zauważyć nie może.

Indywidualne konsultacje na temat zarządzania mogą odbyć się zarówno stacjonarnie, jak i online.

J.G. Training zaprasza do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z efektywnego zarządzania zespołem. Chętnie przedstawimy więcej informacji i pomożemy dobrać temat odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Każde z powyższych szkoleń realizujemy również w formule zamkniętej, dzięki czemu możemy maksymalnie dostosować zakres merytoryczny do Państwa oczekiwań. Realizujemy również szkolenia zamknięte, które łączą wiadomości z powyższych tematów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem, prosimy o informację. Przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych uczestników, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, które pomogą wesprzeć menedżerów w codziennej pracy.

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie, umiejętności lidera, feedback, egzekwowanie zadań, delegowanie zadań, mobbing, kursy menedżerskie, neuroprzywództwo, cele zespołowe, szkolenia dla dyrektorów, szkolenia biznesowe

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zarządzanie zespołem 13

Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole

ONLINE, 15.12.2021
Szkolenie odpowiada na potrzebę rozwijania wśród liderów umiejętności przeprowadzanie pracowników przez zmiany, które stały się integralną częścią obecnego świata.

Zarządzanie różnorodnością

Warszawa / lub ONLINE, 20.12.2021
Zarządzanie różnorodnością (m.in. wiek, płeć, kultura) pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału pracowników. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności wprowadzania polityki opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 26.01.2022
Szkolenie pomoże rozwinąć umiejętność udzielania feedbacku, czyli informacji zwrotnej, w sposób konstruktywny, motywujący i przynoszący korzyści pracownikowi, zespołowi i firmie.

Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

Warszawa / lub ONLINE, 15-16.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.06.2022
Warsztat opiera się na zdobyciu wiedzy i umiejętności pomocnych przy podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu konfliktów i wdrażaniu zmian w zespole lub organizacji.

Doskonalenie umiejętności menedżerskich - warsztat

Warszawa / lub ONLINE, 21-22.02.2022
Szkolenie menedżerskie, na którym nauczysz się m.in. jak budować autorytet szefa, jak tworzyć konstruktywną komunikację oraz jakie są style osobowości i jak z nich korzystać.

Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

ONLINE, 25.02.2022 - 01.04.2022
Kurs menedżerski jest kompleksowym działaniem rozwojowym, dzięki któremu uczestnicy poznają i przećwiczą konkretne techniki (np. delegowania zadań) oraz zwiększą swoją świadomość w roli lidera.

Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem

Jeśli chcesz omówić wyzwania lub trudności w zakresie zarządzania zespołem z ekspertem - zgłoś się! Zorganizujemy spotkanie z trenerem tylko dla Ciebie.

Praktyczne zastosowanie metodyki Agile

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać aspekty teoretyczne i praktyczne metodyki Agile, a dzięki temu zwiększyć efektywność pracy firmy i przewagę konkurencyjną w zmiennej rzeczywistości.

Jak budować zaangażowanie pracowników w czasie pandemii i nie tylko

Szkolenie jest odpowiedzią na wyzwanie budowania zaangażowania pracowników, również podczas pracy zdalnej.

Narzędzia efektywnego lidera - operacyjne i strategiczne aspekty roli menedżera

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy chcą dowiedzieć się, jak efektywnie zarządzać swoim zespołem, a także dla tych, którzy chcą szlifować posiadane już umiejętności.

Warsztat neuro-przywództwa, czyli jak być liderem dla siebie i innych

Warsztaty dla osób zarządzających zespołami. Szkolenie pomoże w zbudowaniu i umocnieniu spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty poprzez wykorzystanie neuro - nauki.

Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej - jak utrzymać zaangażowanie pracowników i skutecznie realizować zadania w zespole rozproszonym

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym, a w rezultacie wzrost efektywności pracy zespołu przekładający się na silną pozycję firmy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.