Zwiń

Zarządzanie zespołem

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. To menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga...

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem.

Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. To menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga połączenia wielu umiejętności, w tym takich jak zarządzanie zespołem i kierowanie zespołem w taki sposób, aby każdy pracownik podążał za wartościami firmy i wspierał jej wzrost. W odniesieniu do zarządzania personelem bycie liderem to szereg wyzwań. Lider buduje swój autorytet na zaufaniu, jest częścią zespołu i dba o dobrostan swoich podwładnych, ale musi mieć na uwadze wartości firmy i jej strategiczne cele. Każdego dnia przed menedżerem stoją wyzwania takie jak dawanie feedbacku, rozmowy oceniające, delegowanie zadań czy zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia menedżerskie obejmujące nabycie lub wzmocnienie umiejętności menedżerskich, takich jak: zarządzanie zespołem pracowniczym, motywowanie zespołu pracowników i siebie, prowadzenie trudnych rozmów, feedback, radzenie sobie z konfliktami, delegowanie zadań adekwatnie do ich wiedzy i umiejętności pracowników oraz budowanie zaangażowania wśród pracowników czy z zakresu rozwoju osobistego, dotyczące budowania roli lidera. Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. Kursy dla menedżerów obejmują więc zarówno efektywne zarządzanie zespołem, jak i rozwój osobisty menedżera.

Jak efektywnie zarządzać zespołem?

Szkolenia zarządzanie: tematyka

Podczas szkoleń menedżerskich uczestnicy dowiedzą się m.in. jak budować autorytet lidera, jak komunikować się z zespołem, jak delegować zadania, a potem je egzekwować, co to jest coachingowy styl zarządzania. Celem kursów z zarządzania jest przekazanie menedżerom niezbędnych narzędzi do wykonywania takich zadań jak rozmowa oceniająca, udzielanie informacji zwrotnej oraz zarządzanie konfliktem w zespole. Uczestnicy dowiedzą się również jak zarządzać zespołem zdalnym, jak zarządzać zespołem rozproszonym i jak budować zaangażowanie w czasie pandemii, a także czym jest mobbing i dyskryminacja oraz, jak tych zjawisk unikać i im przeciwdziałać.

Nasze szkolenia z zarządzania skierowane są do wszystkich osób, które mierzą się z zadaniami związanymi z kierowaniem pracownikami, a więc szczególnie są to: menedżerowie, superwizorzy, team liderzy, zarządy firm, ale także menedżerowie projektów (Project Manager) czy pracownicy HR. W naszej ofercie znajdują się wartościowe warsztaty o różnym poziomie: zarówno dla osób początkujących, które są w fazie budowania zespołu, jak i dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają innowacyjnych i aktualnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia na rynku szkoleń i naucz się efektywnie zarządzać swoim zespołem.

Metodologia szkoleń z zarządzania zespołem

Podczas szkoleń i warsztatów z zarządzania trenerzy wykorzystują szereg metod wspierających pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych, które uczestnicy już posiadają. W trakcie każdego szkolenia wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną, aby wesprzeć wizualnie przekazywane treści. Trenerzy opierają warsztaty o interesujące studia przypadków. Dostosowują także poziom i styl szkolenia do konkretnej grupy.

Uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach, m.in. w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach na forum, symulacjach. Dodatkowo szkolenia mają na celu wzrost samoświadomości w obszarze kompetencji menedżerskich, dlatego trenerzy wykorzystują szereg działań, aby pobudzić refleksję.

Współpracujemy tylko doświadczonymi, profesjonalnymi trenerami. Spędzili oni na salach szkoleniowych setki godzin, pracowali z różnymi grupami, mają bogate doświadczenie także jako praktycy w zarządzaniu zespołem pracowniczym.

Jako firma szkoleniowa J.G.Training cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów. Kilkunastoletnie doświadczenie i setki przeprowadzonych szkoleń sprawiają, że klienci wracają i polecają nasze usługi, także certyfikowane szkolenia i kursy menedżerskie, innym.

Zapraszamy na kursy i warsztaty z zarzadzania.

Formuła certyfikowanych szkoleń z zarządzania: teraz także online

Obecnie wszystkie otwarte kursy dla menedżerów prowadzimy w formie stacjonarnej, szkoleń online lub hybrydowej (część uczestników obecna jest na miejscu, część - na takich samych zasadach - uczestniczy online). Podobnie szkolenia zamknięte realizowane są stacjonarnie, online lub hybrydowo — zgodnie z życzeniem klienta. Zakres merytoryczny, a także aktywności każdego szkolenia są dostosowane do formy, w jakiej spotkanie się odbywa.

Otwarte szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte możemy zorganizować w każdym mieście w Polsce, np. Warszawa, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk. Dopasujemy ich formułę oraz program do organizacji zlecającej szkolenie z zarządzanie zespołem pracowniczym.

Szkolenie online z zarządzania zespołem jest równoważne ze szkoleniem stacjonarnym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat, mogą także zadawać pytania w czasie rzeczywistym i dyskutować z grupą.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem: "Szkolenia zarządzanie"

  • Jak przeprowadzić zespół przez zmianę? Skuteczne zarządzanie zmianą w zespole

Warsztat został przygotowany dla menedżerów, którzy są świadomi trudności, jakie przynosi zarządzanie zmianą i wprowadzenie każdej zmiany w zespole, niezależnie, czy jest to fuzja firmy, zmiana jej struktury czy przejście na pracę zdalną. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować potrzeby swoich pracowników na różnych etapach adaptacji w zmianie, poznają zakres ich działania we wsparciu zespołu w przejściu przez zmianę, a także dowiedzą się, jakie są dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto uczestnicy pozyskają wiedzę o sposobach reagowania na stres i opór oraz nauczą się, jak komunikować zmiany i jakie bariery po stronie członków zespołu mogą na nich czekać. Szkolenie ma warsztatową formulę i opiera się o liczne case studies.

  • Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

Kluczowym celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zarządzania zespołem, wdrażanie ich na bieżąco w codziennej pracy, ocena ich skuteczności i możliwość rewizji, zmiany, dopracowania poznanych technik. Dzięki pracy w modułach uczestnicy mają możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzają się w ich pracy i, w razie potrzeby, w czasie kolejnych modułów, omówić konieczne modyfikacje.

  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich – warsztat efektywnego zarządzania zespołem

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera w nowoczesnej organizacji, umożliwiających realizację założonych celów biznesowych. Szkolenie skierowane jest do przywódców, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie w roli lidera oraz poznać i przećwiczyć techniki zwiększające ich efektywność.

  • Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji. Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.

  • FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w pracy menedżera. Istnieją różne sposoby udzielania pracownikom informacji dotyczącej jakości ich pracy, niektóre mogą wpłynąć na wzrost motywacji pracowników, a inne mogą spowodować spadek motywacji. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które chcą wzmocnić umiejętność dawania i otrzymywania informacji zwrotnej, a w szczególności: kierownicy, menedżerowie, superwizorzy, właściciele firm, czyli osoby zarządzające zespołami.

  • Warsztat neuro-przywództwa, czyli jak być liderem dla siebie i innych

Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Warstwa warsztatowa szkolenia opiera się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™ a także Conversational Intelligence™. Celem warsztatu jest budowanie spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.

  • Nie taki wilk straszny, jak go malują – zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole

Konflikt czy sytuacje trudne w pracy są nieuniknione. Jeśli jednak osoby zarządzające będą gotowe na takie sytuacje, konflikt zespołowy może stać się wartością. Liderzy powinni w tym celu wiedzieć, jak nim „zarządzić” i wyciągnąć z niego konstruktywne wnioski. Na szczęście istnieją gotowe narzędzia i modele interwencji, które każdemu świadomemu managerowi pozwolą stać się ekspertem ds. zarządzania konfliktem. Wszystko w rękach liderów (formalnych i nieformalnych!).

  • Jak motywować pracowników? Komunikacja budująca zaangażowanie.

Pożądanym efektem dobrej komunikacji menedżerskiej jest motywowanie i angażowanie pracowników w to, co dzieje się w organizacji. Aby skutecznie budować zaangażowanie liderzy muszą włączać pracowników w konstruktywną dyskusję na temat kwestii związanych z pracą.
Jak zatem komunikować, aby angażować pracowników? Jak robić to zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym? Jakie czynniki menedżer/menedżerka musi uwzględnić, aby skutecznie angażować członków swojego zespołu?
Odpowiedzi na te i inne pytania oraz inspiracje do rozwoju własnego stylu zarządzania ludźmi w kierunku bardziej angażującego poznają uczestnicy szkolenia.

Zapraszamy na szkolenia dla menagerów.

Konsultacje indywidualne z ekspertem zarządzania zespołem

Liderzy niejednokrotnie potrzebują indywidualnego wsparcia w kwestii zarządzania zespołem. Nasi trenerzy pozostają do Państwa dyspozycji. Pracują z uczestnikami, by określić słabe i mocne strony, skupiają się na konkretnych problemach i case'ach z życia zawodowego kursanta. Trener przyjmuje rolę eksperta/mentora. Często jest w stanie dostrzec coś, czego będąc w epicentrum wydarzeń, zainteresowany zauważyć nie może.

Indywidualne konsultacje na temat zarządzania mogą odbyć się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Zamknięte szkolenia z zarządzania

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z efektywnego zarządzania zespołem. Chętnie przedstawimy więcej informacji i pomożemy dobrać temat odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Każde z powyższych szkoleń realizujemy również w formule zamkniętej, dzięki czemu możemy maksymalnie dostosować zakres merytoryczny do Państwa oczekiwań. Realizujemy również szkolenia zamknięte, które łączą wiadomości z powyższych tematów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem, prosimy o informację. Przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych uczestników, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, które pomogą wesprzeć menedżerów w codziennej pracy.

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie, umiejętności lidera, feedback, egzekwowanie zadań, delegowanie zadań, mobbing, kursy menedżerskie, neuroprzywództwo, cele zespołowe, szkolenia dla dyrektorów, szkolenia biznesowe

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zarządzanie zespołem 8
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
19-20.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
11-12.01.2023 20-21.03.2023
Warszawa ONLINE
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
17.02.2023
ONLINE
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Nie taki wilk straszny, jak go malują – zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
Nie taki wilk straszny, jak go malują – zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
Kurs menedżerski (6 spotkań). Cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich
Kurs menedżerski (6 spotkań). Cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera.
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera.
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu...
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.