Zwiń

Zarządzanie zespołem

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Menadżerowie powinni skupiać się zarówno na zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym. Pomagają w tym szkolenia...

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem. Skuteczne zarządzanie w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Menadżerowie powinni skupiać się zarówno na zarządzaniu operacyjnym, jak i strategicznym. Pomagają w tym szkolenia menedżerskie.

ZNACZENIE SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA DLA ORGANIZACJI

Menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga połączenia wielu umiejętności, m.in. zarządzania zespołem i kierowania w taki sposób, aby każdy pracownik podążał za wartościami firmy i wspierał jej wzrost. W odniesieniu do zarządzania personelem bycie liderem to szereg wyzwań. Lider buduje swój autorytet na zaufaniu, jest częścią zespołu i dba o dobrostan swoich podwładnych, ale musi mieć na uwadze wartości firmy i jej strategiczne cele. Każdego dnia przed menedżerem stoją wyzwania takie jak dawanie feedbacku, rozmowy oceniające, delegowanie zadań czy zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów, zaprojektowaliśmy szkolenia menedżerskie rozwijające umiejętności, takie jak:

  • zarządzanie zespołem pracowniczym,
  • motywowanie zespołu pracowników i siebie,
  • prowadzenie trudnych rozmów,
  • feedback,
  • radzenie sobie z konfliktami,
  • delegowanie zadań adekwatnie do ich wiedzy i umiejętności pracowników
  • budowanie zaangażowania wśród pracowników
  • budowania roli lidera,
  • negocjacje.

Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. Kursy dla menedżerów obejmują więc zarówno efektywne zarządzanie zespołem, jak i rozwój osobisty menedżera.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA - TEMATYKA

Zapraszamy na szkolenia z zarządzania zespołem.Podczas szkoleń menedżerskich uczestnicy dowiedzą się m.in. jak budować autorytet lidera, jak komunikować się z zespołem, jak delegować zadania, a potem je egzekwować, co to jest coachingowy styl zarządzania. Celem kursów z zarządzania jest przekazanie menedżerom niezbędnych narzędzi do wykonywania takich zadań jak rozmowa oceniająca, udzielanie informacji zwrotnej oraz zarządzanie konfliktem w zespole. Uczestnicy dowiedzą się również jak zarządzać zespołem zdalnym (jak zarządzać zespołem rozproszonym) i jak budować zaangażowanie, a także czym jest mobbing i dyskryminacja oraz, jak tych zjawisk unikać i im przeciwdziałać. Ważnym zagadnieniem dla menedżerów są także negocjacje w biznesie.

DLA KOGO SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

Nasze szkolenia z zarządzania skierowane są do wszystkich osób, które mierzą się z zadaniami związanymi z kierowaniem pracownikami, a więc szczególnie są to: menedżerowie, superwizorzy, team liderzy, zarządy firm, ale także menedżerowie projektów (Project Manager) czy pracownicy HR. W naszej ofercie znajdują się wartościowe warsztaty o różnym poziomie: zarówno dla osób początkujących, które są w fazie budowania zespołu, jak i dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają innowacyjnych i aktualnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA - METODOLOGIA

Podczas szkoleń i warsztatów z zarządzania trenerzy wykorzystują szereg metod wspierających pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych, które uczestnicy już posiadają. W trakcie każdego szkolenia wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną, aby wesprzeć wizualnie przekazywane treści. Trenerzy opierają warsztaty o interesujące studia przypadków. Dostosowują także poziom i styl szkolenia do konkretnej grupy.

Uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach, m.in. w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach na forum, symulacjach. Dodatkowo szkolenia mają na celu wzrost samoświadomości w obszarze kompetencji menedżerskich, dlatego trenerzy wykorzystują szereg działań, aby pobudzić refleksję.

Współpracujemy tylko doświadczonymi, profesjonalnymi trenerami. Spędzili oni na salach szkoleniowych setki godzin, pracowali z różnymi grupami, mają bogate doświadczenie także jako praktycy w zarządzaniu zespołem pracowniczym.

Firma szkoleniowa J.G.Training cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów. Kilkunastoletnie doświadczenie i setki przeprowadzonych szkoleń sprawiają, że klienci wracają i polecają nasze usługi - także certyfikowane szkolenia i kursy menedżerskie.

Kurs pozwala rozwinąć kluczowe kompetencje lidera.ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA

Wszystkie otwarte kursy dla menedżerów prowadzimy w formie stacjonarnej, jako szkolenie online lub hybrydowo (część uczestników obecna jest w sali szkoleniowej, część - na takich samych zasadach - uczestniczy online). Szkolenia online z zarządzania cieszą się obecnie dużą popularnością wśród naszych klientów. Są one równoważne ze szkoleniem stacjonarnym. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat, mogą także zadawać pytania w czasie rzeczywistym i dyskutować z grupą.

Szkolenia zamknięte również realizowane są stacjonarnie, online lub hybrydowo — zgodnie z życzeniem klienta. Zakres merytoryczny, a także metodologia każdego szkolenia dostosowane są do formy, w jakiej spotkanie się odbywa. Otwarte szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte możemy zorganizować w każdym mieście w Polsce, np. Warszawa, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Gdańsk.

KATALOG SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA

W ramach oferty szkoleń i kursów otwartych zaprojektowaliśmy następujące tematy szkoleń z zarządzania:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji. Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.

Informacja zwrotna to jedno z podstawowych narzędzi w pracy menedżera. Istnieją różne sposoby udzielania pracownikom informacji dotyczącej jakości ich pracy, niektóre mogą wpłynąć na wzrost motywacji pracowników, a inne mogą spowodować spadek motywacji. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które chcą wzmocnić umiejętność dawania i otrzymywania informacji zwrotnej, a w szczególności: kierownicy, menedżerowie, superwizorzy, właściciele firm, czyli osoby zarządzające zespołami.

Konflikt czy sytuacje trudne w pracy są nieuniknione. Jeśli jednak osoby zarządzające będą gotowe na takie sytuacje, konflikt zespołowy może stać się wartością. Liderzy powinni w tym celu wiedzieć, jak nim „zarządzić” i wyciągnąć z niego konstruktywne wnioski. Na szczęście istnieją gotowe narzędzia i modele interwencji, które każdemu świadomemu managerowi pozwolą stać się ekspertem ds. zarządzania konfliktem. Wszystko w rękach liderów (formalnych i nieformalnych!).

Na szkoleniu powiemy, jak w pełni wykorzystać swój potencjał do skutecznego realizowania zadań menedżerskich w trudnej, zmiennej rzeczywistości. Warsztat uwzględnia metody zarządzania zespołem rozproszonym w pracy hybrydowej lub online. Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć i wzmocnić umiejętności niezbędne do budowania roli efektywnego lidera w zmieniającej się rzeczywistości.

Umiejętności negocjacyjne to jedne z kluczowych kompetencji dla kadry kierowniczej. Dzięki technikom negocjacyjnym osoby zarządzające pracownikami mogą efektywniej osiągać swoje cele przy jednoczesnym zachowaniu dobrych relacji z partnerem negocjacyjnym, w myśl reguły „win-win”.

Szkolenie pokazuje korzyści i kluczowe zasady zarządzania różnorodnością w firmie. Uczestnicy zyskują nowe spojrzenie na zarządzanie różnorodnością z perspektywy oczekiwań międzynarodowych, a korzyści lokalnych. Dzięki szkoleniu możliwe będzie określenie kluczowych czynników umożliwiających pracownikom funkcjonowanie i współpracę w różnorodnym zespole, a także nabycie umiejętności niezbędnych do wprowadzania polityki opartej na różnorodności.

ZAMKNIĘTE SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z efektywnego zarządzania zespołem. Chętnie przedstawimy więcej informacji i pomożemy dobrać temat odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Każde z powyższych szkoleń realizujemy również w formule zamkniętej, dzięki czemu możemy maksymalnie dostosować zakres merytoryczny do Państwa oczekiwań. Realizujemy również szkolenia zamknięte, które łączą wiadomości z powyższych tematów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem, prosimy o informację. Przeprowadzimy analizę potrzeb szkoleniowych uczestników, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań, które pomogą wesprzeć menedżerów w codziennej pracy.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Liderzy niejednokrotnie potrzebują indywidualnego wsparcia w kwestii zarządzania zespołem. Nasi trenerzy Pracują z uczestnikami, by określić słabe i mocne strony, skupiają się na konkretnych problemach i case'ach z życia zawodowego kursanta. Trener przyjmuje rolę eksperta/mentora. Często jest w stanie dostrzec coś, czego będąc w epicentrum wydarzeń, zainteresowany zauważyć nie może.

Indywidualne konsultacje z zarządzania mogą odbyć się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Tagi: zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie, umiejętności lidera, feedback, egzekwowanie zadań, delegowanie zadań, mobbing, kursy menedżerskie, neuroprzywództwo, cele zespołowe, szkolenia dla dyrektorów, szkolenia biznesowe

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zarządzanie zespołem 10
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania.
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
Warsztaty efektywnego zarządzania zespołem - szkolenie umiejętności menedżerskich
21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14-15.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na trening skuteczności osobistej.
Trening skuteczności osobistej – jak osiągać cele w trudnych sytuacjach
Trening skuteczności osobistej – jak osiągać cele w trudnych sytuacjach
01.07.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 01.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 23.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z negocjacji.
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
Negocjacje w biznesie - szkolenie. Skuteczne techniki i taktyki negocjacyjne
09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 04-05.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania konfliktem.
Zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
Zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole
24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 05.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z myślenia krytycznego.
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu...
Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą
07-08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 02-03.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z komunikacji wewnętrznej w organizacji.
Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
16-17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
Warszawa
Zapraszamy na szkolenie z feedbacku.
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera
Feedback, a może feedforward? Informacja zwrotna jako narzędzie menedżera
29.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania różnorodnością.
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
08.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie RODO w Twojej organizacji.
RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem
RODO w Twojej organizacji zgodnie z wytycznymi UODO oraz aktualnym orzecznictwem
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszmay na indywidualne konsultacje z zarządzania.
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego