Zarządzanie zespołem

Szkolenia menedżerskie i zarządzanie zespołem (teraz również online).

Skuteczne przywództwo w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. To menedżerowie są odpowiedzialni za strategiczne decyzje biznesowe, które nadają kierunek rozwoju firmy. Rola lidera wymaga połączenia wielu umiejętności, w tym takich jak zarządzanie zespołem i kierowanie zespołem w taki sposób, aby każdy pracownik podążał za wartościami firmy i wspierał jej wzrost. W odniesieniu do zarządzania personelem bycie liderem to szereg wyzwań. Lider buduje swój autorytet na zaufaniu, jest częścią zespołu i dba o dobrostan swoich podwładnych, ale musi mieć na uwadze wartości firmy i jej strategiczne cele. Każdego dnia przed menedżerem stoją wyzwania takie jak dawanie feedbacku, rozmowy oceniające, delegowanie zadań czy zarządzanie motywacją i zaangażowaniem pracowników.

Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia menedżerskie obejmujące nabycie lub wzmocnienie umiejętności menedżerskich, takich jak zarządzanie zespołem, motywowanie podległych pracowników i siebie, prowadzenie trudnych rozmów, udzielanie feedbacku, radzenie sobie z konfliktami, delegowanie pracownikom zadań adekwatnych do ich wiedzy i umiejętności oraz budowanie zaangażowania wśród pracowników czy z rozwoju osobistego dotyczącego budowania roli lidera. Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. 

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się m.in. jak budować autorytet lidera, jak komunikować się z zespołem, jak delegować zadania, a potem je egzekwować. Celem szkoleń jest przekazanie menedżerom niezbędnych narzędzi do wykonywania takich zadań jak rozmowa oceniająca, udzielanie informacji zwrotnej oraz zarządzanie konfliktem w zespole. Uczestnicy dowiedzą się również jak zarządzać zespołem zdalnym i jak budować zaangażowanie w czasie pandemii, a także czym jest mobbing i dyskryminacja oraz jak tych zjawisk unikać i im przeciwdziałać.

Nasze szkolenia menedżerskie skierowane są do wszystkich osób, które mierzą się z zadaniami związanymi z kierowaniem pracownikami, a więc szczególnie są to: menedżerowie, superwizorzy, team liderzy, zarządy firm, ale także menedżerowie projektów (Project Menager) czy pracownicy HR.  W naszej ofercie znajdują się wartościowe warsztaty zarówno dla osób początkujących, które są w fazie budowania zespołu, jak i dla doświadczonych menagerów, którzy szukają innowacyjnych i aktualnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas szkoleń trenerzy wykorzystują szereg metod wspierających pozyskiwanie nowych umiejętności oraz rozwijanie tych, które uczestnicy już posiadają. Podczas każdego szkolenia wykładowca wykorzystuje prezentację multimedialną, aby wesprzeć wizualnie przekazywane treści. Uczestnicy biorą udział w wielu aktywnościach, m.in. w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, dyskusjach na forum, symulacjach. Dodatkowo szkolenia mają na celu wzrost samoświadomości w obszarze kompetencji menedżerskich, dlatego trenerzy wykorzystują szereg działań, aby pobudzić refleksję.

Obecnie wszystkie szkolenia otwarte prowadzimy w formie szkoleń online, a zamknięte – w formie hybrydowej lub stacjonarnej. Zakres merytoryczny, a także aktywności każdego szkolenia są dostosowane do formy w jakiej spotkanie się odbywa. Forma szkolenia zależy od obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID – 19.

Zapraszamy na szkolenia:

  • Zarządzanie zespołem – celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji z obszaru rozwoju osobistego potrzebnych w pracy związanej z budowaniem oraz kierowaniem zespołem pracowników. Na szkoleniu uczestnicy uczą się jak budować swój autorytet i jak wzmacniać umiejętności komunikacyjne, aby ich komunikacja była zgodna z intencją i jednocześnie zrozumiała dla odbiorcy, dostosowana do jego osobowości. Uczestnicy warsztatów poznają metody budowania zespołów i zarządzania nimi na różnych etapach rozwoju oraz doskonalą umiejętność skutecznego wyznaczania dopasowanych do rozwoju pracownika zadań oraz egzekwowania ich realizacji, uczą się jak delegować zadania oraz prowadzić trudne rozmowy z podwładnymi. Warsztat opiera się przede wszystkim na aktywnościach wspierających samoświadomość. Adresatami szkolenia są wszystkie osoby zarządzające zespołem, niezależnie od stażu pracy i doświadczenia.
  • Narzędzia menedżera, czyli jak wyznaczać cele, delegować i egzekwować – to szkolenie można również nazwać kompendium wiedzy menedżera. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań menedżerskich. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyznaczać cele swoim pracownikom, jak delegować im zadania, a także jak je egzekwować, w jaki sposób przekazywać konstruktywną informację zwrotną. Adresatami szkolenia są zarówno początkujący, nowo awansowani menedżerowie, jak również osoby z doświadczeniem, które chcą odświeżyć swoją wiedzę, poszerzyć ją o nowe praktyki i wymienić się doświadczeniem z innymi liderami.
  • Jak przeprowadzić zespół przez zmianę warsztat został przygotowany dla menedżerów, którzy są świadomi trudności jakie przynosi zarządzanie zmianą i wprowadzenie każdej zmiany w zespole, niezależnie czy jest to fuzja firmy, zmiana jej struktury czy przejście na pracę zdalną. Uczestnicy dowiedzą się jak identyfikować potrzeby swoich pracowników na różnych etapach adaptacji w zmianie, poznają zakres ich działania we wsparciu zespołu w przejściu przez zmianę, a także dowiedzą się jakie są dobre praktyki w tym zakresie. Ponadto uczestnicy pozyskają wiedzę o sposobach reagowania na stres i opór oraz nauczą się jak komunikować zmiany i jakie bariery po stronie członków zespołu mogą na nich czekać.
  • Jak budować zaangażowanie pracowników w czasie pandemii i nie tylko – podczas warsztatu poruszane będą następujące treści: kim jest menedżer angażujący i czym jest zaangażowanie podwładnych, jak wpływać na jego wzrost u pracowników zespołu i jakie czynniki są szczególnie ważne w budowaniu zaangażowania. Dodatkowo uczestnicy poznają sposoby reagowania na brak zaangażowania u swoich pracowników, w szczególności podczas pracy zdalnej, a także przygotują indywidualny plan rozwoju dotyczący budowania zaangażowania w ich zespole oraz nauczą się jak zaprojektować i przeprowadzić rozmowę rozwojową z pracownikiem.
  • Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej – szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołem w pracy zdalnej, która stawia przed managerem dodatkowe, specyficzne wyzwania i wymaga szczególnego podejścia do wykonywania zadań managerskich. Na warsztacie uczestnicy nauczą się jak zwiększyć efektywność zespołu rozproszonego, jak funkcjonować w środowisku ciągłych zmian VUCA, jak dbać o efektywną komunikację z zespołem rozproszonym podczas home office, a także jak delegować i egzekwować zadania na odległość i udzielać informacji zwrotnej poprzez wideo rozmowę.
  • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z definicją mobbingu i dyskryminacji. Uczestnicy dowiedzą się jak identyfikować mobbing i odróżnić go od asertywności, a także jakie cechy posiada mobber. Dodatkowo trener przedstawi sposoby radzenia sobie z mobbingiem, a przede wszystkim metody przeciwdziałania temu zjawisku i jak dbać o to, żeby działania menedżera nie były mobbingiem.

Pełne informacje o szkoleniach, wraz ze szczegółowym opisem celu szkolenia i programu znajdują się poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i kontaktu. Chętnie przedstawimy więcej informacji i pomożemy dobrać temat odpowiadający Państwa oczekiwaniom.

Każde z powyższych szkoleń realizujemy również w formule zamkniętej, dzięki czemu możemy maksymalnie dostosować zakres merytoryczny do Państwa oczekiwań. Realizujemy również szkolenia zamknięte, które łączą wiadomości z powyższych tematów. Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem prosimy o informację. Przeprowadzimy analizę potrzeb i na pewno znajdziemy rozwiązania, które pomogą wesprzeć menedżerów w codziennej pracy.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zarządzanie zespołem 14

Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

6 spotkań ONLINE, 24.09.2021 - 29.10.2021
Kurs menedżerski jest kompleksowym działaniem rozwojowym, dzięki któremu uczestnicy poznają i przećwiczą konkretne techniki (np. delegowania zadań) oraz zwiększą swoją świadomość w roli lidera.

Narzędzia efektywnego lidera - operacyjne i strategiczne aspekty roli menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 28-29.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 22-23.11.2021
Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności m.in. w zakresie delegowania i egzekwowania zadań, rozmowy oceniającej, motywowania i budowania zaangażowania pracowników.

Jak budować zaangażowanie pracowników w czasie pandemii i nie tylko

ONLINE, 07-08.10.2021
Szkolenie jest odpowiedzią na wyzwanie budowania zaangażowania pracowników, również podczas pracy zdalnej.

Doskonalenie umiejętności menedżerskich - warsztat

Warszawa / lub ONLINE, 19-20.10.2021
Szkolenie menedżerskie, na którym nauczysz się m.in. jak budować autorytet szefa, jak tworzyć konstruktywną komunikację oraz jakie są style osobowości i jak z nich korzystać.

Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą.

ONLINE, 25-26.10.2021
Warsztat opiera się na zdobyciu wiedzy i umiejętności pomocnych przy podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu konfliktów i wdrażaniu zmian w zespole lub organizacji.

FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 05.11.2021
Szkolenie pomoże rozwinąć umiejętność udzielania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny, motywujący i przynoszący korzyści pracownikowi i zespołowi.

Warsztat neuro-przywództwa, czyli jak być liderem dla siebie i innych

Warszawa / lub ONLINE, 09.11.2021
Warsztaty dla osób zarządzających zespołami. Szkolenie pomoże w zbudowaniu i umocnieniu spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty poprzez wykorzystanie neuro - nauki.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa / lub ONLINE, 09.11.2021
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Trudne sytuacje w pracy menedżera

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.11.2021
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy menedżera, np. rozmowa dyscyplinująca, negatywna informacja zwrotna, rozmowa o podwyżce.

Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej - jak utrzymać zaangażowanie pracowników i skutecznie realizować zadania w zespole rozproszonym

Warszawa / lub ONLINE, 29.11.2021
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w obszarze m.in. delegowania i egzekwowania zadań, a także motywowania pracowników w pracy zdalnej.

Zarządzanie różnorodnością

Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2021
Zarządzanie różnorodnością (m.in. wiek, płeć, kultura) pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału pracowników. Celem warsztatu jest nabycie umiejętności wprowadzania polityki opartej na zarządzaniu różnorodnością.

Indywidualne konsultacje z ekspertem - zarządzanie zespołem

Jeśli chcesz omówić wyzwania lub trudności w zakresie zarządzania zespołem z ekspertem - zgłoś się! Zorganizujemy spotkanie z trenerem tylko dla Ciebie.

Praktyczne zastosowanie metodyki Agile

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać aspekty teoretyczne i praktyczne metodykai Agile.

Jak przeprowadzić zespół przez zmianę

Jednym z głównych kompetencji obecnych liderów jest umiejętność przeprowadzanie pracowników przez zmiany, które stały się integralną częścią obecnego świata.