Zwiń

Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Szkolenia i kursy w J.G.Training to kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Omawiamy na nich najnowsze przepisy aktualne na 2024 r. oraz planowane zmiany prawne. Szkolenia z odpadów cieszą...

Zapraszamy na szkolenia z gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Szkolenia i kursy w J.G.Training to kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Omawiamy na nich najnowsze przepisy aktualne na 2024 r. oraz planowane zmiany prawne. Szkolenia z odpadów cieszą się dużą popularnością wśród naszych Klientów - szczególnie cenione jest szkolenie BDO oraz szkolenie SENT. Prowadzone są przez specjalistów, którzy zrozumiale przekazują praktyczną wiedzę. Szkolenia środowiskowe polecamy wszystkim, którzy chcą poznać najnowsze wymagania prawne w 2024 roku.

SZKOLENIA "ODPADY" I SZKOLENIA "OCHRONA ŚRODOWISKA" - ORGANIZACJA

Zapraszamy na szkolenia odpadowe.Otwarte szkolenia i kursy z gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska organizujemy stacjonarnie w Warszawie.

Dużą popularnością cieszą się także szkolenia online z ochrony środowiska. Kursanci uczestniczą w nich na takich samych zasadach, jak uczestniczy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują certyfikaty, materiały szkoleniowe, mogą zadawać pytania trenerowi i dyskutować z innymi członkami grupy. Prowadzimy również szkolenia otwarte hybrydowe, w których część uczestników bierze udział w szkoleniu stacjonarnie w Warszawie, część łączy się online. 

Organizujemy  również szkolenia zamknięte  (wewnętrzne) z zakresu gospodarki odpadami w praktyce i ekologii w przedsiębiorstwach. Pokazujemy, jak radzić sobie z odpadami w konkretnej firmie. Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym mieście w Polsce (np. Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne).

Wszystkie szkolenia prowadzimy w interaktywnej formie. Nasi trenerzy to praktycy z dużym doświadczeniem i umiejętnością przekazywania wiedzy. Korzystają z ćwiczeń, omawiają kazusy, wspólnie z uczestnikami rozwiązują przypadki - case studies.

SZKOLENIA "OCHRONA ŚRODOWISKA" I SZKOLENIA "ODPADY" - TEMATYKAOmawiamy zagadnienia związane z zarządzaniem odpadami.

Na szkoleniach związanych z odpadami, ekologią i ochroną środowiska poruszamy najbardziej aktualne tematy dotyczące obowiązków przedsiębiorców i administracji publicznej, wynikających z przepisów prawnych. Omawiamy zagadnienia związane z odpadami i opakowaniami w firmach i instytucjach, w tym ostatnie zmiany prawne, np. związane dyrektywą SUP (dyrektywą plastikową).

Szczegółowe zagadnienia szkoleń środowiskowych:

 • Baza danych o odpadach (BDO) czyli elektroniczny rejestr odpadów,
 • zarządzanie odpadami,
 • warsztaty z zakresu obsługi bazy danych o odpadach i prowadzenia sprawozdawczości w BDO,
 • gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie,
 • obowiązki w zakresie gospodarki odpadami,
 • gospodarowanie odpadami budowlanymi,
 • gospodarka odpadami w branży budowlanej,
 • zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • wymagania dotyczące prowadzenie profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami,
 • wytwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów,
 • przetwarzanie i transport odpadów,
 • odpady komunalne,
 • odpady medyczne,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • utrzymanie porządku i czystości w gminach,
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach,
 • odpady opakowaniowe,
 • dyrektywa plastikowa,
 • opłaty środowiskowe,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • raporty roczne do KOBIZE,
 • warsztaty z przygotowania raportów do KOBIZE,
 • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o bateriach i akumulatorach,
 • dyrektywa SUP,
 • raportowanie do KOBIZE,
 • nowe obowiązki w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie od 2020 roku,
 • kody UFI,
 • portal PCN: nowy sposób zgłaszania mieszanin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia CLP,
 • karta charakterystyki i zmiany od 2021 roku,
 • załączniki do karty, tzw. scenariusze narażenia,
 • rozporządzenie reach oraz rozporządzenie CLP,
 • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • czym jest ślad węglowy,
 • obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie,
 • pozwolenia zintegrowane.

KATALOG "SZKOLENIA ODPADY"

Wśród propozycji szkoleń z zarządzania odpadami i ochrony środowiska znajdą Państwo kilkanaście tematów omawiających aktualne przepisy.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa ochrony środowiska, w tym ustaw odpadowych - szkolenie w kompleksowy sposób omawia najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie SENT - szkolenie pozwala uczestnikom zdobyć wiedzę, kwalifikacje i praktyczne umiejętności stosowania przepisów ustawy o odpadach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transporcie odpadów i innych.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska - szkolenie wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu – warsztaty przy komputerach - szkolenia pozwala na praktyczne zaznajomienie się z metodyką obliczania śladu węglowego produktu i organizacji wg GHG Protocol przy użyciu MS Excel.

Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany od 2023 r. Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem PPWR, SUP i systemu kaucyjnego - szkolenie przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska - szkolenie przedstawia obowiązki przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska, a także przekazuje wiedzę w zakresie obowiązków przedsiębiorców, dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania sprawozdania o zakresie korzystania ze Środowiska do Marszałka Województwa.

Odpady medyczne. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych - szkolenie pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania i gospodarowania odpadami medycznymi wg nowych przepisów, wiedzy i umiejętności realizacji obowiązków wytwórcy odpadów medycznych oraz na minimalizację ryzyka otrzymania wysokiej kary spowodowanej niespełnieniem wymogów prawnych.

Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2024 rok - szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.

Ślad węglowy organizacji i produktu - szkolenie wprowadzające. Analiza śladu węglowego z elementami warsztatów obliczeniowych - szkolenie porusza problematykę dotyczącą zrównoważonego rozwoju, którego jednym z aspektów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG).

BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO - szkolenie przekazuje wiedzę, kwalifikacje i praktyczne umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.

Magazynowanie odpadów – stan prawny na 2024 r. - szkolenie omawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia wynikające z przepisów prawnych i praktyki stosowania prawa przez organy administracji.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania - szkolenia szczegółowo i kompleksowo omawia przepisy stawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni - przygotowanie do egzaminu - szkolenie stanowi przygotowanie do egzaminu na kierownika spalarni, współspalarni oraz zarządzającego składowiskiem odpadów.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza - szkolenie przekazuje wiedzę i umiejętności, umożliwiające uzyskanie decyzji dostosowawczej i dalsze działanie na rynku gospodarowania odpadami.

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe - szkolenie omawia obowiązki przedsiębiorców dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Pozwolenia zintegrowane w realiach funkcjonowania instalacji IPPC – kluczowe zagadnienia praktyczne, w tym stosowanie konkluzji BAT - szkolenie stanowi usystematyzowane przekazanie wiedzy na temat regulacji o pozwoleniach zintegrowanych, zarówno w wymiarze proceduralnym, jak i materialnoprawnym.

Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie stanowi analizę systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian przy odniesieniu do najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Tagi: odpady szkolenie, baza danych o odpadach, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia ekologiczne, kursy z ekologii, szkolenia Prawo ochrony środowiska, szkolenia odpady, szkolenia środowisko, szkolenia ekologia, szkolenia BDO, szkolenia KOBIZE

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Ochrona środowiska, ODPADY 15
Szkolenia otwarte
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2024 rok
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Stan prawny na 2024 rok
19-20.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19-20.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 07-08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z dyrektywy SUP (dyrektywy plastikowej)
Rewolucja w opakowaniach. Nowe obowiązki w 2024 i od 2025 roku – wymagania SUP, w tym system kaucyjny,...
Rewolucja w opakowaniach. Nowe obowiązki w 2024 i od 2025 roku – wymagania SUP, w tym system kaucyjny, rozporządzenie unijne PPWR
28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z gospodarki odpadami.
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18-19.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie BDO.
BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO
BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO
10-11.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10-11.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19-20.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z Prawa ochrony środowiska.
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem...
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa ochrony środowiska, w tym ustaw odpadowych
10-11.09.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 10-11.09.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 06-07.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z transgranicznego przemieszczanie odpadów.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie...
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Monitoring odpadów w systemie SENT
16-17.09.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 16-17.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14-15.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie KOBIZE.
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
17-18.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19-20.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z magazynowania odpadów.
Magazynowanie odpadów – stan prawny na 2024r.
Magazynowanie odpadów – stan prawny na 2024r.
08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 08.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z odpadów medycznych.
Odpady medyczne. Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów
Odpady medyczne. Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów
14.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie ze zbierania i przetwarzania odpadów.
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
19.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 19.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: obowiązki przedsiębiorców, aktualne wymagania....
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: obowiązki przedsiębiorców, aktualne wymagania. Zmiany w zakresie zużytych baterii – nowe przepisy od 2025 roku
22.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE
Zapraszamy na szkolenie z raportowania PRTR.
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na szkolenie z odpadów komunalnych.
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na szkolenie z pozwoleń zintegrowanych.
Pozwolenia zintegrowane w realiach funkcjonowania instalacji IPPC – kluczowe zagadnienia praktyczne, w tym...
Pozwolenia zintegrowane w realiach funkcjonowania instalacji IPPC – kluczowe zagadnienia praktyczne, w tym stosowanie konkluzji BAT
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni.
Kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni - przygotowanie do egzaminu
Kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni - przygotowanie do egzaminu
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Merytoryczne podejście do szkolenia, podawanie przykładów, tłumaczenie wszystkich zagadnień.

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Indywidualne podejście do grupy szkoleniowej, otwartość na problemy i pytania słuchaczy, przygotowanie wykładowcy.
 

Uczestnik szkolenia KPO a pomoc publiczna

Podobała mi się Pani prowadząca. Włączała wszystkich uczestników szkolenia i super się sprawdzała metoda hybrydowa szkolenia. Przekazane zostało dużo ciekawych i nowych dla mnie treści. Fajne ćwiczenia relaksacyjne/oddechowe. Przedstawiono dużo praktycznych rad.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania czasem

Energia i werwa prowadzącej, dzięki czemu temat nie był nudny, lecz wręcz wciągający.

Uczestnik szkolenia z pochodzenia i statusu celnego towarów

Prowadząca dawała dużo przykładów z życia. Mówiła dużo o zagadnieniu ochrony środowiska, co daje też poszerzenie horyzontów, co przy szkoleniach online jest rzadkością.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego