Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska, ODPADY 14
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka Warszawa, 22.10.2018
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.
Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany Warszawa, 24.10.2018
Warszawa, 11.12.2018
Na szkoleniu przybliżymy najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. Warszawa, 25-26.10.2018
Warszawa, 13-14.12.2018
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. Warszawa, 16.11.2018
Omówimy najnowsze zmiany w przepisach, powiemy jak w praktyce dokonywać wpisów do BDO
Raportowanie do KOBIZE - jak prawidłowo wypełnić wszystkie obowiązki. Sprawozdawczość, kontrola i sankcje. Warszawa, 16.11.2018
Praktyczne szkolenie, na którym wyjaśnimy: jak zarejestrować się w bazie i sporządzić raport do KOBIZE, jak powiązać system opłatowy z raportem, co w przypadku, gdy raport okaże się nieprawidłowy.
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany Warszawa, 19-20.11.2018
Przedstawimy obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, omówimy proces kontroli a także ewentualne sankcje w przypadku naruszenia wymagań.
Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2018 roku. POZNAŃ, 26-27.11.2018
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w związku z licznymi zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.
Gospodarka odpadami w praktyce - podstawy i najnowsze zmiany oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych podmiotów Warszawa, 26-27.11.2018
Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Przedstawimy najnowsze zmiany w przepisach o odpadach.
Odpady medyczne i weterynaryjne - praktyka właściwego gospodarowania wg najnowszych przepisów Warszawa, 30.11.2018
Wskażemy podstawy prawne, omówimy obowiązki, powiemy jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć, wyjaśnimy wątpliwości.
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców Warszawa, 06.12.2018
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka Warszawa, 06-07.12.2018
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r. Warszawa, 10.12.2018
Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające, zwrócimy uwagę na całkiem nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 2014 roku, omówimy zmiany od 1.01.2018.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku. Warszawa, 11.12.2018
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym, zgodnie z najnowszymi zmianami.
F gazy po nowelizacji – przepisy i praktyka W marcu 2018 r. skończył się półroczny okres przejściowy dla przedsiębiorców na dostosowanie się do przepisów wymienionych w nowej ustawie o f-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017.