Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska, ODPADY 14
Odpady medyczne i weterynaryjne - praktyka właściwego gospodarowania wg najnowszych przepisów Warszawa, 30.11.2018
Wskażemy podstawy prawne, omówimy obowiązki, powiemy jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć, wyjaśnimy wątpliwości.
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców Warszawa, 06.12.2018
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce Warszawa, 10.12.2018
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku. Warszawa, 11.12.2018
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym, zgodnie z najnowszymi zmianami.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego. Warszawa, 13-14.12.2018
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.
Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 roku. POZNAŃ, 04-05.02.2019
POZNAŃ, 04-05.04.2019
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w związku z licznymi zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach. Warszawa, 21-22.02.2019
Warszawa, 20-21.05.2019
Przedstawimy w kompleksowy sposób najnowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.
Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. Warszawa, 28.02.2019
Warszawa, 30.05.2019
Omówimy najnowsze zmiany w przepisach, powiemy jak w praktyce dokonywać wpisów do BDO.
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska Warszawa, 04.03.2019
Warszawa, 03.06.2019
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.
F gazy po nowelizacji – przepisy i praktyka Warszawa, 06.03.2019
W marcu 2018 r. skończył się półroczny okres przejściowy dla przedsiębiorców na dostosowanie się do przepisów wymienionych w nowej ustawie o f-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka Warszawa, 01-02.04.2019
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru. Raportowanie do KOBIZE - jak prawidłowo wypełnić wszystkie obowiązki. Sprawozdawczość, kontrola i sankcje. Praktyczne szkolenie, na którym wyjaśnimy: jak zarejestrować się w bazie i sporządzić raport do KOBIZE, jak powiązać system opłatowy z raportem, co w przypadku, gdy raport okaże się nieprawidłowy. Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany Na szkoleniu przybliżymy najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.