Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska. Poruszamy najbardziej aktualne tematy związane z obowiązkami podmiotów (przedsiębiorców i administracji) wynikającymi z przepisów prawnych: Baza danych o odpadach (BDO) czyli elektroniczny rejestr odpadów od 2020 roku, a także warsztaty z zakresu obsługi bazy danych o odpadach i prowadzenia sprawozdawczości w BDO, gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, gospodarowanie odpadami budowlanymi, gospodarka odpadami w branży budowlanej, zbieranie i przetwarzanie odpadów, wymagania dotyczące prowadzenie profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów, przetwarzanie i transport odpadów, odpady komunalne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie porządku i czystości w gminach, gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach, odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, raportowanie do KOBIZE, raporty roczne do KOBIZE, warsztaty z przygotowania raportów do KOBIZE, Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR), ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach, nowe obowiązki w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie od 2020 roku, kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia CLP, karta charakterystyki i zmiany od 2021 roku oraz załączniki do karty, tzw. scenariusze narażenia, rozporządzenie reach oraz rozporządzenie CLP, ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, omawianie kazusów, rozwiązywanie przypadków. Szkolenia otwarte i zamknięte na zamówienie. Szkolenia w Warszawie i szkolenia online, webinary.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia 17

BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany od kwietnia 2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 05-06.11.2020
Omówimy obowiązki podmiotów i zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji. Powiemy o zmianach od kwietnia 2020. wprowadzonych ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów

Warszawa / lub ONLINE, 09-10.11.2020
Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze

TYLKO ONLINE, 13.11.2020
Jak prawidłowo wypełnić obowiązki związane z raportowaniem, jak sporządzić raport. Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Warszawa / lub ONLINE, 16.11.2020
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ujęciu praktycznym, powiemy o planowanych zmianach.

Warsztaty z projektowania mikro instalacji fotowoltaicznych

Warszawa / lub ONLINE, 16.11.2020
Szkolenie koncentruje się na technicznych aspektach funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania instalacji i doboru urządzeń PV.

Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.11.2020
Uczestnicy uzupełnią wiedzę i rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO oraz prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2020
Omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 19.11.2020
Szkolenie jest kwintesencją wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Wskażemy jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie. Zajęcia w formie ćwiczeń i studiów przypadków.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych.

Warszawa / lub ONLINE, 19-20.11.2020
Przedstawimy w kompleksowy sposób najnowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 23-24.11.2020
Rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO stały się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

Warszawa / lub ONLINE, 23.11.2020
5 marca 2020 r. upłynął termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Można jednak uzupełnić złożone wnioski, jeśli zawierają braki formalne.

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 07-08.12.2020
Przedstawimy i omówimy zmiany wprowadzane kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, w tym ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe

Warszawa / lub ONLINE, 07.12.2020
Omówimy obowiązki dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, odpowiemy na pytania, wyjaśnimy wątpliwości, przeanalizujemy przypadki.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa / lub ONLINE, 09-10.12.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi z uwględnieniem postępowania z odpadami w okresie pandemii. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Warszawa / lub ONLINE, 11.12.2020
Dokonamy kompleksowej analizy aktualnych regulacji, powiemy w jaki sposób w praktyce wpływają ona na funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 14.12.2020
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.12.2020
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.