Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska, ODPADY 12
Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, zmiany w gospodarowaniu odpadami, naliczanie opłat środowiskowych, raportowanie do KOBIZE. Warszawa, 10-11.05.2018
Przekażemy praktyczną wiedzę, która pozwoli poznać aktualne uregulowania, planowane zmiany i przygotować się do zmian.
Gospodarka odpadami w 2018 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. Warszawa, 21-22.05.2018
Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Przedstawimy zagadnienia związane z Bazą danych o odpadach.
Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i zmiany od 1.01.2018 r. Warszawa, 11.06.2018
Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające, zwrócimy uwagę na całkiem nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z 2014 roku, omówimy zmiany od 1.01.2018.
Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców Warszawa, 11.06.2018
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka Warszawa, 12.06.2018
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.
Baza danych o odpadach - jak dokonać koniecznego wpisu. Aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. Warszawa, 12.06.2018
Przybliżymy planowane zmiany w przepisach, powiemy jak w praktyce dokonywać wpisów do BDO
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany Warszawa, 14-15.06.2018
Przedstawimy obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, omówimy proces kontroli a także ewentualne sankcje w przypadku naruszenia wymagań.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku. Warszawa, 19.06.2018
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym, zgodnie z najnowszymi zmianami.
F gazy po nowelizacji – przepisy i praktyka Warszawa, 19.06.2018
W marcu 2018 r. kończy się półroczny okres przejściowy dla przedsiębiorców na dostosowanie się do przepisów wymienionych w nowej ustawie o f-gazach, która weszła w życie we wrześniu 2017.
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego Warszawa, 20-21.06.2018
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapraszamy przedstawicieli administracji wydających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.
Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2018 roku. POZNAŃ, 25-26.06.2018
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowalnego. Warszawa, 25-26.10.2018
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.