Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska. Poruszamy najbardziej aktualne tematy związane z obowiązkami podmiotów (przedsiębiorców i administracji) wynikającymi z przepisów prawnych: Baza danych o odpadach (BDO) czyli elektroniczny rejestr odpadów od 2020 roku, a także warsztaty z zakresu obsługi bazy danych o odpadach i prowadzenia sprawozdawczości w BDO, gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami, gospodarowanie odpadami budowlanymi, gospodarka odpadami w branży budowlanej, zbieranie i przetwarzanie odpadów, wymagania dotyczące prowadzenie profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami, wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów, przetwarzanie i transport odpadów, odpady komunalne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie porządku i czystości w gminach, gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach, odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, raportowanie do KOBIZE, raporty roczne do KOBIZE, warsztaty z przygotowania raportów do KOBIZE, Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR), ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach, nowe obowiązki w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie od 2020 roku, kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia CLP, karta charakterystyki i zmiany od 2021 roku oraz załączniki do karty, tzw. scenariusze narażenia, rozporządzenie reach oraz rozporządzenie CLP, ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Szkolenia, warsztaty, ćwiczenia, omawianie kazusów, rozwiązywanie przypadków. Szkolenia otwarte i zamknięte na zamówienie. Szkolenia w Warszawie i szkolenia online, webinary.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Odpady, środowisko, prawo wodne, ekologia 20

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany od 1.01.2021 oraz kolejne planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 27-28.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 24-25.11.2021
Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

ONLINE, 27.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 29.11.2021
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ujęciu praktycznym, powiemy o planowanych zmianach.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza

Warszawa / lub ONLINE, 30.09.2021
Warszawa / lub ONLINE, 09.12.2021
Uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności, które umożliwią uzyskanie decyzji dostosowawczej i dalsze działanie na rynku gospodarowania odpadami.

Odpady medyczne w 2021 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych.

Warszawa / lub ONLINE, 04.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 06.12.2021
Omówimy m.in. klasyfikację, transport, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów medycznych, udzielimy praktycznych wskazówek jak właściwie prowadzić gospodarkę odpadami medycznymi.

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Warszawa / lub ONLINE, 04-05.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.12.2021
Kompendium wiedzy w Prawa wodnego, zapoznanie się ze zmianami, z wykładnią przepisów ustawy, pomoc w wyjaśnieniu praktycznych sytuacji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 11.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 07.12.2021
Szkolenie jest kwintesencją wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Wskażemy jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie. Zajęcia w formie ćwiczeń i studiów przypadków.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa / lub ONLINE, 11-12.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.12.2021
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE, 13.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 15.12.2021
Uczestnicy uzupełnią wiedzę i rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO oraz prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.11.2021
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych.

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.11.2021
Przedstawimy w kompleksowy sposób najnowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Prawne uwarunkowania gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – analiza rozwiązań systemowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach.

Warszawa / lub ONLINE, 04.11.2021
Dokonamy kompleksowej analizy aktualnych regulacji, powiemy w jaki sposób w praktyce wpływają ona na funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 08-09.11.2021
Kompendium wiedzy i praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy o odpadach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transporcie odpadów i innych.

Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 15.11.2021
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.

BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2021 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.11.2021
Dzięki aktywnym warsztatom, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO.

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa / lub ONLINE, 22-23.11.2021
Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji i możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Raportowanie do KOBIZE – szkolenie z warsztatami przy komputerze

Warszawa / lub ONLINE, 24.11.2021
Jak prawidłowo wypełnić obowiązki związane z raportowaniem, jak sporządzić raport. Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 25.11.2021
Szkolenie pozwoli na dostosowanie się do nowych wymagań i kontynuowanie działalności na rynku gospodarki odpadami.

Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe

Warszawa / lub ONLINE, 26.11.2021
Omówimy obowiązki dotyczące raportowania w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, odpowiemy na pytania, wyjaśnimy wątpliwości, przeanalizujemy przypadki.

Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE, 29-30.11.2021
Omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Warsztaty z projektowania mikro instalacji fotowoltaicznych

Szkolenie koncentruje się na technicznych aspektach funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania instalacji i doboru urządzeń PV.