Zwiń

Odpady, ochrona środowiska, prawo wodne

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa wodnego. Nasze szkolenia to kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Poruszamy na nich najnowsze przepisy aktualne na 2022 r. oraz planowane zmiany prawne. Także szkolenia i kursy z kategorii...

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska, gospodarki odpadami i prawa wodnego.

Nasze szkolenia to kompendium wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Poruszamy na nich najnowsze przepisy aktualne na 2022 r. oraz planowane zmiany prawne. Także szkolenia i kursy z kategorii "gospodarka odpadami" oraz "prawo wodne" cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów.

Zapraszamy na szkolenia z ochrony środowiska.

Szkolenia "ochrona środowiska": organizacja

Szkolenia otwarte organizujemy w Warszawie. Zapraszamy wszystkich uczestników, którzy chcą poznać najnowsze wymagania prawne w 2022 roku.

Szkolenia i kursy z gospodarki odpadami, ochrony środowiska i prawa wodnego odbywają się stacjonarnie i online. Szkolenia online z ochrony środowiska i innych obszarów cieszą się dużą popularnością. Kursanci uczestniczą w nich na takich samych zasadach jak uczestniczy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują certyfikaty, materiały szkoleniowe, mogą zadawać pytania trenerowi i dyskutować z innymi członkami grupy.

Prowadzimy także szkolenia otwarte hybrydowe, w których część uczestników bierze udział w szkoleniu stacjonarnie w Warszawie, część łączy się online. 

Organizujemy  szkolenia zamknięte  (wewnętrzne) z zakresu gospodarki odpadami w praktyce, ekologii w przedsiębiorstwach, prawa wodnego. Pokazujemy, jak radzić sobie z odpadami w konkretnej firmie. Możemy zorganizować szkolenie w dowolnym mieście w Polsce (np. Kraków, Warszawa, Lublin, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne).

Wszystkie szkolenia prowadzimy w interaktywnej formie. Nasi trenerzy to praktycy z dużym doświadczeniem i umiejętnością przekazywania wiedzy. Korzystają z ćwiczeń, omawiają kazusy, wspólnie z uczestnikami rozwiązują przypadki - case studies.

Zapraszamy na szkolenia dotyczące odpadów.

Szkolenia "ochrona środowiska 2022": tematyka

Zapraszamy na szkolenia związane z ekologią i ochroną środowiska. Poruszamy najbardziej aktualne tematy dotyczące obowiązków przedsiębiorców i administracji publicznej, wynikających z przepisów prawnych. Omawiamy zagadnienia związane z odpadami i opakowaniami, prawem wodnym, odpadami w firmie.

Szczegółowe zagadnienia szkoleń środowiskowych:

 • Baza danych o odpadach (BDO) czyli elektroniczny rejestr odpadów,
 • warsztaty z zakresu obsługi bazy danych o odpadach i prowadzenia sprawozdawczości w BDO,
 • gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie,
 • gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami,
 • gospodarowanie odpadami budowlanymi,
 • gospodarka odpadami w branży budowlanej,
 • zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • wymagania dotyczące prowadzenie profesjonalnej działalności z zakresu gospodarowania odpadami,
 • wytwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • magazynowanie odpadów,
 • przetwarzanie i transport odpadów,
 • odpady komunalne,
 • odpady medyczne,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • utrzymanie porządku i czystości w gminach,
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów,
 • gospodarka opakowaniami i ustawa o opakowaniach,
 • odpady opakowaniowe,
 • dyrektywa plastikowa
 • opłaty środowiskowe,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • raportowanie do KOBIZE,
 • raporty roczne do KOBIZE,
 • warsztaty z przygotowania raportów do KOBIZE,
 • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 • raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
 • ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o bateriach i akumulatorach,

Zapraszamy na szkolenia środowiskowe.

 • nowe obowiązki w zakresie zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie od 2020 roku,
 • kody UFI,
 • portal PCN: nowy sposób zgłaszania mieszanin zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia CLP,
 • karta charakterystyki i zmiany od 2021 roku,
 • załączniki do karty, tzw. scenariusze narażenia,
 • rozporządzenie reach oraz rozporządzenie CLP,
 • ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych,
 • przepisy prawa wodnego,
 • nowe prawo wodne,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • oceny wodnoprawne,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych.

Tagi: odpady szkolenie, baza danych o odpadach, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia prawo wodne, nowe prawo wodne, szkolenia ekologiczne, kursy z ekologii, szkolenia Prawo ochrony środowiska, szkolenia odpady, szkolenia środowisko, szkolenia ekologia

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Odpady, ochrona środowiska, prawo wodne 23
Nowy temat
Ślad węglowy organizacji i produktu - metodyki, standardy, sposoby gromadzenia danych i raportowanie
Ślad węglowy organizacji i produktu - metodyki, standardy, sposoby gromadzenia danych i raportowanie
29.11.2022 18.01.2023 13.03.2023
ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich, czyli nowe wymagania wynikające z single used plastics...
Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich, czyli nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą
06.12.2022 02.02.2023 26.04.2023
ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Pozwolenia zintegrowane - kwestie teoretyczne i praktyczne
Pozwolenia zintegrowane - kwestie teoretyczne i praktyczne
06.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.
07-08.12.2022 01-02.02.2023 05-06.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach
Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach
08.12.2022 20.02.2023 18.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
Zbieranie i przetwarzanie odpadów - procedura dostosowawcza
09.12.2022 21.02.2023 25.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r....
Opakowania i odpady opakowaniowe - zmiany od 1 stycznia 2022 r....
09.12.2022 10.02.2023 21.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
09-12.12.2022
ONLINE
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska
12-13.12.2022 13-14.02.2023 20-21.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska
12-13.12.2022 10-11.01.2023 14-15.02.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
15-16.12.2022 20-21.02.2023 17-18.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
Odpady medyczne w 2022 r. Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych
19.12.2022 10.02.2023 17.04.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
Magazynowanie odpadów – nowe wymagania od 1.01.2021 r.
19.12.2022 17.01.2023 21.03.2023
ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników...
Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji
11.01.2023 02.03.2023 09.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Zmiany prawne od 2022.
Gospodarka odpadami w firmie – kompendium wiedzy. Zmiany prawne od 2022.
12-13.01.2023 02-03.03.2023 18-19.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem...
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem najnowszych zmian...
12-13.01.2023 01-02.03.2023 10-11.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany w 2022 roku. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
18-19.01.2023 02-03.03.2023 17-18.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania
23.01.2023 10.03.2023 19.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu...
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne.
25-26.01.2023 22-23.03.2023 24-25.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Nowe obowiązki od 22.02.2022 - rejestracja...
Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka. Nowe obowiązki od 22.02.2022 - rejestracja odpadów w systemie SENT.
26-27.01.2023 23-24.03.2023 11-12.05.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
06-07.02.2023 20-21.04.2023 19-20.06.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Raportowanie w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) - szkolenie warsztatowe
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.