Ochrona środowiska, ODPADY

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, opłaty środowiskowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Ochrona środowiska, ODPADY 14

Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 roku.

POZNAŃ, 04-05.04.2019
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w związku z licznymi zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa, 08-09.04.2019
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

Gospodarowanie odpadami w 2019 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego

Warszawa, 10-11.04.2019
Od 05.09.2018 obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592). Na szkoleniu omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce

Warszawa, 12.04.2019
Warszawa, 24.05.2019
Omówimy przepisy ustawy w ujęciu praktycznym, rozporządzenia, ostatnie nowelizacje przepisów, a także planowane zmiany.

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa, 15-16.04.2019
Warszawa, 13-14.06.2019
Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty

Warszawa, 16.04.2019
Szkolenie jest kwintesencją wiedzy praktycznej związanej z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Wskażemy jak skutecznie zrealizować obowiązki prawne ciążące na przedsiębiorstwie. Zajęcia w formie ćwiczeń i studiów przypadków.

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa, 16.04.2019
Omówimy najnowsze zmiany w przepisach, powiemy jak w praktyce dokonywać wpisów do BDO.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Warszawa, 25.04.2019
Warszawa, 25.06.2019
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do najnowszych zmian.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 26.04.2019
Warszawa, 30.09.2019
Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Powiemy o zmianach od 2019 i 2020 roku. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem zmian wywołanych Prawem wodnym i nowelizacją ustawy o odpadach.

Warszawa, 20-21.05.2019
Przedstawimy w kompleksowy sposób najnowsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Odpady medyczne i weterynaryjne - praktyka właściwego gospodarowania wg najnowszych przepisów

Warszawa, 29.05.2019
Wskażemy podstawy prawne, omówimy obowiązki, powiemy jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć, wyjaśnimy wątpliwości.

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa, 03.06.2019
Praktyczne szkolenie, które pomoże odpowiedzieć na pytanie, jak w praktyce realizować obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami w praktyce oraz skutki zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dla kontrolowanych podmiotów

Warszawa, 13-14.06.2019
Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Przedstawimy najnowsze zmiany w przepisach o odpadach.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku.

Warszawa, 14.06.2019
Przedstawimy regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym, zgodnie z najnowszymi zmianami.