Prawo farmaceutyczne, obrót kosmetykami

Zapraszamy na szkolenia: prawo farmaceutyczne, obrót kosmetykami, obrót suplementami.

Na szkoleniach i warsztatach omawiamy kwestie prawne i aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem na rynku wyrobów, takich jak: suplementy diety, kosmetyki, leki, wyroby farmaceutyczne, leki, chemia gospodarcza. Są to zagadnienia regulowane przez ustawę o prawo farmaceutyczne, ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę o kosmetykach, rozporządzenia ministra zdrowia m. in. dotyczące produktów leczniczych. System prowadzenia szkoleń jest zbudowany tak, aby przekazać maksimum wiedzy, także na temat zmian wprowadzanych lub planowanych w 2021 roku.

Uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje aktualną wiedzę i spokój o poprawne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także efektywne wykonywanie obowiązków zawodowych. Wszystkie szkolenia prowadzone są w świetle aktualnych przepisów i nadchodzących zmian prawnych.

Zapraszamy na szkolenia dotyczące suplementów i odżywek.

Szkolenia dla techników farmacji i nie tylko!

Szkolenia z farmacji, obrotu kosmetykami, suplementami i chemią gospodarczą kierujemy głównie do branży farmaceutycznej, techników farmacji, a także dla przedsiębiorców: producentów i dystrybutorów leków, kosmetyków, suplementów diety, wyrobów chemicznych. Na szkoleniach szczególnie skorzystają właściciele aptek, hurtowni leków, pracownicy apteki oraz inne osoby zajmujące się sprzedażą produktów do farmakoterapii, wyrobów medycznych, farmaceutycznych.

Najlepsze szkolenia, kursy i warsztaty

Metody prowadzenia każdego kursu są nowoczesne i bardzo efektywne. Oparte są o miniwykłady powiązane z prezentacją multimedialną, case study, przykłady z praktyki trenerów, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i ekspertami z zakresu prawa farmaceutycznego, wprowadzania produktów kosmetycznych i suplementów, reklamy, dokumentacji itp.

Celem każdego szkolenia z obrotu suplementami, szkolenia z obrotu kosmetykami i szkolenia z prawa farmaceutycznego jest przekazanie uczestnikom dużej ilości wiedzy do zastosowania w praktyce zawodowej zaraz po szkoleniu.

Uczestnicy polecają szkolenia w J.G. Training. Nasze szkolenia mają najlepsze opinie, a kursanci wracają na kolejne kursy i warsztaty.

Zapraszamy na szkolenia z prawa farmaceutycznego.

Teraz także szkolenia online z zakresu prawa farmaceutycznego, obrotu kosmetykami i suplementami

Miejscem odbywania się szkoleń otwartych jest Warszawa. Aktualnie wszystkie szkolenia organizujemy także w formie online lub hybrydowo - część uczestników znajduje się w sali szkoleniowej, część ogąda szkolenie online. Uczestnicy szkoleń przez internet biorą udział w szkoleniu na takich samych zasadach, jak pozostali. Otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat oraz mogą zadawać pytania trenerowi.

Każdy z tematów szkoleń z naszego katalogu możemy zorganizować także w opcji: szkolenie zamknięte/wewnętrzne. Wystarczy odpowiednia grupa uczestników z Państwa firmy lub instytucji, a szkolenie możemy zorganizować we wskazanym przez klienta miejscu. Może to być dowolne miasto, gdzie znajduje się Państwa siedziba, np. Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Kielce i wiele innych. Polecamy także szkolenia wyjazdowe. Szkolenia zamknięte mogą odbyć się także w formie online. Ich zakres i dokładną tematykę omawiamy wspólnie tak, by jak najlepiej dopasować je do potrzeb klienta.

Katalog: prawo farmaceutyczne szkolenie, obrót kosmetykami szkolenie, obrót suplementami szkolenia

W naszym katalogu szkoleń znajdują się zawsze aktualne tematy. Obecnie znajdują się w nim następujące szkolenia z tego obszaru.

  • Prawo farmaceutyczne: obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi. Najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo

Obrót produktami leczniczymi stanowi rodzaj działalności reglamentowanej i może odbywać się na zasadach przewidzianych w ustawie - Prawo farmaceutyczne. Ze względu na wpływ tej działalności na życie i zdrowie pacjentów prowadzenie zarówno apteki, jak i hurtowni farmaceutycznej, wymaga stosownego zezwolenia. Aby je uzyskać, należy spełnić liczne warunki. Wszystkie one zostaną omówione na szkoleniu.

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia takie jak: definicja obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi; uprawnienia do prowadzenia detalicznego obrotu produktami leczniczymi; zakaz reklamy aptek; kontrola w aptece; uprawnienia do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; inspekcja w hurtowni farmaceutycznej; procedury kompilacyjne.

Szkolenie to skierowane jest między innymi do przedsiębiorców. Zapraszamy na nie podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, działy farmacji szpitalnej, punkty apteczne, podmioty prowadzące hurtownie farmaceutyczne, pracowników zatrudnionych w aptekach i pozostałych placówkach, w tym na stanowisku kierownika apteki, osoby odpowiedzialnej czy farmaceuty.

  • Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat kluczowych zagadnień związanych z reklamą w branży regulowanej (jest to reklama następujących produktów: odżywek, produkty lecznicze, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, wyroby medyczne, kosmetyki). Szkolenie prowadzone jest w świetle aktualnych przepisów i nadchodzących zmian prawnych.

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia to: reklama suplementów, reklama produktów kosmetycznych, reklama leków, reklama wyrobów medycznych, marki parasolowe, stosowanie oświadczeń zdrowotnych w reklamie, najczęściej nakładane kary za reklamę.

Zapraszamy na szkolenia dotyczące obrotu kosmetykami.

  • Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa ustawa o produktach kosmetycznych, która nałożyła nowe obowiązki na przedsiębiorców i wprowadziła kary pieniężne. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, oznakowania i reklamy kosmetyków. Obejmuje przepisy nowe i nadchodzące.

Na szkoleniu mówimy o następujących zagadnieniach: wprowadzanie kosmetyków, zgłoszenie kosmetyku, wymogi dla osoby odpowiedzialnej, dystrybutora i importera, reklama produktów kosmetycznych, co wolno, a czego nie wolno w reklamie kosmetyków, kiedy kosmetyk jest naturalny, nowe kary pieniężne, kontrole inspekcji.

  • Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi. Warunki prowadzenia działalności, inspekcje i sankcje za naruszenia

Problematyka pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi na gruncie ustawy – Prawo farmaceutyczne (rozdz. 5a ustawy) uregulowana jest od wielu lat (od 8 lutego 2015 r.). Działalność ta nadal jednak wywołuje wiele wątpliwości na rynku farmaceutycznym. Na szkoleniu rozwiejemy większość z nich i odpowiemy na najbardziej nurtujące uczestników pytania.

Na szkoleniu omówimy zagadnienia takie, jak: definicja pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, zakres pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, zakaz pośrednictwa w obrocie niektórymi produktami leczniczymi, jak uzyskać wpis do Krajowego Rejestru w Obrocie Produktami Leczniczymi, obowiązki pośrednika w obrocie produktami leczniczymi, inspekcja pośrednika w obrocie produktami leczniczymi.

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w aptekach, a także do przedsiębiorców posiadających (lub chcących posiadać) status pośrednika w obrocie produktami leczniczymi i pracowników tych podmiotów.

  • Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Jest to szkolenie prowadzone w świetle aktualnych przepisów dotyczących składników kosmetycznych. Omawiamy na nim wymagania prawne oraz zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych. Wskazujemy też atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego oraz działu marketingu firm kosmetycznych, w szczególności osób zajmujących się przygotowywaniem dossier kosmetyków i wprowadzaniem kosmetyków do obrotu. Skorzystają na nim także Safety Assessorzy, czyli osoby przeprowadzające ocenę bezpieczeństwa kosmetyków oraz pracownicy firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją składników kosmetycznych (dostawcy surowców kosmetycznych).

  • PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna

Szkolenie systematyzuje kwestie dokumentowania etapu wytwarzania i etapu sprzedażowego produktów kosmetycznych. Wskazuje, jakie dokumenty i zapisy są niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie produkcji i dystrybucji kosmetyków. Uczestnicy poznają również zasady prawidłowego przygotowywania takiej dokumentacji.

Szkolenie kierujemy do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu produkcyjnego i magazynów oraz działu sprzedaży sektora kosmetycznego.

  • PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja wdrożeniowa

Szkolenie systematyzuje kwestie dokumentowania etapu wdrożeniowego produktów kosmetycznych. Na szkoleniu wskazujemy, jakie dokumenty i zapisy są niezbędne w celu wprowadzenia nowego produktu kosmetycznego (zgłoszenie kosmetyku) na rynek Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Omawiamy różne przypadki dokumentacji, w zależności od rodzaju kosmetyku i jego receptury.

Uczestnicy poznają wymagania prawne odnośnie kompletu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej.

Zapraszamy na szkolenia!

Poniżej znajdą Państwo szczegóły wszystkich szkoleń, takie jak: tematyka, program, czas i miejsce szkolenia, cena szkolenia. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Tagi: szkolenia prawo farmaceutyczne, szkolenia dotyczące leków, kosmetyki szkolenie, obrót kosmetykami szkolenie, kursy farmaceutyczne, warsztaty dla farmaceutów, szkolenia dla farmaceutów, reklama leków, reklama suplementów, produkty kosmetyczne dystrybucja

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo farmaceutyczne, obrót kosmetykami 7

Składniki kosmetyczne - uregulowania prawne i trendy marketingowe

Warszawa / lub ONLINE, 10.12.2021
Omówimy zasady prawidłowego stosowania składników kosmetycznych w recepturach produktów kosmetycznych, wskażemy atrakcyjne marketingowo grupy składników kosmetycznych i sposób ich wykorzystania w produktach kosmetycznych.

Prawo farmaceutyczne: obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi. Najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo

Warszawa / lub ONLINE, 17.12.2021
Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie prowadzić obrót produktami leczniczymi w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, by zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Kosmetyki – sprzedaż, oznakowanie, reklama. Obowiązki podmiotów zaangażowanych w obrót kosmetykami.

ONLINE, 16.02.2022
Kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży, reklamy i oznakowania kosmetyków, w kontekście zmian od 2019 roku.

Reklama leku, suplementu diety, kosmetyku, FSMP, wyrobu medycznego – aktualne przepisy prawne i nadchodzące zmiany

ONLINE, 09.03.2022
Omówimy najważniejsze zagadnienia związane z reklamą w branży regulowanej. Jak prawidłowo interpretować przepisy, by nie popełniać błędów.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat niezbędnej dokumentacji działu produkcyjnego, kontroli jakości, magazynowej i sprzedażowej w firmie kosmetycznej oraz poznają zasady jej opracowywania.

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja wdrożeniowa

Uczestnicy poznają wymagania prawne odnośnie kompletu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej.

Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi. Warunki prowadzenia działalności, inspekcje i sankcje za naruszenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, jak pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi powinni prowadzić działalność, by uniknąć sankcji z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne.