Zwiń

Zrównoważony rozwój, ESG, OZE, energia

Szkolenia z ESG (zrównoważonego rozwoju) obejmują swoim zakresem rozwój nowoczesnych organizacji z zachowaniem istotnych wartości, takich jak ochrona środowiska, poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialne zarządzanie. Szkolenia ESG prowadzą świetni eksperci-praktycy....

Szkolenia z ESG (zrównoważonego rozwoju) obejmują swoim zakresem rozwój nowoczesnych organizacji z zachowaniem istotnych wartości, takich jak ochrona środowiska, poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialne zarządzanie. Szkolenia ESG prowadzą świetni eksperci-praktycy. Zapraszamy do udziału!

DLA KOGO SZKOLENIA ESG

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech głównych filarach:

  • środowisko (Environment),
  • społeczeństwo (Social),
  • zarządzanie (Governance).

Przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w otoczeniu szybko postępującej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju ESG. Rosną wymagania zarówno w kontekście wymogów prawnych, jak i tych, zgłaszanych przez klientów, partnerów biznesowych czy instytucje finansowe. Oznacza to konieczność identyfikacji kluczowych czynników ryzyka ESG i zarządzania nimi oraz realizacji zielonej strategii.

Zapraszamy na szkolenia z obliczania śladu węglowego.Szkolenia ze zrównoważonego rozwoju to propozycja dla wszystkich, dla których biznes to coś więcej niż zarabianie pieniędzy. Firmy, które wdrażają strategie ESG, dążą do generowania pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego, jednocześnie osiągając wzrost i długoterminową stabilność gospodarczą. W miarę jak coraz więcej firm przyjmuje podejście ESG, świat może kierować się w stronę bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości.

Zrównoważony rozwój to nie tylko szczytne idee i korzyści biznesowe. Dla wielu podmiotów to także konkretne wymogi prawne. W tym kontekście na szkoleniach poruszamy zagadnienia związane z prawem energetycznym, podatkiem CBAM, OZE (odnawialne źródła energii), greenwashingiem czy taksonomią UE.

Ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju organizacji jest umiejętność obliczania śladu węglowego, a następnie projektowanie działań zmierzających do jego obniżenia.

Szkolenia ze zrównoważonego rozwoju kierujemy do:

  • kadry zarządczej w przedsiębiorstwach i organizacjach, w tym osób zaangażowanych w realizacje kwestii ESG
  • osób odpowiedzialnych za realizację polityk w zakresie ESG, a także za sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz audytorów sprawozdań niefinansowych
  • pracowników instytucji finansowych, stosujących kryteria ESG w tworzeniu produktów finansowych oraz w relacjach z klientami
  • osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery w obszarze zarządzania ryzykiem ESG w organizacji

ORGANIZACJA SZKOLEŃ ESG

Otwarte, stacjonarne szkolenia ESG odbywają się w Warszawie. Szkolenie zamknięte możemy zrealizować na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Szczecin i każde inne miasto.

Prowadzimy także szkolenia ESG on-line. Zapewniają one wygodę i bezpieczeństwo, a jednocześnie są tak samo efektywne, jak szkolenia stacjonarne. Uczestnicy łączą się przez Internet w czasie rzeczywistym. Widzą trenera i prezentację, mogą zadawać pytania oraz brać udział w dyskusji. Wszyscy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty.

Wiele szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju odbywa się hybrydowo - część uczestników jest obecna stacjonarnie w sali szkoleniowej w Warszawie, a część łączy się przez Internet.

Niezależnie od formuły, wszystkie szkolenia prowadzone są w warsztatowej formule, obejmują ćwiczenia i rozwiązywanie przypadków.

SZKOLENIA ESG - TEMATYKA

W zakresie tematyki szkoleń ze zrównoważonego rozwoju proponujemy następujące tematy:

Zapraszamy na warsztaty skierowane do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat śladu węglowego i metod jego obliczania, ale widzą potrzebę uzupełnienia jej o praktyczne umiejętności obliczania śladu węglowego.

Celem szkolenia jest przystępne omówienie prawnych aspektów związanych z zasadą zrównoważonego rozwoju, na tle regulacji mZapraszamy na szkolenia ze zrównoważonego rozwoju.iędzynarodowych, unijnych i polskich. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat regulacji dot. zrównoważonego rozwoju i ESG, w tym regulacji dot. raportowania, taksonomii i należytej staranności.

Szkolenie jest kompleksowym przedstawieniem zagadnień związanych z lokalizacją OZE w aktach planowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uwzględnia liczne zmiany przepisów wprowadzone w 2023 roku oraz nakreśla projektowane zmiany, zgodnie ze stanem prawnym aktualnym na dzień szkolenia.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika do obowiązków i możliwości wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. zielonej taksonomii.

Na szkoleniu mówimy m.in. o ESG i koncepcji zrównoważonego, ESG a CSR, ESG w sprawozdawczości niefinansowej, ESG w działalności operacyjnej organizacji, ESG w działalności finansowej organizacji, ESG w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Na szkoleniu omawiamy m.in. następujące zagadnienia: ślad węglowy - definicja i najważniejsze aspekty, normy i wytyczne do analizy CF dla organizacji (CFO) i produktu (CFP), różnice w CFO i CFP, wybór norm oraz granic analizy, zasady obliczania CFO oraz CFP, analiza cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) w analizie CF, warstwa obliczeniowa - arkusze kalkulacyjne CFO i CFP, zadania praktyczne przy wykorzystaniu MS Excel.

Zapraszamy do zapisów na szkolenia ze zrównoważonego rozwoju, dzięki którym możliwe będzie rozwijanie biznesu w duchu nowoczesnej odpowiedzialności.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zrównoważony rozwój, ESG, OZE, energia 11
Zapraszamy na szkolenie ze zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój – kompleksowe omówienie aspektów prawnych
Zrównoważony rozwój – kompleksowe omówienie aspektów prawnych
27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie ESG w przedsiębiorstwie.
ESG w przedsiębiorstwie - koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji. Ryzyko ESG - jak...
ESG w przedsiębiorstwie - koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji. Ryzyko ESG - jak nim zarządzać
12-13.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE Warszawa
Zapraszamy na warsztaty z raportowania ESG.
Raportowanie ESG: dialog z interesariuszami, badanie istotności i ESRS. Szkolenie praktyczne
Raportowanie ESG: dialog z interesariuszami, badanie istotności i ESRS. Szkolenie praktyczne
26-27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26-27.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Ślad węglowy organizacji i produktu.
Ślad węglowy organizacji i produktu - szkolenie wprowadzające. Analiza śladu węglowego z elementami warsztatów...
Ślad węglowy organizacji i produktu - szkolenie wprowadzające. Analiza śladu węglowego z elementami warsztatów obliczeniowych.
26-27.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26-27.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Szkolenia otwarte
Obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu – warsztaty przy komputerach
Obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu – warsztaty przy komputerach
05-13.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (12 godzin)
Zapraszamy na szkolenie z Taksonomii UE.
Taksonomia UE – działalność zrównoważona środowiskowo zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
Taksonomia UE – działalność zrównoważona środowiskowo zgodnie z aktualnym rozporządzeniem
20.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Nowy temat
ESG a greenwashing – jak unikać praktyk greenwashingowych, by chronić wizerunek i wiarygodność organizacji...
ESG a greenwashing – jak unikać praktyk greenwashingowych, by chronić wizerunek i wiarygodność organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju
28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 28-29.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie CBAM.
CBAM – graniczny podatek węglowy. Nowe obowiązki dla importerów. Raportowanie w okresie przejściowym
CBAM – graniczny podatek węglowy. Nowe obowiązki dla importerów. Raportowanie w okresie przejściowym
23-24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 23-24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe)
Nowy temat
Prawo energetyczne - aktualne regulacje i aspekty praktyczne. Kompleksowe szkolenie na temat rynku energii w Polsce
Prawo energetyczne - aktualne regulacje i aspekty praktyczne. Kompleksowe szkolenie na temat rynku energii w Polsce
17-18.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Nowy temat
Odnawialne źródła energii – kompleksowe szkolenie na temat rynku OZE, aktualne regulacje i ich praktyczne...
Odnawialne źródła energii – kompleksowe szkolenie na temat rynku OZE, aktualne regulacje i ich praktyczne aspekty
18-19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18-19.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20-21.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie z lokalizacji OZE (odnawialnych źródeł energii).
Lokalizacja OZE (odnawialnych źródeł energii). Uwarunkowania prawne i zmiany w 2024 roku, nowe projekty
Lokalizacja OZE (odnawialnych źródeł energii). Uwarunkowania prawne i zmiany w 2024 roku, nowe projekty
11.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 11.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Merytoryczne podejście do szkolenia, podawanie przykładów, tłumaczenie wszystkich zagadnień.

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Indywidualne podejście do grupy szkoleniowej, otwartość na problemy i pytania słuchaczy, przygotowanie wykładowcy.
 

Uczestnik szkolenia KPO a pomoc publiczna

Podobała mi się Pani prowadząca. Włączała wszystkich uczestników szkolenia i super się sprawdzała metoda hybrydowa szkolenia. Przekazane zostało dużo ciekawych i nowych dla mnie treści. Fajne ćwiczenia relaksacyjne/oddechowe. Przedstawiono dużo praktycznych rad.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania czasem

Energia i werwa prowadzącej, dzięki czemu temat nie był nudny, lecz wręcz wciągający.

Uczestnik szkolenia z pochodzenia i statusu celnego towarów

Prowadząca dawała dużo przykładów z życia. Mówiła dużo o zagadnieniu ochrony środowiska, co daje też poszerzenie horyzontów, co przy szkoleniach online jest rzadkością.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego