Blog 24.02.2019 Jak rozliczać czas pracy kierowcy? Poznaj zmiany przepisów z września 2018 r.

Od 3 września 2018 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa o transporcie drogowym oraz Ustawa o tachografach. Obie ustawy wprowadzają znaczące zmiany w przepisach dla firm transportowych a także dla organów kontrolnych, zwłaszcza Inspekcji Transportu Drogowego. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest nowy taryfikator kar dla kierowców, przedsiębiorców oraz osób...

Blog 23.01.2019 Co „twardy brexit” oznaczałby dla firm handlujących z Wielką Brytanią?

Czy czeka nas „twardy brexit”? Co „twardy brexit” oznaczałby dla firm handlujących z Wielką Brytanią? Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy i okresu przejściowego, oznaczać to będzie że firmy z krajów UE prowadzące obrót z firmami z Wielkiej Brytanii, będą zobligowane do stosowania przepisów odnoszących się do obrotu...

Blog 22.01.2019 Co nowego w Prawie wodnym?

Nowe Prawo wodne obowiązuje od ponad roku. W tym czasie pojawiło się bardzo dużo praktycznych wątpliwości odnośnie stosowania przepisów nowej ustawy. Poniżej krótkie podsumowanie. Nowy organ Wody Polskie. W ostatnim czasie Prawo wodne zmieniało się w sposób bardzo dynamiczny. Nowelizacja Ustawy z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.,...

Blog 05.07.2018 Specustawa mieszkaniowa - projekt już w Sejmie

Centra polskich miast to biurowce... Polskie miasta, często ze względu na powojenne straty oraz późniejszy, socjalistyczny rozmach urbanistyczny, cechują się silną tendencją do rozrastania się i wchłaniania okolicznych gmin, pomimo stosunkowo niskiej gęstości zamieszkania w centrach (w porównaniu do miast zachodniej Europy). Warszawa, ze swoimi intensywnie rozbudowującymi...