Blog 17.05.2024 Co to jest KPA. Kodeks postępowania administracyjnego – najważniejsze zasady

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) to kluczowy akt normatywny, który reguluje zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w Polsce. Stanowi podstawę działania urzędów i instytucji administracyjnych w kraju. Przeczytaj, czym dokładnie jest KPA, kto powinien stosować przepisy kodeksu oraz jakie są jego najważniejsze zasady. Z tego artykułu dowiesz się: co...

Blog 09.05.2024 Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów - w 2024 w końcu Polsce? Kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie?

Członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązani są regularnie dostosowywać swoje prawo do uregulowań unijnych. Dotyczy to między innymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach lub dyrektywy o ochronie sygnalistów. Czas na jej...

Blog 26.04.2024 Obsługa reklamacji, czyli odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu gwarancji i rękojmi

Reklamacje to nieunikniona część procesu sprzedaży. Konsumenci mogą reklamować towary i usługi na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta lub rękojmi gwarantowanej przez przepisy. Przeczytaj, jak poprawnie i zgodnie z prawem zorganizować proces reklamacji. Z tego artykułu dowiesz się: jakie przepisy regulują rękojmię i gwarancję, co ostatnio zmieniło się w przepisach...

Blog 23.04.2024 Przelew burzowy a zmiany Prawa wodnego

Przelewy burzowe są ważnym elementem infrastruktury kanalizacyjnej – odprowadzają nadmiar wody i ścieków podczas intensywnych opadów oraz chronią przed podtopieniami. Niestety działanie tych instalacji nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Z tego powodu ustawodawcy wprowadzili aktualizację Prawa wodnego, która w teorii ma za zadanie w większym stopniu...