Blog 18.01.2023 Raport KOBIZE a opłaty środowiskowe. Jak poprawnie wypełnić raport do Krajowej bazy w 2023 roku?

Co to jest KOBiZE? KOBiZE to skrót, pod którym kryje się Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Do jego zadań należy między innymi prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. To właśnie dzięki tej działalności KOBiZE znany jest licznym polskim przedsiębiorcom, którzy w ramach prowadzonej działalności korzystają...

Blog 18.01.2023 Dyrektywa cyfrowa i towarowa. Zmiany w prawie – ochrona dla konsumenta

W styczniu 2023 do polskiego porządku prawnego weszły nowe przepisy w zakresie gwarancji i rękojmi. Jest to związane z implementacją dwóch unijnych aktów prawnych: tzw. dyrektywy cyfrowej oraz tzw. dyrektywy towarowej. Co się zmienia i jak wdrożyć nowe przepisy w swojej działalności? Od kiedy obowiązują zmiany w prawach konsumenta? Unia Europejska wydała szereg aktów...

Blog 12.12.2022 Nowe obowiązki dla przedsiębiorców, czyli dyrektywa „Omnibus” – kiedy wchodzi w życie i jakie zmiany wprowadza?

Zmiany przepisów w krajach członkowskich Unii Europejskiej bardzo często wynikają z konieczności dostosowania uregulowań krajowych do wytycznych unijnych. Tym razem Unia Europejska wzięła pod lupę przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Zostały one zebrane w tzw. dyrektywie „Omnibus”. Od stycznia 2023 roku przepisy dyrektywy obowiązują także w Polsce! Termin...

Blog 15.11.2022 Zmiany w pieczy zastępczej 2022, czyli nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jakie zmiany wprowadza i kiedy wejdzie w życie?

W lipcu 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Proces legislacyjny projektu postępował stosunkowo szybko i już 13 października prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jakie zmiany wprowadza...