Blog 07.06.2023 Cyberbezpieczeństwo w urzędzie – jak skutecznie chronić dane i sprawnie identyfikować zagrożenia

W dzisiejszej cyfrowej erze, kiedy praktycznie wszystkie sfery życia są zależne od technologii, cyberbezpieczeństwo stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla firm i instytucji publicznych. Przeczytaj, jak skutecznie chronić dane i sprawnie identyfikować zagrożenia cyfrowe w urzędzie. Dobre praktyki dla cyberbezpieczeństwa w urzędzie Wrażliwe dane i informacje przechowywane przez...

Blog 01.06.2023 Pomoc publiczna a pomoc de minimis – czym są i jakie są podstawowe różnice między nimi?

W ramach gospodarki rynkowej rządy i instytucje publiczne często oferują różnego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Takie wsparcie najczęściej przyjmuje postać pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Chociaż oba te terminy dotyczą finansowego wsparcia dla firm, istnieją między nimi pewne istotne różnice. Przeczytaj, czym dokładnie są te dwa rodzaje pomocy,...

Blog 23.05.2023 Nowe decyzje środowiskowe i inne zmiany w ustawie OOŚ. Czyli co „ustawa usprawniająca” rzeczywiście usprawni?

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) to dokument, który upoważnia do złożenia wniosku o wydanie tzw. decyzji następczych (m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W najbliższym czasie planowane są zmiany...

Blog 22.05.2023 Projekt partnerski z funduszy unijnych – czym jest i jaka jest rola partnera wiodącego?

Projekt partnerski w ramach funduszy unijnych to inicjatywa realizowana przez grupę podmiotów, które współpracują ze sobą w celu osiągnięcia określonego celu związanego z rozwojem regionalnym, gospodarczym czy społecznym. Choć projekty partnerskie są doceniane i premiowane – często można otrzymać dodatkowe punkty za realizację projektu w tej formule –...