Fundusze UE i pomoc publiczna

Fundusze UE 2014-2020. Zapraszamy na szkolenia z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Tematyka obejmuje szkolenia z pomocy publicznej, szkolenie z luki finansowej, trwałość projektów, dochodowość projektów, zapobieganie nadużyciom w projektach, przeciwdziałanie nadużyciom, szkolenie sl 2014, szkolenia dla beneficjentów oraz dla pracowników administracji, dla instytucji pośredniczących, rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu sl2014, szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Fundusze UE i pomoc publiczna 7
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych Warszawa, 16-17.04.2018
W jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrolę projektów i weryfikację wniosków o płatność.
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014 Warszawa, 18-19.04.2018
Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowniów instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.
Zamówienia publiczne w projektach unijnych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień Warszawa, 23.04.2018
Jakie są najważniejsze zasady wynikające z przepisów Pzp, o których należy pamiętać przy prowadzeniu postępowań finansowanych ze środków unijnych? Jak uniknąć błędów i przeprowadzić postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. Warszawa, 11.05.2018
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej. Warszawa, 16-17.05.2018
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.
Skuteczne aplikowanie o fundusze europejskie 2014-2020 na rozwój firm - warsztaty. Warszawa, 24-25.05.2018
Omówimy wybrane programy wsparcia oraz konkursy w obrębie tych programów a także przedstawimy metodologię opracowania wnioskow o dofinansowanie.
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE Warszawa, 25-26.06.2018
Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.