Fundusze UE i pomoc publiczna

Fundusze UE 2014-2020. Zapraszamy na szkolenia z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Tematyka obejmuje szkolenia z pomocy publicznej, szkolenie z luki finansowej, trwałość projektów, dochodowość projektów, zapobieganie nadużyciom w projektach, przeciwdziałanie nadużyciom, szkolenie sl 2014, szkolenia dla beneficjentów oraz dla pracowników administracji, dla instytucji pośredniczących, rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu sl2014, szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Fundusze UE i pomoc publiczna 10

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Warszawa, 20-21.05.2019
Warszawa, 24-25.10.2019
Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowniów instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Warszawa, 27-28.05.2019
Warszawa, 27-28.06.2019
Warszawa, 19-20.09.2019
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Warszawa, 13-14.06.2019
Warszawa, 26-27.09.2019
Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki

Warszawa, 17-18.06.2019
Szkolenie prowadzone w oparciu o realne trudności występujące w branżach uczestników szkolenia.

Zasada konkurencyjności - jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztat praktyczny.

Warszawa, 27-28.06.2019
Uczestnicy usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Warszawa, 28.06.2019
Warszawa, 11.10.2019
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.

Jak skutecznie aplikować o dotację na projekty unijne w 2019 roku - warsztaty

Gdańsk, 10-12.07.2019
RABAT FIRST MINUTE DO 24.05.2019! Krok po kroku omówimy dostępne możliwości uzyskania dofinansowania, a także wskażemy i nauczymy przygotowania dokumentacji konkursowej.

Specjalista ds. planowania i rozliczania kosztów w projektach dofinansowanych z funduszy UE - warsztaty

Gdańsk, 15-17.07.2019
RABAT FIRST MINUTE DO 24.05.2019! 3-dniowe warsztaty praktyczne: przekażemy wiedzę jak interpretować obowiązujące przepisy, jak je stosować w praktyce, aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów i nakładania korekt finansowych.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Warszawa, 16-17.09.2019
Warszawa, 21-22.11.2019
W jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrolę projektów i weryfikację wniosków o płatność.

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Warszawa, 10-11.10.2019
Warszawa, 09-10.12.2019
Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki, by uniknąć zwrotu środków i nie popełnić błędów w zamówieniach publicznych.