Fundusze UE i pomoc publiczna

Fundusze UE 2014-2020. Zapraszamy na szkolenia z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Tematyka obejmuje szkolenia z pomocy publicznej, szkolenie z luki finansowej, trwałość projektów, dochodowość projektów, zapobieganie nadużyciom w projektach, przeciwdziałanie nadużyciom, szkolenie sl 2014, szkolenia dla beneficjentów oraz dla pracowników administracji, dla instytucji pośredniczących, rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu sl2014, szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Fundusze UE i pomoc publiczna 6
Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy. Warszawa, 12.06.2018
Przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę w rozporządzeniu, a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją.
Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014 Warszawa, 20-21.06.2018
Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowniów instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE Warszawa, 25-26.06.2018
Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych Warszawa, 28-29.06.2018
W jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrolę projektów i weryfikację wniosków o płatność.
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej. Warszawa, 09-10.07.2018
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.
Dotacje z PO IiŚ na gospodarowanie wodami opadowymi – jak skutecznie aplikować o dofinansowanie - warsztaty. Warszawa, 12-13.07.2018
Jak skutecznie aplikować o dotację na gospodarowanie wodami opadowymi w ramach Działania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2018.