Fundusze UE i pomoc publiczna

Zapraszamy na szkolenia "Fundusze UE 2021-2027 i pomoc publiczna". Oferujmy także warsztaty praktyczne z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów unijnych w perspektywie 2021-2027, a także pozyskiwania funduszy unijnych. Tematyka obejmuje:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych krok po kroku,
 • szkolenia z pomocy publicznej,
 • trwałość projektów,
 • dochodowość projektów,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom w projektach,
 • szkolenia z rozliczania projektów w systemie sl2014,
 • księgowość projektów,
 • szkolenie z zasady konkurencyjności,
 • szkolenia na temat zmian w kwalifikowalności wydatków,
 • szkolenia dla beneficjentów, pracowników administracji, instytucji pośredniczących,
 • szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania.

Zapraszamy na szkolenia z funduszy unijnych.

Szkolenia online z funduszy unijnych i pomocy publicznej

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia online z funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027. Są bezpieczne i wygodne, a uczestnicy mają takie same prawa jak uczestnicy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty, a także w czasie rzeczywistym zadają pytania trenerowi i wyjaśniają wątpliwości. Część szkoleń z projektów unijnych czy pomocy publicznej odbywa się hybrydowo - część uczestników jest na sali szkoleniowej, pozostali łączą się przez Internet.

Stacjonarne szkolenia i kursy otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin i każde inne miejsce dogodne dla klienta. Szkolenia zamknięte także odbywają się w formule online.

Zapraszamy na szkolenia z pomocy publicznej.

Fundusze UE szkolenia: szczegółowe zagadnienia

Szkolenia z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w zakresie księgowości w projektach unijnych uczą, jak prowadzić ewidencję księgową projektów unijnych.

Szkolenia z zasady konkurencyjności odpowiadają na pytania:

 • co oznacza zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych?
 • jak stosować zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych?
 • jak prawidłowo udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?

Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień w projektach unijnych.

Na szkoleniach omawiamy także kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych oraz zmiany w kwalifikowalności wydatków. Odpowiadamy na pytania:

 • jak stosować zasady kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?
 • jakie jest znaczenie zasady kwalifikowalności wydatków przy udzielaniu zamówień w projektach i rozliczaniu wydatków w projektach?

Na szkoleniach mówimy także o zachowaniu trwałości projektów unijnych. Omawiamy zasady kontroli projektu po okresie trwałości. Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów,
 • osób weryfikujących wnioski o płatność,
 • osób realizujących projekty lub zarządzających projektami (w tym koordynatorów projektów).

Ważnym tematem jest umiejętne zarządzanie projektem unijnym. Jest to szkolenie skierowane do specjalistów ds. projektów unijnych. Omawiamy na nim zasady zarządzania projektami unijnymi. Prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych zgodnie z przepisami jest kluczowe przy rozliczaniu wydatków i zachowaniu trwałości projektu. Ma także ogromne znaczenie podczas kontroli projektu.

Prowadzimy także szkolenie na temat zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w ramach projektu unijnego. Przy każdym projekcie w ramach programów operacyjnych zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu. Powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące zabezpieczenia zobowiązań w umowie o dofinansowanie. Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • beneficjentów ubiegających się o te środki.

Na szkoleniach omawiamy także temat rozliczania projektów unijnych w systemie sl2014. Szkolenie to kierujemy zarówno do pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów. Na szkoleniu na temat systemu sl2014 wskażemy, w jaki sposób umiejętnie i prawidłowo rozliczać środki publiczne i wydatki w systemie sl2014. Jest to szkolenie w formie warsztatów praktycznych, które pomoże zachować efektywność kosztową projektu finansowanego ze środków publicznych i przejrzystą gospodarkę finansową projektu unijnego.

Realizujemy także szkolenie, które omawia nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych, w ramach programów operacyjnych 2014-2020, a także w perspektywie 2021-2027. Szkolenia te pokazują uczestnikom, jak zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w projektach unijnych. Kwestia przeciwdziałania nadużyciom w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest kluczowa przy prawidłowym prowadzeniu i zarządzaniu projektami unijnymi.

Szkolenia uczą, jak pozyskiwać fundusze unijne.Pomoc publiczna szkolenia: szczegółowe zagadnienia

Prowadzimy także szkolenia z zakresu pomocy publicznej. Omawiamy na nich:

 • zasady udzielania pomocy publicznej,
 • przepisy i zmiany przepisów dotyczące pomocy publicznej,
 • praktyczne zastosowanie przepisów z zakresu pomocy publicznej,
 • modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej,
 • legalizacja pomocy publicznej,
 • ulgi w spłacie zobowiązań.

Dla kogo szkolenia z funduszy unijnych?

Szkolenia na temat prowadzenia i rozliczania projektów unijnych skierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. W bazie szkoleń znajdują się tematy dla poczatkujących (np. Projekty unijne dla początkujących), a także dla osób zaawansowanych i specjalistów. Adresatami szkoleń są:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. rozliczeń i inni pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie projektów UE,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • pracownicy oceniający projekty w instytucjach pośredniczących i zarządzających,
 • kadra kierownicza projektów,
 • osoby, które interesuje pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • specjaliści w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • audytorzy i kontrolerzy projektów UE,
 • kadra zarządzająca i administracyjna beneficjentów projektów unijnych.

TAGI: fundusze unijne szkolenia, fundusze ue szkolenia i kursy, pozyskiwanie funduszy unijnych, modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej, pomoc publiczna szkolenia, projekty unijne dla początkujących, szkolenia i kursy z pomocy publicznej

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Fundusze UE i pomoc publiczna 16

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027

ONLINE, 03-04.02.2022
ONLINE, 24-25.03.2022
Udział w szkoleniu umożliwi przygotowanie się do nowej perspektywy finansowej UE i zwiększy skuteczność ubiegania się o dofinansowanie dla projektów w latach 2021-2027.

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

ONLINE, 03-04.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 07-08.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 02-03.06.2022
Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki, by uniknąć zwrotu środków i nie popełnić błędów w zamówieniach publicznych.

Ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w kontekście udzielania pomocy państwa

ONLINE, 09.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 11.05.2022
W większości przypadków rozkładanie zobowiązań na raty lub odraczanie terminu płatności wiąże się z udzieleniem pomocy państwa. Beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków.

Pomoc publiczna. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.

ONLINE, 10-11.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.06.2022
Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej, omówimy instrumenty szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla beneficjentów

ONLINE, 15-16.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.05.2022
Jak przygotować się do kontroli, aby miała ona szanse na zakończenie się sukcesem, tj. potwierdzeniem prawidłowości realizowanego projektu.

Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.

ONLINE, 17-18.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 25-26.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.06.2022
Uczestnicy zostaną poprowadzeni krok po kroku od pomysłu na projekt do podpisania umowy o dofinansowanie. Zdobędą wiedzę, jak być skutecznym w pozyskiwaniu środków UE.

Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami

ONLINE, 23.02.2022
Szkolenie ma na celu wskazanie przypadków, w których mechanizm monitorowania oraz wycofania powinien być stosowany, wraz ze wskazaniem zasad go regulujących.

Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i prognozy na 2021-2027

ONLINE, 24-25.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 21-22.04.2022
Omówimy rodzaje instrumentów inżynierii finansowej oraz zasady wdrażania, monitorowania i korzystania z nich w praktyce.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

ONLINE, 28.02.2022 - 01.03.2022
W jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach w warunkach pandemii koronawirusa

Warszawa / lub ONLINE, 07-08.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 06-07.06.2022
Najistotniejsze zmiany od września 2019 r. dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 19-20.05.2022
Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.03.2022
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamykanie projektu unijnego w dobie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola

Warszawa / lub ONLINE, 07-08.04.2022
Omówimy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią.

Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich i zagranicznych rejestrów

Warszawa / lub ONLINE, 20.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 22.06.2022
Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP. Wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Rozliczanie projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

W trakcie szkolenia omówimy wszystkie uproszczone metody rozliczania projektów unijnych, tj.: kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe. Nabyta wiedza pozwoli na efektywne aplikowanie o środki unijne oraz sprawniejsze ich rozliczanie.

Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki

Jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową w projekcie, by nie narazić się na ryzyko zwrotu części lub nawet całości środków dofinansowania. Na szkoleniu przekażemy wiedzę i informacje, które pozwolą uniknąć takiego ryzyka.