Zwiń

Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności. "Szkolenia windykacja" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2024 rok przepisy prawne...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności. "Szkolenia windykacja" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2024 rok przepisy prawne oraz planowane zmiany w windykacji i nowelizacje przepisów, np. nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza m.in. zmiany w doręczeniach komorniczych.

Szkolenia obejmują między innymi zagadnienia takie jak: procedury egzekucji administracyjnej, odzyskiwanie należności, ocena wiarygodności kontrahenta, monitoring należności i inne.

WINDYKACJA - SZKOLENIA KLUCZEM DO SUKCESU

Zapraszamy na szkolenia z windykacji.

Szkolenia z windykacji w J.G.Training cieszą się dużą popularnością wśród uczestników. Zapewniają merytorykę na najwyższym poziomie. Uczestnicy wychodzą z nich uzbrojeni w nową wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwiają im codzienna pracę.

Przy organizacji szkoleń z windykacji współpracujemy z doświadczonymi trenerami: ekspertami-praktykami, którzy w pracy zawodowej zajmują się tematyką windykacji prawnej, egzekucji należności, a także windykacji miękkiejnegocjacji z dłużnikami. Wykładowcy to prawnicy i sędziowie specjalizujący się w tematyce windykacyjnej i komorniczej. Są również specjalistami z zakresu upadłości konsumenckiejegzekucji administracyjnej należności, a także ekspertami z obszaru negocjacji z dłużnikami.

FORMUŁA SZKOLEŃ
SZKOLENIA Z WINDYKACJI ONLINE!

Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie. Otwarte szkolenia z windykacji realizujemy w Warszawie. Niektóre szkolenia i kursy mają formułę hybrydową - część kursantów jest obecna na sali szkoleniowej, pozostali uczestniczą w szkoleniu przez internet. Obie grupy korzystają ze szkolenia w tym samym stopniu: otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także, w czasie rzeczywistym, zadawać pytania trenerom i brać udział w dyskusji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w całej Polsce (np. Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa, Kraków i wiele innych). Program, czas trwania i inne szczegóły organizacyjne dopasowujemy do potrzeb klienta. Szkolenia zamknięte również mogą odbywać się jako szkolenia online.

Nasze szkolenia i kursy prowadzone są jako interaktywne warsztaty, które pozwalają na komunikację z trenerem i wymianę doświadczeń z grupą. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość omówienia przypadków z własnej praktyki i wyjaśnienia wątpliwości. Wszystko to pozwala maksymalizować przyrost wiedzy.

Prowadzimy warsztaty dla windykatorów.DLA KOGO SZKOLENIA Z WINDYKACJI?

W ofercie szkoleń windykacyjnych mamy kursy dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają pracę w działach zajmujących się windykacją i egzekucją. Inne warsztaty przeznaczone są dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: windykację miękką, szkolenia windykacyjne dla administracji, prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, przepisy związane z upadłością konsumencką, windykację międzynarodową oraz egzekucję z nieruchomości.

Szkolenia dostarczają uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności. Zapraszamy na nie:

 • Pracowników działów windykacji i egzekucji odpowiedzialnych za dochodzenie wierzytelności od dłużników – konsumentów.
 • Pracowników administracji publicznej występujących w roli wierzycieli.
 • Prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucji administracyjnej.
 • Wierzycieli i zespoły windykacyjne, którzy mają za zadanie egzekucję należności w sytuacji upadłości swoich kontrahentów.
 • Windykatorów, prawników, urzędników zajmujących się egzekucją z nieruchomości.
 • Pracowników windykacji oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli, zarówno publicznoprawnych, jak i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na drodze cywilnoprawnej.
 • Osoby zajmujące się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami.
 • Prawników i praktyków działających w obszarze postępowania egzekucyjnego.
 • Pracowników działów księgowych i kadrowych oraz osoby, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami w sprawach zajęć egzekucyjnych w trakcie działania tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19.
 • Pracowników działów windykacyjnych, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.
 • Osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników, a tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności (windykacja „miękka”).
 • Osoby zajmujące się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, na których szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami windykacji i egzekucji. Obejmują one zarówno windykację miękką, jak i windykację sądową. Dotyczą problematyki egzekucji wierzytelności, w tym egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych, egzekucji zobowiązań pieniężnych oraz egzekucji z nieruchomości. Szkolenia są pewnego rodzaju kompendium aktualnych przepisów. Uwzględniają najnowsze przepisy, zmiany w windykacji i nowelizacje z tego zakresu.

 • TEMAT SZKOLENIA: Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

  Na szkoleniu omówione zostaną skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej; będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką; dowiedzą się, jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika; poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności; uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka

  To kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami).
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Egzekucja z nieruchomości - przepisy i praktyka w 2024 rokuPoruszamy prawne i praktyczne aspekty windykacji.

  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego, a także  uzyskają wyjaśnienie zasad, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości. Poznają także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania oraz dowiedzą się, jakie są sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym

  Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie są najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji; jakie są elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem; jakie są zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika, a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika; jakie są pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji; jakie są najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji. Uczestnicy poznają również praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą, regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności, a także sposoby skutecznego zabezpieczenia należności, podatkowe aspekty windykacji oraz instytucje i możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji. Szkolenie obejmuje część wykładową oraz ćwiczenia praktyczne.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty skutecznej windykacji

  Na tym szkoleniu warsztatowym dla windykatorów uczestnicy poznają zaawansowane metody windykacji trudnych klientów z wykorzystaniem planowania strategicznego, technik NLP w windykacji oraz komunikacji dostosowanej do rozmówcy. Dzięki temu rozwiną umiejętności przydatne podczas windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji jest albo niemożliwe lub odsunięte w czasie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianie przepisów - zgodnie z przepisami aktualnymi na 2024 rok

  Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o przepisach prawa restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego, a także odpowiedzi na pytania: jaki przebieg mają takie postępowania, jakie są prawa i obowiązki wierzycieli oraz jakie są skutki ogłoszenia upadłości i podziału funduszy, jak sporządzać pisma procesowe, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego, jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań, jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli i jak ich uniknąć oraz jakie są aktualne zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.
 • TEMAT SZKOLENIA: Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów

  W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. następujące problemy w zakresie funkcjonowania nowych przepisów: dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń, doręczenie korespondencji przez komornika sądowego, stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych, zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w dokumencie orzeczenia, obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów

  Na szkoleniu omawiamy m.in. zmiany, jakie wprowadzone zostały do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do aktów wykonawczych, które obowiązują od 1 stycznia 2020. Szkolenie to  kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi kazusami.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - przepisy i praktyka w 2024 r.

  Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dla problemów praktycznych występujących w postępowaniach egzekucyjnych. W trakcie szkolenia prowadzonego w formie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozwiązywać częste problemy związane z zaskarżaniem czynności organów egzekucyjnych oraz jakie przyczyny oddziałują hamująco na tok postępowania egzekucyjnego i w jaki sposób można dążyć do ich wyeliminowania. W programie szkolenia znajdują się: skarga na czynność komornika, zażalenie, zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – warsztaty

  Szkolenie pozwala podnieść kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem. W trakcie warsztatów uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera, mogą poznać i przećwiczyć, jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji. Omówione zostaną przyczyny niepłacenia przez dłużników, jakie są ich typowe „gry” i wymówki oraz jakie są metody radzenia sobie z trudnym dłużnikiem. W szeregu ćwiczeń uczestnicy nauczą się m.in., jak prowadzić skuteczne negocjacje windykacyjne, jaką strukturę powinna mieć rozmowa windykacyjna i jak wywrzeć na dłużnika wpływ podczas rozmowy telefonicznej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

  Uczestnicy szkolenia uzyskają aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE. Podczas części warsztatowej będą mogli przećwiczyć m.in. opracowanie wniosków kierowanych za granicę w celu odzyskania długu, procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie są dostępne dokumenty w sprawie, ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek, które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian

  Przedmiotem szkolenia będzie przyjęta przez Sejm w dniu 26.01.2023 Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 2650). Na szkoleniu szczegółowo przyjrzymy się planowanym zmianom w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i sądowej, zgodnie z założeniami nowelizacji. Data wejścia w życie nowych przepisów to 15 sierpnia 2023 r.

W formule zamkniętej możemy zorganizować także inne tematy szkoleń, np.

 • szkolenie: miękka windykacja
 • szkolenie: windykacja dla księgowych
 • szkolenie: windykacja w jednostkach budżetowych
 • szkolenie: windykacja w spółdzielniach mieszkaniowych
 • szkolenie: egzekucja administracyjna w pomocy społecznej
 • szkolenie: specjalista ds. windykacji
 • szkolenia dla działu windykacji
 • szkolenie: windykacja międzynarodowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Poniżej znajdą Państwo aktualne terminy szkoleń i kursów z windykacji i egzekucji. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Tagi: szkolenia z egzekucji, szkolenia z windykacji, kursy z windykacji, szkolenia dla windykatorów, windykacja administracyjna, windykacja miękka, techniki windykacyjne, windykacja międzynarodowa, upadłość konsumencka, warsztaty windykacyjne

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Windykacja i egzekucja 12
Zapraszamy na szkolenie z windykacji należności.
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, stan na 2024 rok. Praktyczne zastosowanie przepisów
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, stan na 2024 rok. Praktyczne zastosowanie przepisów
23-24.05.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 23-24.05.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 26-27.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków NIEPIENIĘŻNYCH – przepisy...
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków NIEPIENIĘŻNYCH – przepisy i praktyka po zmianach w 2024 r.
27.05.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 16.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie Typologia dłużników i strategie windykacyjne.
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
03-04.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03-04.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej.
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem...
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów
14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym.
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji...
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - przepisy i praktyka w 2024 r.
14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie z egzekucji administracyjnej należności PIENIĘŻNYCH.
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków PIENIĘŻNYCH – przepisy...
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków PIENIĘŻNYCH – przepisy i praktyka po zmianach w 2024 r.
17-18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 29-30.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie ze skutecznej windykacji należności.
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
17-18.06.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 17-18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 04-05.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie ze zmian w doręczeniach komorniczych.
Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej. Założenia nowelizacji Kodeksu...
Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej. Założenia nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian
17-18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 17-18.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z prawa restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego.
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności, postępowanie o zatwierdzenie...
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności, postępowanie o zatwierdzenie układu, z uwzględnieniem planowanych zmian
20-21.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 20-21.06.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie z windykacji międzynarodowej.
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych...
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych
18.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowe) Warszawa (hybrydowe) ONLINE (hybrydowe)
Zapraszamy na szkolenie z prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych.
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
23-24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 23-24.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 25-26.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z egzekucji z nieruchomości.
Egzekucja z nieruchomości – przepisy i praktyka w 2024 roku
Egzekucja z nieruchomości – przepisy i praktyka w 2024 roku
18.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 13.12.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Pani prowadząca! Ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego