Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na szkolenia z windykacji należności. Proponujemy Państwu szkolenia windykacja sądowa i komornicza, prawne aspekty windykacji, warsztaty z windykacji, szkolenie negocjacje z dłużnikami, szkolenie postępowanie upadłościowe, windykacja międzynarodowa, szkolenie windykacja w biznesie, szkolenie skuteczna windykacja, jak odzyskać należności od dłużników, rozmowy z dłużnikami, szkolenie z windykacji miękkiej, egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, negocjacje z dłużnikami. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Windykacja i egzekucja 13

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa / lub ONLINE, 02-03.07.2020
Poznań, 06-07.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 02-03.09.2020
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

Warszawa / lub ONLINE, 13.07.2020
Warszawa / lub ONLINE, 14.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 16.11.2020
Omówimy zmiany uchwalone w 2019 roku i ich wpływ na prowadzone postępowania w 2020 roku.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 20.07.2020
Warszawa / lub ONLINE, 09.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 18.11.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Potrącenia egzekucyjne i na rzecz syndyka w warunkach zwiększonej ochrony pracownika wprowadzonej przez tarczę antykryzysową (art. 52 tarczy 3.0)

Warszawa / lub ONLINE, 31.07.2020
Szkolenie pozwoli na opanowanie prawidłowej obsługi zajęć egzekucyjnych dokonywanych przez komorników sądowych i urzędy skarbowe.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji, w tym zmiany wprowadzone ustawą tzw. TARCZA 3 - przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 20.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 23.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 11.12.2020
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 29-30.10.2020
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników i tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r.

Warszawa / lub ONLINE, 27-28.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 07-08.12.2020
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 31.08.2020 - 01.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.12.2020
Omówimy przepisy nowych ustaw z 2019 roku, pakiet rozporządzeń wykonawczych, a także zmiany w KC, które wchodzą w życie w trzech różnych terminach.

Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji, w tym zmiany chroniące dłużnika wprowadzone ustawą tzw. TARCZA 3 - przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE, 10.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 20.11.2020
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 10-11.12.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Warszawa / lub ONLINE, 24-25.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 03-04.12.2020
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Warszawa / lub ONLINE, 25.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.

Warszawa / lub ONLINE, 26-27.11.2020
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.