Zwiń

Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności. Specjalistyczne szkolenia i kursy windykacji i egzekucji należności prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2022 rok przepisy prawne oraz planowane...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności.

Specjalistyczne szkolenia i kursy windykacji i egzekucji należności prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2022 rok przepisy prawne oraz planowane zmiany i nowelizacje przepisów.

Współpracujemy z doświadczonymi trenerami: ekspertami-praktykami, którzy w pracy zawodowej zajmują się tematyką windykacji prawnej, egzekucji należności, a także windykacji miękkiej i negocjacji z dłużnikami. Wykładowcy to prawnicy i sędziowie specjalizujący się w tematyce windykacyjnej i komorniczej. Są również specjalistami z zakresu upadłości konsumenckiej i egzekucji administracyjnej należności, a także ekspertami z obszaru negocjacji z dłużnikami.

Szkolenia obejmują między innymi zagadnienia takie jak: procedury egzekucji administracyjnej, odzyskiwanie należności, ocena wiarygodności kontrahenta, monitoring należności.

Zapraszamy na szkolenia i kursy z windykacji.

Formuła szkoleń i kursów, teraz także online

Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie. Otwarte szkolenia stacjonarne z windykacji realizujemy w Warszawie. Niektóre szkolenia i kursy mają formułę hybrydową - część kursantów jest obecna na sali szkoleniowej, pozostali uczestniczą w szkoleniu przez internet. Obie grupy korzystają ze szkolenia w tym samym stopniu: otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także, w czasie rzeczywistym, zadawać pytania trenerom i brać udział w dyskusji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w całej Polsce (np. Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa, Kraków i wiele innych). Program, czas trwania i inne szczegóły organizacyjne dopasowujemy do potrzeb klienta. Szkolenia zamknięte również mogą odbywać się jako szkolenia online.

Nasze szkolenia i kursy prowadzone są jako interaktywne warsztaty, które pozwalają na komunikację z trenerem i wymianę doświadczeń z grupą. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość omówienia przypadków z własnej praktyki i wyjaśnienia wątpliwości. Wszystko to pozwala maksymalizować przyrost wiedzy.

Dla kogo szkolenia z windykacji?

W ofercie szkoleń windykacyjnych mamy kursy dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają pracę w działach zajmujących się windykacją i egzekucją. Inne warsztaty przeznaczone są dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: windykację miękką, szkolenia windykacyjne dla administracji, prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, przepisy związane z upadłością konsumencką, windykację międzynarodową oraz egzekucję z nieruchomości.

Szkolenia dostarczają uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności. Zapraszamy na nie:

 • Pracowników działów windykacji i egzekucji odpowiedzialnych za dochodzenie wierzytelności od dłużników – konsumentów.
 • Pracowników administracji publicznej występujących w roli wierzycieli.
 • Prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucji administracyjnej.
 • Wierzycieli i zespoły windykacyjne, którzy mają za zadanie egzekucję należności w sytuacji upadłości swoich kontrahentów.
 • Windykatorów, prawników, urzędników zajmujących się egzekucją z nieruchomości.
 • Pracowników windykacji oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli, zarówno publicznoprawnych, jak i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na drodze cywilnoprawnej.
 • Osoby zajmujące się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami.
 • Prawników i praktyków działających w obszarze postępowania egzekucyjnego.
 • Pracowników działów księgowych i kadrowych oraz osoby, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami w sprawach zajęć egzekucyjnych w trakcie działania tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19.
 • Pracowników działów windykacyjnych, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.
 • Osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników, a tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności (windykacja „miękka”).
 • Osoby zajmujące się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania.

Zapraszamy na szkolenia z egzekucji administracyjnej.

Tematyka szkoleń z windykacji i egzekucji

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, na których szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami windykacji i egzekucji. Obejmują one zarówno windykację miękką, jak i windykację sądową. Dotyczą problematyki egzekucji wierzytelności, w tym egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych, egzekucji zobowiązań pieniężnych oraz egzekucji z nieruchomości. Szkolenia są pewnego rodzaju kompendium aktualnych przepisów. Uwzględniają najnowsze przepisy, w tym w szczególności wprowadzone tzw. tarczami antykryzysowymi związanymi z COVID-19.

 • Szkolenie: Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z nowymi przepisami od 24 marca 2020 r., na którym zapoznacie się Państwo z nowymi przepisami oraz z ich znaczeniem w praktyce. Na szkoleniu omówione zostaną skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu uzyskają Państwo aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej; będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką; dowiedzą się, jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika; poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności; uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
   
 • Szkolenie: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2021 roku, na którym uzyskacie Państwo kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicząc w tym szkoleniu zdobędziecie też Państwo umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami).
   
 • Szkolenie: Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka. W trakcie tego szkolenia poznacie Państwo system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego. Uczestnicy uzyskają wyjaśnienie zasad, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości. Poznają także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania oraz dowiedzą się, jakie są sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.
   
 • Szkolenie: Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym, na którym zdobędą Państwo wiedzę, jakie są najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji; jakie są elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem; jakie są zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika, a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika; jakie są pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji; jakie są najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji. Uczestnicy poznają również praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą, regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności, a także sposoby skutecznego zabezpieczenia należności, podatkowe aspekty windykacji oraz instytucje i możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji. Szkolenie obejmuje część wykładową oraz ćwiczenia praktyczne.
   
 • Szkolenie: Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla zaawansowanych. Na tym szkoleniu warsztatowym dla windykatorów poznają Państwo zaawansowane metody windykacji trudnych klientów z wykorzystaniem planowania strategicznego, technik NLP w windykacji oraz komunikacji dostosowanej do rozmówcy. Rozwiniecie Państwo umiejętności przydatne podczas windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji jest albo niemożliwe lub odsunięte w czasie.
   
 • Szkolenie: Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, na którym zdobędą Państwo wiedzę o przepisach prawa restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego. Uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania, jaki przebieg mają takie postępowania, jakie są prawa i obowiązki wierzycieli oraz jakie są skutki ogłoszenia upadłości i podziału funduszy. W szczególności warsztaty obejmują nowelizację prawa upadłościowego z 24 marca 2020, w tym zmiany przepisów o upadłości konsumenckiej oraz wprowadzone przez tzw. tarcze 4.0 uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Na warsztacie uzyskają Państwo wiedzę jak sporządzać pisma procesowe, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego, jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań, jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli i jak ich uniknąć oraz jakie są aktualne zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.

  Jakie są zmiany w egzekucji administracyjnej w 2021 roku?
   
 • Szkolenie: Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych ze stanem epidemii. Na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie są praktyczne skutki wejścia życie w 2019 i 2020 zmian w ustawach o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych oraz pakietów rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania, co w praktyce niesie ze sobą zmieniona ustawa o kosztach sądowych oraz gruntowna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. następujące problemy w zakresie funkcjonowania nowych przepisów: dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń, doręczenie korespondencji przez komornika sądowego, stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych, zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w dokumencie orzeczenia, obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych.
   
 • Szkolenie: Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku, na którym poznają Państwo wszystkie zmiany, jakie wprowadzone zostały do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do aktów wykonawczych, które obowiązują od 1 stycznia 2020. Szkolenie to dostarczy Państwu kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu zdobędą Państwo praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi kazusami.
   
 • Szkolenie: Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian - przepisy i praktyka. Szkolenie to dostarczy Państwu wiedzę w zakresie rozwiązań prawnych dla problemów praktycznych występujących w postępowaniach egzekucyjnych. W trakcie szkolenia prowadzonego w formie warsztatu dowiedzą się Państwo m.in., jak rozwiązywać częste problemy związane z zaskarżaniem czynności organów egzekucyjnych oraz jakie przyczyny oddziałują hamująco na tok postępowania egzekucyjnego i w jaki sposób można dążyć do ich wyeliminowania. W programie szkolenia znajdują się: skarga na czynność komornika, zażalenie, zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego.
   
 • Szkolenie: Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – warsztaty, które pozwolą Państwu podnieść kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem. W trakcie warsztatów będą Państwo mogli, pod okiem doświadczonego trenera, poznać i przećwiczyć, jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji. Omówione zostaną przyczyny niepłacenia przez dłużników, jakie są ich typowe „gry” i wymówki oraz jakie są metody radzenia sobie z trudnym dłużnikiem. W szeregu ćwiczeń nauczą się Państwo m.in.,  jak prowadzić skuteczne negocjacje windykacyjne, jaką strukturę powinna mieć rozmowa windykacyjna i jak wywrzeć na dłużnika wpływ podczas rozmowy telefonicznej.
   
 • Szkolenie: Potrącenia egzekucyjne i na rzecz syndyka w warunkach zwiększonej ochrony pracownika wprowadzonej przez tarczę antykryzysową, na którym poznają Państwo zasady i praktykę obsługi zajęć egzekucyjnych w przedsiębiorstwie, w warunkach funkcjonowania tarcz antykryzysowych COVID-19. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo ustalać granice potrąceń, jak określić sposób ustalenia i oceny przesłanek z art. 52 Tarczy 3.0, jak określić odpowiedzialność wobec PIP za niewłaściwe potrącenia oraz jak określić potrzeby deponowania zajętych kwot przy zbiegu egzekucji.
   
 • Szkolenie: Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób ta nowelizacja wpłynie na prowadzone postępowania procesowe i egzekucyjne. W programie znajdują się następujące tematy: nowy model badania przedawnienia roszczeń, doręczenia według nowelizacji, doręczenia komornicze, zmiany przepisów o zwrocie kosztów procesu, rodzaje należnych odsetek, rozliczanie własnych pełnomocników, nowe opłaty sądowe – wymagania fiskalne w zakresie pozwów i pism w postępowaniu, zasady ponoszenia opłat przez wierzyciela, w tym zwolnionego od kosztów sądowych, opłaty w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz zgonu dłużnika, wydatki w toku egzekucji, wykorzystanie wniosków o obniżenie opłaty przez wierzycieli. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej i ma również czas przeznaczony na dyskusję problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
   
 • Szkolenie: Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych, na którym uzyskacie Państwo aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE. Podczas części warsztatowej będą mogli przećwiczyć m.in. opracowanie wniosków kierowanych za granicę w celu odzyskania długu, procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie są dostępne dokumenty w sprawie, ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek, które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

W formule zamkniętej możemy zorganizować także inne tematy szkoleń, np.

 • szkolenie: miękka windykacja
 • szkolenie: windykacja dla księgowych
 • szkolenie: windykacja w jednostkach budżetowych
 • szkolenie: windykacja w spółdzielniach mieszkaniowych
 • szkolenie: egzekucja administracyjna w pomocy społecznej
 • szkolenie: specjalista ds. windykacji
 • szkolenia dla działu windykacji
 • szkolenie: windykacja międzynarodowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Poniżej znajdą Państwo aktualne terminy szkoleń i kursów z windykacji i egzekucji. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Tagi: szkolenia z egzekucji, szkolenia z windykacji, kursy z windykacji, szkolenia dla windykatorów, windykacja administracyjna, windykacja miękka, techniki windykacyjne, windykacja międzynarodowa, upadłość konsumencka, warsztaty windykacyjne

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Windykacja i egzekucja 11
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych...
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych.
25.11.2022
ONLINE
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem...
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem zmian przepisów od 1 grudnia 2021 r.
28.11.2022
ONLINE
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy...
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka.
01-02.12.2022
ONLINE
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów w 2021 i 2022 roku
02.12.2022
ONLINE
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
05-06.12.2022
ONLINE
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian...
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności z uwzględnieniem zmian od 1.12.2021 r. Postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianie przepisów.
05-06.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów.
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów.
15-16.12.2022
Warszawa / lub ONLINE
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
15-16.12.2022 16-17.01.2023 06-07.04.2023
Warszawa Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
12-13.01.2023 23-24.03.2023
Warszawa ONLINE
Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji...
Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji,...
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji, z uwzględnieniem najnowszych zmian - przepisy i praktyka

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.