Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na szkolenia z windykacji należności. Proponujemy Państwu szkolenia windykacja sądowa i komornicza, prawne aspekty windykacji, warsztaty z windykacji, szkolenie negocjacje z dłużnikami, szkolenie postępowanie upadłościowe, windykacja międzynarodowa, szkolenie windykacja w biznesie, szkolenie skuteczna windykacja, jak odzyskać należności od dłużników, rozmowy z dłużnikami, szkolenie z windykacji miękkiej, egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, negocjacje z dłużnikami. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Windykacja i egzekucja 11

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - praktyka sądowa i orzecznictwo.

Warszawa, 01.07.2019
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy, w tym nowelizacja od 2019 r.

Warszawa, 02.07.2019
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.

Warszawa, 16-17.07.2019
Warszawa, 12-13.09.2019
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Warszawa, 09-10.09.2019
Poznań, 18-19.11.2019
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Warszawa, 16-17.09.2019
Warszawa, 25-26.11.2019
Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń - przepisy i praktyka.

Warszawa, 18.09.2019
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019. Zmiany zaplanowane od jesieni 2019 r.

Warszawa, 19-20.09.2019
Warszawa, 28-29.11.2019
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowych ustaw oraz pakiet rozporządzeń wykonawczych. Kolejne zmiany mają wejść w życia od jesieni 2019 r.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa, 03-04.10.2019
Warszawa, 05-06.12.2019
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Warszawa, 14-15.10.2019
Warszawa, 09-10.12.2019
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym. Dokumentacja procesu wyceny nieruchomości.

Warszawa, 16.10.2019
Warszawa, 11.12.2019
Szkolenie dedykowane jest głównie pracownikom administracji rządowej i samorządowej, również pracownikom banków czy spółdzielni. Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Warszawa, 17-18.10.2019
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.