Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na szkolenia z windykacji należności. Proponujemy Państwu szkolenia windykacja sądowa i komornicza, prawne aspekty windykacji, warsztaty z windykacji, szkolenie negocjacje z dłużnikami, szkolenie postępowanie upadłościowe, windykacja międzynarodowa, szkolenie windykacja w biznesie, szkolenie skuteczna windykacja, jak odzyskać należności od dłużników, rozmowy z dłużnikami, szkolenie z windykacji miękkiej, egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, negocjacje z dłużnikami. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Windykacja i egzekucja 12

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Warszawa, 20-21.02.2020
Warszawa, 02-03.04.2020
Omówimy przepisy nowych ustaw z 2019 roku, pakiet rozporządzeń wykonawczych, a także zmiany w KC, które wchodzą w życie w trzech różnych terminach.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

Warszawa, 27-28.02.2020
Warszawa, 23-24.04.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.

Warszawa, 05-06.03.2020
Warszawa, 21-22.05.2020
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

Poznań, 06.03.2020
Poznań, 15.05.2020
Omówimy zmiany uchwalone w 2019 roku i ich wpływ na prowadzone postępowania w 2020 roku.

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Warszawa, 09-10.03.2020
Warszawa, 22-23.06.2020
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Poznań, 16-17.03.2020
Warszawa, 19-20.05.2020
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

Warszawa, 19.03.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Warszawa, 26-27.03.2020
Warszawa, 18-19.06.2020
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Warszawa, 27.03.2020
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Poznań, 20-21.04.2020
Poznań, 18-19.05.2020
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji - praktyka sądowa i orzecznictwo.

Warszawa, 28.05.2020
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji - przepisy i praktyka

Warszawa, 18.06.2020
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.