Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na szkolenia z windykacji należności. Proponujemy Państwu szkolenia windykacja sądowa i komornicza, prawne aspekty windykacji, warsztaty z windykacji, szkolenie negocjacje z dłużnikami, szkolenie postępowanie upadłościowe, windykacja międzynarodowa, szkolenie windykacja w biznesie, szkolenie skuteczna windykacja, jak odzyskać należności od dłużników, rozmowy z dłużnikami, szkolenie z windykacji miękkiej, egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, negocjacje z dłużnikami. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Windykacja i egzekucja 11

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Poznań, 04-05.11.2019
Warszawa, 18-19.12.2019
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Poznań, 19-20.11.2019
Warszawa, 03-04.12.2019
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych - wpływ na postępowanie procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne

Warszawa, 20.11.2019
WROCŁAW, 21.11.2019
Omówimy zmiany wynikające z Ustawy z dnia 4.07.2019 r.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.

Warszawa, 25-26.11.2019
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Warszawa, 25-26.11.2019
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych od 1 stycznia 2019 r. a także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia i zmiany uchwalone w dniu 4 lipca 2019 r.

Warszawa, 28-29.11.2019
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowych ustaw oraz pakiet rozporządzeń wykonawczych. Kolejne zmiany mają wejść w życia od jesieni 2019 r.

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy, w tym nowelizacja od 2019 r.

Warszawa, 05.12.2019
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Warszawa, 09-10.12.2019
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

Warszawa, 09.12.2019
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - praktyka sądowa i orzecznictwo.

Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.