Windykacja i egzekucja

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia z windykacji należności. Proponujemy Państwu szkolenia windykacja sądowa i komornicza, prawne aspekty windykacji, warsztaty z windykacji, szkolenie negocjacje z dłużnikami, szkolenie postępowanie upadłościowe, windykacja międzynarodowa, szkolenie windykacja w biznesie, szkolenie skuteczna windykacja, jak odzyskać należności od dłużników, rozmowy z dłużnikami, szkolenie z windykacji miękkiej, egzekucja w administracji, postępowanie egzekucyjne, prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe, negocjacje z dłużnikami. 

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Windykacja i egzekucja 12

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Warszawa, 29.05.2020
Celem szkolenia jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla wierzyciela oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

SZKOLENIE ONLINE, 20-21.04.2020
Warszawa, 18-19.05.2020
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.

SZKOLENIE ONLINE, 23-24.04.2020
Szkolenie obejmuje wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych po 1 stycznia 2020 r.

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

Warszawa, 15.05.2020
Warszawa, 22.06.2020
Omówimy zmiany uchwalone w 2019 roku i ich wpływ na prowadzone postępowania w 2020 roku.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa, 19-20.05.2020
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.

Warszawa, 21-22.05.2020
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji - praktyka sądowa i orzecznictwo.

Warszawa, 28.05.2020
Warsztatowe szkolenie, na którym omówimy problemy występujące w toku postępowania egzekucyjnego. Na zajęciach analizujemy przepisy, orzecznictwo, przypadki i rozwiązujemy kazusy.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 04-05.06.2020
Omówimy przepisy nowych ustaw z 2019 roku, pakiet rozporządzeń wykonawczych, a także zmiany w KC, które wchodzą w życie w trzech różnych terminach.

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.06.2020
Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Egzekucja z nieruchomości w świetle ostatnich nowelizacji - przepisy i praktyka

Warszawa, 18.06.2020
Uczestnicy otrzymają maksymalną ilość informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule.

Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

Warszawa, 22-23.06.2020
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach i w urzędach.

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych w 2020 roku

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.