Zamówienia publiczne

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia i kursy z zamówień publicznych, także online.

W ofercie J.G. Training znajdują się najlepsze szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Mają najlepsze opinie uczestników i są prowadzone przez najlepszych na rynku trenerów-praktyków: specjalistów zaangażowanych zawodowo w tematykę przetargów publicznych. Obecnie popularnością cieszą się szkolenia online z zamówień publicznych. Miejsce odbywania się szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych jest Warszawa.

Do Państwa dyspozycji są szkolenia i kursy dla początkujących, dla których przygotowaliśmy szkolenie typu ABC PZP. W ofercie znajdą Państwo także szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem: specjalistów oraz ekspertów. Dzięki szkoleniom z nowego pzp zdobędą one szczegółową wiedzę i wysoko wyspecjalizowane umiejętności z organizowania przetargów publicznych i uczestnictwa w nich. Tematyka szkoleń i kursów obejmuje m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych i aktualne zagadnienia związane z ustawą pzp, organizację przetargów na roboty budowlane, procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT, szacowanie wartości zamówienia, elektronizację zamówień publicznych, zamówienia publiczne w projektach unijnych, zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych, problemy dotyczące zawarcia umowy.

Zapraszamy na szkolenia z zamówień publicznych.

Jak wygląda szkolenie z pzp?

Aktualnie realizujemy szkolenia stacjonarne w Warszawie, szkolenia online zamówienia publiczne 2021, a także szkolenia hybrydowe (w zależności od preferencji - część uczestników na sali szkoleniowej w Warszawie, część online). Wszyscy uczestnicy korzystają ze szkolenia w tym samym stopniu: otrzymują materiały, certyfikaty, mogą brać udział w dyskusji i zadawać pytania trenerowi.

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski (np. Gdańsk, Toruń, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków i wiele innych - zgodnie z życzeniem klienta) lub online. W ramach szkolenia zamkniętego przygotowujemy program i pozostałe szczegóły organizacyjne ściśle dopasowane do Państwa potrzeb. Możemy zaproponować tematy dotyczące zamówień publicznych, np. procedury udzielania zamówienia, nowego pzp, zawarcia umowy, stosowania nowych przepisów i wszystkie inne, które poruszamy w ramach oferty szkoleń otwartych i online. Możemy także przygotować zupełnie nowy program, np. szkolenie: zamówienia publiczne w instytucjach kultury, szkolenie: zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych, szkolenie: zamówienia publiczne w szkole i wiele innych.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wartościowego, wysokiej jakości szkolenia zamkniętego – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Nasze szkolenia są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Zapraszamy na szkolenia ze stosowania nowych przepisów pzp.

Dla kogo szkolenia z zamówień publicznych?

Szkolenia, które Państwu proponujemy, dostarczają konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim uczestnikom przetargów publicznych. Przeznaczone są zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Nasze szkolenia będą najbardziej wartościowe dla:

 • pracowników administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym, pracowników przygotowujących i zajmujących się organizacją przetargów publicznych w instytucjach zamawiających, członków komisji przetargowych,
 • wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach, a w szczególności występującym w przetargach na roboty budowlane lub na dostawy i usługi informatyczne,
 • pracownikom kancelarii prawnych, doradcom, konsultantom pzp.

Katalog szkoleń "zamówienia publiczne 2021"

Zapraszamy na następujące szkolenia, na których przedstawimy problematykę PZP wg nowych zasad obowiązujących od 1.01.2021 r.

 • Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych – rozwiązania prawne w nowej ustawie PZP w porównaniu z wcześniejszymi przepisami, które jest porównaniem obecnych i nowych przepisów. Omówimy kluczowe zmiany i stosowanie nowych przepisów. Na szkoleniu znajdą Państwo m.in. odpowiedzi na pytania, jakie nowe przypisy wchodzą w życie w stosunku do aktualnie obowiązujących, jak przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji. W trakcie szkolenia Nowe prawo zamówień publicznych omawiane są m.in. kolejne kroki procedury przetargowej, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz środki ochrony prawnej uczestników.
   
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r., na którym całość przepisów dotyczących przetargów publicznych jest przedstawiona szczegółowo w kontekście przetargów dotyczących kontraktów budowlanych.
   
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, na którym ustawa pzp zostanie omówiona z perspektywy Wykonawcy. W trakcie tego szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na pytania, jaka jest kwalifikacja podmiotowa Wykonawców, jak przebiega proces składania ofert w przetargach publicznych oraz jak powinna być skonstruowana umowa o wykonanie zamówienia publicznego.
   
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych, na którym zapoznają się Państwo z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zamówień nieobjętych pełnym reżimem Prawa zamówień publicznych i dowiedzą się m.in., jak tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem oraz jak we właściwy sposób zorganizować postępowanie przetargowe.
   
 • Szkolenie: Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 roku, na którym dowiedzą się Państwo m.in., jakie są ich zasady, kiedy Zamawiający ma prawo odstąpić od formy elektronicznej i jak wyglądają przykładowe dokumenty elektronicznych gwarancji wadialnych, otrzymacie praktyczne wskazówki m.in. o Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ) w procesie elektronicznym, weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej.
   
 • Szkolenie: Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, na którym dowiedzą się Państwo szczegółowo, jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wg nowych zasad, jak oszacować jego wartość, jak zweryfikować zgodność dokumentu przepisami ustawy pzp.
   
 • Szkolenie: Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w zgodzie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne, na których dowiedzą się Państwo, jakie są aktualne przepisy i praktyka ich stosowania w projektach unijnych, jak wygląda procedura wyboru najkorzystniejszej oferty, jak działa zasada konkurencyjności, jak opracować protokół z wyboru najlepszej oferty i jakJakie są procedury udzielania zamówień publicznych po nowelizacji?ie są najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy.
   
 • Szkolenie: Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, na którym dowiedzą się Państwo, jakie są specyficzne aspekty na dostawy i usługi IT, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na usługi IT, podzielić je na części, przeprowadzić postępowanie przetargowe, jakie są stosowane środki dowodowe oraz jakie są optymalne tryby udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT.
   
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy, na którym poznają Państwo proces udzielania zamówień publicznych od podstaw, przekażemy ABC stosowania nowych przepisów. Jest to kurs typu "zamówienia publiczne" w pigułce.
   
 • Szkolenie: Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych, które jest przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Zapewnia ono niezbędną wiedzę na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych.
   
 • Szkolenie: Zamówienia sektorowe według nowego prawa zamówień publicznych, na którym otrzymają Państwo praktyczną wiedzę, niezbędną do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową, a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami.
   
 • Szkolenie: Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które wyposaży uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą środków ochrony prawnej, zasad i sposobu ich wnoszenia. Omówimy postępowanie toczące się w wyniku wniesienia odwołania, z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników, a także zasady przygotowywania najważniejszych pism procesowych, w tym w szczególności odwołania, przystąpienia i odpowiedzi na odwołanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się poniżej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają  inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Tagi: zamówienia publiczne, nowa ustawa pzp, nowe prawo zamówień publicznych, przetargi publiczne, inwestycje publiczne, zamówienia publiczne na roboty budowlane, zamówienia publiczne w IT, zamówienia publiczne 2021, nowe pzp, zamawiający, wykonawcy, nowelizacja pzp

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zamówienia publiczne 16

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

ONLINE, 27-28.01.2022
Warszawa / lub ONLINE, 17-18.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 12-13.05.2022
Powiemy o metodach weryfikowania poprawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania, a także oceny poprawności wszelkich zagadnień związanych z umową.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2021 roku zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r.

ONLINE, 09.02.2022
ONLINE, 16.02.2022
Omówimy zasady składania sprawozdania rocznego na platformie e-Zamowienia. Zamawiający ma obowiązek sporządzić i złożyć roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie do 1 marca.

Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i realizacja zapisów umownych – zasady i rekomendacje

ONLINE, 10-11.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 04-05.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 20-21.06.2022
Szkolenie jest praktycznym omówieniem zasad prawidłowego przygotowania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zabezpieczającej interesy stron i umożliwiającej sprawną realizację jej zapisów.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

ONLINE, 10-11.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 21-22.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.06.2022
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych

ONLINE, 16.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 06.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 15.06.2022
Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość.

Nowe prawo zamówień publicznych – rozwiązania prawne w nowej ustawie PZP w porównaniu z wcześniejszymi przepisami

ONLINE, 17-18.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 26-27.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 31.05.2022 - 01.06.2022
Dokonamy analizy porównawczej starych i nowych przepisów. Będzie to pomocne we wdrażaniu nowych rozwiązań prawnych w swojej instytucji.

Zamówienia sektorowe według nowego prawa zamówień publicznych

ONLINE, 17-18.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 28-29.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13-14.06.2022
Przekażemy praktyczną wiedzę dla Zamawiających prowadzących działalność sektorową a także dla Wykonawców zainteresowanych tego rodzaju postępowaniami.

Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

ONLINE, 21-22.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 07-08.04.2022
Warszawa / lub ONLINE, 23-24.06.2022
Szkolenie będzie pomocne w eliminowaniu ryzyka popełnienia czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

ONLINE, 24.02.2022
Warszawa / lub ONLINE, 13.05.2022
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 09-10.06.2022
Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Jak stworzyć SWZ, jak zweryfikować zgodność dokumentu z przepisami prawa, jak analizować jego zapisy.

Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.03.2022
Kompendium wiedzy na temat postępowania odwoławczego z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników - warsztaty w oparciu o doświadczenie arbitra z listy Prezesa UZP.

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 19-20.05.2022
Szkolenie dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 10-11.03.2022
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.03.2022
Wskażemy nowe rozwiązania zarówno na etapie postępowania jak też realizacji zawartej już umowy. Zaprezentujemy różnice proceduralne, nowe zasady postępowania, a także nowe konstrukcje umowne.

Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie z audytorem

Warszawa / lub ONLINE, 23.03.2022
Warszawa / lub ONLINE, 11.05.2022
Szkolenie prowadzone przez audytora jest praktycznym omówieniem możliwości prawidłowego wykorzystania trybów negocjacyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 roku.

Od 1 stycznia 2021 zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej we wszystkich postępowaniach.