Zamówienia publiczne

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 7

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa, 04.09.2019
Warszawa, 23.10.2019
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa, 20.09.2019
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aspekty praktyczne – przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany

Warszawa, 08-09.10.2019
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy praktycznej do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Omówimy najczęściej występujące uchybienia, w świetle orzecznictwa sądów, KIO oraz ustaleń organów kontrolnych, a także wskażemy, w jaki sposób ich unikać.

Zamówienia publiczne w praktyce

Warszawa, 24-25.10.2019
Szkolenie dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę, jako przygotowujący i przeprowadzający postępowania oraz tych, którzy posiadają podstawową wiedzę w tym zakresie a także dla przedstawicieli wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienia publiczne.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa, 14-15.11.2019
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian wytycznych kwalifikowalności z 2019 r. Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa, 18-19.11.2019
Uczestnicy usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 €

Warszawa, 25.11.2019
Omówimy najczęściej występujące problemy praktyczne przy udzielaniu zamówień tzw. bagatelnych i wskażemy, jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia.