Zamówienia publiczne

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 8

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

Warszawa, 04.12.2019
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa, 17.01.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa, 29.01.2020
Warszawa, 11.03.2020
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa, 13-14.02.2020
Warszawa, 08-09.04.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa, 05-06.03.2020
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 €

Omówimy najczęściej występujące problemy praktyczne przy udzielaniu zamówień tzw. bagatelnych i wskażemy, jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Zamówienia publiczne w praktyce

Szkolenie dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę, jako przygotowujący i przeprowadzający postępowania oraz tych, którzy posiadają podstawową wiedzę w tym zakresie a także dla przedstawicieli wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienia publiczne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aspekty praktyczne – przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany. Nowe przepisy od 1.01.2021 r.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy praktycznej do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Omówimy najczęściej występujące uchybienia, w świetle orzecznictwa sądów, KIO oraz ustaleń organów kontrolnych, a także wskażemy, w jaki sposób ich unikać.