Zamówienia publiczne

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 7

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa, 29.01.2020
Warszawa, 11.03.2020
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

Warszawa, 06-07.02.2020
Warszawa, 02-03.04.2020
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa, 13-14.02.2020
Warszawa, 08-09.04.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa, 05-06.03.2020
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 11.03.2020
Warszawa, 15.04.2020
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa, 15.04.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aspekty praktyczne – przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany. Nowe przepisy od 1.01.2021 r.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy praktycznej do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Omówimy najczęściej występujące uchybienia, w świetle orzecznictwa sądów, KIO oraz ustaleń organów kontrolnych, a także wskażemy, w jaki sposób ich unikać.