Zwiń

Zamówienia publiczne

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia zamówienia publiczne 2023". Szkolenia i kursy z zamówień publicznych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy oraz zmiany...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia zamówienia publiczne 2023".

Szkolenia i kursy z zamówień publicznych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy oraz zmiany i nowelizacje planowane w Prawie zamówień publicznych. Trenerzy to eksperci-praktycy, którzy przekazują wiedzę w przystępny, atrakcyjny sposób.

Szkolenia z zamówień publicznych cieszą się bardzo dobrymi opiniami uczestników. Prowadzone są przez doświadczonych trenerów-praktyków: specjalistów zaangażowanych zawodowo w tematykę przetargów publicznych. Obecnie dużą popularnością cieszą się szkolenia online z zamówień publicznych. Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie. W ofercie mamy zarówno szkolenia 1-dniowe, jak i 2-dniowe.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do Państwa dyspozycji są m.in. szkolenia: zamówienia publiczne dla początkujących, dla których przygotowaliśmy szkolenie typu ABC PZP.

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych.W ofercie znajdą Państwo także szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem: specjalistów oraz ekspertów.

Dzięki szkoleniom z nowego pzp zdobędą one szczegółową wiedzę i wysoko wyspecjalizowane umiejętności z organizowania przetargów publicznych i uczestnictwa w nich. Tematyka szkoleń i kursów obejmuje m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych i aktualne zagadnienia związane z ustawą pzp, organizację przetargów na roboty budowlane, roczne sprawozdania z udzielonych zamówień, kryteria oceny ofert, procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT, szacowanie wartości zamówienia, elektronizację zamówień publicznych, zamówienia publiczne w projektach unijnych, zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych, klauzule „pozazamówieniowe”, problemy dotyczące zawarcia umowy, tryby w zamówieniach publicznych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Aktualnie realizujemy stacjonarne szkolenia z zamówień publicznych w Warszawie, szkolenia online, a także szkolenia hybrydowe (w zależności od preferencji - część uczestników na sali szkoleniowej w Warszawie, część online). Wszyscy uczestnicy korzystają ze szkoleń na takich samych zasadach: otrzymują materiały, certyfikaty, mogą brać udział w dyskusji i zadawać pytania trenerowi.

Nasze szkolenia są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski (np. Gdańsk, Toruń, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków i wiele innych - zgodnie z życzeniem klienta) lub online. W ramach szkolenia zamkniętego przygotowujemy program i pozostałe szczegóły organizacyjne ściśle dopasowane do Państwa potrzeb. Możemy zaproponować tematy dotyczące zamówień publicznych, np. procedury udzielania zamówienia, nowego pzp, zawarcia umowy, stosowania nowych przepisów i wszystkie inne, które poruszamy w ramach oferty szkoleń otwartych i online. Możemy także Prowadzimy szkolenia pzp dla zamawiających i wykonawców.przygotować zupełnie nowy program, np. szkolenie: zamówienia publiczne w instytucjach kultury, szkolenie: zamówienia publiczne w jednostkach oświatowych, szkolenie: zamówienia publiczne w szkole i wiele innych.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wysokiej jakości szkolenia zamkniętego, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę. Nasze 19 lat doświadczenia na rynku szkoleń pozwoli przygotować ofertę, która spełni Państwa oczekiwania.

DLA KOGO SZKOLENIA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szkolenia i kursy zamówień publicznych dostarczają konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim uczestnikom przetargów publicznych. Przeznaczone są zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Zapraszamy:

 • pracowników administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym, pracowników przygotowujących i zajmujących się organizacją przetargów publicznych w instytucjach zamawiających, członków komisji przetargowych,
 • wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach, a w szczególności występującym w przetargach na roboty budowlane lub na dostawy i usługi informatyczne,
 • pracownikom kancelarii prawnych, doradcom, konsultantom pzp.

KATALOG "SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2023"

Katalog "Szkolenia zamówienia publiczne 2023" obejmuje kilkanaście tematów:

 • TEMAT SZKOLENIA: Udzielanie zamówień publicznych - jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia w procedurach, na którym omówimy zakres stosowania ustawy Pzp – najczęściej popełniane błędy, ryzyka i nieprawidłowości w zakresie: przygotowanie postępowania, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na którym omówimy: czym jest dyscyplina finansów publicznych, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców, na którym całość przepisów dotyczących przetargów publicznych jest przedstawiona szczegółowo w kontekście przetargów dotyczących kontraktów budowlanych.Proponujemy szkolenia z zamówień publicznych na każdym poziomie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne dla Wykonawców  - jak składać oferty i ubiegać się o zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na którym ustawa Pzp zostanie omówiona z perspektywy Wykonawcy. W trakcie tego szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na pytania, jaka jest kwalifikacja podmiotowa Wykonawców, jak przebiega proces składania ofert w przetargach publicznych oraz jak powinna być skonstruowana umowa o wykonanie zamówienia publicznego.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych, na którym zapoznają się Państwo z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zamówień nieobjętych pełnym reżimem Prawa zamówień publicznych i dowiedzą się m.in., jak tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem oraz jak we właściwy sposób zorganizować postępowanie przetargowe.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Elektronizacja zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na którym dowiedzą się Państwo m.in., jakie są ich zasady, kiedy Zamawiający ma prawo odstąpić od formy elektronicznej i jak wyglądają przykładowe dokumenty elektronicznych gwarancji wadialnych, otrzymacie praktyczne wskazówki m.in. o Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w procesie elektronicznym, weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na którym dowiedzą się Państwo szczegółowo, jak przygotować Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wg nowych zasad, jak oszacować jego wartość, jak zweryfikować zgodność dokumentu przepisami ustawy Pzp.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Udzielanie zamówień w projektach unijnych 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności, praca z bazą konkurencyjności. Jak unikać błędów skutkujących korektami finansowymi – warsztaty praktyczne, na których dowiedzą się Państwo, jakie są aktualne przepisy i praktyka ich stosowania w projektach unijnych, jak wygląda procedura wyboru najkorzystniejszej oferty, jak działa zasada konkurencyjności, jak opracować protokół z wyboru najlepszej oferty i jakie są najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na którym dowiedzą się Państwo, jakie są specyficzne aspekty na dostawy i usługi IT, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na usługi IT, podzielić je na części, przeprowadzić postępowanie przetargowe, jakie są stosowane środki dowodowe oraz jakie są optymalne tryby udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne dla początkujących - przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku. Szkolenie z elementami warsztatów, na którym poznają Państwo proces udzielania zamówień publicznych od podstaw, przekażemy ABC stosowania nowych przepisów. Jest to kurs typu "zamówienia publiczne" w pigułce.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych, które jest przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Zapewnia ono niezbędną wiedzę na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na którym otrzymają Państwo praktyczną wiedzę, niezbędną do przygotowania postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową, a także od strony Wykonawcy zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami.Szkolenia zamówienia publiczne to kompleksowy katalog tematów.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które wyposaży uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą środków ochrony prawnej, zasad i sposobu ich wnoszenia. Omówimy postępowanie toczące się w wyniku wniesienia odwołania, z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników, a także zasady przygotowywania najważniejszych pism procesowych, w tym w szczególności odwołania, przystąpienia i odpowiedzi na odwołanie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Praktyczna realizacja zamówień publicznych z uwzględnieniem specyficznych ryzyk dla szpitali, jednostek służby zdrowia i medycznych instytutów badawczych w 2023 roku, na którym pokazujemy możliwości, które daje ustawa Prawo zamówień publicznych. Ich lepsze wykorzystanie może przynieść szpitalom i innym jednostkom służby zdrowia korzyść w realizacji zamówień publicznych. Ponadto zaprezentowane będą praktyczne wskazówki i narzędzia (gotowe wzory) usprawnienia systemu zarządzania, realizacji, planowania i monitorowania w obszarze zamówień publicznych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie z audytorem, na którym omówimy: tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, nowe trendy w Pzp, procedura krajowa, procedura unijna, negocjacje w zamówieniach publicznych, kontrola udzielania zamówień publicznych, wyniki kontroli w zamówieniach publicznych, dobre praktyki w Pzp, tryby udzielania zamówień publicznych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i realizacja zapisów umownych – zasady i rekomendacje, na którym omówimy specyfikę umów w sprawie zamówienia publicznego; zakazane i obligatoryjne postanowienia umowne; klauzule waloryzacyjne; przydatne postanowienia umowne; proces zmian zawartej umowy, w tym sposób dokumentowania czynności, monitorowanie realizacji umowy od strony Zamawiającego i Wykonawcy; ewaluację umowy; raport z realizacji zamówienia.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne, w formule szkolenia wyjazdowego, nad morzem. Kurs prowadzony jest przez wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i certyfikowanego audytora. Umożliwi w praktyczny sposób zapoznanie się z przepisami ustawy PZP. Kurs uwzględnia potrzeby osób, które realizują zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zarówno u Zamawiającego jak i u Wykonawcy.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień o wyższym rygorze. Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców, na którym uczestnicy zapoznają się najbardziej restrykcyjnymi procedurami, ale także najbardziej optymalnymi rozwiązaniami w ustawie Prawo zamówień publicznych, które zastosowane we właściwy sposób mogą przynieść wymierny efekt w postaci optymalizacji i pomóc w poprawnym oraz sprawnym realizowaniu postępowania.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień, którego celem jest zapoznanie uczestników z regulacjami w sprawie sprawozdania rocznego oraz uzyskanie kompetencji w zakresie przygotowania i przesłania sprawozdania rocznego zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się poniżej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają  inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Tagi: zamówienia publiczne, nowa ustawa pzp, nowe prawo zamówień publicznych, przetargi publiczne, inwestycje publiczne, zamówienia publiczne na roboty budowlane, zamówienia publiczne w IT, zamówienia publiczne 2021, nowe pzp, zamawiający, wykonawcy, nowelizacja pzp

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zamówienia publiczne 24
Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne
Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne
06-08.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
11-12.12.2023 12-13.02.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w Prawie zamówień publicznych
Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w Prawie zamówień publicznych
18.12.2023 15.01.2024 13.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
20-21.12.2023 26-27.02.2024 15-16.04.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
20.12.2023 15.02.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Rejestr umów - nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych. Realizacja obligatoryjnych czynności...
Rejestr umów - nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych. Realizacja obligatoryjnych czynności w ujęciu praktycznym
12.01.2024 12.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne dla Wykonawców - jak składać oferty i ubiegać się o zamówienia...
Zamówienia publiczne dla Wykonawców - jak składać oferty i ubiegać się o zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
15-16.01.2024 04-05.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień...
Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień o wyższym rygorze. Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców
18-19.01.2024 20-21.05.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne dla początkujących - przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku. Szkolenie...
Zamówienia publiczne dla początkujących - przygotowanie i prowadzenie postępowań krok po kroku. Szkolenie z elementami warsztatów
22-23.01.2024 11-12.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Platforma e-Zamówienia – praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców
Platforma e-Zamówienia – praktyczne szkolenie dla zamawiających i wykonawców
30.01.2024 21.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
05-06.02.2024
Warszawa / lub ONLINE
Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych
Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych
12-13.02.2024 08-09.04.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa - jak w praktyce stosować przepisy...
Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa - jak w praktyce stosować przepisy i minimalizować ryzyka
15-16.02.2024 16-17.05.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
19-20.02.2024 17-18.06.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - szkolenie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia...
Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - szkolenie praktyczne. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia w procedurach
26-27.02.2024
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców...
Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia
28-29.02.2024
Warszawa / lub ONLINE
Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg ustawy Prawo...
Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg ustawy Prawo zamówień publicznych
14-15.03.2024
Warszawa / lub ONLINE
Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacja...
Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacja – zasady i rekomendacje
18-19.03.2024
Warszawa / lub ONLINE
Jak realizować zamówienia publiczne w szpitalach, jednostkach służby zdrowia i medycznych instytutach...
Jak realizować zamówienia publiczne w szpitalach, jednostkach służby zdrowia i medycznych instytutach badawczych. Przepisy i praktyka w 2023 roku
21-22.03.2024
Warszawa / lub ONLINE
Elektronizacja zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Elektronizacja zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Szkolenie realizowane na zamówienie
Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne w Sopocie z zakwaterowaniem
Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne w Sopocie z zakwaterowaniem
Wkrótce nowy termin szkolenia
Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie...
Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie z audytorem
Szkolenie realizowane na zamówienie
Roczne sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2022 r.
Roczne sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2022 r.
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Zasady przygotowania Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.