Zamówienia publiczne

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 6

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

SZKOLENIE ONLINE, 02-03.04.2020
Warszawa, 15-16.06.2020
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

SZKOLENIE ONLINE, 08-09.04.2020
Warszawa, 08-09.06.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Warszawa, 23.09.2020
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

SZKOLENIE ONLINE, 15.04.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.

Warszawa, 24.06.2020
Warszawa, 07.10.2020
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa, 03-04.09.2020
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.