Zamówienia publiczne

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia z zamówień publicznych.

Oferujemy Państwu bogaty wybór wysoko ocenianych szkoleń z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez najlepszych na rynku specjalistów zaangażowanych zawodowo w tematykę w przetargów publicznych. Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Do Państwa dyspozycji są zarówno szkolenia z dla początkujących chcących poznać abc PZP jak i szkolenia przeznaczone dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności z organizowania i uczestnictwa w przetargach publicznych. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych i aktualne zagadnienia związane z ustawą pzp, organizację przetargów na roboty budowlane, udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi IT, elektronizację zamówień publicznych, problematykę zamówień publicznych w projektach unijnych, kwestie dotyczące zasady konkurencyjności.

Szkolenia, które Państwu oferujemy dostarczą konkretnej wiedzy i umiejętności wszystkim uczestnikom przetargów publicznych zaangażowanym zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców. Nasze szkolenia będą najbardziej wartościowe dla:

 • pracowników administracji publicznej na szczeblu centralnym i samorządowym, pracowników przygotowujących i zajmujących się organizacją przetargów publicznych w instytucjach zamawiających, członków komisji przetargowych,
 • wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach, a w szczególności występującym w przetargach na roboty budowlane lub na dostawy i usługi informatyczne,
 • pracownikom kancelarii prawnych, doradcom, konsultantom pzp.

Nasze szkolenia są prowadzone jako interaktywne warsztaty pozwalające na komunikację z trenerem prowadzącym szkolenie. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

Aktualnie prawie wszystkie nasze szkolenia realizujemy stacjonarnie i jednocześnie jako szkolenia online, czyli w tzw. szkolenia hybrydowe.

Zapraszamy na następujące szkolenia, na których przedstawimy problematykę PZP wg nowych zasad obowiązujących od 1.01.2021:

 • Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany, na którym znajdą Państwo m.in. odpowiedzi na pytania jakie nowe przypisy wchodzą w życie w stosunku do aktualnie obowiązujących, jak przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z nowelizacji. W trakcie szkolenia Nowe prawo zamówień publicznych omawiane są m.in. kolejne kroki procedury przetargowej, umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz środki ochrony prawnej uczestników 
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne na roboty budowlane, na którym całość przepisów dotyczących przetargów publicznych jest przedstawiona szczegółowo w kontekście przetargów dotyczących kontraktów budowlanych,
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne dla Wykonawców, na którym ustawa pzp zostanie omówiona z perspektywy Wykonawcy. W trakcie tego szkolenia uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na pytania jaka jest kwalifikacja podmiotowa Wykonawców, jak przebiega proces składania ofert w przetargach publicznych oraz jak powinna być skonstruowana umowa o wykonanie zamówienia publicznego
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł, na którym zapoznają się Państwo z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zamówień nie objętych pełnym reżimem Prawa zamówień publicznych i dowiedzą się m.in. jak tworzyć instrukcje udzielania zamówień nie objętych pełnym reżimem oraz jak we właściwy sposób zorganizować postępowanie przetargowe
 • Szkolenie: Elektronizacja zamówień publicznych – na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.  jakie są ich zasady, kiedy Zamawiający ma prawo odstąpić od formy elektronicznej i jak wyglądają przykładowe dokumenty elektronicznych gwarancji wadialnych, otrzymacie praktyczne wskazówki m.in. o Specyfikacji Warunków Zamówienia w procesie elektronicznym, weryfikacji podpisów elektronicznych oraz wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej
 • Szkolenie: Tworzenie Specyfikacji Zamówienia – na tym szkoleniu dowiedzą się Państwo szczegółowo jak przygotować Specyfikację Warunków Zamówienia wg nowych zasad, jak oszacować jego wartość czy też jak zweryfikować zgodność dokumentu przepisami ustawy pzp,
 • Szkolenie: Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w zgodzie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych, na którym dowiedzą się Państwo, jakie są aktualne przepisy i praktyka ich stosowania w projektach unijnych, jak wygląda procedura wyboru najkorzystniejszej oferty, jak działa zasada konkurencyjności, jak opracować protokół z wyboru najlepszej oferty i jakie są najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
 • Szkolenie: Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne, na którym dowiedzą się Państwo, jakie są specyficzne aspekty na dostawy i usługi IT, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na usługi IT, podzielić je na części, przeprowadzić postępowanie przetargowe, jakie są stosowane środki dowodowe oraz jakie są optymalne tryby udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi IT.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Aktualne terminy szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Realizujemy również liczne szkolenia zamknięte (wewnętrzne) na terenie całej Polski. Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem wartościowego, wysokiej jakości szkolenia zamkniętego – z przyjemnością przygotujemy dla Państwa niezobowiązującą ofertę.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Zamówienia publiczne 12

Nowe prawo zamówień publicznych – rozwiązania prawne w nowej ustawie PZP w porównaniu z wcześniejszymi przepisami

Warszawa / lub ONLINE, 11-12.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.12.2021
Dokonamy analizy porównawczej starych i nowych przepisów. Będzie to pomocne we wdrażaniu nowych rozwiązań prawnych w swojej instytucji.

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 11-12.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 06-07.12.2021
Powiemy o metodach weryfikowania poprawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania, a także oceny poprawności wszelkich zagadnień związanych z umową.

Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE, 22.10.2021
Od 1 stycznia 2021 zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej we wszystkich postępowaniach.

Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.10.2021
Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2021 - 01.12.2021
Kompendium wiedzy na temat postępowania odwoławczego z uwzględnieniem udziału wszystkich jego stron i uczestników - warsztaty w oparciu o doświadczenie arbitra z listy Prezesa UZP.

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.10.2021
Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Jak stworzyć SWZ, jak zweryfikować zgodność dokumentu z przepisami prawa, jak analizować jego zapisy.

Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Prawie zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 03.11.2021
Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

ONLINE, 04-05.11.2021
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy

Warszawa / lub ONLINE, 09-10.11.2021
Szkolenie dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - praktyczne aspekty udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r.

Warszawa / lub ONLINE, 18-19.11.2021
Wskażemy nowe rozwiązania zarówno na etapie postępowania jak też realizacji zawartej już umowy. Zaprezentujemy różnice proceduralne, nowe zasady postępowania, a także nowe konstrukcje umowne.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 25-26.11.2021
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 29.11.2021
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia sektorowe według nowego prawa zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 16-17.12.2021
Przekażemy praktyczną wiedzę dla Zamawiających prowadzących działalność sektorową a także dla Wykonawców zainteresowanych tego rodzaju postępowaniami.