Zamówienia publiczne

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 7

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa, 20.09.2019
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach od 2 sierpnia 2019 r.

Warszawa, 23.10.2019
Najistotniejsze zmiany dotyczą wyboru wykonawców, rozliczania wynagrodzeń oraz nowego podejścia do ryczałtów. Zmiany odnoszą się do nowych konkursów oraz do już realizowanych projektów.

Zamówienia publiczne w praktyce

Warszawa, 24-25.10.2019
Szkolenie dla pracowników, którzy rozpoczynają pracę, jako przygotowujący i przeprowadzający postępowania oraz tych, którzy posiadają podstawową wiedzę w tym zakresie a także dla przedstawicieli wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienia publiczne.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa, 14-15.11.2019
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian wytycznych kwalifikowalności z 2019 r. Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa, 18-19.11.2019
Uczestnicy usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 €

Warszawa, 25.11.2019
Omówimy najczęściej występujące problemy praktyczne przy udzielaniu zamówień tzw. bagatelnych i wskażemy, jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aspekty praktyczne – przygotowanie, udostępnianie, wyjaśnienia i zmiany. Nowe przepisy od 1.01.2021 r.

Warszawa, 05-06.12.2019
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy praktycznej do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej. Omówimy najczęściej występujące uchybienia, w świetle orzecznictwa sądów, KIO oraz ustaleń organów kontrolnych, a także wskażemy, w jaki sposób ich unikać.