Zamówienia publiczne

Zapraszamy na szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Na szkoleniach omawiamy aktualne problemy związane z prawem zamówień publicznych i zmiany w pzp, omawiany takie kwestie jak zamówienia publiczne w projektach unijnych, udzielanie zamówień publicznych, elektronizacja zamówień publicznych, zamówienia publiczne zgodnie z zasadą konkurencyjności, jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenia z zamówień publicznych skierowane do kadry administracyjnej i merytorycznej w instytucjach zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, do członków komisji przetargowych, a także dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Zamówienia publiczne 8

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa / lub ONLINE, 03.07.2020
Powiemy z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji zamówień publicznych, omówimy najczęściej występujące problemy oraz powiemy jak sobie z nimi poradzić.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane po 1.01.2021 r. wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 15-16.07.2020
Warszawa / lub ONLINE, 14-15.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 12-13.11.2020
Wskażemy nowe rozwiązania zarówno na etapie postępowania jak też realizacji zawartej już umowy. Zaprezentujemy różnice proceduralne, nowe zasady postępowania, a także nowe konstrukcje umowne.

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 24.07.2020
Warszawa / lub ONLINE, 28.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 25.11.2020
Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość.

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany.

Warszawa / lub ONLINE, 01-02.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 19-20.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 01-02.12.2020
Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza nowa ustawa. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań od 1.01.2021 roku.

Zamówienia na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Warszawa / lub ONLINE, 03-04.09.2020
Szkolenie w formie warsztatów, z nastawieniem na praktyczne aspekty i analizę najczęściej pojawiających się problemów, wraz ze wskazaniem, jak ich uniknąć.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 23.09.2020
Warszawa, 13.11.2020
Omówimy najważniejsze aspekty ubiegania się o zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE, 12-13.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 15-16.12.2020
Podstawowym dokumentem w procedurze przetargowej jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (w nowej ustawie SWZ, zamiast SIWZ). Jak stworzyć SWZ, jak zweryfikować zgodność dokumentu z przepisami prawa, jak analizować jego zapisy.

Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 15-16.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 01-02.12.2020
Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę oraz wypracować standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.