Szkolenia w Poznaniu

Zapraszamy na szkolenia do Poznania. Tematyka - raporty do KOBIZE i gospodarka odpadami, windykacja należności szkolenie w Poznaniu.

Czytaj więcej
Zwiń
Szkolenia w Poznaniu 7

Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 roku.

POZNAŃ, 04-05.02.2019
POZNAŃ, 04-05.04.2019
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w związku z licznymi zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.

Warszawa, 07-08.02.2019
WROCŁAW, 21-22.02.2019
POZNAŃ, 21-22.03.2019
W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Warszawa, 11-12.02.2019
POZNAŃ, 04-05.04.2019
Szkolenie łączy prawne aspekty procesu windykacji z aspektami "miękkimi" - zasady prowadzenia rozmów z dłużnikami oraz ćwiczenia. Dla osób zajmujących się windykacją, które mają kontakt z dłużnikami.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.

POZNAŃ, 14-15.02.2019
Warszawa, 23-24.05.2019
Przedstawimy instrumenty oddłużenia dla firm oraz nowe wyzwania dla wierzycieli. Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów.

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany

POZNAŃ, 25.02.2019
Warszawa, 21.03.2019
Na szkoleniu przybliżymy najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty

Warszawa, 05-06.03.2019
POZNAŃ, 06-07.06.2019
Zajęcia typowo warsztatowe - ćwiczenia stanowią 75% czasu szkolenia. Dla wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoją skuteczność w prowadzeniu rozmów windykacyjnych i wywieraniu wpływu na decyzje dłużników.

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

POZNAŃ, 28-29.03.2019
Warszawa, 06-07.06.2019
Jakie są możliwości dochodzenia należności, gdy dłużnik przebywa za granicą? Dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie windykacji w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.