Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

Warszawa / lub ONLINE
06-07 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 stycznia 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 marca 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
12-13 maja 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: planowanie i organizacja audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, nowe zasady kontroli wg nowej ustawy, odpowiedzialność kierownictwa, współpraca z zewnętrzymi organami kontroli, zakres oceny systemu zamówień publicznych, ryzyka w zamówieniach publicznych, audyt procesu dokumentowania postępowania, audyt umowy, praktyczne narzędzia przydatne w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych realizowanych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Metody weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku.
 • Ocena realizacji zamówień publicznych oraz ocena systemów kontroli zarządczej w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Ocena poprawności wszelkich zagadnień związanych z umową, w tym jej efektem finalnym, postanowieniami, jej realizacją, monitorowaniem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Powiemy jak powinien realizować swoje zadania audytor w obszarze zamówień publicznych, jaka jest jego rola,
 • Podpowiemy jak należy zorganizować dobrze funkcjonujący system udzielania zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Pzp,
 • Postaramy się wyjaśnić problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Wskażemy jakie błędy i nieprawidłowości mogą się pojawić oraz jak im zapobiegać,
 • Powiemy o analizie ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Przedstawimy rekomendacje i dobre praktyki.

Grupa docelowa:

Szkolenie  adresowane jest  do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników ds. zamówień  publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych,  audytu zamówień.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Planowanie audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych.
   
 2. Współpraca audytora wewnętrznego z kierownictwem, zewnętrznymi organami kontroli i pozostałymi pracownikami jednostki.
   
 3. Adekwatna organizacja audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.
   
 4. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych – w nowej ustawie Pzp.
   
 5. Odpowiedzialność kierownika w zakresie organizacji i kontroli i audytu zamówień.
   
 6. System zamówień publicznych. Ocena w zakresie:
  1. organizacji udzielania zamówień publicznych,
  2. kompetencji zasobów kadrowych,
  3. organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
  4. planowania zamówień publicznych,
  5. wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – w oparciu o nową ustawę Pzp,
  6. systemu doskonalenia kadr w zakresie zamówień publicznych,
  7. monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych.
    
 7. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
  1. zjawiska systemowe,
  2. błędna interpretacja przepisów, w tym przepisów nowej ustawy Pzp,
  3. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
  4. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
  5. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
  6. ograniczanie konkurencji.
    
 8. Przygotowanie postępowania. Ocena:
  1. prawidłowości analizy potrzeb,
  2. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
  3. prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
  4. prawidłowości doboru procedury zamówienia,
  5. organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
    
 9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena:
  1. poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
  2. poprawności specyfikacji (SWZ) warunków zamówienia, opisu potrzeb i wymagań (OPW),
  3. komunikacji z Wykonawcami,
  4. procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
  5. poprawności zmiany ogłoszeń,
  6. weryfikacji rażąco niskiej ceny,
  7. wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie,
  8. poprawienia omyłek w ofertach,
  9. wezwania do złożenia wyjaśnień,
  10. wezwania do złożenia, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, przedmiotowych – nowe zasady,
  11. weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  12. weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
  13. weryfikacji w zakresie oceny ofert,
  14. weryfikacji w zakresie oceny JEDZ,
  15. czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
  16. czynności poprzedzających zawarcie umowy.
    
 10. Audyt czynności dokumentowania postępowania:
  1. ocena poprawności dokumentowania,
  2. ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych.
    
 11. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
 12. Audyt umowy:
  1. audyt poprawności konstrukcji umowy,
  2. audyt poprawności zmian umowy,
  3. audyt poprawności odstąpienia od umowy,
  4. audyt poprawności rozwiązania umowy.
    
 13. Ocena stopnia przygotowania lub realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.
   
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie w wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
06-07 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 stycznia 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 marca 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
12-13 maja 2022 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)