MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z audytu i kontroli omawia m.in. zagadnienia: planowanie i organizacja audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, nowe zasady kontroli wg nowej ustawy, odpowiedzialność kierownictwa, współpraca z zewnętrznymi organami kontroli, zakres oceny systemu zamówień publicznych, ryzyka w zamówieniach publicznych, audyt procesu dokumentowania postępowania, audyt umowy, praktyczne narzędzia przydatne w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione ważne kwestie zmiany przepisów Kodeksu karnego. Jak oceniać postępowania, w szczególności w kontekście zmian art. 305 kk. Utrudnianie przetargu publicznego z art. 305 kk - znacznie rozszerzona odpowiedzialność karna zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych - zmiana art. 305 kk weszła w życie od 1.10.2023r.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego w obszarze zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Metody weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku.
 • Ocena realizacji zamówień publicznych oraz ocena systemów kontroli zarządczej w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Ocena poprawności zagadnień związanych z umową, w tym jej efektem finalnym, postanowieniami, jej realizacją, monitorowaniem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Powiemy jak powinien realizować swoje zadania audytor w obszarze zamówień publicznych, jaka jest jego rola,
 • Podpowiemy jak należy zorganizować dobrze funkcjonujący system udzielania zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Pzp,
 • Postaramy się wyjaśnić problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Wskażemy jakie błędy i nieprawidłowości mogą się pojawić oraz jak im zapobiegać,
 • Powiemy o analizie ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Przedstawimy rekomendacje i dobre praktyki.

Grupa docelowa:

Szkolenie  adresowane jest  do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników ds. zamówień  publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych,  audytu zamówień.

Szkolenie kierujemy do osób, które posiadają co najmniej podstawowy poziom wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych - pozwoli to na optymalne przyswajanie przez uczestników wiedzy przekazywanej na szkoleniu z zakresu audytu i kontroli zamówień publicznych. Dla osób, które nie posiadają praktyki w zamówieniach publicznych, rekomendujemy wcześniejsze ukończenie szkolenia z zamówień publicznych na poziomie podstawowym dla osób początkujących.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, wykorzystanie praktycznych narzędzi audytorskich, analiza przypadku, ćwiczenia, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Nowe zasady audytu i kontroli zamówień publicznych – w  ustawie Pzp

 2. System zamówień publicznych. Ocena w zakresie:
  1. organizacji udzielania zamówień publicznych,
  2. kompetencji zasobów kadrowych,
  3. organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
  4. planowania zamówień publicznych,
  5. wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – w oparciu o ustawę Pzp,
  6. systemu doskonalenia kadr w zakresie zamówień publicznych,
  7. monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych.
    
 3. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
  1. zjawiska systemowe,
  2. błędna interpretacja przepisów ustawy Pzp,
  3. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
  4. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
  5. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
  6. ograniczanie konkurencji.
    
 4. Przygotowanie postępowania. Ocena:
  1. prawidłowości analizy potrzeb,
  2. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
  3. prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
  4. prawidłowości doboru procedury zamówienia,
  5. organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
    
 5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena:
  1. poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
  2. poprawności wybranych dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji (SWZ),
  3. komunikacji z Wykonawcami,
  4. procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
  5. poprawności zmiany ogłoszeń,
  6. weryfikacji rażąco niskiej ceny,
  7. wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie,
  8. poprawienia omyłek w ofertach,
  9. wezwania do złożenia wyjaśnień,
  10. wezwania do złożenia, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, przedmiotowych – nowe zasady,
  11. weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  12. weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
  13. weryfikacji w zakresie oceny ofert,
  14. czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
  15. czynności poprzedzających zawarcie umowy.
    
 6. Audyt czynności dokumentowania postępowania:
  1. ocena poprawności dokumentowania,
  2. ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych.
    
 7. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
 8. Audyt umowy:
  1. audyt poprawności konstrukcji umowy,
  2. audyt poprawności zmian umowy,
  3. audyt poprawności odstąpienia od umowy,
  4. audyt poprawności rozwiązania umowy.
    
 9. Ocena stopnia przygotowania lub realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.
   
 10. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie w wątpliwości.

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.