Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa
09 września 2019 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
22 listopada 2019 r., piątek, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.

Skutkiem tych zmian są nowe obowiązki, które obejmą prawie wszystkich przedsiębiorców.

Dodatkowo 5 lipca 2018 r. znowelizowano ustawę o odpadach i ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska, co w sposób zasadniczy wpłynęło na nowe wymagania w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami. Nowe prawo przedsiębiorców również przyczyniło się do zmian podczas kontroli podmiotów gospodarczych.

Podmioty, które podlegają wpisowi do rejestru to m.in.:

•    wprowadzający produkty w opakowaniach,
•    wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    wprowadzający baterie i akumulatory,
•    wprowadzający opony i oleje,
•    wytwarzający i gospodarujący odpadami.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, oleje i opony, organizacje odzysku oraz pośrednicy, sprzedawcy i transportujący odpady - są zobowiązani do złożenia wniosków o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia powstania rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. i nie mogą prowadzić swojej dzielności bez numeru rejestrowego.

Wpisane podmioty otrzymają indywidualny numer rejestrowy który będzie wpisywany w ewidencję i sprawozdawczość środowiskową oraz inne dokumenty firmowe podmiotów. Docelowo w bazie BDO prowadzona będzie cała ewidencja i sprawozdawczość środowiskowa, rejestr ten będzie służył jako narzędzie kontrolne dla wielu służb.

W związku z powyższymi zmianami, przygotowaliśmy dla Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki wpisywania do rejestru BDO oraz dostosowania prowadzonej działalności do zmian w ustawie o odpadach, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawa Przedsiębiorców.

Korzyści:

 • szkolenie przybliży planowane zmiany w prawie i możliwości najlepszego przygotowania się do nich,
 • udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje

Program

 1. Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
   
 2. Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.
   
 3. Obowiązki wprowadzających na rynek niektóre produkty i produkty w opakowaniach.
   
 4. Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.
   
 5. Rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami.
   
 6. Ewidencja i sprawozdawczość, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu.
   
 7. Zmiany w europejskich dyrektywach odpadowych po podpisaniu pakietu odpadowego -  gospodarka w obiegu zamkniętym.
   
 8. Zmiany ustawy o odpadach, jak praktyczmie je realizować.
   
 9. Rejestr BDO – praktyka wpisywania.
   
 10. Baza BDO.
   
 11. Numer rejestrowy - gdzie go należy umieszczać.
   
 12. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, a praktyczne zmiany.
   
 13. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację i uzyskanej decyzji.
   
 14. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa i opakowaniowa.
   
 15. Kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i opakowaniami po wprowadzeniu najnowszych zamian w ustawie o odpadach, ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo Przedsiębiorców.
   
 16. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
09 września 2019 r., poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
22 listopada 2019 r., piątek, godz. 10.00 - 16.00