MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

BDO – odpady, opakowania i produkty objęte obowiązkami rejestru. Praktyczne warsztaty w bazie BDO

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z BDO obejmuje m.in. następujące zagadnienia: elektroniczny system BDO, obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami, opakowaniami i produktami objętymi najnowszymi przepisami, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach, dyrektywa Single-Use Plastics (SUP).

Poniższe opisy: ONLINE (hybrydowo) lub Warszawa (hybrydowo) oznaczają, że w tych terminach planowana jest realizacja szkolenia hybrydowego, tzn. część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranej formy uczestnictwa.

Opis szkolenia

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) funkcjonuje jako narzędzie kontroli i weryfikacji spełniania wymagań podmiotów w zakresie gospodarki odpadami, opakowaniami i  produktami w ramach przedłużonej odpowiedzialności producenta.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do właściwego wpisu w rejestr BDO oraz realizacji szeregu obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości poprzez bazę. Dotyczy to zarówno wytwarzanych odpadów, jak i wprowadzanych na rynek produktów oraz opakowań. Nowe obowiązki przepisów SUP wdrażają dodatkowo zakazy wprowadzania na rynek wybranych produktów, konieczność oznakowania oraz pobierania i wnoszenia nowych opłat z tytułu korzystania lub/i wprowadzania na rynek produktów jednorazowego użycia. 


Od 24 maja 2024 r. rejestr został rozszerzony o nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie produktów jednorazowego użycia, co jest efektem wejścia w życie ustawy SUP do polskich przepisów. 

Brak terminowej rejestracji w bazie BDO może skutkować bardzo wysokimi karami: od 1 tys. do 1 mln zł. 

Baza weryfikuje podmioty zobowiązane do opłaty produktowej, recyklingowej oraz nowych opłat wynikających z ustawy SUP. BDO to narzędzie kontrolne, wykorzystywane przez Urzędy Marszałkowskie i WIOŚ do weryfikowania zobowiązań przedsiębiorców. Rejestr BDO musi być spójny z rodzajem prowadzonej działalności. Właściwe spełnianie obowiązków środowiskowych jest konieczne dla otwarcia i realizacji współpracy handlowej.

Cele szkolenia:

 • przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO
 • rozwinięcie umiejętności praktycznego działania w BDO - w trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO
 • warsztaty dotyczą składania właściwych wpisów oraz wniosków aktualizacyjnych w rejestr, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, opakowaniowej oraz określonych ustawą produktów
 • możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów, z którymi spotykają się w swojej pracy

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych produkcyjnych i usługowych
 • pracownicy podmiotów wprowadzających na rynek towary i towary w opakowaniach, produkty objęte przepisami SUP
 • pracownicy sklepów, jednostek handlowych
 • branża HORECA, restauracje, bary, sprzedający żywność na wynos
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • pracownicy biur księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Metodyka szkolenia:

Wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, przykłady praktyczne, studia przypadków oraz warsztat w BDO.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Wprowadzenie w rejestr BDO:
 • podmioty zobowiązane do wpisu w rejestr BDO – zakresy wpisu dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności
 • rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania zakresów działalności, obsługa systemu
 • numer BDO – umieszczanie na dokumentach
 • wyszukiwarka rejestru BDO – weryfikacja danych podmiotów zarejestrowanych
 1. Gospodarka odpadami:
 • podstawy prawne – najważniejsze przepisy i rozporządzenia
 • definicje i podstawowe pojęcia związane z gospodarką odpadami
 • podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca i pośrednik odpadów, podmioty gospodarujące odpadami
 • klasyfikacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • transport odpadów – oznakowanie pojazdów
 • magazynowanie odpadów – praktyka
 • przenoszenie odpowiedzialności wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • zbieranie zużytych artykułów konsumpcyjnych – nieprofesjonalny zbierający
 • administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 • podsumowanie najnowszych zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami
 1. BDO – ćwiczenia:
 • karty przekazania odpadów – sporządzanie i korygowanie KPO
 • karty ewidencji odpadów – tworzenie nowych kart, wpisywanie informacji o gospodarowaniu odpadami
 • stany magazynowe w KEO
 • składanie sprawozdań poprzez bazę BDO i ich korekty za rok 2023 dla wytwórców i podmiotów gospodarujących odpadami
 • błędy i ich „naprawa” w bazie BDO (studium przypadków)
 • najnowsze zmiany w funkcjonalności
 1. Pytania i odpowiedzi   

DZIEŃ II

 1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach:
 • podstawy prawne – najważniejsze przepisy i rozporządzenia
 • definicje i podstawowe pojęcia związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek
 • opakowania – monomateriałowe, wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych
 • obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – obowiązek recyklingu i kampanie edukacyjne
 • sposoby realizacji obowiązków ustawowych – rozliczanie samodzielne, dokumenty DPR, Organizacje Odzysku Opakowań i Organizacje Samorządu Gospodarczego
 • ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu
 • opłata produktowa – kiedy należna, sposób naliczania
 • sprawozdawczość – źródła kalkulatorów do obliczeń i niezbędnych informacji
 • lekkie torby na zakupy - Opłata recyklingowa i jej realizacja
 • administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 • informacja o najnowszych zmianach wprowadzonych przepisami SUP
 1. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP):
 • wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie, harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • omówienie najważniejszych definicji wprowadzonych nowymi przepisami
 • zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i sprzedających za pośrednictwem
 • automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencja, obowiązek oferowania produktów alternatywnych, sprawozdawczość
 • omówienie obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty – wysokość corocznych opłat, ewidencja, sprawozdawczość
 • obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • obowiązkowa rejestracja w BDO
 1. Pytania i odpowiedzi

Wykładowca

TRENER I

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od prawie dwudziestu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarach publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych. Prowadzi działalność doradczą w zakresie wszystkich obowiązków środowiskowych oraz inwestycyjnych. Audytor środowiskowy i twórca projektów wdrożeniowych. Trener z bardzo bogatym portfolio przeprowadzonych szkoleń dla przedsiębiorców oraz administracji publicznej. 
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych i absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechniki Krakowskiej. Stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii Audytor wewnętrzny ISO 14001 i ekspert PARP w zakresie CSR. Członek Polskiego Paktu Plastikowego. Autorka opracowań i ekspertyz, uczestnik konferencji i branżowych spotkań ekspertów. 

TRENER II

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor systemu ISO 14001 o ogromnym doświadczeniu w zakresie wszystkich aspektów prawnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie raportowania w ramach zrównoważonego rozwoju, wykonywania audytów środowiskowych, nadzorowania procesów inwestycyjnych oraz reprezentowania podmiotów podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Od lat ceniony trener prowadzący szkolenia zarówno dla sektora przedsiębiorców, jak i administracji publicznej. Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i akty wykonawcze w zakresie ochrony środowiska. Uczestnik konferencji i branżowych grup zrzeszających ekspertów.  

TRENER III

Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami, produktami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od lat zajmuję się kompleksowym wsparciem i bezpośrednim nadzorem nad realizacją wszystkich obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw. Realizuje prace związane uzyskiwaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń, prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości oraz analizą aktualnych aspektów prawnych. Specjalista ds. audytów środowiskowych oraz transportu towarów i odpadów niebezpiecznych. Trener z bardzo dużym doświadczeniem w przekazywaniu praktycznej wiedzy w realizacji obowiązków środowiskowych. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Certyfikowany doradca do spraw transportu towarów niebezpiecznych DGSA (ADR) (nr. certyfikatu 3161/2022).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).


 • Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok przycisku ZAPISZ SIĘ.

 • Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

 • Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze w przypadku gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna jak również w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora.

 • Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

 • Dla szkoleń realizowanych hybrydowo w terminach od kwietnia 2024 r. obowiązują różne ceny w zależności od formy udziału w szkoleniu.

 • Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.


Hotele - pomoc w rezerwacjach
 • Współpracujemy z 4 hotelami.
 • W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
 • Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
 • Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny minimalne w 2024 roku):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 480 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 575 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 330 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 380 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 240 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 270 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 80 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich
 

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim podmiotem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.
 

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego