BDO - najnowsze wymagania prawne, zmiany od kwietnia 2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Warszawa / lub ONLINE
07-08 września 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
05-06 listopada 2020 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Najnowsza ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  wprowadza wiele zmian dla podmiotów podlegających pod wpis do BDO. Ustawa zmienia terminy sprawozdań, sposób prowadzenia ewidencji.

Aktulanie dopuszczone jest równoległe prowadzenie ewidencji w bazie elektronicznej oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem, że przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą mieli czas, aby dokumenty papierowe wpisać do systemu BDO.

Baza BDO zobowiązuje do przekazywania odpadów za pośrednictwem elektronicznej KPO. Cały proces zbierania, przetwarzania i transport odpadów musi być dokumentowany poprzez bazę. Podmiot wprowadzający m.in. produkty w opakowaniach, opakowania, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny może prowadzić działalność w tym zakresie jedynie posiadając nr BDO, musi go używać na dokumentach związanych z prowadzona działalnością, a zakres obowiązków środowiskowych wpisany jest do bazy BDO.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest przekazanie Uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO. W trakcie szkolenia przeprowadzimy ćwiczenia w systemie BDO.

Korzyści:

 • podsumujemy zmiany prawne i nowe obowiązki od 2020 roku oraz wchodzące w życie od kwietnia, w związku z pandemią SARS-CoV-2 ,
 • dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach, uczestnicy poznają zasady praktycznego poruszania się i pracy w elektronicznym systemie BDO,
 • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metodyka szkolenia:

wykład, pytania i dyskusja, omawianie przypadków, ćwiczenia, konsultacje.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Najnowsza ustawa w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, omówienie zmian dla podmiotów podlegających pod wpis do bazy BDO. Omówienie najnowszych terminów sprawozdawczych, audytowych oraz zmian w KPO i KEO. Nowy bieg terminów administracyjnych w związku z uzyskiwaniem zmian pozwoleń lub nowych decyzji administracyjnych.

 2. Wprowadzanie towarów w opakowaniach
   
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
  • Obowiązki wprowadzających na rynek  produkty w opakowaniach
  • Opłata produktowa – rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia
  • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi
  • Kampanie edukacyjne
  • Sposoby ewidencji  wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat)
  • Naliczenie opłaty produktowej
  • Wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich
  • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek
  • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
  • Wpisy do BDO
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach
    
 3. Wprowadzanie produktów
   
  • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej
  • Realizacja obowiązku
  • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości
  • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty
    
 4. Przetwarzanie odpadów opakowaniowych
   
  • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
  • Wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling (DPO, DPR, EDPO, EDPR) – planowane w BDO
  • Sprawozdawczość recyklerów
  • Audyty recyklerów
    
 5. Rejestr BDO
   
  • Rejestr BDO – praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski  i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO – umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
    
 6. Opłata recyklingowa
   
  • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
  • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego nowe wymagania od 1.09.2019 r.
  • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis do bazy BDO
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
    
 7. Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ II

 1. Gospodarka odpadami
   
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.
  • Utrata statusu odpadu i produkt uboczny – kryteria, procedura
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami  - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zmiany ustawy o odpadach – zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z lipca 2019 r.
  • Audyt p.poż., zabezpieczenie roszczeń, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów, projektowe rozporządzenie
  • Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • Transport odpadów
  • Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów, projekt rozporządzenia
  • Etykiety dla odpadów niebezpiecznych
  • Ewidencja i sprawozdawczość – nowe wzory KEO i KPO, zmian od 2020 r. – baza BDO
  • Wpisywanie i aktualizowanie wpisów do BDO
  • Sprawdzanie podmiotów w BDO
  • Projekty zmian BDO zgodnie z nową ustawą o IOŚ i przygotowanie do nich
  • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów
    
 2. Pytania i odpowiedzi   

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa / lub ONLINE
07-08 września 2020 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
05-06 listopada 2020 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)