Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji strategicznego myślenia oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding). W trakcie trwania warsztatu uczestnicy będą mieli okazję do wykorzystania swoich dotychczasowych doświadczeń w tworzeniu nowych koncepcji działań wizerunkowych. Omawiane będą praktyki innych firm (analiza zarówno dobrych jak i złych przykładów), co powinno rozwinąć w uczestnikach zdolność właściwej oceny działań konkurentów i umiejętność wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych. Celem szkolenia jest również dostarczenie inspiracji do stworzenia przez każdego z uczestników indywidualnego planu inicjatyw w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy. Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na procesie tworzenia marki pracodawcy i formułowania strategii wizerunkowej. Poruszane będą kwestie związane z kształtowaniem wizerunku na rynku pracy, jak również wewnątrz organizacji (proces doskonalenia marki pracodawcy oraz kształtowanie wizerunku wewnętrznego i budowanie zaangażowania pracowników poprzez działania komunikacji wewnętrznej

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie, kierownicy 
 • Pracownicy Działu HR planujący działania rozwojowe 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • nauczą się w strategiczny, kompleksowy sposób patrzeć na procesy kształtowania wizerunku pracodawcy
 • zdobędą wiedzę i rozwiną kompetencje niezbędne do projektowania strategicznych działań w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy
 • poznają szereg dobrych praktyk EB
 • dowiedzą się, jak mierzyć skuteczność działań w zakresie budowanie marki pracodawcy
 • zostaną zainspirowani do poszukiwania efektu WOW w employer brandingu

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu szkoleniowo-konsultacyjnego i obejmuje następujące elementy:

 • Zadania pobudzające autorefleksję i samoocenę – m.in. praca z grą coachingową Point of You™
 • Ćwiczenia grupowe i indywidualne (także z wykorzystaniem obrazu metaforycznego)
 • Dyskusje grupowe i podgrupach
 • Prezentacje modeli, trendów i dobrych praktyk
 • Planowanie działań rozwojowych / tworzenie indywidualnych planów rozwojowych
   

Program

Przedstawiona poniżej propozycja programowa zawiera wstępny zakres szkolenia. Każdy z elementów jest doprecyzowany na etapie analizy potrzeb.

Dzień I. 
Employer branding – wymiar strategiczny

 1. Czym jest a czym nie jest strategia EB? Kiedy możemy mówić o strategicznym wymiarze działań wizerunkowych?
 2. Obszary kształtowania wizerunku pracodawcy  i proces tworzenia marki pracodawcy
 3. Koncepcja Employee Experience a employer branding
 4. Analiza strategiczna organizacji jako punkt wyjścia dla działań employer branding
 5. EVP jako filar skutecznej komunikacji marki pracodawcy
 6. Grupy docelowe działań employer branding
 7. Określenie celów strategicznych w obszarze kształtowania wizerunku pracodawcy

Dzień 2 
Employer branding – wymiar operacyjny

 1. W poszukiwaniu efektu WOW - czy można wyróżnić się na rynku pracy i jak to zrobić
 2. Organizacyjne opowieści czyli skuteczny employer branidng w praktyce
 3. Wykorzystanie siły obrazu w działaniach EB
 4. Wykorzystanie social mediów w działaniach employer branding
 5. (Prze-)projektowanie procesów rekrutacji i adaptacji pod kątem efektu wizerunkowego
 6. Efektywność działań EB – co i jak mierzyć?
 7. Jak skutecznie wdrażać działania z zakresu kształtowania wizerunku pracodawcy i ile to kosztuje?

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie strategicznego HR, w tym komunikacji wewnętrznej i employer branding. Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Posiada wieloletnie doświadczeniem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje projekty doradcze dla firm z różnych branż oraz instytucji publicznych (m.in. badanie środowiska pracy, kształtowanie wizerunku pracodawcy, doskonalenie komunikacji wewnętrznej).  Projektuje i realizuje programy rozwojowe (zarządy, menedżerowie liniowi, zespoły eksperckie), bada opinie pracowników i doradza w zakresie doskonalenia organizacji. Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach, buduje na pozytywach. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku.


Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: Metro Group (Makro), Tesco Polska Sp. z o.o., TNT, Allianz, QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski, PKO BP, Volkswagen Bank Polska S.A., TP S.A., P4 Sp. z o.o. (Play), Polkomtel S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Scott Wilson, Passus Sp. z o.o., UDT, PERN „Przyjaźń” S.A., Instanta Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski w Łodzi, Górnośląskie Centrum Kultury, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., EXATEL S.A., Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, COM4IT Sp. z o.o., PZOL Sp z o.o., Imago Public Relations, Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie, UM Wodzisławia Śląskiego, Computaris Polska Sp. z o.o., IT Card i in. Swoją wiedzą praktyczną dzieli się także ze studentami studiów podyplomowych (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Prowadzi także szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (komunikacja wewnętrzna, zarządzanie talentami, zarzadzanie wiedzą, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, metody zarządzania, kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska i inne obszary tematyczne).

Współpracuje między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Institute for International Research, Universum Polska, Employer Branding Institute. Pośród uczestników prowadzonych przez nią szkoleń byli specjaliści i menedżerowie wielu firm i organizacji, m.in. TP S.A., JTI Polska Sp. z o.o., Polkomtel S.A. (Plus GSM), Sanofi-Aventis Sp. z o.o., QXL Poland Sp. z o.o. (Allegro), Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. (Play), Górnośląskie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski w Łodzi, ING Bank Śląski
 

Miejsce

Szkolenie na zamówienie. Miejsce szkolenia do ustalenia.

Cena

Szkolenie na zamówienie, w celu otrzymania wyceny zapraszamy do kontaktu: szkolenia@jgt.pl / malgorzata.pielka@jgt.pl
tel. 793 008 167